Sesiunea Productica – Dacia & Renault


La 23 aprilie 2010 – a avut loc la sediul AOSR Sesiunea de comunicări
ştiinţifice a Grupului Productica, în timpul căreia s-a realizat în premieră videochat
on-line cu 3 centre universitare: UPB, Universitatea Tehnică Timişoara şi
Universitatea de Nord din Baia Mare, astfel că impactul sesiunii s-a extins şi la
aceste centre, eliminându-se necesitatea deplasării la Bucureşti a celor care
aveau de susţinut lucrări.


Grupul Productica şi Dacia-Renault
VINERI 24 SEPTEMBRIE 2010, 09:00 – 12:30
Sala de şedinţe a Consiliului local, Primăria MIOVENI
Miron Zapciu, Ion CHIUŢĂ, Gheorghe DIDIŢĂ, Costel FRANŢESCU,
Ion MANDU, Ion MARTALOGU, Marin SCURTU, Jan VĂLIMĂREANU
Reprezentanţii Dacia Renault
Moderatori: Miron Zapciu, Ion Chiuţă


În perioada 5-7 mai 2011, la Mioveni – Argeş, s-a desfăşurat, sub egida
AOSR, Sesiunea Ştiinţifică de primăvară a CENTRULUI „UNIVERSUL
ŞTIINŢEI“ – Comisia Productica – Dacia Renault, cu sprijinul Primăriei Mioveni,
la Casa de Cultură a oraşului Mioveni. Sesiunea s-a desfăşurat sub egida
Academiei Oamenilor de Ştiinţă, în cadrul ciclului “Universul Ştiinţei acasă la
români”. Au fost prezentate 33 de lucrări ştiinţifice, în cadrul plenului şi a celor 6
secţiuni: Sisteme moderne de fabricaţie şi control, Sisteme de automatizare şi
mecatronică, Optimizări şi tehnologii noi pentru producerea energiei mecanice,
Dezvoltare durabilă, Aplicaţii ale tehnicilor nucleare în industrie, Productica –
Cercetare ştiinţifică studenţească. Lucrarile au fost publicate în limba engleză în
volumul Conference Proceedings of the Academy of Romanian Scientists.
PRODUCTICA Scientific Session, Volume 3, Number 1/2011.
Raport ştiinţific al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
2010
47
Din partea AOSR, organizatori au fost: Ion Chiuţă, Miron Zapciu
În deschiderea sesiunii, au luat cuvântul: Prof. emerit dr. Alain Gérard (1),
prof. univ. dr. Vasile Cândea (2), M.B.A. José Pietri (3), dr. ing. Constantin Stroe
(4), prof. univ. dr. Şerban Valeca (5), viceprimar dr. ec. Aureliu Costache(6),
prof. univ. dr. ing. Ion Chiuţă (7), deputat Ion Burnei (8), prof. univ. dr. ing.
Gheorghe Amza (9), CS1 dr. fiz. Ilie Turcu (10), prof. univ. dr. ing. Miron
Zapciu.


În perioada 8-10 septembrie 2011, s-a desfăşurat Sesiunea ştiințifică de
toamnă a CENTRULUI „UNIVERSUL ŞTIINŢEI LA ROMÂNI” în cadrul
ciclului “Universul ştiinţei acasă la români”, în oraşul Mioveni, cu participarea
comisiei PRODUCTICA.

 


 În perioada 20-22 martie 2012, Comisia Productica Dacia-Renault, sub egida
secţiei de Ştiinţe Tehnice AOSR, a organizat cu sprijinul Siemens Romania,
instruirea Sinutrain Jobshop, având ca invitat pe dl Matjaž Mlinšek (din
Slovenia), Siemens DT MC SEE, Manager for SEE MC Market Development
Production Machines /Machine Tools, la Facultatea IMST din cadrul UPB. 


 In noiembrie 2012 s-a organizat Workshopul „Informaţia Transferul tehnologic al
ideilor inovative” de catre Grupul Productica – Dacia Renault, secţia de ştiinţe
tehnice


 În data de 17 ianuarie 2013 a avut loc în organizarea Comisiei Productica DaciaRenault,
la UPB, aula Facultăţii IMST, în cadrul Departamentului Maşini şi
Sisteme de Producţie din Universitatea Politehnica din Bucureşti, inaugurarea
oficială a Laboratorului de instruire OKUMA. Laboratorul este dedicat
instruirii studenţilor din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti în
domeniul operării, programării şi realizării asistate a tehnologiilor de prelucrare
pe maşinile unelte cu comandă numerică OKUMA. La acest proiect, o contribuţie
însemnată a avut-o Comisia PRODUCTICA a AOŞR, condusă de Prof. dr. ing.
Miron Zapciu, m.c. şi secretar ştiinţific al secţiei de Ştiinţe Tehnice a AOŞR.


Pe 18 mai 2013, Comisia Productica Dacia–Renault a organizat două secţiuni
de Cercuri Ştiinţifice Studenţeşti, în cadrul facultăţii IMST, UPB: secţiunea de
Concepţie şi Management în Productică şi cea de Lean şi Managementul Calităţii
în Productică. Au fost prezentate 42 de lucrări ştiinţifice în domeniul de activitate
a Comisiei


În perioada 6-9 octombrie 2013, Prof. dr. ing. Miron Zapciu a prezentat
activitatea Comisiei Productica Dacia-Renault cu ocazia unei deplasări în Irlanda,
în cadrul proiectului IT – Innovative Trainer (beneficiar Newry and Mourne
Enterprise Agency – UK). Obiectivul a fost acela de a stimula colaborarea în
domeniul inovării şi de a atrage lucrări ştiinţifice care să fie prezentate cu ocazia
sesiunilor ştiinţifice ale AOSR.


Organizarea Sesiunii Ştiinţifice de primăvară a Comisiei Productica-Dacia
Renault în data de 9 Mai 2014, desfăşurată la Universitatea POLITEHNICA din
Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 313, Biblioteca Centrală, Intrarea A, etaj 2.
În cadrul acestei ediţii, cu participare internaţională, sub denumirea From
Productivity to Innovation in Global Competitiveness, au fost prezentate cele mai
relevante rezultate ştiinţifice din universităţi, institute de cercetare şi companii din
ţară şi străinătate, fiind de interes subiecte din următoarele arii tematice :
 Open Innovation and Business Competitiveness
 Industrial Automation and Control Solutions
 Productivity Continuous Improvement
 Innovative Materials and Devices
Prezidiul Secţiei Ştiinţifice – Productica

Lucrările prezentate au fost publicate în volumul Conference Proceedings
of the Academy of Românian Scientists, PRODUCTICA Scientific Session ISSN
2067-2160, Vol.6, Nr.1/2014
La conferinţă au participat reprezentanţi ai companiilor din diferite
sectoare de activitate, instituţii academice, institute de cercetare, etc. Această
cooperare va iniţia sugestii valoroase pentru continuarea acţiunilor în vederea
consolidării practicilor la nivel de companii şi la nivelul instituţiilor academice


Pe 20 noiembrie 2014, membrii Grupului Productica (studenţi, doctoranzi,
postdoctoranzi şi profesori) au efectuat o vizită personalizată la Centrul Tehnic
Titu, care este ultima verigă ce completează lanţul de dezvoltare auto al Renault
în România. Centrul de la Titu este singurul centru de acest fel din Europa de Est
şi vine în completarea centrelor Renault de la Aubevoye şi Lardy (Franţa). Au fost
vizitate bancurile HIL. Testele HIL folosesc programe interne Renault, Matlab
Simulink şi AMESIM.


În perioada 08 – 09 decembrie 2014, Prof.dr.ing. Miron Zapciu a prezentat
activitatea Comisiei Productica Dacia-Renault, cu ocazia unei deplasări în
Amsterdam – Olanda, în cadrul proiectului Erasmus, nr. 554187-EPP-1-2014-1-
IE-EPPKA2-KA, SHIP- SMEs and HEIs in Innovation Partnerships, (Beneficiar
LCEB – Irlanda). Obiectivul prezentării a fost de a stimula colaborarea în
domeniul inovării şi de a atrage lucrări ştiinţifice care să fie prezentate cu ocazia
sesiunilor ştiinţifice ale AOȘR.


 Pe 29 mai 2015, la Biblioteca Centrală a UPB, a avut loc Sesiunea ştiinţifică de
primăvară 2015 a Comisiei Productica – Dacia Renault, sub egida AOSR: Integration
of Research and Innovation in Business Environment. La deschiderea festivă au
rostit alocuţiuni: Vasile Cândea – Preşedinte AOSR, Adrian Badea – Vicepreşedinte
AOSR, Ion Basgan – Vicepreşedinte AOSR, Pierre Borne – Universitatea din Lille,
Franţa, MO-AOSR, Constantin Stroe – Preşedinte ACAROM, Ion Chiuţă – Preşedinte
al Secţiei de Ştiinţe Tehnice AOSR, Anton Hadăr – Vicepreşedinte al Senatului UPB,
Cristian Doicin – Decan al facultăţii IMST, Tiberiu Dobrescu – Director al
Departamentului MSP. În cadrul sesiunii au fost prezentate peste 20 de lucrări cu
subiecte din domeniul ingineriei TCM și altele.