Academia Oamenilor de Știință din România

VALENŢELE FEMINITĂŢII

Aniversare Valenţele feminităţii – 5 ani de manifestări ştiinţifice lunare...

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, împreună cu partenerii Evenimentelor ştiinţifice VALENŢELE FEMINITĂŢII, au plăcerea de a vă invita, cu ocazia celebrării a 5 ani de manifestări ştiinţifice lunare dedicate femeii, la Evenimentul Aniversar...

Conferinţa „Agricultura sustenabilă – Râmele, îngrășămintele și pesticidele”

Scopul acestei conferințe este de a prezenta importanța agriculturii sustenabile și impactul pozitiv pe care îl are acesta asupra mediului înconjurător pe termen lung.Protecția chimică a plantelor, în special utilizarea pesticidelor, este o măsură...

Conferința „Dreptul internațional privat”

Prelegerea abordează teme privind competența în dreptul internațional privat, conflictele de legi și legea aplicabilă, aspecte generale cu privire la regimul străinilor și azilul în România, procesul civil internațional și considerații cu privire la arbitrajul internațional....

Conferința Internațională „Medicină Personalizată. Tradiție, Inovare și Digitalizare”

Conferința Internațională „Medicină Personalizată. Tradiție, Inovare și Digitalizare”, organizată sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România contribuie la creşterea calităţii sănătății, nevoile de sănătate ale societăţii moderne fiind într-un proces de evoluție deosebit...

Conferinţa „Modalităţi de prevenire a cariilor secundare”

ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA, INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU CERCETĂRI MULTIDISCIPLINARE, INSTITUTUL DE STUDII, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE - UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI, UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA” BUCUREȘTI organizează conferinţa naţională...

Conferinţa ”Metode și tehnici de motivare a resurselor umane”

Conferința ”Metode și tehnici de motivare a resurselor umane” scoate în evidență unele aspecte potrivit cărora întreprinzătorii și managerii sunt din ce în ce mai preocupați de identificarea modalităților de creștere a performanțelor angajaților,...

Conferinţa Pandemia SARS-CoV-2: Provocări, controverse și ce am învățat

ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA organizează conferința națională Valențele Feminității cu titlul: Pandemia SARS-CoV-2: Provocări, controverse și ce am învățat susținută de Prof. Univ. Dr. Ileana Constantinescu, Șef Disciplina Imunologie și Imunologie de Transplant,...

Conferinţa „Soluții alternative și beneficiile acestora în menținerea igienei orale”

Asistent Univ. Drd. Farah BECHIR - Conferință Națională - VALENŢELE FEMINITĂŢII Conferința se va desfășura online, pe 29 Iunie 2022, ora 16.00 - Academia Oamenilor de Știință din România, str. Ilfov, nr. 3, sector 5,...

Conferința „Bolile cardiovasculare la femei”

Conf. Univ. Dr. Habil. Camelia DIACONU - Șef Clinica de Medicină Internă, Spitalul Clinic de Urgență București Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" - Membru corespondent | Academia Națională de Medicină a Franței -...

Conferinţa ECONOMIE – ECOLOGIE – ERGONOMIE

Dr. ec. Susana GEANGALĂU - Preşedinte Asociaţia ECOFOREST NeamţVALENŢELE FEMINITĂŢIIConferinţa se va desfăşura online la data de 27 aprilie 2022, ora 16.00Academia Oamenilor de Ştiinţă din România - Str. Ilfov nr. 3, sector 5,...

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA