2021

TEME DE CERCETARE 2021

Sistematica emisiei de particule și fragmente ușoare din nuclee atomice
Explorarea strategiilor pentru dezvoltarea comportamentului antreprenorial al studenților în universitățile din România
Cercetări privind optimizarea proceselor de management specifice agriculturii ecologice
Analiza timpilor de intervenție în situații de urgență, ținând cont de implicațiile cutremurelor asupra rețelelor rutiere
Biotehnologii – implicații științifice și axiologice
Existență, unicitate și stabilitate pentru problema de punct fix cu operatori univoci și multivoci
Metode fizico-chimice și spectometrice aplicate în vederea implementării unor tehnici de eliminare a metalelor grele și de recuperare a fosforului din nămolurile rezultate din stațiile de epurare apă uzată
Integrarea contabilității mediului în contabilitatea managerială în contextul economiei circulare
Contributions to the optimization of electricity and thermal energy production using photovoltaic (PV) conversion in advanced complex systems, respectively the thermodynamic conversion in solar power plants with concentration (CSP)
Analiza geospațială a schimbărilor biomasei forestiere din România în ultimele decenii
Diplomați români în Balcani la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Studiu de caz: Dimitrie I. Ghica, ministru plenipotențiar la Atena
Stabilirea limitelor de operare a sondei Langmuir pentru monitorizarea procesului depunderea de straturi subțiri prin ablație laser
Dezvoltarea unui sensor plasmonic cu fibră optică pentru detecția de metale grele
Biomateriale pentru regenerare osoasă
Optimizarea procesului de fabricație a nanoparticulelor de oxid de zinc
Sinteza și caracterizarea ceramicii poroase de forsterit cu aplicații în ingineria tisulară
Evaluarea calității apelor de suprafață utilizând metode electroanalitice și spectrometria de masa cu plasma cuplată inductiv (ICP-MS)
Celule solare nanostructurate
Pansamente pentru regenerare tisulară bazată pe nanostructuri funcționalizate cu uleiuri esențiale
Simulări și modelări ale sustenabilității organizaționale
Sinteza rășinilor polibenzoxazinice din resurse naturale
Impactul epigenetic în dezvoltarea  bolilor cardiovasculare
Implementarea utilizării dronelor în agricultura de mare precizie
Sunt predictorii rezilienței la Fake News identificați în literatura internațională relevanți pentru România? Studiu cu caracter replicator și exploratoriu în domeniul securității și apărării
Sisteme avansate de protecție împotriva supratensiunilor în rețelele electrice
Materiale oxidice complexe de tipul ZrO2-HfO2-CeO2-RE2O3 (RE = La, Y. Yb, Nd, Gd)
Rolul definitoriu al francofoniei în dezvoltarea învățământului preuniversitar și universitar din România
Integrarea soluțiilor geospațiale în managementul calității aerului într-o zonă rezidențială
Suprafețe nanostructurate pentru dispozitive implantabile