Informații de interes public

Legea 544/2001

Informaţie de interes public –  orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Soluţionarea solicitărilor de informaţii de interes public, se face cu respectarea cerinţelor Legii 544/2001, art. 6, alin.3:

(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau institu
ția publică la care se adresează cererea;
b) informa
ția solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituției publice identificarea informației de interes public;
c) numele, prenumele
și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Date de contact Informare Publică:

  • Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001 Irina Pasvantu
  • E-mail: informatiipublice@aosr.ro
  • Telefon: (031) 107. 06.59
  • Adresă: str. Ilfov nr. 3, sector 5, București

Solicitările care nu se încadrează în specificul prevăzut de Legea 544/2001 vor fi redirecționate. 

Formulare

  • Model solicitare legea 544/2001
  • Model de reclamație administrativă I – răspuns negativ
  • Model de reclamație administrativă II – nu s-a răspuns în termen


Raport de evaluare Legea 544

Model AOSR solicitare legea 544-2001

Model AOSR reclamaţie administrativă I – răspuns negativ

Model AOSR reclamaţie administrativă II – nu s-a răspuns în termen

Buget

Bilanțuri contabile

Achiziții publice

Declarații de avere

Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice

Indemnizație de membru

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal