Academia Oamenilor de Știință din România

Noutăți

Masa rotundă ”Business Ethics Award Romania”

European Business Ethics Network - România în colaborare cu Academia Oamenilor de Știință din România, secția Științe economice, juridice...

Conferința BOLILE CARDIOVASCULARE LA FEMEI

Conf. Univ. Dr. Habil. Camelia DIACONUȘef Clinica de Medicină Internă, Spitalul Clinic de Urgență București Universitatea de Medicină...

Conferinţa TEORIA INFORMAŢIEI ŞI LONGEVITATEA UMANĂ

Stimaţi membri ai AOSR Sunteţi călduros invitaţi să luaţi parte la şedinţa de seminar a SF-AOSR, MIERCURI 18.05.2022,...

Premiile AOSR pentru anul 2020

Un moment special al Adunării Generale a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România din 6 mai 2022...

AOSR ÎN CIFRE

1935

Constituire

9

Laureaţi Nobel - Membri de Onoare

456

Membri

9

Poziţia în clasamentul SCIMAGO

PROGRAME

SPRIJINIREA ACTIVITĂŢII TINERILOR CERCETĂTORI

Conștientă de faptul că tinerele generații reprezintă viitorul, că viitorul României va fi modelat de către acestea, AOSR acordă, în mod programatic, o atenție...

AOSR ÎN CENTRUL SOCIETĂŢII

Prin vocația fondatoare și misiunea instituțională, în continuitatea unei istorii de aproape un secol (înființată în martie 1935 ca Academia de Științe din România),...

DEZBATERI AOSR

Proiectul „DEZBATERILE AOSR”, inițiat de Academia Oamenilor de Știință din România în anul 2017, constă într-o serie de întâlniri și discuții, care reunesc responsabili...

VALENŢELE FEMINITĂŢII

„Valențele Feminității”, proiect al Academiei Oamenilor de Știință din România, reprezintă o serie de conferințe dedicate femeii și statutului ei în lumea de azi....

CONFERINŢE NAŢIONALE AOSR

O prioritate a AOSR este organizarea de manifestări științifice la cele mai înalte standarde academice, în scopul de a crea medii calificate ale dialogului...

TRANSFORMAREA DIGITALĂ A SOCIETĂŢII

Societatea Informațională / Societatea bazată pe cunoaștere este o realitate prezentă în jurul nostru, care ne provoacă și ne obligă să ne adaptăm existența...

ISTORIA AOSR

Istoria AOSR vol I
Istoria AOSR vol II
Membri de Onoare - Laureați ai Premiului Nobel
Album Aniversar
Oameni de știință francezi membri ai Academiei Oamenilor de Știință din România 1935 - 2017

Membri de Onoare - Laureați ai Premiului Nobel

EVENIMENTE

3rd International Conference Global Ethics – Key of Sustainability (GEKoS)

May 20th, 2022, Bucharest, Romania Keynote speakers: - Robert Edward FREEMAN, University of Virginia, USA- Jacob Dahl RENDTORFF, Roskilde University, Denmark- Geert DEMUIJNCK, EDHEC Business School, France- Yotam LURIE, Ben-Gurion University,...

Academia Oamenilor de Ştiință din România, pol al cercetării științifice sub semnul excelenței, performanței și competitivității

În data de 6 mai 2022, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, au avut loc o serie de evenimente sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România: Adunarea...

20th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science

The 20th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science aims to bring together leading academic scientists, researchers and scholars to exchange and share their experiences and research...

Conferinţa ”Transformarea digitală a instituțiilor publice”

ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA - Secția de Științe Economice, Juridice și Sociologice - și Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare „CONSTANTIN ANGELESCU” (ICAI) organizează în format on-line conferința cu tema ”Transformarea digitală a...

Lansarea proiectului „Ambasadorii Științei” – parteneriat Radio România şi AOSR

Pe 19 aprilie 2022 a avut loc, la Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din București, lansarea proiectului "Ambasadorii Științei", realizat de Radio România în colaborare cu Academia Oamenilor de...

Conferinţa ECONOMIE – ECOLOGIE – ERGONOMIE

Dr. ec. Susana GEANGALĂU - Preşedinte Asociaţia ECOFOREST NeamţVALENŢELE FEMINITĂŢIIConferinţa se va desfăşura online la data de 27 aprilie 2022, ora 16.00Academia Oamenilor de Ştiinţă din România - Str....

Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Știință din România

În data de 6 mai a.c., ora 9:30, va avea loc Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Știință din România, cu prezență fizică, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare.     Adunarea generală va...

Lansarea volumului Poemele de la Maria Eich de Theodor Damian

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România - Filiala USA, Cenaclul Literar „Mihai Eminescu” şi revista Lumină Lină din New York (Director Theodor Damian şi redactor-şef M. N. Rusu) Vă invită...

Prelegerea „Schimbările climatice – factor esențial al agriculturii din zona de sud-est a României. Adaptarea tehnologiilor de cultură la schimbările climatice”

În cadrul Reuniunii lunare a membrilor FilialeiModerator – prof. univ. dr. Victor Ciupină, preşedinte al Filialei AOSR Conferenţiar – dr. ing. Dumitru MANOLE, m.a. al AOSR, președinte al Asociației pentru...

Conferinţa Ştiinţifică Naţională de Primăvară a AOSR – 2022, Bucureşti

ERA DIGITALĂ – PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI PENTRU SOCIETATEA CONTEMPORANĂ6-7 mai 2022, în format hibrid (prezență fizică și on-line) VOLUMUL DE REZUMATE al Conferinţei naţionale de primăvară a AOSR - 2022...

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

MEMBERS

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA

OBIECTIVELE AOSR

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este for naţional de consacrare ştiinţifică, care reuneşte personalităţi reprezentative ale ştiinţei. Principalele scopuri ale AOSR sunt promovarea, dezvoltarea, sprijinirea, protejarea ştiinţei sub toate formele, acţiunile şi metodele directe, indirecte sau adiacente. Obiectivele principale ale AOSR sunt:
Promovarea pe plan naţional a cercetărilor interdisciplinare din ştiinţele naturii, inginereşti şi aplicative, disciplinele medicale etc. Organizarea anuală a două conferinţe naţionale cu caracter interdisciplinar.

Iniţierea contactelor internaţionale, prin crearea de legături cu organisme academice, de cercetare şi învăţământ superior din străinătate, cu oameni de ştiinţă români din afara ţării, precum şi străini.

Asigurarea unui cadru adecvat pentru întâlnirea oamenilor de ştiinţă din diferite domenii, contribuind, astfel, prin informaţie, la crearea de echipe interdisciplinare pentru rezolvarea unor teme complexe.

Promovarea tinerilor cercetători, susţinând participarea acestora la manifestări cu caracter ştiinţific, în ţară şi peste hotare. Anual se va organiza o competiţie de granturi de cercetare pentru tineri.

Realizarea, pe bază contractuală, prin structurile specializate, de lucrări de cercetare ştiinţifică, participarea la programe de cercetare ştiinţifică, guvernamentale şi nonguvernamentale, întocmirea de recenzii, referinţe şi sinteze bibliografice.

Acordarea unor premii anuale celor mai bune cărţi publicate în diverse domenii ale ştiinţei şi culturii.