Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăPROGRAMETRANSFORMAREA DIGITALĂ A SOCIETĂŢII

TRANSFORMAREA DIGITALĂ A SOCIETĂŢII

Societatea Informațională / Societatea bazată pe cunoaștere este o realitate prezentă în jurul nostru, care ne provoacă și ne obligă să ne adaptăm existența personală și profesională unor noi cerințe.

Strategia europeană pentru societatea informațională lansată de Ursula von der Leyen în martie 2021 creionează drumul european al domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) pe care România va trebui să îl parcurgă împreună cu celelalte state europene.

Academia Oamenilor de Știință din România, promotoare a ideilor novatoare, bazate pe știință și cunoaștere, include în programele sale prioritare tema ”Transformarea digitală a societății”.

Programul ”Transformarea digitală a societății”, prin dezbaterile, luările de poziție, proiectele pe care le-a lansat și finanțat și, respectiv, pe care le va lansa în viitor, va contribui la punerea în practică a strategiilor și programelor naționale, a marilor proiecte în domeniu ale României.

Academia Oamenilor de Știință din România va promova în rândurile tinerilor și nu numai noile concepte și practici ale societății bazate pe cunoaștere, atât în domeniul educației și cercetării, cât și în cultură și economie, încercând astfel să creeze și să susțină noi mentalități și abilități specifice secolului XXI.

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA