Structura

CONDUCEREA 2020-2024

PREZIDIUL
PREȘEDINTE DE ONOARE: –
PREŞEDINTE AOSR: Prof. univ. dr. ing. Adrian Alexandru Badea

VICEPREŞEDINTE: Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu
VICEPREŞEDINTE: CS I, Dr. Doru-Sabin Delion
SECRETAR ŞTIINŢIFIC: Prof. univ. dr. ing. Petru Andea

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC
Prezidiul
Preşedinţii secţiilor ştiinţifice
Preşedinţii filialelor

SECŢII ŞTIINŢIFICE
Secţia I – Ştiinţe matematice –  Prof. univ. dr. Mihail Megan
Secţia II – Ştiinţe fizice – Prof. univ. dr. Mărgărit Pavelescu
Secţia III – Ştiinţe chimice – Prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu
Secţia IV – Ştiinţe biologice – Prof. univ. dr. Natalia Roşoiu
Secţia V – Ştiinţe geonomice – Prof. univ. dr. Gheorghe Buliga

Secţia VI – Ştiinţe tehnice – Prof. univ. dr. ing. Anton Hadăr
Secţia VII – Ştiinţe agricole, silvice şi medicină veterinară – Prof. univ. dr. Agatha-Mariana Popescu
Secţia VIII – Ştiinţe medicale – Prof. univ. dr. Vasile Sârbu

Secţia IX – Ştiinţe economice, juridice şi sociologice – Prof. univ. dr. Nicolae Dănilă
Secţia X – Filosofie, psihologie, teologie şi jurnalism – Prof. univ. dr. Aurel Papari
Secţia XI – Ştiinţe istorice şi arheologice – Prof. univ. dr. Ion Solcanu

Secţia XII – Ştiinţa şi tehnologia informaţiei – Prof. univ. dr. ing. Dumitru Popescu
Secţia XIII – Ştiinţe militare – General Prof. univ. dr. Teodor Frunzeti

FILIALE
Braşov – Prof. univ. dr. Ivan Cismaru
Cluj-Napoca – Prof. univ. dr. Marius Bojiţă
Constanţa – Prof. univ. dr. Victor Ciupină
Iaşi – Prof. univ. dr. ing. Nicolae Țăranu
Piatra Neamţ – Prof. univ. dr. Gogu Ghiorghiţă
Târgovişte – Prof. univ. dr. Ion V. Popescu
Timişoara – Prof. univ. dr. ing. Mușuroi Sorin

Șef serviciu Personal, Salarizare și Secretariat – Dr. ec. Maria Botezatu

Șef serviciu Economico-Administrativ – Dr. ec. Valentina Vlăduțu

Șef serviciu Editura Bibliotecă – Ing. Mihail Căruțașu