Academia Oamenilor de Știință din România

Noutăți

La mulţi ani, ROMÂNIA!

Cele mai frumoase urări pentru toţi membrii AOSR!Sănătate, Bucurii, Împliniri, Iubire!Generaţiile noastre trebuie să fie la înălţimea...

Conferinţă dedicată lui Nicolae Titulescu – la 140 ani de...

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România - Filiala Constanţa organizează Conferinţa dedicată lui Nicolae Titulescu - la 140...

Lansare de carte – Enciclopedie Centenarul Războiului de Întregire și...

La editura Academiei Oamenilor de Știință din România a apărut volumul Enciclopedie Centenarul Războiului de Întregire și...

„Diaspora română: Recuperare şi reintegrare” – Conferinţă dedicată Zilei Naţionale...

Cenaclul Literar “Mihai Eminescu” şi revista Lumina Lina/Gracious Light din New York (Director Theodor Damian), în cooperare...

AOSR ÎN CIFRE

1935

Constituire

9

Laureaţi Nobel - Membri de Onoare

456

Membri

9

Poziţia în clasamentul SCIMAGO

PROGRAME

SPRIJINIREA ACTIVITĂŢII TINERILOR CERCETĂTORI

Conștientă de faptul că tinerele generații reprezintă viitorul, că viitorul României va fi modelat de către acestea, AOSR acordă, în mod programatic, o atenție...

AOSR ÎN CENTRUL SOCIETĂŢII

Prin vocația fondatoare și misiunea instituțională, în continuitatea unei istorii de aproape un secol (înființată în martie 1935 ca Academia de Științe din România),...

DEZBATERI AOSR

Proiectul „DEZBATERILE AOSR”, inițiat de Academia Oamenilor de Știință din România în anul 2017, constă într-o serie de întâlniri și discuții, care reunesc responsabili...

VALENŢELE FEMINITĂŢII

„Valențele Feminității”, proiect al Academiei Oamenilor de Știință din România, reprezintă o serie de conferințe dedicate femeii și statutului ei în lumea de azi....

CONFERINŢE NAŢIONALE AOSR

O prioritate a AOSR este organizarea de manifestări științifice la cele mai înalte standarde academice, în scopul de a crea medii calificate ale dialogului...

TRANSFORMAREA DIGITALĂ A SOCIETĂŢII

Societatea Informațională / Societatea bazată pe cunoaștere este o realitate prezentă în jurul nostru, care ne provoacă și ne obligă să ne adaptăm existența...

ISTORIA AOSR

Istoria AOSR vol I
Istoria AOSR vol II
Membri de Onoare - Laureați ai Premiului Nobel
Album Aniversar
Oameni de știință francezi membri ai Academiei Oamenilor de Știință din România 1935 - 2017
Savanţi români şi străini membri ai Academiei de Ştiinţe din România (în prezent AOSR) 1935-1948

Membri de Onoare - Laureați ai Premiului Nobel

EVENIMENTE

Lansare de carte „Portrete… prin ochii mei”

Pe 24 noiembrie, a avut loc lansarea cărții „Portrete… prin ochii mei”, publicată la Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în 2022, autor prof. univ. dr. Gogu Ghiorghiță,...

Virtual International Scientific Conference on “Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering – NanoBioMat 2022”, 24-26 November 2022

The Academy of Romanian Scientists and University POLITEHNICA of Bucharest are organizing the fourth edition of the International Scientific Conference “Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering (NanoBioMat)”...

International Conference „Emerging and Disruptive Technologies′ Impact on Global Security”

The 2nd Edition of International Scientific Conference "Emerging and Disruptive Technologies′ Impact on Global Security" organized by "Nicolae Balcescu" Land Forces Academy of Sibiu, Academy of Romanian Scientists (AOSR)...

VIDEO Sesiunea plenară a Conferinței Naționale Științifice de Toamnă a AOSR 2022

Conferința Națională Științifică de Toamnă a Academiei Oamenilor de Știință din România s-a desfăşurat în perioada 4-5 noiembrie 2022, la Cluj-Napoca, sub genericul: „Rolul științei în soluționarea crizelor contemporane”. În Sesiunea Plenară...

VIDEO Sinteza discursurilor de deschidere a Conferinței Naționale Științifice de Toamnă AOSR 2022

Conferința Națională Științifică de Toamnă a Academiei Oamenilor de Știință din România s-a desfăşurat în perioada 4-5 noiembrie 2022, la Cluj-Napoca, sub genericul: „Rolul științei în soluționarea crizelor contemporane”....

Lansare de carte: „Poezia Sf. Grigorie de Nazianz şi faţa lui umană reflectată în aceasta” de Theodor Damian

ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA, FILIALA USAMITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A CELOR DOUĂ AMERICIINSTITUTUL ROMÂN DE TEOLOGIE ŞI SPIRITUALITATE ORTODOXĂ, NEW YORKCenaclul Literar “Mihai Eminescu” și revista Lumina Lină...

Conferința „Dreptul internațional privat”

Prelegerea abordează teme privind competența în dreptul internațional privat, conflictele de legi și legea aplicabilă, aspecte generale cu privire la regimul străinilor și azilul în România, procesul civil internațional și...

Ştiinţa, rol determinant în soluţionarea crizelor lumii de azi – Conferința națională științifică de toamnă AOSR 2022

În intervalul 4-5 noiembrie 2022, a avut loc, la Cluj-Napoca, Conferința Națională Științifică de Toamnă a Academiei Oamenilor de Știință din România, sub genericul: „Rolul științei în soluționarea crizelor...

Deschiderea Conferinţei Ştiinţifice Naţionale de Toamnă a AOSR

Academia Oamenilor de Știință din România și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca organizează deschiderea Conferinței Științifice Naționale de Toamnă (format hibrid) cu tema „Rolul Științei în...

AOSR susţine accelerarea transformării digitale în administrație și servicii publice – Cluj 2022

Joi, 3 noiembrie 2022, s-a desfăşurat, la Cluj, Conferința "Accelerarea transformării digitale în administrație și servicii publice", organizată de către Academia Oamenilor de Ştiinţă din România şi Radio România...

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA

OBIECTIVELE AOSR

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este for naţional de consacrare ştiinţifică, care reuneşte personalităţi reprezentative ale ştiinţei. Principalele scopuri ale AOSR sunt promovarea, dezvoltarea, sprijinirea, protejarea ştiinţei sub toate formele, acţiunile şi metodele directe, indirecte sau adiacente. Obiectivele principale ale AOSR sunt:
Promovarea pe plan naţional a cercetărilor interdisciplinare din ştiinţele naturii, inginereşti şi aplicative, disciplinele medicale etc. Organizarea anuală a două conferinţe naţionale cu caracter interdisciplinar.

Iniţierea contactelor internaţionale, prin crearea de legături cu organisme academice, de cercetare şi învăţământ superior din străinătate, cu oameni de ştiinţă români din afara ţării, precum şi străini.

Asigurarea unui cadru adecvat pentru întâlnirea oamenilor de ştiinţă din diferite domenii, contribuind, astfel, prin informaţie, la crearea de echipe interdisciplinare pentru rezolvarea unor teme complexe.

Promovarea tinerilor cercetători, susţinând participarea acestora la manifestări cu caracter ştiinţific, în ţară şi peste hotare. Anual se va organiza o competiţie de granturi de cercetare pentru tineri.

Realizarea, pe bază contractuală, prin structurile specializate, de lucrări de cercetare ştiinţifică, participarea la programe de cercetare ştiinţifică, guvernamentale şi nonguvernamentale, întocmirea de recenzii, referinţe şi sinteze bibliografice.

Acordarea unor premii anuale celor mai bune cărţi publicate în diverse domenii ale ştiinţei şi culturii.