Informații de interes public

Legea 544/2001

Informaţie de interes public –  orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Soluţionarea solicitărilor de informaţii de interes public, se face cu respectarea cerinţelor Legii 544/2001, art. 6, alin.3:

(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau institu
ția publică la care se adresează cererea;
b) informa
ția solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituției publice identificarea informației de interes public;
c) numele, prenumele
și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Date de contact Informare Publică:

  • Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001 Irina Pasvantu
  • E-mail: informatiipublice@aosr.ro
  • Telefon: (031) 107. 06.59
  • Adresă: str. Ilfov nr. 3, sector 5, București

Solicitările care nu se încadrează în specificul prevăzut de Legea 544/2001 vor fi redirecționate. 

Formulare

  • Model solicitare legea 544/2001
  • Model de reclamație administrativă I – răspuns negativ
  • Model de reclamație administrativă II – nu s-a răspuns în termen


Raport de evaluare Legea 544

Model AOSR solicitare legea 544-2001

Model AOSR reclamaţie administrativă I – răspuns negativ

Model AOSR reclamaţie administrativă II – nu s-a răspuns în termen

Execuție

PAAP

Buget

Bilanțuri contabile

Achiziții publice

Declarații de avere

Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice

Indemnizație de membru

Integritate instituțională

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal