Pagina principala

1 decembrie 2021
La mulți ani, România !
La mulți ani români, oriunde v-ați afla !
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
Filiala New York
Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi
Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York
 
Vă invită la celebrarea
Zilei naţionale a României
Această temă va fi evocată prin următoarele prezentări:
1.     Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian, Dimensiunea sacră a zilei naţionale
2.     Prof. univ. Dr. Doru Tsaganea, Celebrând Marea Unire
3.     Criticul şi istoricul literar M. N. Rusu,
Contribuţia exilului românesc la realizarea Marii Uniri
 
 
Va asteptam cu drag!
 
Evenimentul va avea loc
Duminică, 28 noiembrie 2021, la ora 3:00 PM
la Biserica „Sf. Ap. Petru si Pavel” din 27 Ave cu 14 Street, Astoria
(14-22 27th Ave., Astoria, NY)

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ DE TOAMNĂ A AOSR: UN CADRU AL CERCETĂRII SUB SEMNUL EXCELENȚEI

În perioada 18-20 noiembrie 2021, a avut loc Conferința Științifică Națională de Toamnă a Academiei Oamenilor de Știință din România, eveniment care, împreună cu Conferința de Primăvară, face parte din tradiția instituției, o manifestare de marcă a mediului științific și academic din România. Ediția din acest an, desfășurată sub genericul „Tradiții și Progrese în Știința Românească”, s-a bucurat de o largă participare, întrunind, în calitate de autori și comunicatori, profesori, cercetători, oameni de știință și cultură din cadrul AOSR și din alte medii științifice. Un aspect notabil îl constituie participarea la manifestare a cercetătorilor tineri, unii dintre ei doctoranzi, în varii domenii ale cercetării și cunoașterii, ceea ce atestă, o dată în plus, deschiderea specială a Academiei Oamenilor de Știință din România față de tineri, susținerea programatică a noilor generații de oameni de știință…..mai mult


CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ DE TOAMNĂ a AOSR, 2021, BUCURESTI

Tematica: „Tradiții și progrese în știința românească”

18-19 noiembrie 2021, în format hibrid (prezența fizică și on-line)

PROGRAM CONFERINȚĂ
LUCRĂRI ÎNSCRISE
VOLUM DE REZUMATE


   ……. mai mult
………..mai mult


Prezidiul AOSR anunță cu tristețe, că în ziua de 5 noiembrie 2021 a plecat dintre noi Prof. univ. Dr. Dan SCHIOPU, membru titular fondator, Vicepreședinte AOSR, Preşedinte al Secţiei de Științe Agricole și Silvice, membru al Balkan Environmental Association (B.EN.A.), al Societăţii Inginerilor Agronomi, al Societăţii Naţionale Române de Ştiinţa Solului şi al Societaţii de Istorie şi Retrologie Agrară.

S-a născut pe 4 octombrie 1930 la Galaţi, a absolvit Facultatea de Horticultură din cadrul Institutului Agronomic Iaşi (1954) şi a obţinut titlul ştiinţific de Doctor în agronomie, Specialitatea Agrotehnică, în anul 1975.
A desfăsurat o prodigioasă carieră didactică universitară, pornind de la şef de laborator 1955-1966, apoi trecând la asistent titular 1962-1969, şef de lucrări 1969-1991, Conferenţiar 1991-1993 şi Profesor Universitar din 1993, în cadrul Facultăţii de Agronomie a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti. Activitatea sa didactică s-a îmbinat armonios cu activitatea de cercetare ştiinţifică axată în special pe studii privind lucrările solului, dirijarea factorilor de vegetaţie, creşterea eficienţei analizei varianţei în experienţele din câmp, combaterea integrată a buruienilor şi efectul remanent al erbicidelor, probleme de ecologie agricolă şi de protecţia mediului.
Între numeroasele sale publicaţii se numară cărţi de mare valoare ştiinţifică şi practică, cum sunt: Ecologie şi protecţia mediului, Méthodologie d’études des pollutions d’origine agricole. Conséquences pour l’environnement, Lucrări practice de agrotehnică şi tehnică experimentală, Îndrumător pentru exploatarea corectă şi eficientă a unor maşini şi utilaje agricole, precum şi articole ştiinţifice prin care s-au promovat rezultatele cele mai valoroase ale cercetărilor efectuate între care cele mai importante sunt: Influenţa temperaturii, umidităţii şi a îngrăşămintelor asupra formelor mobile de azot dintr-un sol cenuşiu de pădure; Gheorghe Ionescu-Şişeşti – le visage et l’oeuvre d’un créateur d’école roumaine; Agricultura şi poluarea; Creşterea animalelor şi ecosistemele agricole; Observaţii privind influenţa unor tehnologii alternative cu grade diferite de chimizare asupra hidrostabilităţii structurale a solului brun-roşcat; Eseu privind funcţionalitatea biodiversităţii; Aspects Regarding Ecological Condition of Pastures of Romanian Mountain Areas; Buruienile şi ecosistemele agricole; Integrierte Bekämpfung von Unkräutern in Soja und Maïs mit Herbiziden in Verbindung mit Maschienenhäcke; Eseu privind aplicarea principiilor biocenotice fundamentale în ecosistemele agricole; Recherches concernant la lutte contre les mauvaises herbes dans la culture de maïs sur le sol brun-rougeâtre au sud de la Roumanie.
Contribuţia sa la dezvoltarea cercetării ştiinţifice a fost importantă, lăsâand generaţiilor actuale şi de mâine o literatură ştiinţifică de excepţie prin cărţile şi articolele publicate. Pentru meritele sale a fost onorat cu numeroase distincţii, premii şi medalii.

Academia noastră pierde un dascăl, un om de ştiinţă şi un coleg minunat! El a plecat dintre noi, dar in inimile noastre va rămâne mereu ca un om de o excepţională valoare, cultură, profesionalism, onest, prietenos, mărinimos şi bun!

Sincere condoleanțe familiei!

Dumnezeu să-l odihnească în Pace !


ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA
DEPLÂNGE PLECAREA DINTRE NOI
A DLUI DR. AUREL VAINER

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România îşi exprimă adânca tristeţe la plecarea dintre noi a Domnului Dr. AUREL VAINER. Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, ulterior, preşedinte de onoare al FCER, dl Aurel Vainer a fost o personalitate de marcă a lumii româneşti, care a promovat valorile păcii şi ale convieţuirii armonioase, respectul, toleranţa şi iubirea între oameni, dincolo de diferenţele dintre ei.

De formaţie economist, a dezvoltat o carieră profesională prodigioasă, dublată de o carieră de cercetător şi de cadru didactic în învăţământul superior. A fost cercetător la Institutul de Cercetări Comerciale şi la Institutul pentru Cercetarea Comerţului Interior şi al Comerţului, vicepreşedinte, prim-vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, vicepreşedinte al Societăţii Române de Statistică şi preşedinte al Consiliului Director al Fundaţiei Caritatea, preşedinte onorific al Asociaţiei Culturale de Prietenie România-Israel, preşedinte al Iniţiativei Central-Europene – Dimensiunea Parlamentară (din 2005), iar, între 2005 şi 2007, membru în Comitetul Executiv al Congresului Evreiesc European. A fost deputat în Parlamentul României şi Vicepreşedintele Comisiei Politice, Economice, de Reformă şi Privatizare a Camerei Deputaţilor. Dl Dr. Aurel Vainer a fost profesor universitar, autor de studii ştiinţifice şi cărţi de specialitate din domeniul economic (economia comerţului, marketing, comerţ interior). Activitatea şi meritele domniei sale au fost apreciate la cel mai înalt nivel cu o serie de distincţii şi decoraţii: Ordinul Steaua României, în grad de cavaler, Ordinul Naţional al Legiunii de Onoare, în grad de cavaler, acordat de Franţa, diplome de excelenţă, distincţii şi diplome, titlul de Doctor Honoris Causa.

Dl Dr. Aurel Vainer a fost membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice), profund ataşat de instituţia noastră, participant activ la programele şi manifestările ei.

Prin plecarea dlui Dr. Aurel Vainer, lumea noastră pierde o personalitate de mare valoare profesională şi ştiinţifică, un spirit nobil şi luminos, un om bun şi drept, un Om între oameni, dedicat valorilor umane, un promotor neobosit al respectului, înţelegerii şi armoniei în societatea românească. Academia noastră pierde un membru de marcă, un om ales şi un mare prieten.

Ne exprimăm regretul profund şi adânca tristeţe pentru această pierdere şi transmitem condoleanţe familiei îndoliate! Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să-l aşeze între Drepţii săi, în lumină veşnică!

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România

31.10.2021


Membrii Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România îşi exprimă adânca tristeţe la stingerea din viață a Profesorului univ. emerit dr. ing. Paul E. STERIAN (22 noiembrie 1946, Com. Râca, Judeţul Argeş – 21 octombrie 2021, București) membru titular și președintele secției de Știința și Tehnologia Informației (2008-2021).

Director al Centrului Universitar de Inginerie Optică şi Fotonică „FOCUM” (fondator,1997). Presedinte al Societății Române de Optoelectronică (fondator in 1990). Director al Departamentului de Fizica, Universitatea „Politehnica” Bucureşti (2004-2005) și Fondator al Facultății de de Stiinte Aplicate din UPB (2005), Initiator si Coordonator al Programului de masterat de „Fotonica” (UPB) de la înființare (1995) si acreditare, Profesorul STERIAN a fost autorul primelor tratate din România de “Transmisia optică a informaţiei” (vol.I si II, 1981, Editura Tehnică) și, respectiv, de „FOTONICA” (2000, Editura Printech). Autor principal al tratatului de „LASERI SI PROCESE MULTIFOTONICE” (1988, Editura Tehnica); · Director fondator al Centrului Universitar de Inginerie Optica si Fotonica ” FOCUM” (din 1997). Conducător de doctorat in „Fizica tehnica” si “Optoelectronica” (din 1991); · Directorul Programului ” FOTON MD” finantat de Banca Mondiala: „Studii avansate de FOTONICA prin masterat si doctorat in Romania” (1998-2002);

Senior Editor la revistele Annals of the Academy of Romanian Scientists – Science and Technology of Information; Romanian Journal of Optoelectronics, Scientific Bulletin, Bucharest Polytehnical University (Series Editor: Mathematics and Physics); Buletinul Societății Române de Optoelectronică, Profesorul Paul Sterian a lăsat o bogată moștenire științifică în domeniile electronică și optică cuantică, laseri, transmisia optică a informaţiei, optoelectronică, sisteme deschise, fotonică, comunicaţii optice, Teoria cuantică a informaţiei.

Ne exprimăm regretul profund şi adânca tristeţe pentru această pierdere şi transmitem condoleanţe familiei îndoliate! Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să-l aşeze între Drepţii săi, în lumină veşnică!


Comunicat al Secției de Științe Medicale a AOSR
privind vaccinarea împotriva COVID-19

Secția de Științe Medicale a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România consideră vaccinarea drept una dintre cele mai mari descoperiri medicale din întreaga istorie, comparabilă cu descoperirea antibioticelor, asepsiei, antisepsiei și anestezicelor. Fără vaccinări specia umană ar fi astăzi aproape înfrântă de speciile microbiene și cele virale.

În condiţiile actuale, cerem românilor să aibă încredere în noi și să ajute prin vaccinare la înfrângerea pandemiei. Este foarte important ca fiecare cetăţean să aplice toate regulile indicate de medici. Trebuie să acceptăm că pot exista, ca în orice procedeu terapeutic, și cazuri de eșecuri, infinit de puține, care nu pot înlătura uriașele beneficii ale celor peste 98% dintre cei care se vaccinează cu succes. Modificările mediului în care trăim ne obligă să prevenim și alte posibile atacuri ale unor specii microbiene sau virale.

În cadrul Academiei Oamenilor de Știință din România, există doar opinia salvării prin vaccinare, prin prevenție și prin toate tratamentele care sancționează efectele acestor atacuri virale asupra funcțiilor organismului. Chemăm populația României să accepte perceptele medicilor, care au un mare eșantion de jertfe în acest război cu pandemia. Vă rugăm să mergeți la vaccinare, să aveți încredere în medici, să vă feriți de cei necunoscători care își dau cu părerea !

Secția medicală a AOSR are medici iluștri care și-au exprimat opinia, cum ar fi: Acad. Bălăceanu-Stolnici, marele neurochirurg Vlad Ciurea, profesorul Sorin Rugină, Generalul profesor Dan Mischianu și Profesorul Irinel Popescu, iar la sesiunile noastre anuale s-au adus dovezi despre această afecțiune de către renumiți medici specialiști: profesorul Streinu-Cercel, Irina Dumitru, Camelia Diaconu, Sebastian Ionescu și mulți alții. Vă chem să fiți alături de armata halatelor albe și, dacă doriți să știți adevărul despre acest flagel, adresați-vă membrilor secției noastre, având la dispoziție adresele oficiale de contact ale AOSR, o instituție care servește științelor din România de peste 80 de ani de la înființare și care este actualmente cotată excelent pe plan internațional.

Prof. univ. dr. Sârbu Vasile, Președintele Secției de Științe Medicale a AOSR.


Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) organizează joi 21 octombrie 2021, 17:30, lansarea on-line a lucrării ”#HalateAlbe, Oameni care ne fac bine”, care conține 108 interviuri cu personalități de marcă ale medicinei românești, autor Ioana Brușten, jurnalist.

Evenimentul este, deopotrivă, un omagiu pentru întemeietorii și continuatorii medici ai AOSR, dar și o recunoaștere a excelenței medicinei contemporane din România.

La lansare vor avea intervenții Acad. Irinel Popescu, Prof. univ. dr. Viorel Jinga, rector UMF ”Carol Davila” București, reprezentanți ai Radio România, ai editorului, precum și alte personalități ale medicinei, prezente în lucrarea care se va lansa.

Acest eveniment este primul dintr-un proiect larg intitulat ”Ambasadorii științei românești” prin care AOSR va aduce în prim-plan personalități marcante, ambasadori reali ai științei și culturii românești.

Moderator: Prof. univ. dr. Doina Banciu, vicepreședinte al AOSR.
Academia Oamenilor de Știință din România, Filiala Constanța și Muzeul Național al Marinei Române, a organizat sâmbătă 9 octombrie, ora 11, la Muzeul Marinei, lansarea volumului Valentin Ciorbea, Profesor universitar doctor, 75 In Honorem. Raportul ucenicilor, Editura ExPonto, Constanța, 2021, 595p (editori Dr. Nicoleta Paraschiv, Dr. Luminița Stelian).

….. mai mult

În perioada 22-24 septembrie 2021, în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu,
s-a desfăsurat workshop-ul intitulat Sănătatea optimală a sistemelor organizaționale –SOSO (fluctuația stării de bine și a psihopatologiei organizaționale)     ……..mai mult


COMPETIȚIE „PROIECTE DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ – 2021”

 Competitia stimuleaza participarea tinerilor în activitatea de cercetare din toate domeniile stiintei. Se poate prezenta un singur candidat sau un colectiv. Participantii trebuie sa aibă titlul de doctor și vârsta de cel mult 40 de ani. Valoarea maxima a unui proiect este de 20.000 lei iar plata se va face pe baza drepturilor de autor.
Autorii lucrarilor/brevetelor bazate pe rezultatele proiectului vor mentiona afilierea:
„Academy of Romanian Scientists, 3 Ilfov str, Bucharest, Romania”.…….mai mult   

REZULTATE FINALE SELECȚIE PROIECTE DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ – 2021
                                                http://stradadecarte.ro/


 

 

ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA PROTESTEAZĂ ÎMPOTRIVA CALOMNIERII ŞI DISCRIMINĂRII INSTITUŢIEI
ÎN NUMELE UNOR INTERESE POLITICE

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a luat notă cu surprindere de existenţa unei iniţiative legislative de desfiinţare a AOSR. Argumentele care fundamentează acest gest politic sunt abuzive şi nu corespund adevărului. În raport cu acestea, sunt necesare o serie de precizări.

1. Iniţiativa de desfiinţare a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România exprimă un proiect pur politic, care uzează de argumente străine adevărului şi domeniului cercetării ştiinţifice, întemeiat doar pe judecăţi de „valoare” nule şi neavenite, vehiculate insistent în mediul public, într-un fel de rechizitoriu colectiv, susţinut prin definiţii calomnioase.…..mai mult


Program The International Symposium THE RELGION AND THE LAW, 20th – 21th September 2021
Organizers: ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS (Romania), NIKO BERDZENISHVILI INSTITUTE – BATUMI SHOTA RUSTAVELI, STATE UNIVERSITY (Georgia), THE CENTRE FOR RELIGIOUS AND JURIDICAL-CANONICAL STUDY AND RESEARCH OF THE THREE MONOTHEISTIC RELIGIONS: Mosaic, Christian and Islamic (OVIDIUS University OF CONSTANTA / Romania)


MEMBRI DE ONOARE AI ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA LAUREAŢI AI PREMIULUI NOBEL
HONORARY MEMBERS OF THE ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS LAUREATES OF THE NOBEL PRIZE
MEMBRES HONORAIRE DE L’ACADEMIE ROUMAINE DES SCIENTIFIQUES LAUREATS DU PRIX NOBEL


Marți, 14 Septembrie, Consiliul Județean Argeș împreună cu Școala Populară de Arte și Meserii și Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, a organizat, la Pitești, Conferința Internațională cu tema “Tradiție și continuitate in valorificarea patrimoniului cultural imaterial” la care au luat parte Adrian Bughiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș, D-na deputat Simona Bucura Oprescu, acad Gheorghe Păun, prof. univ. dr. Doina Banciu, vicepreședintele Academiei Oamenilor de Știință din România și prof. univ. dr Nicolae Panea, prorector – Universitate din Craiova, dr Iustin Dejanu, manager al Viticulturii și Pomiculturii Golești, Elena Iagăr, manager Școala Populară de Arte și Meserii Pitești, precum și cadre universitare și directori ai unor instituții de cultură din țară.….. mai mult


„The XVth International Conference „Differential Geometry and Dynamical Systems”(DGDS-2021)
26 – 29 August 2021 * ONLINE * [Bucharest, Romania]
DGDS-2021 is organized under the auspices of the following Institutional Organizers:

• University Politehnica of Bucharest – Faculty of Applied Sciences,

• Balkan Society of Geometers,

• Institute of Solid Mechanics of the Romanian Academy,

• Institute of Geodynamics of the Romanian Academy,

The Academy of Romanian Scientists,

• Technical University of Civil Engineering – Bucharest,

• The Romanian Simulation Society,

• CCEPM/CREPM Research Center of DMA, University of Craiova.”500 de ani de la Scrisoarea lui Neacşu la comunicarea digitală de azi”

Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu” (ICAI) a fost unul dintre organizatorii celei de-a XIII-a ediții a simpozionului „Slove Muscelene”, alături de alte instituții prestigioase de cultură din România: Fundaţia Universitară „Carol f, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti, Muzeul Naţional al Literaturii Române, ICI – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică Bucureşti, Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” din Braşov şi Asociaţia DigiLib Muscel.

Această a 13-a ediţie s-a desfăşurat în format hibrid, adică atât fizic la Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti (15 iulie) cu transmisiune live pe internet, cât şi online (a doua zi, 16 iulie, sesiunea de comunicări științifice)..…mai mult
A APĂRUT REVISTA MISIUNEA, VOLUMUL 8 nr 1 2021, REVISTA CENTRULUI DE CERCETARE A CONLUCRĂRII BISERICII ORTODOXE
CU ARMATA ROMÂNIEI „GENERAL PAUL TEODORESCU“ ÎN PARTENERIAT CU AOSR


COMUNICAT DE PRESĂ, 24 iunie 2021

 

În ședința din data de 24 iunie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de Avocatul Poporului și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.38 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021.

Curtea a constatat că art.38 din Legea nr.15/2021 încalcă prevederile constituționale ale art.1 alin.(5) privind principiul legalității, prin raportare la art.65 alin.(1) și (2) lit.b), art.76 alin.(2) și art.138 alin.(2) din Constituție. Totodată, Curtea a reținut și încălcarea art.1 alin.(3) din Constituție privind statul de drept.

Dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale au următoarea redactare: Până la data de 31 decembrie 2021, prin derogare de la prevederile art.20 din Legea nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor instituției se asigură din veniturile proprii.”

*

Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Sponsorizările și donațiile pentru Fundația SCIENTICA se pot face in următorul cont:

Cont : RO45RNCB0081106967430001

B.C.R. Sucursala Izvor

Cod fiscal:  24708650

 


Premiile și Conferința Academiei Oamenilor de Știință din România, sub semnul calității și performanței academice

În data de 10 iunie 2021, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, au avut loc trei evenimente sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România: Adunarea Generală, Ceremonia de decernare a premiilor pentru anul 2019 și Conferința Națională de Primăvară a AOSR.

 Ordinea de zi a Adunării Generale a cuprins următoarele puncte: prezentarea raportului de activitate a AOSR pe anul 2020, prezentarea situației financiare a AOSR pe 2020 și a proiecției pe 2021, aprobarea modificărilor la Statutul AOSR, primiri și avansări de noi membri în cadrul AOSR. Precizăm că, din anul 2020, prin decizie politică, AOSR a pierdut sprijinul financiar de la bugetul de stat, fundamental pentru funcționarea instituției. Chiar dacă trece prin momente dificile, AOSR își continuă activitatea prin eforturile conjugate ale membrilor săi. Academia Oamenilor de Știință din România, înființată ca Academia de Științe din România la 29 martie 1935 de către Dr. Constantin Angelescu, politician de marcă, ministru al Instrucțiunii Publice, medic de prestigiu, rămâne fidelă misiunii sale, de a fi un for academic al științei și al cunoașterii, și, în acest spirit, își duce mai departe menirea în ciuda tuturor vicisitudinilor.…..mai mult


Programul conferinței


………. mai mult 


PRODUCTICA 2021 – June 04
Innovative technologies, products and services /
Tehnologii, produse și servicii inovative
On-line, Microsoft Teams

Programul conferinței


 …. mai mult  …. mai mult 


 Progamul ConferințeiAcademia Oamenilor de Știință din România (AOSR) – prin secția de Științe Economice, Juridice și Sociologice – a organizat in ziua de 13 aprilie 2021 (de la ora 10:00) dezbaterea on-line cu tema ”Impactul pandemiei asupra mediului de afaceri din România”. Manifestarea s-a bucurat de prezența unor specialiști remarcabili, invitați în calitate de keynote speaker: prof. univ. dr. Ştefan Daniel Armeanu, vicepreşedinte al Autorității de Supraveghere Financiară, prof. univ. dr. Ioan Popa, decan – Facultatea de Management, Academia de Studii Economice București, prof. univ. dr. Florina Pînzaru, decan – Facultatea de Management, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).….mai mult 


Pentru ca „pachetul” de neliniști să fie complet, lipsa comunicării coerente și empatice, lipsa de înțelegere și aroganța au darul să înfurie oamenii. Pe bună dreptate!

Ultimele zile au consemnat un amalgam de situații complicate pentru societatea românească. Am văzut cu toții explozii de extremism, apoi manifestări în stradă împotriva restricțiilor impuse de autorități și, în ciuda asigurărilor premierului Cîțu că economia merge destul de bine, suntem martorii unei degradări rapide a mediului economic.…..mai mult

 


Invitam membrii Academiei Oamenilor de Știință din Romania si in special pe cei ai sectiei de Stiinte economice, juridice și sociologice, sa participe la dezbaterea on-line cu tema
”Impactul pandemiei asupra mediului de afaceri din România”
si sa-si exprime opiniile asupra temei abordate
http://us02web.zoom.us/j/81387427453?pwd=c3hkK2tTZHRQdFBWRTh5ZlRIdlF1dz09
Meeting ID: 813 8742 7453
Passcode: 316347Stimați colegi,
 
Încep prin a Vă mulțumi celor care au participat la seria de evenimente științifice dedicate abordării problematicii pandemiei și efectelor acesteia, desfășurate în 26 ianurie a.c. – ”Vaccinarea, între puterea științei și forța dezinformării” și în 25 februarie a.c. – ”Impactul epidemiilor asupra securității societale”, expresie a interesului față de acest subiect manifestat de AOSR cu prilejul Conferinței Științifice Naționale din 26 nov. 2020, pusă sub genericul ”Pandemia în viziune științifică și culturală”.
Succesul înregistrat de aceste manifestări ne întărește speranța că veți aprecia și webinar-ul intitulat ”O nouă agendă geopolitică pentru Marea Neagră” organizat de AOSR și UAS, la care Vă invităm să ne onorați cu participarea, joi, 25 martie 2021, începând cu ora 12
Datele de conectare:

http://us02web.zoom.us/j/83822285921

Meeting ID: 838 2228 5921

Passcode: 072912

România nu are nevoie de oameni de știință, ci de politicieni fără cultură și bun-simț!

Prof. univ. dr. doc. Alexandru-Vladimir Ciurea, Membru A.O.Ş.R.

Sunt indignat și trist, totodată!… Pentru a doua oară, consecutiv, Academia Oamenilor de Știință (AOȘR) este lăsată fără buget de Parlamentul României. Un val de minciuni s-a revărsat din pixurile  așa-numiților progresiști, dornici să distrugă – fără să pună nimic în loc! – orice simbol al societății românești care nu „încape” sub controlul lor. Sau, și mai grav, despre care nu știu nimic, dar simt că le amenință superficialitatea și ignoranța. Și le amenință tentativa de construcție politică foarte asemănătoare cu cea a regimurilor marxiste, care uniformizau tot sau reduceau la tăcere orice voce care nu corespundea cu politicile partidului unic.

Oameni buni, s-a ajuns la contestarea în SUA a lui George Washington, unul dintre părinții fondatori ai acelui mare stat, doar pentru că în noul pat al lui Procust nu încap cei care nu sunt la fel cu progresiștii!… Idei stupide devin linii de forță ale unor manifestări politice în care oameni neștiutori sunt atrași cu abilitate de propagandiști iscusiți.…..mai multCOMUNICAT

 ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA:

PRECIZĂRI ÎN NUMELE ADEVĂRULUI ȘI CORECTITUDINII POLITICE

 Academia Oamenilor de Știință din România a devenit ținta unor atitudini și atacuri nedemne din partea unor medii și a unor forțe politice, menite a discredita instituția în mediul public, de a-i distorsiona imaginea și de a-i submina statutul. Toate acestea se fundamentează, pe de o parte, pe o crasă lipsă de informații, pe de altă parte, pe opinii vehiculate în  presa de scandal, și par a exprima un proiect politic. Un proiect politic nu dedicat dezvoltării științei și educației în România, ci focalizat strict pe un scop unic: desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România. Concomitent, instituția noastră se confruntă cu un nou val de calomnii și denigrări desfășurate prin unele publicații sau site-uri, care au drept scop dezinformarea, inducerea în eroare și manipularea opiniei publice.…..mai mult


Interviu acordat de către domnul Președinte Adrian Badea, la DCNews, în cadrul emisiunii „Ce se întâmplă?”


 

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România

                                                                                     de Ioan Scurtu

Cu prilejul discutării bugetului pe anul 2021,”civiştii” au dezlănţuit un nou val de insulte şi calomnii împotriva Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi a membrilor săi. I-am numit „civişti”, pentru a-i deosebi de adevăraţii exponenţi ai societăţii civile. Aceşti „civişti” acţionează precum staliniştii anilor 1950, care  au distrus economia, învăţământul şi ştiinţa – de fapt România – în numele unei ideologii.

Academia Oamenilor de Ştiinţă funcţionează pe baza unei legi, dar în România încălcarea legilor, începând cu Constituţia, a devenit o practică obişnuită. De-a lungul celor trei decenii care s-au scurs de la „schimbarea” din 1989 a fost distrusă economia naţională, dar nimeni nu a fost tras la răspunere pentru privatizările – recunoscute ca fiind frauduloase. Nici preşedinţi, nici şefi de guverne, nici miniştri, nici negociatori şi nici semnatari de contracte păguboase pentru statul român. Justiţia – cea „independentă”  – nu a auzit, nu a cunoscut şi nu ştie că au dispărut flota României, Uzina de Tractoare din  Braşov, Uzina Electroputere din Craiova, Uzina 1 Mai din Ploieşti, Uzina Semănătoarea din Bucureşti, şi nici de lichidarea Combinatului de creştere a porcilor din Timişoara (Contim), nici…nici… nici. Totul pluteşte într-un  anonimat ceţos, acoperit de formula „noi am distrus economia naţională” – subiect colectiv şi neidentificabil.…..mai mult


RĂSPUNS ADRESAT DENIGRATORILOR AOȘR

Academia Oamenilor de Știință din România (AOȘR) a devenit din nou ținta unor atitudini și atacuri nedemne, confruntându-se cu un nou val de calomnii și denigrări desfășurate prin unele publicații sau site-uri, care au drept scop dezinformarea, inducerea în eroare și manipularea opiniei publice. Imaginea publică a AOȘR promovată de aceste medii este una conturată rudimentar, din definiții otrăvite și fake news: „instituție-fantomă”, „fantomatica Academie a Oamenilor de Știință”, „Academia înființată de Ecaterina Andronescu, condusă de Ion Iliescu, în calitate de președinte de onoare” „Academia afiliată unui anumit partid, fără personalități, lipsită de valoare științifică, fără activitate și rezultate, care consumă banii bugetului etc. etc.” afirmații incorecte, răutăcioase – pe care AOȘR nu le merită!
Această imagine profund neadevărată și nedreaptă pentru identitatea, istoria, activitatea și rezultatele remarcabile ale Academiei Oamenilor de Știință din România, ofensatoare pentru membrii acesteia, a format cadrul necesar și suficient pentru decizia politică recentă a guvernului, de suprimare a bugetului instituției, al doilea an consecutiv.…..mai mult 


Stimaţi colegi,
Avem deosebita plăcere şi onoare de a vă invita să participaţi la omagierea frumoasei vârste de 75 de ani a domnului Prof. univ. dr. ing. Adrian Alexandru  Badea, Preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

Evenimentul va avea loc la data de 05 februarie, ora 12, a.c., în sistem on-line, pe platforma Teams, la următorul link:

 http://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac28705275cf7408c9829778cdae9bb0b%40thread.tacv2/conversations?groupId=4d9768ac-e43a-4aab-bd01-7bcdeca01a3f&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

Linkul din invitaţie poate fi accesat direct doar de către persoanele din UPB.

Membrii Academiei pot intra pe platformă accesând invitaţia din partea Microsoft Teams, primită pe emailul personal,  apoi urmând paşii din filmul postat mai jos în site

  Vă aşteptăm cu drag!

Consiliul ştiinţific al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

http://aos.ro/wp-content/carti/978-606-8636-81-8-adrian-badea-75-de-ani-o-viata-dedicata-stiintei-si-educatiei.pdf


Prof. univ. Dr. Ing. Doina BANCIU, Vicepreşedinte, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România @ Conferinţa BUCUREŞTI, Hub-ul Cyber al UE, organizată de către Digital Transformation Council, Revista COMUNICAȚII Mobile și TelecomTV.ro pe 29 ianuarie 2021
In ziua de 15 ianuarie, la vârsta de 81 de ani a plecat dintre noi, Profesorul emerit, dr.fiz. Dan Alexandru IORDACHE, membru al Secţiei de Stiinţa si Tehnologia Informaţiei, al AOSR.

Profesorul  emerit, dr.fiz. Dan Alexandru IORDACHE are  contribuţii remarcabile la progresul ştiintei şi culturii  românesti şi internaţionale, cu precadere in domeniul Stiinţei si Tehnologiei Informatiei, fiind autor sau coautor la peste 480 de lucrări, incluzând cărţi, articole ştiinţifice şi studii, care s-au bucurat de largă vizibilitate

La Universitatea Politehnica din Bucureşti a predat  Fizica timp de peste 50 de ani, fiind creator de şcoală în domeniul fizicii numerice.

Un profesor a carui  dimensiune este inegalabila în amintirea foştilor studenti şi colegi, un om de ştiinţă de talie mondială, o somitate, un om adevărat, care a trăit frumos pe pământ şi care va trăi veşnic în inimile şi sufletele noastre.

Dumnezeu să-l odihneasca în pace!

Sincere condoleanţe familiei !


Academia Oamenilor de Știință din România susține campania de vaccinare împotriva COVID-19 și toate eforturile de combatere a pandemiei

Academia Oamenilor de Știință din România susține cu toată convingerea, atât la nivel științific, cât și la nivel civic, campania națională de vaccinare împotriva COVID-19. Din punct de vedere științific, AOSR își întemeiază poziția pe analizele și concluziile exprimate în cadrul Secției de Științe Medicale din structura sa, care cuprinde personalități ale domeniului, profesori universitari, medici și cercetători, cu prestigiu academic și profesional pe plan național și internațional. Din perspectivă civică, în fața gravității fără precedent a situației generate de noul coronavirus, AOSR înțelege să fie solidară cu instituțiile statului român aflate pe prima linie a combaterii pandemiei și să se implice în mod direct în efortul comun dus de acestea pentru protejarea sănătății publice prin toate măsurile întreprinse și prin campania de vaccinare. În acest cadru științific, civic și moral, membrii medici ai AOSR, personalități de marcă ale medicinii românești, s-au vaccinat deja, sau se vor vaccina în zilele următoare.

În următorul interval, pe lângă continuarea procesului de vaccinare la nivelul instituției, Academia Oamenilor de Știință din România va organiza, prin Secția de Științe Medicale, o serie de evenimente academice (simposioane, mese rotunde în format online) pe tema pandemiei, a măsurilor științifice și administrative de combatere a acesteia, cu focalizare pe necesitatea vaccinării la scară largă a populației. În cadrul acestor manifestări, se va acorda o atenție specială vaccinurilor anti-COVID-19 prin abordări multidisciplinare care vor analiza mecanismele de funcționare, efectele, beneficiile și posibilele riscuri ale acestora.

Academia Oamenilor de Știință din România consideră că o astfel de implicare în efortul național de luptă împotriva pandemiei reprezintă o obligație a sa de ordin științific și moral. O atare datorie devine prioritară în fața diversității de opinii manifestate public în raport cu situația pandemică, din care nu lipsesc știri false, teorii conspiraționiste, poziții coronasceptice, atitudini manifeste împotriva vacinării și a măsurilor de protecție, care duc la zădărnicirea luptei împotriva pandemiei. AOSR își fundamentează implicarea directă în acest proces național pe misiunea sa instituțională înscrisă în Statut și în Legea de funcționare, pe o istorie de aproape un secol, începută cu fondarea Academiei de Științe din România, în 1935, de către un mare medic și ministru al educației, Doctorul Constantin Angelescu.

Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) prin Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu” (ICAI) a deschis joi, 3 Decembrie 2020, cursul online Dezvoltator de E-learning. Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, vicepreședinte al Academiei Oamenilor de Știință din România, în prezența președintelui AOSR, prof. univ. Dr. ing Adrian Badea, precum și a lectorilor invitați: prof. univ. dr. ing. Dumitru Popescu, prof. univ. dr. ing. Răzvan Rughinis, dr. ing. Victor Vevera, director general al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Informatica (ICI) – București, dr. Carmen Cîrnu, director general al Institutului Național de Studii și Cercetări în Comunicații (INSCC), conf. univ. dr. Larisa Ivașcu, director al Centrului de Cercetări în Inginerie și Management -Universitatea Politehnica din Timișoara, lector univ. dr. Daniel Fodorean – decan al Facultății de Teologie, Institutul Teologic Baptist, lector univ. dr.ing. Mihail Dumitrache, Universitatea din București.
Participanții au relevat importanța acestui curs și au subliniat nevoia de adaptare a sistemului de învățământ la condițiile actuale datorate crizei sanitare. De asemenea, din intervențiile invitaților a reieșit faptul ca dezvoltarea învățământului bazat pe E-learning este un proces continuu, care se va intensifica în anii următori.
La prima ediție a cursului s-au înscris cadre universitare, doctoranzi, profesori din învățământul preuniversitar, bibliotecari și informaticieni din București, Timișoara, Cluj, Brașov precum și din mediu rural. Cursanții au reiterat în intervențiile lor interesul pentru acest curs și așteptările pe care le au după parcurgerea acestuia.

Cursul se va încheia pe data de 21 Decembrie 2020.Ioan Scurtu

80 de ani de viaţă în slujba istoriei

 Traversăm o perioadă stranie în activitatea noastră. Nu ne mai putem aduna apropiații, prietenii pentru a sărbătorii sau aniversa un coleg. Chiar dacă fizic nu ne putem întâlni, ne rămân gândurile și simțămintele noastre care merg către cei dragi. Pentru cei  care simt românește, pentru cei care sunt cu gândul la profesorul Ioan Scurtu, ziua de 27 noiembrie are dublă semnificație. În această zi ne gândim cu tristețe la dispariția șocantă a marelui istoric Nicolae Iorga și cu bucurie la nașterea istoricului Ioan Scurtu.….mai mult


Anunț important!

Conferința Științifică de Toamnă a AOSR se va desfășura, în format de video-conferință, în ultima săptămână a lunii  noiembrie a.c., pe secții sau grupuri de secții, după cum urmează:

1. Științe exacte: matematică, fizică, geonomie,

2. Chimie

3. Științe ale vieții: biologie, agricultură, medicină

4. Științe tehnice: tehnice, informatică

5. Științe socio-umaniste: economie, filosofie, juridice, teologie.

6. Științe istorico-politice si militare

Președintii de secții vor comunica până la data de 19 noiembrie a.c. programul secției și modul de accesare a platformei on line pe care se va desfășura secțiunea.

Programul si rezumatele conferinței de toamnă 


În data de 23 noiembrie 2020,  Academia Oamenilor de Știință din România a fost invitată de Biblioteca Județeană Dâmbovița „Ion Heliade-Rădulescu” pentru prezentarea cărții Educația prin E- learning, autori Doina Banciu, Ben Oni Ardelean, Larisa Ivascu, Daniel Fodorean în cadrul manifestărilor prilejuite de “ Zilele  bibliotecii”. La eveniment a participat din partea Academiei prof .univ. dr. ing. Doina Banciu , vicepreședinte AOSR .Cu acest prilej a fost anunțată lansarea cursului “Dezvoltator de E-learning” organizat de Departamentul E-learning din cadrul Institutului de Cercetări Avansate Interdisciplinare “ Constantin Angelescu”. La manifestare au fost prezenți online peste 75 participanți, printre care Viceprimarul orașului Târgoviște , secretarul Consiliului Județean Dâmbovița, rectorul Universității “ Valahia” Târgoviște, profesori de la Universitatea din Bucuresti, directori de biblioteci din țară , profesori și  bibliotecari. Înalt Preasfinția Sa  Nifon, membru de onoare al AOSR a transmis un mesaj manifestării și a evidențiat importanța acesteia.


ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA
în colaborare cu
INSTITUTUL DE STUDII, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE din UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREȘTI INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU CERCETĂRI MULTIDISCIPLINARE
& SPITALUL ORĂȘENESC GĂEȘTI

organizează

LANSARE DE CARTE

Ș.L. Dr. Dr. med. HORIA MOCANU, Medic Primar O.R.L.

Examinarea clinică în Otorinolaringologie – Ediția a II-a, Revăzută și adăugită

Clinical Examination and Diagnosis in Otorhinolaryngology

Conferinţa se va desfăşura on-line la data de 25 Noiembrie 2020, ora 16.00.

 


Editura Academiei Oamenilor de Știință din România semnalează apariția cărții: Mănăstirea dintr-un Lemn – un complex monahal unic în România. Monografie istorică/ Dintr-un Lemn Monastery – A Unique Monastic Complex in Romania. Historical Monograph (Cuvânt înainte prof. univ. dr. Ion I. Solcanu), 444p., într-un design de excepție și ilustrație color, autor prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, membru corespondent A.O.Ș.R.

Asupra relevanței manuscrisului s-a pronunțat domnul academician Răzvan Theodorescu, care subliniază: „Volumul are o valoare științifică reală, fiind rezultatul unei documentări cuprinzătoare în biblioteci și arhive unde autorul a depistat numeroase izvoare inedite. Monografie este realizată în ediție bilingvă, ceea ce permite nu numai cititorului român sau cunoscător al limbii române, dar și lectorului vorbitor de limbă engleză să cunoască istoria mănăstirii, importanța și rolul ei ca valoare de patrimoniu.”

Domnul prof. univ. dr. Ioan Opriș apreciază la rândul Domniei sale valoarea monografiei: „Începând cu ctitorii și până la binefăcătorii contemporani – de stat, bisericești, ministeriali, Banca Națională, personalități publice – de la slujitorii altarului, la vizitatorii acestuia, autorul a adunat pagini dense de fapte și evenimente, împlinind o lucrare magistrală demnă de a fi grabnic tipărită.”

Preasfințitul Emilian (Vlad) Nica Crișanul, conf. univ. dr., Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, subliniază în recomandarea Domniei sale pentru publicarea cărții: „Monografia evidențiază statutul special al mănăstirii ca loc de rugăciune pentru aviatori, marinari și mai recent, Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul,” mănăstirea fiind rectitorită în perioada interbelică de către generalul Paul Teodorescu, ministrul Aerului și Marinei.”

În Cuvântul înainte, domnul prof. univ. dr. Ion I. Solcanu conchide: „Profesorul Valentin Ciorbea poartă cititorul prin zbuciumata istorie a așezământului, care a trecut de-a lungul veacurilor, în mod repetat, prin „extaz și agonie.” Neîndoielnic, realizarea profesorului Valentin Ciorbea constituie cea mai completă monografie istorică asupra Mănăstirii Dintr-un Lemn, unul dintre cele mai importante monumente de artă medievală românească.”Vineri, 25 septembrie 2020, Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”, împreună cu Academia Oamenilor de Știință din România (AOȘR) și Comisia Națională a Bibliotecior (CNB), a organizat în cadrul ediției a IX-a a Festivalului Strada de C`Arte dezbaterea cu tema ”Rolul bibliotecilor în noua paradigmă digitală de învățare”, în Aula BCUB. La manifestare au participat, atât online cât și în sală, personalități ale lumii academice și de cercetare, directori de biblioteci, profesori, oameni de cultură. Dezbaterea a fost urmată de lansarea cărții ”Educația prin E-learning”, autori Doina Banciu, Ben-Oni Ardelean, Larisa Ivașcu și Daniel Fodorean, apărută prin colaborarea Editurii AOȘR și Editurii Tehnice. Dezbaterea a fost moderată de prof. Doina Banciu, vicepreședinte AOȘR, și conf. Mireille Rădoi, secretar al CNB.….mai mult

Material video


Cercetarea ştiinţifică sub semnul excelenţei, premiată de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România

În data de 24 septembrie 2020, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a acordat premiile anuale pentru cele mai importante realizări obţinute în domeniile cercetării ştiinţifice. În această ediţie, în urma unei riguroase selecţii, au fost decernate premiile pentru anul 2018. Gala de premiere s-a desfăşurat în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, în prezenţa unui public restrâns, format din premianţi şi reprezentanţi ai AOSR, cu respectarea condiţiilor de siguranţă şi protecţie impuse de starea de alertă. Ca şi la ediţiile anterioare, premiile au avut o valoare strict onorifică, fără a implica o componentă pecuniară, reprezentând un act de recunoaştere şi evidenţiere a valorii în ştiinţă şi cercetare.….mai mult

Material video


Spot Magic FM:


Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR), Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” și Comisia Națională a Bibliotecilor organizează în ziua de vineri 25 septembrie 2020, între orele 11:00-13:00, în Sala de Consiliu a Bibliotecii Centrale Universitare masa rotundă ”Rolul Bibliotecilor în noua paradigmă digitală de învățare”.

Moderatori: Prof. univ. Dr. ing. Doina Banciu și Conf. univ. Dr. Mireille Rădoi.

 
La manifestare sunt invitați sa participe parlamentari, reprezentanti ai autoritatilor centrale, directori de biblioteci, cadre universitare si alti specialiști in domeniu, precum si reprezentanti ai asociațiilor profesionale de profil. Evenimentul va fi urmat de lansarea cartii ”Educația prin E-learning”, autori: Doina Banciu, Ben-Oni Ardelean, Larisa Ivașcu, Daniel Fodorean.

Invitați speciali:

Prof. univ. Dr. ing. Adrian Badea, președintele AOSR,

Prof. univ. Dr. Sorin Cîmpeanu,

Prof. univ. Dr. Romiță Iucu.
 
Manifestarea se va desfășura atat on-line, cat si prin prezenta fizica, cu respectarea restrictiilor impuse.

Detalii Conferință


Semnalăm cea mai recentă apariție a unei cărți tipărite de Editura Academiei Oamenilor de Știință din România și Editura Tehnică: ”Educația prin E-learning”, având un prestigios colectiv de autori: Doina Banciu, Ben-Oni Ardelean, Larisa Ivașcu, Daniel Fodorean.

Lucrarea este structurată în trei părți: prima parte prezintă aspecte teoretice ale procesului de e-learning, partea a doua înfățișează un exemplu practic de implementare a învâțământului digital, practicat în diferite țări, ca rezultat dezvoltat în cadrul unui studiu realizat într-un proiect de cooperare internațională, iar partea a treia tratează o temă fără de care nu se poate desfășura procesul de e-learning și anume, resursele tehnice necesare și colecțiile digitale de date ca suport pentru informare, documentare, instruire, educare. Sunt descrise succint facilitățile câtorva dintre cele mai uzitate platforme pentru e-learning și dialog digital, în Romania.

Cartea se dorește a fi un ghid de utilizare atât pentru persoanele angrenate în procesul de învățământ (profesori, tutori, instructori, elevi, studenți), cât și pentru alte persoane care, în condițiile actuale, trebuie să se informeze, sa comunice și să lucreze fără a se deplasa în colectivitate.


Premiile AOSR pentru 2018 vor fi decernate pe data de 24 septembrie 2020, ora 11:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, la care va participa un public restrâns (max. 50 de persoane) cu respectarea regulilor de distanţare fizică

Premiile AOSR 2018

 
Cum  va arăta anul școlar? Dar cel universitar?
Prof. univ. dr. doc. Alexandru-Vladimir Ciurea, Membru A.O.Ş.R.

La ambele întrebări din titlu – cum vor arăta anul școlar și anul universitar? – răspunsul, până în acest moment, este unul de neacceptat: nu știm! Pandemia de coronavirus a răscolit deja  finalul de an școlar 2019-2020, și este limpede că trebuie să „negociem” un mod de viață cu acest virus. Prin urmare, una dintre prioritățile de pe agenda autorităților ar trebui să fie organizarea noului an școlar și universitar. Orice scurt-circuit al procesului de educație va produce efecte grave în viitor. Desigur, trebuie pornit de la două premise: virusul există, iar școala nu se poate întrerupe! De aici încolo, trebuie analizat fiecare capitol, fiecare aspect care determină continuarea procesului de învățare, dar și respectarea standardele de calitate ale acestuia.….mai multSimpozionul ”Slove Muscelene” Câmpulung Muscel 16-17 Iulie 2020

Tema: Rolul Bibliotecii digitale in sistemul E-learning

Sub înaltul patronaj al Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR), Biblioteca Municipală “Ion Barbu” – Câmpulung Muscel și Asociația Digilib Muscel au organizat a 12-a ediție a simpozionului “Slove muscelene” cu tema “Rolul Bibliotecii digitale in sistemul E-learning“. Manifestarea s-a desfășurat online joi, 16 Iulie 2020, între orele 10:00 și 13:00.

La manifestare au participat 36 de invitați, directori de Biblioteci Județene (Alba, Brăila, Dâmbovița, Mehedinți, Sibiu), reprezentanți ai B.J. Brașov, Cluj-Napoca și Rm. Vâlcea, reprezentanți ai unor Biblioteci Universitare, cadre universitare (Univ. Politehnica Timișoara, Universitatea din București și Univ. Politehnica din București), cercetători în domeniul informaticii (ICI București), reprezentanți ai unor companii în domeniul ITC.

La simpozion a participat on line președintele AOSR, Prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, care a transmis un mesaj din partea instituției, precum și dl. Mărgărit Blidaru – viceprimarul orașului Câmpulung Muscel, care a salutat inițiativa organizatorilor.….mai mult


Accesati Teams


A apărut numărul 7 al revistei „Misiunea”, pe anul 2020, 261 p. Anuarul este periodicul Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu”, cu sediul la Mănăstirea Dintr-un Lemn. Director-fondator, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, membru corepondent AOȘR.

Revista apare sub egida Academiei Oamenilor de Știință din Romînia și Arhiepiscopiei Râmncului. 33 de cercetători, istorici, specialiști în domeniul militar, cadre didactice din mediul universitar și preuniversitar, preoți semnează studii și articole pe o tematică variată care sporește cunoașterea pe diverse subiecte. Articolele sunt bogat ilustrate.

Numerele 1-7 ale revistei în format pdf pot fi consultate pe site-ul Academiei Oamenilor de Știință din România: aos.ro/revista-misiunea 

 
La inițiativa Academiei Române,  prin Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei, și în calitate de președinte al Filialei CRIFST Constanța, am organizat cu sprijinul Universității „Ovidius” din Constanța, cea de a XIII-a ediție a Cursului de inițiere în istoria și filosofia științei și tehnicii, la Constanța, între 2-13 martie 2020. În calitate de membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, Secția Științe biologice, domnul profesor univ. Alexandru Bologa a asociat și acest prestigios for științific și de cultură în organizarea evenimentului educațional. În urma susținerii unei lucrări de absolvire, cei 21 de absolvenți, de profesiuni diferite, în cea mai mare parte cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, ingineri, medici și avocați, obțin un Certificat de absolvire, iar prelegerile celor 20 de lectori din învățământul superior și cercetare susținute în cadrul cursului, precum și lucrările de absolvire vor fi publicate în două volume sub egida CRIFST, AOȘR și UOC.


O pandemie a ostilității și distrugerii
Dr Alexandru Vlad Ciurea, membru titular al AOSR

Cel mai ușor lucru este să distrugi ceva, orice: o statuie, un simbol, o mașină (dacă este a o mașină a poliției, cu atât este mai „sănătoasă” distrugerea), un magazin, etc. Dacă după ce vitrinele magazinului sunt țăndări, marfa poate fi furată, cu atât distrugerea este mai „serioasă”. Amploarea evenimentelor încărcate de ostilitate este tot mai mare și se întinde în „lumea civilizată”. Uciderea lui George Floyd de către un polițist mai mult decât zelos a fost scânteia care a aprins nemulțumirile lumii.

George Floyd a devenit un simbol, deși viața lui nu a fost un model pentru nimeni.

Departe de mine gândul de a contesta în vreun fel nedreptatea care se citește cu ochiul liber în acțiunea polițistului care l-a ucis pe acest om. Și tot departe de mine gândul de a dezaproba manifestațiile de protest față de brutalitatea poliției. Rasismul este o plagă, lumea este datoare să atragă atenția și să militeze împotriva discriminării de orice fel. Dar consider mult prea exagerate violențele, fanatismul unor manifestanți și, mai ales, dorința de a șterge din istorie orice amintire a unor vremuri sau personaje ale căror fapte, săvârșite acum multe sute de ani, nu se potrivesc cu viziunea despre lume a celor de azi. Și ne răzbunăm pe monumente și statui. De ce?…..mai mult


Proiect pentru dezvoltarea unui kit de testare la domiciliu a infecției cu SARS-CoV-2
O echipă interdisciplinară condusă de Dr. Ciprian Iliescu – Membru de Onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România – și formată din specialiști ai Institutului de Microtehnologie (IMT București), ai Facultății de Biologie (Universitatea din București) și ai Spitalului Universitar de Urgentă București, dezvoltă un proiect care urmărește creșterea capacității de diagnosticare precoce a infecției cu SARS-CoV-2 în România. Proiectul, selectat pentru finanțare în urma competiției SOLUŢII-2020, are un puternic impact social, urmărind printre altele introducerea unui kit de testare la domiciliu și a unui kit de testare periodică a personalului din instituții publice, școli sau spitale. Kiturile propuse, bazate pe amplificarea izotermă a ARN viral (LAMP) și pe folosirea salivei ca probă biologică de testare, sunt o transpunere a metodelor folosite în clinică, în sisteme miniaturizate de tip “Point-of-Care”. Proiectul se bazează și pe expertiza unor colaboratori de la instituții de prestigiu precum CNRS Paris/Orsay, Harvard Medical School, National University of Singapore sau KAUST. Echipa urmărește crearea unei platforme tehnologice pentru dezvoltarea  sistemelor de tip „Point of Care” şi realizarea unui “start-up” pentru crearea unei capacități de microproducție a testelor.


Prioritățile AOSR: Cercetarea științifică și dezvoltarea, inovarea,educația academică și promovarea tinerilor

Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR) din 26 mai 2020 a fost o dublă premieră, fiind realizată online, prin videoconferință, lansându-se totodată şi un sistem de vot electronic securizat pentru lumea academică, în premieră naţională. Analiza mandatului 2016-2020 al AOSR indică numeroase proiecte de cercetare științifică pe 2019: Conferinţa Naţională Ştiinţifică de Primăvară, Conferinţa Naţională Ştiinţifică de Toamnă, Dezbaterile AOSR, Seria de conferinţe lunare „Valenţele Feminităţii”, acordarea Premiilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România pe 2017, numeroase studii, cercetări și comunicări științifice ale membrilor AOSR, prezentate în cadrul Academiei, cât și la evenimente relevante pe plan național și internațional.….mai mult


Academia Oamenilor de Știință din România condamnă cu fermitate minciuna, denigrarea și manipularea îndreptate împotriva sa și a mișcării academice românești

 În ultima perioadă, au apărut în mass-media unele articole denigratoare la adresa Academiei Oamenilor de Știință din România. Concepute în mod evident cu sensul de a denigra, calomnia și discredita, acestea vehiculează informații false ori trunchiate, ceea ce are ca efect inducerea în eroare și manipularea opiniei publice. Pe lângă disprețul față de adevăr, textele se remarcă printr-o abordare joasă, degradantă, obiectivată prin termeni nedemni pentru nivelul intelectual, proprie mai degrabă presei de scandal. Articolele în cauză își exercită calomniile nu numai la adresa Academiei Oamenilor de Știință din România, ci față de întreaga mișcare academică din România, în care intră, înainte de toate, Academia Română și academiile de ramură. Unul dintre acestea lansează la adresa Academiei Române o serie de judecăți de „valoare” profund neîntemeiate, injuste și calomnioase. În fața acestor materiale, Prezidiul Științific al Academiei Oamenilor de Știință din România face o serie de precizări punctuale pentru corecta informare a opiniei publice.… mai mult


Cercetarea științifică, educația academică, inovarea,  dezvoltarea, susținerea tinerilor – priorități ale Academiei Oamenilor de Știință din România pentru intervalul 2020-2024

 În data de 26 mai 2020, la încheierea mandatului 2016-2020, a avut loc Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Știință din România. Dată fiind starea de alertă generată de pandemie, evenimentul a avut loc online, în sistem de videoconferință. Ordinea de zi a cuprins: prezentarea Raportului științific al AOSR pentru anul 2019, a Raportului financiar pe anul 2019, prezentarea de către candidatul la funcția de președinte a Planului managerial, discuții, vot secret pentru alegerea Prezidiului AOSR și a noilor membri titulari, de onoare și corespondenți.

 Activitatea științifică a AOSR din anul 2019 a cuprins proiecte de cercetare științifică, Conferinţa Naţională Ştiinţifică de Primăvară 2019, Conferinţa naţională ştiinţifică de toamnă 2019, Dezbaterile AOSR, Seria de conferinţe lunare „Valenţele Feminităţii”, acordarea Premiilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România pe anul 2017, studii, cercetări și comunicări științifice realizate de către membrii AOSR și prezentate fie în cadrul manifestărilor instituției, fie la alte evenimente de marcă pe plan național și internațional. Programul de cercetare-dezvoltare al AOSR în anul 2019 a constat din 23 de proiecte de cercetare desfășurate prin secții, care s-au concretizat prin peste 40 de articole cotate ISI sau indexate în alte baze știintifice internationale.….mai mult

Rezultatul votului din data de 26 mai 2020


Anunt important!

 Conferinta Stiintifica de Primavara a AOSR se va desfasura, in forma de vidéo conferinta, in prima saptamana a lunii  iunie a.c , pe sectii sau grupuri de sectii
Sectiile Conferintei vor fi:

MATEMATICA
FIZICĂ , GEONOMIE
BIOLOGIE, CHIMIE
MEDICINĂ
ȘTINTE INGINERESTI, INFORMATICA
STIINTE AGRICOLE
FILOZOFIE ,ISTORIE , ÉCONOMIE
ȘTIINȚE MILITARE        

Presedintii de sectii vor comunica pana la data de 25 mai a.c. programul sectiei si modul de accesare a platformei on line pe care se va desfasura sectia.
 .

 VOLUM REZUMATE CONFERINȚĂ AOSR 2020

 


Lumea post-pandemie – provocări și soluții. 

Prof. Dr. Grigore Tinică membru titular al AOSR

Cu toate că, de felul său, este o persoană destul de discretă și modestă, chiar excesiv de ponderat cu aparițiile publice, nu cred să existe cineva din elita medicală a tării noastre care să nu fi auzit de Prof. Dr. Grigore Tinică. Nu mai vorbesc de miile de pacienți cărora le-a fost alături. Și pentru că un recent sondaj al unei companii de sondare a opiniei publice arăta că în privința gestionării pandemiei românii sunt, în proporție de peste 90%, interesați de opiniile medicilor, l-am convins ca în calitate de manager al Institutului de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iași, dar și din perspectiva vastei sale experiențe ca medic chirurg cardiovascular, să ne răspundă la o serie de întrebări despre prezent, dar mai ales despre sistemul medical și societatea post-pandemie.….mai mult


PRODUCTICA Conference

Innovative technologies, products and services /

Tehnologii, produse și servicii inovative

29 – 30 MAY 2020

On-line, Microsoft Teams

PLENARY CONFERENCES / CONFERINTE ÎN PLEN

29 May 2020 ; 11.00

 11:00 – 11:15      Conference Opening / Deschiderea lucrărilor Conferinței

11:15 -14:00        Scientific papers presented in plenary session/Lucrări ştiinţifice invitate și prezentate în plen

 On-line platform:

http://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a48c4a9d942074cc4868243d49279b3f2%40thread.tacv2/General?groupId=3f622c57-ce56-403e-bf20-77ecb04900a5&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

Moderators:

Prof.dr.ing. Adrian-Alexandru BADEA – Președinte AOSR

Prof.dr.ing. Anton HADĂR – VicePreședinte Senat UPB, Secția Științe Tehnice AOSR

Prof.dr.ing. Miron ZAPCIU – UPB, Director Științific SC INCERTRANS SA

Prof.dr.ing. Ion CHIUȚĂ – Președinte Fundația SCIENTICA -AOSR.……. mai mult


 Academia Oamenilor de Stiinta din Romania, prin Institutul de Cercetari Avansate Interdisciplinare Constantin Angelescu, ICAI, face parte din consortium care a depus la UEFISCDI proiectul „Tehnici Avansate și Creșterea Performanței în Detecția Precoce a Virusului SARS-CoV-2”/SARSDetect, avand codul de identificare proiect PN-III-P2-2.1-SOL-2020.In cadrul consortiului format,  ICAI este partener alaturi de Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila, Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș si Softrust Vision Analytics.


Poziția Academiei Oamenilor de Știință din România în ultimul clasament SCIMAGO-ELSEVIER

http://www.scimagoir.com/rankings.php?country=ROU&sector=Government

 


Chiar dacă se vor ridica restricțiile, trebuie să fim prudenți!

Profesor Dr Alexandru Vlad Ciurea, membru titular al AOSR

Avem un orizont de timp, avem o situație mai bună în domeniul sănătății, ridicarea stării de urgență este relativ aproape.
Dacă nu vom fi prudenți, riscăm revenirea la situația complicată de acum!
Dar veștile bune nu sunt suficiente pentru a începe revenirea la normal (atât de „normal” cât se poate). Ridicarea restricțiilor mută responsabilitatea conviețuirii cu virusul pe umerii noștri, ai tuturor. Acest lucru înseamnă că respectarea regulilor stabilite în timpul stării de urgență ne revine nouă.
Autoritățile vor face, cu siguranță, recomandări pentru perioada de după ridicarea stării de urgență. Recomandările sunt însă o sabie cu două tăișuri. Pentru că nu sunt însoțite de pedepse – nici nu se poate acest lucru! –, este posibil ca unii dintre noi să le ignore. Lucru care ne poate afecta pe toți. Cum nu putem și nici nu ne dorim să ne transformăm în polițiști, doar respectarea recomandărilor ne poate scoate din criză după 15 mai.
Trebuie să fim raționali și puternici.
Să vă dau un exemplu. Se vor redeschide parcurile, dar una dintre recomandări va fi, fără îndoială, respectarea distanței fizice între persoane. Iar o alta poate fi legată de purtarea măștii. Copiii nu vor merge la școală sau la grădiniță. Se creează astfel premisele pentru aglomerarea parcurilor și a locurilor de joacă. Nerespectarea distanței fizice recomandate sau lipsa măștilor pot fi riscante din punct de vedere epidemiologic. Dar pot fi riscante și din altă perspectivă. Pot apărea conflicte între părinții ai căror copii se joacă prea aproape unii de alții. Care își dispută un leagăn sau un loc la groapa cu nisip. Pe fondul de stres creat de perioada în care am stat acasă, în care unii au devenit șomeri sau și-au pierdut locurile de muncă, în care veniturile au scăzut, ratele au rămas neplătite este suficientă doar o scânteie…. Și ne putem „aprinde” așa cum în vremuri normale nu am fi făcut-o.….mai mult


Studiu comparativ al epidemiei de COVID-19 în România și Suedia

D.S. Delion (Vicepreședinte AOȘR)

Situația pandemiei de coronavirus (COVID-19) la nivel mondial este raportată de Organizația Mondială a Sănătății
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ advice-for-public
și la nivel național de Institutul Național de Sănătate Publică
http://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-populatie
Datele cu gradul cel mai ridicat de certitudine se referă la numărul deceselor survenite ca urmare a infectării cu COVID-19 și sunt raportate zilnic. …. mai mult


Stimati colegi,
Tinand seama de pandemia de Corona virus si de declararea starii de urgenta, incepand cu data de 16 martie, pentru o perioada de doua saptamani, va propun ca sediul central si sediile filialelor sa nu mai lucreze cu publicul si sa nu se mai organizeze nicio manifestatie publica.Legatura dintre noi sper ca va fi continua prin telefon, skype, mail, whatsapp, facebook.
Colegii peste 65 de ani sunt rugati sa incerce, in masura posibilitatilor, sa se izoleze acasa si sa aiba deplasari in exterior  reduse la minim.
Sunt convins ca prin  rugaciunilor noastre, Bunul Dumnezeu ne va ajuta sa depasim si aceasta incercare.
Va imbratisez cu prietenie si va urez multa sanatate!
Prof.dr.ing Adrian Badea

President of Academy of Romanian Scientists

 ANUNŢ IMPORTANT !

Stimați membri,

Ținând seama de evoluția infectării cu CORONAVIRUS, în urma consultării cu membrii Consiliului Științific, Prezidiul AOSR a hotărât să amâne Adunarea generală până la o dată care va fi stabilită în funcție de evoluția epidemiei.

Vă informăm că mandatul Prezidiului este valabil până la data de 26 mai 2020, (4 ani de la ultimele alegeri).

Prezidiul AOSR


ANUNŢ IMPORTANT !

Stimaţi membri, vă anunţăm următoarele:

 • Alegerile pentru preşedintele secţiei/filialei vor avea loc în perioadele: 15-29 februarie pentru secţii, 01-15 martie pentru filiale. Vă rugăm să fixaţi până pe 5 februarie, data şedinţei Dvs şi să ne anunţaţi pentru a putea delega un membru al Prezidiului să participe. Pentru alegerile de preşedinte de secţie sau de filială, candidaturile se vor depune cu minim 10 zile înaintea alegerilor, însoţite de o scurtă prezentare a programului instituţional.
 • Fiecare secţie şi filială va avea un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar ştiinţific. Propunerile pentru vicepreşedinte şi secretar ştiinţific le poate face cel care va candida pentru funcţia de preşedinte.
 • Pentru alegerea Prezidiului AOSR, candidaturile se vor depune cu 14 zile înaintea Adunării generale.
 • Candidaţii la funcţia de preşedinte AOSR vor întocmi un plan managerial care va fi depus odată cu candidatura. Candidaţii la funcţia de vicepreşedinte şi secretar ştiinţific, propuși de candidatul la funcția de președinte, vor depune un CV din care să rezulte contribuţia la funcţionarea AOSR.
 • Tot la şedinţa de secţie se vor discuta şi dosarele depuse la secretariatul AOSR de către candidaţi.
 • Adunarea generală a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România va avea loc pe 27 martie, a.c., în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, la ora 9:00.

  Se va purta ţinuta Academiei.

Formular de înscriere

 


ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA – O ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ PRODIGIOASĂ SUB SEMNUL VALORII ȘI AL DEZVOLTĂRII PRIN CUNOAȘTERE

Anul 2019 a fost unul bogat în activități și realizări de marcă în domeniile educației, științei, cercetării și culturii pentru Academia Oamenilor de Știință din România. Instituția a desfășurat o serie de manifestări de anvergură națională și internațională, conferințe, simpozioane, dezbateri, evenimente culturale de excepție, a editat cărți, a premiat calitatea și performanța în cercetarea științifică. În anul 2019, AOSR l-a omagiat la 150 de ani de la naștere pe Dr. Constantin Angelescu, figură de prestigiu a educației și științei românești din perioada interbelică, ministru al instrucțiunii publice, medic chirurg, creator de școală medicală, fondatorul Academiei de Științe din România. La nivelul secțiilor și al filialelor, instituția și-a desfășurat programele și proiectele de cercetare, prin care se menține la o cotă ridicată a vizibilității și aprecierii științifice. Dintre numeroasele manifestări ale anului 2019, am ales câteva mai semnificative, cu un impact extrem de favorabil asupra participanților.…..mai mult

 

 

 

 


 

 

 

Academia Oamenilor de Știință din România filiala New York organizeaza Simpozionul dedicat Unirii Principatelor Române a XXVII-a ediţie
161 ani de la marele eveniment istoric
Duminică 19 Ianuarie 2020
ora 3:30 PM după Sf. Liturghie
la Biserica “Sf. Ap. Petru şi Pavel”
(St. George’s Episcopal Church)
din Astoria, 27th Ave. colţ cu 14th Street
Subway Q sau N la staţia Astoria Boulevard, Bus Q 18
PROGRAM
Protocolul deschiderii
Pr. Prof. Dr. Theodor Damian, Preşedintele Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă
Ing. Cristian F. Pascu, Preşedintele Societăţii Române Creştine “Dorul” (înfiinţată 1903), New York
Deşteaptă-te române de Andrei Mureşanu
Moderator: Prof. Mariana Terra
Dr. Marian NENCESCU
Scriitor, ziarist, editor, cercetător la Institutul de
Filosofie Al Academiei Române
Cuza Vodă în viaţă şi în legendă:
„Un om mare văzut de un om mic”
Prof. Dr. Doru Tsaganea,
Profesor de matematică la Metropolitan College of New York
Unificarea Principatelor Române în contextul luptei popoarelor europene pentru crearea statelor naţionale
Prof. Valentina Ciaprazi
Scriitoare, Profesoară de limbă şi literatură franceză,
LaGuardia College, New York
Rolul lui Napoleon al III-lea în înfăptuirea Unirii de la 24 ianuarie 1859
Pr. Prof. Dr. Theodor Damian
Scriitor; Profesor de filosofie şi etică la Metropolitan
College of New York; Preşedinte al Filialei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România şi al Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York
Mărturii ale implicării Bisericii Ortodoxe Române în lupta românilor pentru unitate naţională
Recital de poezie dedicat evenimentului
Hora Unirii


 Începând cu data de 10 ian 2020, revista TINERE ELITE va apărea sub egida Academiei Oamenilor de Știinţă din România. Lansarea primului număr va avea loc la sediul prestigioasei instituţii, vineri 17 ianuarie ora 10, Str. Ilfov, nr.3, sector 5, Bucureşti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu” a primit în cadrul Galei Comunicaţii Mobile 2019 – Digital Transformation Diploma de Excelenţă pentru Proiectul dedicat protecţiei sistemelor digitale în Administraţia Publică.
În cadrul aceleiaşi gale, au mai fost premiate şi alte companii precum Banca BRD, ANCOM, Orange, Ericsson, S&T, Editura Integral.

Spectacolul care s-a desfășurat în 17 decembrie 2019, lângă Pomul de Crăciun frumos împodobit, în sediul Academia Oamenilor de Știință  din România – o clădire cu o arhitectură admirabilă, care a permis o defilare unică, începând cu scara în spirală, care dădea impresia că fetele coboară direct din basmele românești, a fost o reușită, îndelung aplaudată de cei prezenți.

 

 

 

 

 Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în parteneriat cu cotidianul Ziua de Constanţa, lansează sâmbătă, 23 noiembrie 2019, ora 14:00, în sala “Remus Opreanu” a Prefecturii Judeţului Constanţa, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Dobrogei şi împlinirii a 141 de ani de la Unirea la România a provinciei dintre Dunăre şi Marea Neagră, volumul Dobrogea în documente diplomatice româneşti 1878-1884, realizat de prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, membru corespondent A.O.Ş.R. şi dr. Florin Stan.

 

 

 


CADRUL INTERN ȘI EXTERN AL APĂRĂRII ROMÂNIEI ÎNTREGITE ÎN ANUL 1919

 În seria de seria de manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri, începută în anul 2018, Academia Oamenilor de Știință din România a lansat în agora academică și în spațiul public național, spre reflecție și analiză, o nouă temă de interes major pentru istoria și conștiința românească, referitoare la perioada imediat următoare împlinirii idealului național al Unirii. Sub genericul CADRUL INTERN ȘI EXTERN AL APĂRĂRII ROMÂNIEI ÎNTREGITE ÎN ANUL 1919, AOSR a organizat o Dezbatere academică focalizată pe procesele și evoluțiile politice și militare desfășurate după actul istoric de la 1 Decembrie 1918. Evenimentul a avut loc în data de 13 noiembrie, începând cu orele 11.00, în Sala de Conferințe a AOSR „Dr. Constantin I. Angelescu” (sediul instituției, str. Ilfov, nr. 3, sector 5, București).….mai multAniversarea a 65 de ani de la înființarea Departamentului Tehnologia Construcțiilor de Mașini din cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, a fost sărbătorită prin organizarea simultană a unui număr de 3 (trei) conferințe, în perioada 10-11 Octombrie 2019:

ICAMaT – The 10th International Conference on Advanced Manufacturing Technologies

ICNcT – The 20th International Conference of Nonconventional Technologies

POLCOM – The 3rd International Conference on Design and Technologies for Polymeric and Composite Products 

…mai mult
Programul Conferintei


Joi, 10 octombrie 2019 a avut loc Conferința „AGRICULTURA INTELIGENTĂ – COMPONENTĂ A SISTEMULUI EUROPA DIGITALĂ”, organizată de BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ ”CAROL I” BUCUREȘTI, INSTITUTUL  DE CERCETĂRI AVANSATE INTERDISCIPLINARE „CONSTANTIN ANGELESCU” și UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMIȘOARA.

La conferință au participat cercetători în domeniile agriculturii și tehnologiei informației, cadre universitare de la universitățile de profil, specialiști din biblioteci și alte instituții. Asistența s-a bucurat de prezența președintelui AOSR Prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, precum și de președintelui senatului Universitatii de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, prof. univ. dr. Alexandru Șonea.…mai mult


CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ SRDE 2019
„PROBLEME ACTUALE ALE SPAŢIULUI POLITICO-JURIDIC AL UE”
EDIŢIA a V-a  BUCUREŞTI, 18 OCTOMBRIE 2019
Societatea Română de Drept European anunţă organizarea, în parteneriat cu Editura Universul Juridic, a celei de-a cincea ediţii a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE”. Evenimentul va avea loc, vineri, 18 octombrie 2019, la Facultatea de Drept a Universității din București – sala Petre Antonescu (parter), Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, Bucureşti .
Program Conferinta SRDE 2019


Conferința Științifică de Toamnă a Academiei Oamenilor de Știință din România

Convergența reală România – Uniunea Europeană

COMUNICAT DE PRESĂ

În intervalul 20-21 septembrie 2019, s-a desfășurat, la Brașov, Conferința Științifică de Toamnă a Academiei Oamenilor de Știință din România, eveniment de înaltă ținută academică, pe o temă de importanță majoră pentru societatea românească: „Convergența reală România – Uniunea Europeană”. Manifestarea a fost organizată de AOSR cu spijinul special al Filialei Brașov al instituției și în colaborare cu instituții academice, universitare și culturale și organizații economice. Tema convergenței dintre România și UE a fost abordată din perspectiva mai multor domenii: științe exacte, științe inginerești, științe agricole, chimie, biologie, medicină, istorie, filosofie, psihologie, teologie, științe economice, științe juridice, științe sociologice, științe militare. Conferința s-a desfășurat în cadrul generos al Universității „Transilvania” din Brașov, una dintre universitățile emblematice ale României.   .…mai mult

PROGRAM si VOLUM DE REZUMATE – CONFERINTA BRASOV 2019

 


 


Vineri, 27 septembrie a.c., a avut loc la sediul Filialei Iaşi a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şedinţa extraordinară publică prilejuită de omagierea domnului Prof. univ. emerit, dhc. dr. ing. ANGHEL STANCIU, la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Video


INSTITUTUL DE CERCETĂRI AVANSATE INTERDISCIPLINARE „CONSTANTIN ANGELESCU”, împreună cu BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „CAROL I” și UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMIȘOARA
a inițiat organizarea în perioada 10-11 octombrie 2019, în cadrul manifestărilor legate de Strada de CArte conferința „AGRICULTURA INTELIGENTĂ – COMPONENTĂ A SISTEMULUI EUROPA DIGITALĂ”

PROGRAM

 

 

 

 


La invitatia Primăriei Brăila și a Bibliotecii Județene Brăila, ICAI și Editura Tehnica, care a fost preluată de AOSR, au participat la un târg de carte care a avut loc la Brăila, între 25-28 Septembrie 2019. Au fost expuse lucrari reprezentative editate atat de Editura AOSR cât și de Editura Tehnica. Exponatele s-au bucurat de atenția publicului

 

 

 

 

 CONSTANTIN I. ANGELESCU,
OMAGIAT LA 150 DE ANI DE LA NAȘTERE
DE ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA

Cu ocazia împlinirii unui secol și jumătate de la nașterea lui Constantin I. Angelescu (10 iunie 1869), Academia Oamenilor de Știință din România a organizat o Conferință dedicată ilustrului om de știință, profesor universitar și politician român. Conferința „Constantin I. Angelescu – personalitate de prestigiu a științei, educației și civilizației românești. 150 de ani de la naștere” a avut loc în noul sediu al Academiei Oamenilor de Știință din România (str. Ilfov, nr. 3, sector 5, București), care a fost inaugurat cu acest prilej, în data de 10 iunie 2019, începând cu orele 12.00. La eveniment, au fost prezenţi miniştri, academicieni, profesori universitari şi cercetători, oameni de ştiinţă şi de cultură, scriitori, reprezentanţi ai mass-media.….mai mult


Educaţia privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă dezbătută la Sibiu

În perioada 5-7 iunie 2019, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu a organizat workshop-ul intitulat Educaţia privind securitatea şi sănătatea în mediul de muncă şi orientarea timpurie a tinerilor în carieră, în cadrul MSE 2019 (Manufacturing Science and Education). Acest workshop a fost organizat sub înaltul patronaj al Academiei Oamenilor de Ṣtiinţă din România, prin Comisia pentru Securitate şi Sănătate în Muncă.
În deschidere au luat cuvântul Dr. jr. Mihail-Adrian Oprescu – Inspector General de Stat, Inspecţia Muncii Bucureşti, Dr. ing. Niculae Voinoiu – Director, Inspecţia Muncii Bucureşti, Dr. ing. Doru Costin Darabont, Director General – INCDPM “Alexandru Darabont” Bucureşti, Dr. ing. George Artur Găman – Director General INSEMEX Petroşani, prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Radu – Rectorul Universităţii din Petroşani, Ec. Bianca Buta, Manager HR – SC Marquardt Schaltsysteme SCS, Prof. univ. dr. ing. Marco Ragazzi – Universitatea din Trento, Italia, prof. univ. dr. ing. Janusz Grabara – Universitatea de Tehnologie din Czestochwa, Polonia şi prof. univ. dr. ing. Lucian-Ionel CIOCA, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, organizatorul workshop-ului.
Tema centrală a workshop-ului a fost educaţia tinerilor la locul de muncă, dezvoltarea unei culturi de prevenire şi protecţie, pentru reducerea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

SUB EGIDA ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA FILIALA USA

ŞI A SOCIETĂŢII ROMÂNE CREŞTINE „DORUL”,

S-A DESFĂŞURAT LA NEW YORK

 SIMPOZIONUL

RECUNOAŞTEREA MARII UNIRI DE LA 1918

ÎN CANCELARIILE VREMII ŞI PERGAMENTUL CU 100 DE ROMÂNI CARE AU SCHIMBAT ISTORIA LUMII”

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România Filiala USA şi Societatea Română Creştină „Dorul”, New York au organizat Simpozionul Recunoaşterea Marii Uniri de la 1918 în Cancelariile vremii şi Pergamentul cu 100 de români care au schimbat istoria lumii, eveniment care a avut loc în data de 18 iunie 2019, începând cu ora 18.00, în sala Bisericii Ortodoxe Române „Sf. Andrei” (90-34 139th Street, Jamaica, Queens), New York 11435.

În debutul manifestării, a fost rostită Rugăciunea Tatăl nostru, au fost intonate Imnul naţional al României, Deşteaptă-te române, şi Imnul naţional al SUA, The Star-Spangled Banner. Au vorbit în deschidere Ing. Cristian F. Pascu, Preşedintele Societăţii Române Creştine „Dorul”, care i-a prezentat pe invitaţii din România, şi Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian, Preşedintele Filialei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Un Cuvânt de întâmpinare a rostit, de asemenea, Pr. Ioan Preoteasa, parohul Bisericii ortodoxe române „Sf. Andrei”, gazda evenimentului.…mai mult


ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ      ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI DIN ROMÂNIA

Centrul de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu” cu sediul la Mănăstirea Dintr-un Lemn

Organizează in zilele de 28 si 29 iunie 2019 Simpozionul național BISERICA SI ARMATA. TRADȚIILE CONLUCRĂRII. Ediția a VIII-a, dedicat jubileului celor 80 de ani de când Mănăstirea Dintr-un Lemn este Sfânt  Lăcaș de închinăciune, rugăciune și pomenire pentru aviatori si marinari.

28 iunie 2019 – Arhiepiscopia Râmnicului, ora 10:

-Sesiunea științifică

-Lansarea periodicului „MISIUNEA” nr. 6, 2019

29 iunie 2019 – Mănăstirea Dintr-un Lemn, ora 17:

-Slujbă arhierească și ceremonial executat de militari ai Brigăzii 30 Garda „Mihai Viteazul”.

-Sfințirea plăcii comemorative.

– Semnarea Hrisovului dat întru marcarea momentului istoric.

Participă reprezentați ai Statului Major al Apărării, șefii Statelor Major ale  Aviației si Marinei, comandantul Brigăzii 30 Garda „Mihai Viteazul”, ofițeri și personalități publice.


În data de 3 iunie 2019, la Palatul Regal din București, Coaliția Națională pentru Modernizarea României (CNMR) a decernat premiul internațional de Ambasador CNMR pentru Știință și Inovare Excelenței Sale, domnul Gérard Albert Mourou. Domnia sa, laureat al premiului Nobel pentru fizică în anul 2018, a revoluționat domeniul ingineriei electrice și al laserului prin metoda unică de a genera impulsuri optice ultrascurte, cu intensitate ridicată (petawatt). Această descoperire științifică stă la bazele succesului Laserului de la Măgurele (ELI-NP – Extreme Light Infrastructure), motiv pentru care domnul Gérard Mourou a primit titlul informal de ”Părinte al Laserului de la Măgurele
Profesorul Adrian Badea, Președinte al Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR) si Vicepreședinte CNMR, a înmânat profesorului Gérard Mourou o diploma de Excelenta si medalia de aur a AOSR.
La festivitate au participat peste 500 de cercetători, membri CNMR, reprezentanți ai administrației publice (locale și centrale) și ai mediului diplomatic acreditat la București.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cu ocazia împlinirii unui secol și jumătate de la nașterea profesorului dr. Constantin I. Angelescu, Academia Oamenilor de Știință din România organizează o Conferință dedicată ilustrului om de știință și politician român. Conferința „Constantin I. Angelescu – personalitate de prestigiu a științei, educației și civilizației românești. 150 de ani de la naștere”va avea loc în noul sediu al Academiei Oamenilor de Știință din România (str. Ilfov, nr. 3, sector 5, București), care va fi inaugurat cu acest prilej, în data de 10 iunie 2019, începând cu orele 12.00.

Manifestarea își propune să evoce personalitatea lui Constantin I. Angelescu (născut la Craiova în 12 iunie 1869 și trecut la cele veșnice în 14 septembrie 1948), medic chirurg cu studii la Paris, profesor universitar, politician, membru de onoare al Academiei Române, figură de marcă a științei, a vieții academice și publice românești din prima jumătate a secolului al XX-lea. Ca om politic, Doctorul Angelescu a fost deputat, senator, ministru al lucrărilor publice (1914-1916), ministru al instrucțiunii publice în două mandate (1922-1928, 1933-1937), prim-ministru al României pentru o scurtă perioadă. Cea mai importantă contribuție ca om politic, Constantin I. Angelescu a avut-o în calitate de ministru al instrucțiunii publice.….mai mult 

La această manifestare se va purta costumul Academiei.    a X-a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ DE GEMOTERAPIE
CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
THE Xth NATIONAL CONFERENCE OF GEMMOTHERAPY
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

organizată de

Asociația Română de Gemoterapie și Homeopatie
sub înaltul patronaj al
Academiei Oamenilor de Știință din România

organized by
the Romanian Association of Gemmotheraphy and Homeopathy
under the honourable auspices of
the Academy of Romanian Scientists

CLUJ-NAPOCA, 24-26 MAI 2019
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU”
Amfiteatrul „Iuliu Hațieganu”
Cluj-Napoca, May 24th- 26th, 2019
“IULIU HAȚIEGANU” University of Medicine and Pharmacy
“Iuliu Hațieganu” Amphitheater

CONFERINȚĂ ANIVERSARĂ
ARGH – 10 ani de activitate
ANNIVERSARY CONFERENCE
R.A.G.H. ― 10 years of activity.…mai multÎn data de 17 aprilie 2019, la Academia Oamenilor de Știință din România, în Sala „Drepturile Omului”, a avut loc un eveniment cu semnificaţii ştiinţifice şi culturale speciale în cadrul celebrării unui secol de la Marea Unire şi de la recunoaşterea internaţională a acesteia. Manifestarea a constat din lansarea a două lucrări din domeniul istoriei şi diplomaţiei şi din dezbaterea în jurul acestora. Cele două lucrări sunt: Tratatele de la Trianon și Paris din 1920, documentele prin care s-a consfințit înfăptuirea României Mari (Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2018) şi Politica externă şi diplomaţia României pe parcursul unui secol de la înfăptuirea României Mari, vol. I şi vol. II (Editura Academiei Române, 2018). Lucrările au fost realizate de prof. univ. dr. Ion M. Anghel, ambasador, membru onorific al AOSR, prima în calitate de autor, cea de-a doua, de autor şi coordonator. Alături de ambasadorul Ion M. Anghel, la prezidiul manifestării, s-a aflat ambasadorul Constantin Vlad, diplomat, profesor universitar şi autor al unor lucrări de referinţă în domeniu, membru titular al AOSR. Evenimentul a fost coordonat şi moderat de prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.…mai mult


COMUNICAT DE PRESĂ

 

ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA A PREMIAT EXCELENŢA ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

 În data de 5 aprilie 2019, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, a avut loc Gala Premiilor Academiei Oamenilor de Știință din România. Gala de premiere sub egida AOSR este un eveniment devenit tradiţie în spaţiul academic românesc, dedicat excelenței în cercetare, care premiază cele mai importante contribuții la progresul științei și al cunoașterii. Desfăşurată într-o instituţie-etalon a culturii, ştiinţei şi civilizaţiei româneşti, în cadrul somptuos, cu o puternică semnificaţie simbolică, al Aulei Bibliotecii, Gala a celebrat cercetarea premiind cele mai valoroase lucrări științifice din domenii fundamentale. Premiile acordate sunt onorifice, fără a implica o componentă financiară, constituind recunoaşterea academică a meritelor şi valorii, un mod simbolic de consacrare a excelenţei. La manifestare, a participat un public select, format din membri ai corpului academic, cercetători, oameni de știință și de cultură, personalități ale vieții publice din țară și din străinătate. Amfitrionul ceremoniei a fost prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.…mai mult
Program

Formular de înscriere 


Vineri, 5 aprilie 2019, ora 9:30,
Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Știință din România
și Gala de decernare a premiilor AOSR pentru anul 2017

Pe 5 aprilie 2019, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare, va  avea loc  Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Știință din România. În cadrul ședinței se vor prezenta: raportul de activitate pe anul 2018, bugetul pe anul 2019, bilanțul pe anul 2018, programele de activitate științifică pe anul 2019 și validarea noilor membri AOSR.
Adunarea generală va fi urmată de Gala de decernare a premiilor AOSR pentru anul 2017.
Premii AOSR 2017
Lista cu propunerile de membri aprobate de Prezidiu și Consiliul onorific 

La această festivitate se va purta costumul Academiei.

 


Program și volum de rezumate al conferinței AOSR 4-6 aprilie 2019  

 Vezi înregistrarea evenimentului


Academia Oamenilor de Stiinta din Romania si Institutul Interdisciplinar de Cercetari Avansate, impreuna cu Smart Alliance Innovation Technology Cluster au onoarea să vă invite la un eveniment extrem de important pentru IMM-urile românești, prin care ne dorim să informăm IMM-urile despre soluții financiare si non-financiare care să le sprijine activitatea și  dezvoltarea dar și să ia parte la construcția unor proiecte de anvergură.

Speakerii vor fi doi dintre cei mai prolifici specialiști în ecosistemul de afaceri al clusterelor – Daniel COȘNIȚĂ, președintele „Asociația Clusterelor din România” și Flaviu IORGULESCU, expert în inovare și internaționalizare.

Evenimentul se va desfășura în data de 28 ianuarie la sediul Academiei din Splaiul Independentei, nr 54, Sala Drepturile Omului.

 


Simpozionul dedicat
Unirii Principatelor Române a XXVI-a ediţie
160 ani de la marele eveniment istoric
Duminică 20 Ianuarie 2019
ora 3:30 PM după Sf. Liturghie
la Biserica “Sf. Ap. Petru şi Pavel”
(St. George’s Episcopal Church)
din Astoria, 27th Ave. colţ cu 14th Street
Subway Q sau N la staţia Astoria Boulevard, Bus Q 18 


De Ziua lui Mihai Eminescu și de Ziua Culturii Naționale, la Academia Oamenilor de Știință din România, a avut loc un eveniment cultural de excepție: Recitalul Extraordinar „Domnule şi Frate Eminescu!”, conceput şi susţinut de actorul și profesorul universitar CONSTANTIN CHIRIAC. Manifestarea s-a desfăşurat în data de 15 ianuarie, începând cu ora 18.00, în Aula AOSR, în fața unui public format din elite academice, științifice și culturale și personalități ale lumii politice. Amfitrionul evenimentului a fost prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România.….mai mult 


ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA FILIALA USA
MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A CELOR DOUĂ AMERICI
INSTITUTUL ROMAN DE TEOLOGIE ŞI SPIRITUALITATE ORTODOXĂ,  NEW YORK
SOCIETATEA ROMÂNĂ CREŞTINĂ “DORUL”,  NEW YORK (FONDATĂ ÎN 1903)
 
Al XXVI-lea Simpozion anual “Mihai Eminescu”
(169 de ani de la naşterea poetului)
Partea întâi
 
Discursul identitar la Eminescu: Patriotism şi naţionalism ieri şi azi în conştiinţa românească
 
Sâmbătă, 12 ianuarie 2019, orele 10:00 AM
la restaurantul Boon (Queens Blvd. cu 40 street)
 
  Partea a doua
 
Omagiu lui Eminescu: Cultură şi creaţie
 
Duminică 13 ianuarie 2019, orele 3:30 PM
La Biserica “Sf. Ap. Petru şi Pavel”, Astoria, New York
la St. George Episcopal Church, 14-20 27th Ave., colţ cu 14th Street (Bus Q 18 la 14th Street,  Subway N la Astoria Blvd.)
 CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ JUBILIARĂ

 Centenarul MARII UNIRI

 Cu participare internațională

 TEMA

Inteligența materiei și antimateriei

 14 15 decembrie 2018

orele 9.00 18.30

Locul de desfăşurare

Aula Academiei Oamenilor de Știință din România

 Splaiul Independenței nr. 54

 Președinte Conferință Științifică:  Prof. Dr. Ing. Adrian Badea, Președinte AOSR

Președinte Comitet științific:  General Prof. Univ. Dr. Dumitru Constantin Dulcan

 

 


 Societatea Romana pentru Afereza (AMRP) sub patronajul Facultatii de Medicina a Universitatii Titu Maiorescu Bucuresti, in parteneriat cu Academia Oamenilor de Stiinta din Romania, va invita pe data de  24.11.2018, la Conferinta de Medicina Integrativa cu tema: „Microbiomul uman, patologia pediatrica si a adultului.”

Program: 08:00-17:30

Locul de desfasurare: Academia Oamenilor de Stiinta din Romania. Splaiul Independentei nr. 54, sector 5, Bucuresti

 

 


 


 

Editura Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania lanseaza  vineri, 16 noiembrie 2018, ora 14, in sala de festivitati a Bibliotecii Judetene „Ioan N. Roman ” Constanta volumul

” Localitati ale judetului Constanta la 140 de ani de la unirea Dobrogei cu Romania „. Lucrarea este rezultatul unui proiect realizat de AOSR impreuna cu Consiliul Judetean Constanta si Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta. Volumul este prefatat de prof.univ.dr. Valentin Ciorbea

 

 


În perioada 8-10 noiembrie 2018, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu şi Fundaţia Academia
Ardeleană, a organizat sub înaltul patronaj al Academiei Oamenilor de Ṣtiinţă din România, workshop-ul
intitulat Securitatea şi sănătatea în muncă: premisele creşterii productivităţii muncii. În deschidere au vorbit:
dl. dr. ing. Niculae VOINOIU – Director Inspecţia Muncii Bucureşti, Prof. Emilian Marius NOVAC – Inspector
Ṣcolar General, ISJ Sibiu, Ec. Bianca BUTA, Manager resurse umane – S.C. Marquardt Schaltsysteme S.C.S., Dr.
ing. Remus FURTUNĂ – Inspector Ṣef, ITM Sibiu, Prof. Giusseppe BOTHAR – Director Ṣcoala Gimnazială
Slimnic şi prof. univ. dr. ing. Lucian-Ionel CIOCA – Preşedintele Comisiei pentru Securitate şi Sănătate în
Muncă din cadrul Academiei Oamenilor de Ṣtiinţă din România.

 

 
Vineri, 23 noiembrie 2018, ora 11:00, în Sala Drepturile Omului, parter (sediul AOSR), va avea loc conferința
Contribuții românești în filosofia istoriei în perioada de consolidare a Marii Uniri
susținută de Prof. univ. dr. IOAN N. ROȘCA.

Conferința va fi urmată de lansarea cărții ISTORIA ÎN OGLINDA SPIRITULUI FILOSOFIC MODERN ȘI CONTEMPORAN
realizată de prof. univ. dr. Ioan N. ROȘCA și de prezentarea activității secției de Filosofie, Teologie, Psihologie, Jurnalism a AOSR

 

 


Program


În data de 8 noiembrie 2018, începând cu ora 10.00, în Sala de Marmură a Cercului Militar Naţional, a avut loc Dezbaterea Națională „ȘCOALA, BISERICA, ARMATA – INSTITUȚII CU ROL FUNDAMENTAL ÎN ÎNFĂPTUIREA MARII UNIRI”. Manifestarea a fost organizată de Academia Oamenilor de Știință din România în cadrul celebrării de către instituţie a unui secol de la sfârșitul primului război mondial şi a Centenarului Marii Uniri. La Dezbatere, au participat reprezentanţi ai instituţiilor statului, membri ai clerului şi ai corpului academic, oameni de știință și de cultură, cercetători științifici, profesori din învățământul universitar și preuniversitar.….mai mult 

 

 

 


Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare (DRESMARA) – Centru de Educație și Instruire din Parteneriatul NATO, în colaborare cu Secția Științe Militare a Academiei Oamenilor de Știință din România, Facultatea de Securitate Națională/Universitatea de Război din Varșovia, Polonia, Facultatea de Leadership Militar/Universitatea de Apărare din Brno, Cehia, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” din Chișinău, Moldova și Universitatea „Transilvania” din Brașov, precum și în parteneriat cu Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu,  , Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Centru de Excelență NATO HUMINT de la Oradea și organizațiile neguvernamentale „Political Research Group” și „Global Agora” va organiza, în perioada 08 – 09 noiembrie, cea de-a XIII-a ediție a Conferinței Internaționale Științifice „Managementul Resurselor de Apărare în secolul XXI” (CoDRM).

 

 


Editura AOSR lanseaza luni 12 noiembrie 2018, ora 15,  la sala Teatrului „Jean Bart”, in cadrul activitatilor dedicate Centenarulu Marii Uniri si implinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu Romania volumul : 140 de ani de la unirea Dobrogei cu Romania. Studii istorice.Lucrarea este prefatata de prof.univ.dr. Valentin Ciorbea

 

 

 

 

 


 

ACADEMIA OAMENILOR  DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNI, FILIALA USA        
MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A CELOR DOUĂ AMERICI   
INSTITUTUL ROMAN DE TEOLOGIE ŞI SPIRITUALITATE ORTODOXĂ, NEW YORK
 
organizează
Simpozionul pe luna noiembrie dedicat Centenarului Marii Uirii
 
Duminica 11 noiembrie 2018
ora 3 PM după Sf. Liturghie, la Biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel”
(St. George’s Episcopal Church) din Astoria, 27th Ave. colţ cu 14th Street
Subway Q sau N la staţia Astoria Boulevard, Bus Q 18
 
 
11 noiembrie 1918, ora 11:00 AM: Sfârşitul Primului Război Mondial
 
15 noiembrie 1918: Congresul Bucuvinei hotăreşte în unanimitate:
 
“Noi Congresul general al Bucovinei întrupând suprema putere a ţării
şi fiind investit singur cu putere legiuitoare, în numele suveranităţii Naţionale,
Hotărâm Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei cu vechile hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul României,”
 

   În perioada 15 – 17 noiembrie 2018 se va desfăşura Conferinţa Internaţională „EDUCAŢIE ŞI CREATIVITATE PENTRU O SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE” (Ediţia a XII-a), organizată de Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, eveniment desfăşurat în parteneriat cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România.
Conferinţa reprezintă o manifestare ştiinţifică internaţională cu caracter multidisciplinar, al cărei obiectiv general îl constituie promovarea excelenţei ştiinţifice în rândul corpului profesoral, cercetătorilor, specialiştilor, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor.
Manifestarea ştiinţifică se desfăşoară: Drept; Ştiinţe economice; Informatică; Psihologie; Interacţiunea om-maşină; Medicină; Medicină dentară; Farmacie; Comunicare, relaţii internaţionale, limbă, cultură şi civilizaţie.

Societatea Română de Drept European anunţă organizarea, în parteneriat cu Facultatea de Administraţie Publică a SNSPA, cu Editura CH BECK şi cu ATC TRAINING, a celei de-a patra ediţii a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE 
 

Evenimentul va avea loc, joi  25 octombrie 2018, la Athenee Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti. 

 

 

 


Contribuții românești la dezvoltarea filosofiei dreptului în România ultimilor 100 de ani
Conferință susținută de prof. univ. dr. Mihai Bădescu, MT AOȘR
în data de 26 octombrie 2018, de la ora 11.00 la sediul AOȘR Splaiul Independenței nr. 54, în Aula AOSR.

 

 Universitatea din Petroşani, în parteneriat cu INCD-INSEMEX Petroşani, a găzduit în perioada 11 – 13 octombrie 2018 cea de-a VIII ediţie a Simpozionului Internaţional Multidisciplinar UNIVERSITARIA SIMPRO 2018, manifestare ştiinţifică de tradiţie care s-a desfăşurat în acest an sub auspiciile Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR), ale Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR) şi ale Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR).
Dedicat Centenarului Marii Uniri şi desfǎşurat sub tema generică “Provocări şi oportunităţi pentru dezvoltare durabilă, prin calitate şi inovare în în inginerie şi managementul cercetării ” simpozionul a reunit, în cadrul a 9 secţiuni specializate, un număr de 218 de lucrări ştiinţifice elaborate de către personalităţi reputate ale mediului academic şi de cercetare din străinătate (Belgia, Franţa, Africa de Sud, Israel, S.U.A., Bosnia, Georgia, Republica Moldova, Indonezia, Malaezia, Cehia, Polonia, Rusia, Serbia, Ungaria, Ucraina etc), precum şi din principalele centre universitare din ţară.….mai mult


PROGRAM 


 

Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. PANAIT SÂRBU” organizează sub înaltul patronaj al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în perioada 25-27 octombrie 2018, manifestarea ştiinţifică tradiţională Zilele Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”.


Societatea Internaţională de Pelviperineologie împreună cu Societatea de Uroginecologie din România, organizează sub înaltul patronaj al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în perioada 04-06 octombrie 2018, Congresul Societăţii Internaţionale de Pelviperineologie „ISPP 2018”.


 CONFERINȚA NAȚIONALĂ
„Premizele și consecințele juridice ale Marii Uniri”
Craiova, 5-7 Octombrie 2018
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept

 

 

 

 

 The Romanian Society of Applied and Industrial Mathematics (ROMAI), Technical University of Moldova, Mathematical Society of the Republic of Moldova, „Gh. Mihoc – C. Iacob” Institute of Mathematical Statistics and Applied Mathematics of the Romanian Academy (Bucharest), Academy of Romanian Scientists, Tiraspol University of Moldova, announce the organization of the 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics – CAIM 2018.

The Conference will be held at the Technical University of Moldova, Chișinău between 20 and 23 of September, 2018.

 

 

 


 În perioada 20-22 septembrie 2018, s-a desfășurat, laTârgovişte, Conferinţa națională științifică  a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România „Cercetarea ştiinţifică în serviciul dezvoltării durabile”, manifestare academică de elită organizată în colaborare cu Arhiepiscopia Târgoviștei, Universitatea Valahia și Institutul de Cercetare Științifică Tehnologică Multidisciplinară – ICSTM.
La eveniment, au participat membri ai corpului academic, cadre didactice universitare, cercetători științifici, oameni de cultură, doctoranzi. Conferința face parte din programul de manifestări științifice al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, un program complex, în care se detașează două evenimente fundamentale: conferința de primăvară și conferința de toamnă. Dat fiind faptul că ne aflăm într-un an special, 2018, Conferința de la Târgoviște s-a desfășurat sub auspiciile Centenarului Marii Uniri, unele dintre contribuțiile științifice fiind legate tematic de acest eveniment cardinal al istoriei și devenirii românești.…..mai mult

 

Programul conferinței și volumul de rezumate     


„CENTENARUL CREATIVITĂŢII – VALENŢELE FEMINITĂŢII”

„A CENTURY OF CREATIVITY- WOMEN VALENCES”

 Tipul manifestării: Conferinţă

 Ediţia manifestării: Prima ediţie  (staging.aosr.ro)

Clasificare : Conferinţă naţională, cu participare internaţională

Domeniul de evaluare: Conform ghidului privind „Finanţarea manifestărilor ştiinţifice a ANCS”, tematica manifestării  ştiinţifice „CENTENARUL CREATIVITĂŢII – VALENŢELE FEMINITĂŢII” se încadrează în priorităţile susţinute prin Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare şi este cuprinsă în următoarele domenii de evaluare:

 • Mediu
 • Sănătate
 • Agricultură, securitate şi siguranţă alimentară
 • Biotehnologii
 • Ştiinte socio-economice şi umaniste

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:

 Data: 26 – 28.09.2018;        Durata: 3 zile

Locaţie: Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 54, Aula Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;

Programul conferinței Duminica 5 august 2018

EVENIMENT CENTENIAL FILIALA NEW YORK

Aniversarea unui secol de la crearea la Paris a Consiliului National Roman ce avea sa proclame formarea Consiliului National al Unitatii Romane, organ recunoscut in toamna anului 1918 de catre guvernele francez, american, englez si italian drept exponent international al intereselor poporului roman.

Vor vorbi Pr. Prof. Theodor Damian si Prof. Dr. Doru Tsaganea

Va asteptam cu drag

Adresa Bisericii: St. George Episcopal Church, 27 Ave./ 14 Street

(subway N la staţia Astoria Boulevard, bus Q18, stop la 14 street)

 
Cartea „DATORIA, ONOAREA ȘI BUCURIA DE A FI ROMÂN LA CENTENARUL MARII UNIRI” scrisă de domnul Prof. univ. dr. DHC Ioan Bogdan, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, vine la CENTENAR cu contribuția tuturor valorilor neamului la Unire, incepând cu Burebista și Decebal, care au facut prima Unire și continuând cu Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza și cu făuritorii Marii Uniri de la 1918.

Cuprins

 


EMINESCU, OMAGIAT LA ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA

 Academia Oamenilor de Știință din România l-a celebrat pe Poetul Național în cadrul Sesiunii Omagiale „Eminescu – Omul deplin al Culturii Române”, desfășurate în data de 28 iunie 2018, în Aula instituției. Cea de-a VIII-a ediție a Sesiunii Omagiale, organizată de Secţia de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Jurnalism a AOSR, a avut tema: „Ideea Eminescu – cheia de aur cu care se deschid porţile identităţii româneşti”. Manifestarea din acest an a fost pusă sub auspiciile Centenarului Marii Uniri, situare reflectată la nivel tematic în prelegerile și comunicările prezentate. Prezidiul academic al Sesiunii a fost compus din Gen. (r) prof. univ. dr. Vasile Cândea, președintele de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România, prof. univ.dr. ing. Adrian Badea, președintele AOSR, și prof. univ. dr. Angela Botez, președintele Secţiei de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Jurnalism, amfitrionul și moderatorul întâlnirii. Sesiunea s-a bucurat de prezența unui public format din membri ai corpului academic, cercetători, oameni de știință și de cultură, scriitori, doctoranzi, studenți.….mai mult


ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ                       ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI

                 DIN ROMÂNIA

 

Centrul de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României

„General Paul Teodorescu”

cu sediul la Mănăstirea Dintr-un Lemn

Organizează în zilele de 28-29 iunie 2018, în cadrul manifestărilor științifice dedicate celebrării Centenarului Marii Uniri

Simpozionul Național

BISERICA ȘI ARMATA. TRADIȚIILE CONLUCRĂRII. Ediția a VII-a

28 iunie 2018 – Arhiepiscopia Râmnicului, ora 10.30:

Omagierea generalului Paul Teodorescu (1888-1981), membru titular din 20 decembrie 1936 al Academiei de Științe din România, secția Geniu militar

                        Sesiunea științifică

                        Lansarea revistei „MISIUNEA”, nr. 5, 2018

29 iunie 2019 – Mănăstirea Dintr-un Lemn, ora 9.00:

Slujba arhierească și de pomenire a generalului Paul Teodorescu.  

Participă reprezentați ai Marelui Stat Major, Statului Major al Forțelor Navale, Statului Major al Forțelor Aeriene, Brigăzii 32 Gardă „Mihai Viteazul”  și Universității Naționale de Apărare „Carol I”.


Joi, 28 iunie  2018, ora 11:00, în AULA AOȘR,  se va desfăşura

 A VIII-a Sesiune Omagială

Eminescu- omul deplin al culturii române

Ideea Eminescu – cheia de aur cu care se deschid porţile identităţii româneşti

organizată de AOȘR, Secția de Filosofie, Psihologie și Teologie şi jurnalism


 În cadrul programului de conferințe al Academiei Oamenilor de Știință din România dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri 

Secția de Filosofie, Psihologie, Teologie și Jurnalism
vă invită marți 26 iunie 2018 la 11.30  la conferința
FILMELE ȘI EROII MARII UNIRI
susținută de prof. dr. habil.  IOAN LAZĂR
în Sala Drepturilor omului la sediul AOȘR.Conference: „Bucharest Polymer Conference 1st Edition – BPC 2018”
6 – 8 June 2018, The Center for Advanced Research on New Materials, Products and Innovative Processes (CAMPUS) of University POLITEHNICA of Bucharest
1st floor

http://www.bpc-apmg.upb.ro/


 În cadrul programului de conferințe al Academiei Oamenilor de Știință din România dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri 
vă invităm să luați parte la conferința intitulată

HENRI STAHL – MEMORIALIST AL PERIOADEI PREMERGĂTOARE MARII UNIRI

susținută de  Dr. SEBASTIAN DUICU și Dr. IOANA GABRIELA DUICU, în data de 7 iunie 2018 la ora 12.00 la sediul AOȘR Splaiul Independenței nr. 54, în Sala Drepturilor Omului.


În perioada 25-26 mai 2018, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, în colaborare cu Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, Primăria Orașului Mioveni şi firma S.C. INCERTRANS S.A. a organizat sesiunea de comunicări ştiinţifice „1918-2018: Contribuţii româneşti în domeniul ingineriei”.

Program

  

Program


 

Ceremony Speech

Optical fibre Sensors for Industrial Applications

Prof. PhD. KENNETH V. THOMAS GRATTAN,

Fellow of the Royal Academy of Engineering and George Daniels Chair of Scientific Instrumentation

City, University of London, United Kingdom

Honorary Member of the Academy of Romanian Scientists

On May 31, 2018, 11:00, Human Rights Hall, ground floor,  54 Splaiul Independenţei

 

Discurs de Recepție

Optical fibre Sensors for Industrial Applications

Prof. dr. KENNETH V. THOMAS GRATTAN,

Membru de onoare  al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

joi, 31 mai 2018, ora 11, Sala Drepturilor Omului, parter,

Splaiul Independenţei nr. 5Filiala din Piatra Neamț a Academiei Oamenilor de Știință din România a organizat în ziua de 16 mai 2018, la Biblioteca Județeană ”G. T. Kirileanu” din Piatra Neamț, ediția a VI-a a simpozionului cu tema ”Știință, cunoaștere, creativitate”. În fața unui public format din intelectuali de diverse profesii, s-au prezentat patru conferințe, așa cum rezultă din afișul alăturat. Două dintre ele au readus în memoria publicului două personalități ale științei din România – agronomul Ion Ionescu de la Brad (200 ani de la naștere) și medicul chirurg Ion Chiricuță (100 de ani de la naștere), iar celelalte două au tratat subiecte de interes mai larg – despre univers și despre culturile in vitro la plante.Interesul publicului a fost unul real, dovadă întrebările puse prezentatorilor și unele comentarii. Lucrările simpozionului au fost înregistrate și date pe post de către două televiziuni locale.

 

 

 


 În data de 15 mai 2018, la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, a avut loc Masa rotundă cu tema „Armata României și Marea Unire de la 1918”. Evenimentul, care face parte din seria manifestărilor științifice dedicate celebrării Centenarului Marii Uniri, a fost organizat de Academia Oamenilor de Știință din România, prin Secția de Științe Militare și Universitatea Națională de Apărare „Carol I”. La manifestare, au participat reprezentanți ai instituțiilor statului, membri ai corpului academic, cercetători științifici, specialiști în domeniu, precum și participanți din străinătate. Moderatorul mesei rotunde a fost General (r) prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, președintele Secției de Științe Militare a Academiei Oamenilor de Știință din România.…..mai mult 


În data de 14 mai 2018, în Sala „Drepturile Omului” a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, a avut loc Conferinţa „Calitatea de stat membru al Uniunii Europene şi suveranitatea. Cazul României”, susținută de ambasadorul Constantin Vlad, membru titular-fondator al AOSR. Conferința, organizată în cadrul Secţiei de Filosofie, Psihologie, Teologie şi Jurnalism, face parte din Programul de manifestări al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România dedicat Centenarului Marii Uniri. Amfitrionul și moderatorul evenimentului a fost prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. În prezidiu, a fost prezentă și prof. univ. dr. Angela Botez, președintele Secţiei de Filosofie, Psihologie, Teologie şi Jurnalism a AOSR.…..mai mult


Academia Oamenilor de Știință din România, Filiala New York organizează

Duminica 13 mai 2018
Duminica VI-a dupa Sf. Pasti

Tema Sf. Evanghelii: Vindecarea orbului de nastere
Tema meditatiei liturgice: “Doamne, sa vad”
Tema Scolii duminicale: Iisus lumina lumii (Prof. Irina Anitului)
 
 EVENIMENT SPECIAL IN ANUL CENTENAR
 Celebrarea Zilei Independentei de Stat a Romaniei, a Zilei Monarhiei si a Zilei Mamei dupa traditia americana
 
In program:
– Excelenţa Sa Cătălin Radu Dancu, Consul general al României la New York va saluta in deschidere triplul eveniment
– Pr. Prof. Dr. Th. Damian si Prof. Dr. Doru Tsaganea, Dr. Napeoln Savescu si Prof. Mariana Terra vor evoca cele doua evenimente istorice cu accent special pe rolul regelui Ferdinand in marele act al Reintregirii Romaniei
– Prof. Irina Anitului, copii si tineri ai Scolii de duminica vor recita poezii dedicate celor trei evenimente, din poeti romani clasici si contemporani. De asemenea vor purta un dialog despre mama, vor aminti citate celebre si vor canta melodii adecvate momentului.
– Masa oficiala

PROF. UNIV. DR. ING. ECATERINA ANDRONESCU,

OMAGIATĂ LA  ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA

Luni, 23 Aprilie 2018, de Ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a dedicat o sesiune omagială dnei prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu, cu ocazia zilei de naştere a domniei sale. La eveniment au participat conducerea şi membri ai AOSR, prof. univ. dr. ing. Petre Andea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale, cadre didactice universitare din Universitatea Politehnica Bucureşti şi din alte universităţi ale ţării, cercetători ştiinţifici, studenţi. Prezidiul sesiunii a fost constituit din: prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, preşedintele AOSR, General (r) prof. univ. dr. Vasile Cândea, preşedintele de onoare al AOSR, dr. ing. Ion Basgan, vicepreşedinte al AOSR, prof. univ. dr. Doru-Sabin Delion, vicepreşedinte al AOSR, şi dna Ecaterina Andronescu, membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi preşedintele Secţiei de Ştiinţe Chimice a AOSR.…mai mult
SUB EGIDA ACADEMIEI OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA,

O DEZBATERE CA O LECȚIE DE ISTORIE

PENTRU ROMÂNIA DE AZI ȘI DE MÂINE

 În data de 30 martie 2018, la Palatul Parlamentului, în Sala Avram Iancu, a avut loc Dezbaterea „Unirea Basarabiei cu România – act de justiție istorică, pas fundamental spre înfăptuirea Marii Uniri”, organizată de Academia Oamenilor de Știință din România. La manifestare, au participat reprezentanți ai elitelor politice, diplomatice și academice din România și din Republica Moldova, cadre didactice universitare și preuniversitare, studenți și elevi, reprezentanţi ai societăţii civile.…mai mult


EXCELENȚA ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ,

PREMIATĂ DE ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA

 În data de 29 martie 2018, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, a avut loc GALA PREMIILOR ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA pentru anul 2016. În cadrul manifestării, au fost premiate cele mai valoroase lucrări ştiinţifice realizate de membri ai AOSR în domenii fundamentale ale ştiinţei şi cercetării, structurate pe Secţiunile instituţiei. Ca și la edițiile anterioare, premiile au avut un caracter exclusiv onorific, fără componentă pecuniară, constituind un mod academic de recunoaștere și elogiere a excelenței în cercetarea științifică. Gala Premiilor AOSR s-a desfășurat în fața unui public select, format din membri ai corpului academic, cercetători ştiinţifici, oameni de cultură, studenţi, reprezentanţi ai mass-media.…mai mult


ACADEMIA OAMENILOR  DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA, FILIALA USA   
MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A CELOR DOUĂ AMERICI   
INSTITUTUL ROMAN DE TEOLOGIE ŞI SPIRITUALITATE ORTODOXĂ, NEW YORK
 
Vă invită
Duminică 22 aprilie 2018
 
la o masa rotunda
pe tema tratatului de pace de la Bucuresti (24 aprilie 1918)
cu ocazia implinirii a 100 de ani de la semnarea lui partiala
 
Invitatul evenimentului:
Prof. univ. Dr. Doru Tsaganea
Moderator: Pr. Theodor Damian
 
Vă aşteptăm cu drag
 
Evenimentul va avea loc la
Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel, in sala sociala dupa Sf. Slujba
 
la St. George’s Episcopal Church
14-02 27th Ave. (colt cu 14th Street), Astoria; NY 11102
Subway Q sau N la statia Astoria Boulevard, sau Bus Q 18, stop la 14th Street

Cenaclul Literar “Mihai Eminescu” si revista Lumina Lina din New York
(Director Theodor Damian si redactor-sef M. N. Rusu)
 
Va invita Vineri 20 aprilie 2018, ora 7:00 PM
 
la lansarea volumului  Macedonii (aromanii) Primii europeni
de Dima Lascu (New York)
 
Vor prezenta volumul Theodor Damian, Valentina Ciaprazi,  Mariana Terra, şi autorul
 
Va asteptam cu drag!
Evenimentul va avea loc la restaurantul Boon (fost Bucharest)
40 Street cu Queens Blvd., Sunnyside, New York

Joi, 29 martie 2018, ora 9:00, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”
Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Știință din România
și Gala de decernare a premiilor AOSR 

Conform hotărârii Adunarii Generale a AOSR, pe 29 martie, data înființarii Academiei de Științe din România, declarată ziua AOSR, va  avea loc  Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Știință din România. În cadrul ședinței se vor prezenta: raportul de activitate pe anul 2017, bugetul pe anul 2018, bilanțul pe anul 2017, programele de activitate științifică pe anul 2018 și validarea noilor membri AOSR.
Adunarea generală va fi urmată de Gala de decernare a premiilor AOSR pe anul 2016.

La această festivitate se va purta costumul Academiei.

Vineri, 30 martie 2018, va avea loc Sesiunea științifică de primăvară
a Academiei Oamenilor de Știință din România
Înscrierile se fac prin transmiterea formularului de înscriere la adresele de email:sindilems@yahoo.com  sau editura.aosr@gmail.com

Program Sesiune AOSR 30 martie 2018


DEZBATEREA NAȚIONALĂ

UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA –

ACT DE JUSTIȚIE ISTORICĂ, PAS FUNDAMENTAL

SPRE ÎNFĂPTUIREA MARII UNIRI

 Palatul Parlamentului, Sala „Avram Iancu”, 30 martie 2018, 10.00

 În cadrul Programului „Centenar”, dedicat celebrării unui secol de la încheierea primului război mondial și de la împlinirea visului de secole al românilor, Marea Unire de la 1 decembrie 1918, Academia Oamenilor de Știință din România organizează Dezbaterea Națională „Unirea Basarabiei cu România – act de justiție istorică, pas fundamental spre înfăptuirea Marii Uniri”. ….mai mult


ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA
împreună cu
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE EDUCAȚIE NUTRIȚIONALĂ
S.R.E.N.
organizează conferinţa
NUTRIȚIE PENTRU SILUETĂ
în cadrul
VALENŢELE FEMINITĂŢII ÎN CONTEXTUL MODERN AL ŞTIINŢELOR VIEŢII:
de la ereditate la responsabilitatea faţă de generaţii,
faţă de sănătate, familie şi societate
Conferința va avea loc la data de 28 martie 2018, orele 16.00,
la sediului Academiei Oamenilor de Știință din România –
Sala Drepturilor Omului,
Splaiul Independenței nr. 54, sector 5, București.…mai mult
Academia Oamenilor de Știință din România, Filiala Iași, organizează Ședința Extraordinară Prilejuită de Omagierea Domnului Acad. Gh. Marinescu la împlinirea vârstei de 90 de ani. În aceeași zi are loc susținerea conferinței cu tema Invitație la cunoașterea naturii de catre Domnul Prof. univ. emerit dr. Gheorghe Mustață, la împlinirea vîrstei de 80 de ani.

Ședința va avea loc vineri, 9 martie 2018, ora 11:00 la Sediul Filialei Iași a Academiei Oamenilor de Știință din România din str. Prof. Dr. Docent Dimitrie Mangeron nr. 1,
(Facultatea de Construcții și Instalații – corp Instalații)

http://www.youtube.com/watch?v=DAB9Y10kIIY

 

 


Marquardt hosted the National Conference
AVE – “Asta Vreau Eu!” (“I want this!”)
Educational program for safety at the workplace and early professional counselling of pupils in the primary education cycle

 

 

 


Joi, 1 martie 2018, ora 12:30, vă invităm în Aula Academiei Oamenilor de Știință din România,
la lansarea cărții semnată de Anghel Andreescu și Gabriel Ola

SPAȚIUL SCHENGEN MIT SAU REALITATE 

 

 

 

 

 

 


Universitatea Apollonia în colaborare cu Academia Oamenilor de Știință din România 

Congresul Internațional Pregătim Viitorul Promovând Excelența

                                            1-4 martie 2018
                                                     Iași

 

 

 

Program


ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA
                        împreună cu
ASOCIAŢIA PENTRU EPIGENETICĂ ŞI METABOLOMICĂ
                  organizează conferinţa
 VALENŢELE FEMINITĂŢII ÎN CONTEXTUL MODERN AL ŞTIINŢELOR VIEŢII:
de la ereditate la responsabilitatea faţă de generaţii,
faţă de sănătate, familie şi societate

 Conferința va avea loc la data de 28 februarie 2018, orele 16.00,
la sediului Academiei Oamenilor de Știință din România –
Sala Drepturilor Omului,
Splaiul Independenței nr. 54, sector 5, București.

 


Conferinţa Internaţională “Modelarea Aplicată în Economie, Finanţe şi Ştiinţe Sociale (AMEFSS 2018)” va avea loc în perioada 1-6 iulie 2018, în Bulgaria, la Tryavna, regiunea Gabrovo. Conferința este organizată deUniversitatea „Sf. Kliment Ohridski” din Sofia (Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor)Universitatea „Paisii Hilendarski” din PlovdivUniversitatea „Episcop Konstantin Preslavsky” din Şumen (Colegiul Dobrici), în colaborare cuAcademia Oamenilor de Ştiinţă din România.

Detalii : http://dataconferences.org/


ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA
organizează seria de conferințe lunare

Valențele Feminității

La conferință sunt invitate doamne cu realizari in domeniile

știință, cercetare, creație, artă, inovare, life style, business, dezvoltare personală

Deschiderea seriei de conferințe va avea loc la data de 31 ianuarie 2018, orele 16:00, la sediului Academiei Oamenilor de Știință din România – Sala „Drepturile Omului”, Splaiul Independenței nr. 54, sector 5, București.

 


ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA

 împreună cu FUNDAŢIA „ANA ASLAN” INTERNATIONAL

 organizează aniversarea a 101 ani de la naşterea ANEI ASLAN…..mai mult

 

 

 

 


 SUB EGIDA ACADEMIEI OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA

 ZIUA POETULUI NAȚIONAL ȘI A CULTURII NAȚIONALE,

CELEBRATĂ LA BUCUREȘTI ȘI LA NEW YORK

 De 15 ianuarie, Academia Oamenilor de Știință din România sărbătorește, alături de întreaga națiune română, Ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale. Ziua de naștere a geniului poeziei românești, deopotrivă unul dintre cei mai mari poeți ai literaturii universale, constituie o dată fundamentală ca importanță în calendarul culturii, civilizației și existenței românești

Comunicat de presă


În data de 8 ianuarie 2018, la Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, în organizarea Secţiei de Filozofie, Psihologie şi Teologie, a avut loc Conferinţa „Cele 14 puncte ale președintelui american Woodrow Wilson, document  emblematic pentru secolul XX. Impact în epocă și semnificație în contemporaneitatea noastră”, susţinută de ambasadorul Constantin Vlad, personalitate a diplomaţiei româneşti, membru titular fondator al AOSR. Evenimentul a avut loc în Sala Drepturile Omului, în faţa unui public format din membri ai corpului academic, diplomaţi, experţi în relaţii internaţionale, diplomaţie şi ştiinţe politice, cercetători ştiinţifici. Amfitrionul manifestării a fost prof. univ. dr. Angela Botez, preşedintele Secţiei de Filozofie, Psihologie şi Teologie a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

Comunicat de presă

 


Al XXV-lea Simpozion anual
“Mihai Eminescu”
(168 de ani de la naşterea poetului)
Partea întâi
Identitatea naţională în viziunea
lui Eminescu şi tendinţele actuale
de deznaţionalizare prin
globalismul post-cultural
Sâmbătă, 13 ianuarie 2018, orele 10:00 AM
la restaurantul Boon (fost Bucharest)
(Queens Blvd. cu 40 street)

Programul simpozionului 


Simpozionul dedicat
Unirii Principatelor Române
a XXV-a ediţie
Duminică 21 Ianuarie 2018
ora 3:30 PM după Sf. Liturghie
la Biserica “Sf. Ap. Petru şi Pavel”
(St. George’s Episcopal Church)
din Astoria, 27th Ave. colţ cu 14th Street
Subway Q sau N la staţia Astoria Boulevard, Bus Q 18

Programul simpozionului 


 

ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA ȘI FUNDAȚIA SPIRITUALĂ MIHAI EMINESCU 

prezintă simpozionul cultural cu tema

EMINESCU PRECURSOR IDENTITAR AL MARII UNIRI

12 ianuarie 2018, orele 14.00-20.00,

Academia Oamenilor de Știință din România,

Splaiul Independeței nr. 54, sector 5.

Programul Simpozionului


 Editura Academiei AOSR lanseaza pe 19 decembrie 2017, de Ziua Minoritatilor Nationale, in cadrul manifestarilor organizate de Uniunea Democrata Turca din Romania, albumul Comunitatea musulmana din Romania in ilustrate (1898-1940), lucrare editata de Gabriel-Octavian Nicolae si Valentin Ciorbea. Cuvant inainte de Excelenta Sa domnul Osman Koray Ertas, ambasadorul Republicii Turcia la Bucuresti, H. Ahmed Dastan, coordonator TIKA de la Bucuresti si Osman Fedbi, Presedintele Uniunii Democrate Turce.

 

 


Cenaclul Literar „Mihai Eminescu” si revista Lumina Lina din New York
(Director Theodor Damian si redactor-sef M. N. Rusu)
 
Vineri 15 decembrie 2017, ora 7:00 PM
 
la lansarea volumului Bal mascat cu Miss Liberty pe Queensboro Bridge
de Mircea M. Ionescu
 
se va audia piesa Taximetrist de noapte la New York de acelasi autor
 
Vor vorbi: Theodor Damian, M. N. Rusu, Grigore Culian, Valentina Ciaprazi, Mariana Terra, şi autorul
 
Evenimentul va avea loc la restaurantul Boon (fost Bucharest)
40 Street cu Queens Blvd., Sunnyside, New York

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România l-a celebrat pe Ambasadorul Ion M. Anghel la împlinirea venerabilei vârste de 90 de ani. Sesiunea specială a avut loc în data de 12.12.2017, în Sala Drepturile Omului a AOSR, în prezenţa unui public format din membri ai corpului academic, oameni politici, diplomaţi, personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale. Prin Gen. (r) prof. univ. dr. Vasile Cândea, preşedintele de onoare al AOSR, şi prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, preşedintele AOSR, conducerea instituţiei şi-a prezentat, în cadrul evenimentului, înalta preţuire pentru cel sărbătorit, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

Comunicat de presă


În data de 9 decembrie 2017, în cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, dl. Director General Doru Darabont de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” din Bucureşti a susţinut prelegerea cu tema Auditarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. La eveniment au participat studenţi, specialişti în domeniul SSM, precum şi profesori.
Evenimentul a prilejuit participanţilor să discute despre importanţa auditului în domeniul SSM, precum şi necesitatea realizării unor locuri de muncă sigure.
Dezbaterea a fost organizată sub egida Academiei Oamenilor de Ṣtiinţă din România prin Comisia pentru Securitate şi Sănătate în Muncă.

Comunicat


CONFERINȚĂ

SÂNGELE VERDE DIN IARBĂ DE GRÂU 

– IZVOR DE SĂNĂTATE – 
Prof. univ. emerit dr. Ionel MIRON
Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România
Sediul A.O.Ș.R., Filiala Iași
vineri – 8 decembrie 2017 – ora 11:00
(Facultatea de Construcții și Instalații – corp Instalații, amfiteatrul A1)

 


Luni, 11 decembrie 2017, intre orele 11-12, la Biblioteca Centrala a Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti [etaj III, sala 3.2] vor avea loc prezentarile temelor de cercetare din cadrul Sectiei de Stiinte Tehnice:

Daniel-Petru GHENCEA, coordonatori stiintifici Prof.univ.dr.ing Miron ZAPCIU, Prof.univ.dr.ing. Anton HADAR

Modelare-simulare și predicția datelor experimentale specifice sistemelor de fabricație utilizând tehnici hibride bazate pe inteligență artificială
 
TUFAN Alexandru, coordonator stiintific: Prof.univ.dr.ing Miron ZAPCIU
Automatizarea integrată a sistemelor de acționare bazate pe logică programabilă și configurarea parametrilor specifici

Academia Oamenilor de Știință din România organizează miercuri, 29 noiembrie 2017, de la orele 9:30, în Sala „Drepturilor Omului”simpozionul
Marea Unire din 1918 în perspectiva istoriei

 

 

 

 


Miercuri, 29 noiembrie 2017, ora 12:00,
în sala „Drepturile Omului”,
dl prof. univ. dr. Onuc Cozar, membru titular,
va susține Discursul de recepție intitulat

 Investigaţii structurale asupra unor compuşi moleculari şi sticle oxidice
de interes biomedical

 

 


La sediul companiei Marquardt Schaltsysteme SCS a avut loc în data de 24.11.2017 un Workshop Internaţional la care au participat mai multe instituţii locale, naţionale şi internaţionale cât şi specialişti în domeniul securitţii şi sănătăţii în muncă precum: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu reprezentată de către domnul Lucian-Ionel Cioca; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” din Bucureşti reprezentat de către domnul Doru Darabont; grupul de specialişti italieni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul GEOSICUR şi ASL Viterbo (instituţii italiene cu atribuţii de formare şi control în domeniu SSM) reprezentate de către domnii: Emanuele Principali, Gianluca Maria Fociani, Mauro Sottana, Luigi Rotundo, Paolo Foti, Francisco Taconi; domnul Francisc Torok; Ṣcoala Gimnazială Slimnic reprezentată de către domnul Giusseppe Bothar; Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu reprezentat de către domnul Remus Furtună; cât şi compania Marquardt reprezentată de către doamna Bianca Buta şi domnul Claudiu Petru.

Activităţile workshop-ului s-au desfăşurat sub egida Academiei Oamenilor de Ṣtiinţă din România prin Comisia pentru Securitate şi Sănătate în muncă.

 

 


În data de 22 noiembrie 2017, în Sala de Marmură a Cercului Militar Naţional, a avut loc dezbaterea Buna guvernare, cale de creștere a rezilienței față de amenințările hibride, sub egida Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. La Dezbatere, au participat: reprezentanți ai Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului și ai Parlamentului României, responsabili ai vieții politice și factori de decizie, specialişti în domeniul ştiinţelor militare, experți în guvernanţă şi în politici de apărare, membri ai lumii academice, cercetători științifici, exponenți ai societății civile, cadre didactice universitare, studenți. Întâlnirea a întrunit astfel la masa dialogului de idei participanţi calificaţi, cu expertiză în domeniile puse în discuţie, autorităţi şi factori cu putere de decizie, ceea ce a creat condiţiile necesare unei manifestări cu un pronunţat caracter de specialitate. Dezbaterea a fost organizată de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România prin Secţia Ştiinţe Militare.  

Comunicat de presă

 


Simpozion Internațional ”Securitate și Sănătate în Muncă” – SESAM 2017

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani a organizat cea de-a opta Ediție a Simpozionului Internațional Securitate și Sănătate în Muncă – SESAM, manifestare  ştiinţifică care a avut loc la hotelul “InterContinental” din Bucureşti, în data de 19 octombrie 2017, cu sprijinul şi colaborarea Universităţii din Petroşani, a Inspecţiei Muncii, sub auspiciile  Ministerului  Cercetării  și  Inovării  și  sub  înaltul  patronaj  al  Academiei  Oamenilor  de  Știință  din România.

La deschiderea oficială a simpozionului au luat cuvântul: Ministrul Cercetării si Inovării – Prof. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu, Directorul General al INSEMEX – Dr. ing. George Artur Găman, Rectorul Universității din Petroșani – Prof. dr. ing. Sorin Mihai Radu, Mihail Mândru – Șef Direcție Control, SSM din cadrul Inspecției Muncii, Vicepreședintele Academiei Oamenilor de Știință – AOSR – Dr. Doru Sabin Delion, Directorul General INCD pentru Protecția Muncii București – Dr. ing. Doru Costin Darabont, Prof. dr. ing. Gheorghe Manolea – Universitatea din Craiova


14th International Workshop on Advanced Control and Diagnosis
16 – 17 November 2017, Bucharest, Romania
The 14th International Workshop on Advanced Control and Diagnosis (ACD 2017) will be held at Politehnica University of Bucharest from 16-17 November 2017.

The Workshop is hosted by the Faculty of Automatic Control and Computers, of the Politehnica University

The annual Workshop on Advanced Control and Diagnosis has been organized since 2003 to bring together academics and engineers from diverse fields of automation. This workshop will provide the opportunity for worldwide researchers and practitioners to share together the latest developments and new trends in control and diagnosis. Both theoretical and applied papers are welcomed for submission to this event. Keynote speeches are to be conducted by well-known experts in control and diagnosis.

http://acd2017.acs.pub.ro/


Miercuri, 8 noiembrie 2017, ora 12:00, în Sala „Drepturile Omului” , Sediul Central al AOSR, se va desfăşura conferinţa:

„CATALONIA- O provocare pentru Europa”,

pe care o va susţine domnul Ambasador Vlad CONSTANTIN, membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru în Consiliul onorific al AOSR.

Comunicat de presă


Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a organizat în perioada 12-14 octombrie, la Timişoara, Sesiunea Ştiinţifică de Toamnă 2017 a AOSR. Manifestarea, găzduită de Biblioteca şi Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică ale Universității Politehnica Timișoara, s-a desfășurat într-o colaborare care a reunit instituţii academice şi autorităţi ale Administraţiei Publice: Academia Română – Filiala Timişoara, Academia de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR) – Filiala Timişoara, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS) – Filiala Timişoara, Academia de Ştiinţe Medicale (ASM) – Filiala Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, Primăria Municipiului Timişoara, Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea de Vest Vasile Goldiş – Arad, Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu. Un astfel de parteneriat, alături de participanţii şi de comunicările prezentate în cadrul Sesiunii, atestă valoarea şi importanţa manifestării, devenită un eveniment emblematic al spaţiului academic naţional şi internaţional şi al cercetării ştiinţifice. Ediţia 2017 a Sesiunii Ştiinţifice de Toamnă a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România s-a situat sub un generic în egală măsură important şi provocator: Cercetarea ştiinţifică în sprijinul dezvoltării durabile.

Comunicat de presă 


 

În perioada 19-21 octombrie 2017 a avut loc la Universitatea POLITEHNICA din București cea de-a opta ediție a Conferinței Internaționale Energie-Mediu – CIEM 2017 cu tema centrală Energy Saved Today is Asset for Future”.

 

Anul acesta conferinţa a fost organizată de către Academia Oamenilor de Stiinţă din România, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti și Academia de Stiinţă şi Tehnologie din Shanghai, în colaborare cu Comitetul Naţional Român pentru Consiliul Mondial al Energiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Universitatea din Ljubljana. Conferinţa a avut ca sponsor tehnic IEEE Power & Energy Society (PES).

Este de remarcat participarea foarte numeroasă a specialiştilor români şi străini la această conferinţă (peste 180 de participanți), dintre care 38 de specialiști străini din 18 țări.

De asemenea, putem preciza că cele 110 de lucrări, prezentate în plenul conferinței, au acoperit problematici actuale şi stringente pentru ţara noastră şi pentru Uniunea Europeană, în domeniile producerii, transportului, distribuţiei şi utilizării eficiente a energiei, surselor regenerabile de energie şi protecţia mediului înconjurător.


Participarea membrilor secției de Științe Tehnice la Salonul Internațional de Invenții de la Varșovia

XI-International Warsaw Invention Show – I.W.I.S.

9-11 Octombrie 2017

 Dl. Prof.dr.ing. Anton HADĂR și Dl. Prof.dr.ing. Miron ZAPCIU au înscris în cadrul Salonului IWIS 2017 următoarea invenție:

LAGĂR HIDRODINAMIC UTILIZAT LA SUPRAFINISAREA PIESELOR PRIN RECTIFICARE

Invenția a fost premiată cu Medalia de Aur și a primit un premiu special din partea Taiwan International Invention Award Winners Association.


5 octombrie –  Ziua Mondială a Educaţiei

ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA:
EDUCAŢIA REPREZINTĂ ŞANSA DEZVOLTĂRII ŞI AFIRMĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ÎN LUME

Iniţiată de UNESCO, la 5 octombrie 1994, Ziua Mondială a Educaţiei (World Teacher’s Day/Journée Mondiale des Enseignants) consacră, în mod simbolic, pe plan internaţional, Recomandarea UNESCO şi a Organizaţiei Internaţionale a Muncii cu privire la statutul profesorilor, din 1966, şi un document ulterior, Recomandarea privind învăţământul superior, din 1997. Evenimentul este abordat în cadrul mai larg creat de Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizaţiei Naţiunilor Unite (septembrie 2015), care promovează o serie de principii şi obiective precum: asigurarea accesului egal la o educaţie de calitate, crearea posibilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii (lifelong learning), susţinerea cadrelor didactice prin programe de formare profesională în direcţia idealului educaţiei de calitate şi prin condiţii optime de desfăşurare a activităţii, motivarea lor prin salarii corespunzătoare importanţei muncii pe care o desfăşoară –  educarea şi formarea tinerelor generaţii.

Comunicat de presă 


We are very pleased to inform you that under the sponsorship of the Academy of Romanian Scientists, US Branch, of the Romanian Institute of Orthodox Theology and Spirituality in New York, and of the Metropolitan College of New York, the 25th Ecumenical Theological and Interdisciplinary Symposium will be held in New York on Saturday, December 2rd, 2017 at 10:00 AM at the Metropolitan College of New York (details will follow). You are cordially invited to participate.

The selected topic of the event is: Nation and Identity: Reconciling the Traditional Sense of Belonging with the Globalist Tendencies of Post-Culturalism. We hope that such a subject could be ecumenically, theologically, philosophically and aesthetically attractive to all of us.

Program the 25th Symposium Dec. 2017

 


Organized by:

• Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH) • • Academy of Romanian Scientists 

Equilibrium and non-equilibrium quantum statistics, including fractional statistics • Open quantum systems and decay processes • Nuclear structure and decay processes • Clustering features in atomic and nuclear systems • Quantum transport • • Nanotubes and quantum dots • Spin systems and their dynamics • Fundamental symmetries in mesoscopic systems • • Phases and phase-transitions in mesoscopic systems • Exactly solvable models • Selfconsistent many-body theories • Giant versus Pygmy resonances in nuclei • Matter in strong electromagnetic fields  

 

 


La data de 8 Septembrie în Sala de Conferințe  a  Academiei noastre  găzduim, între orele 11-13,  lansarea publică  a noii ediții – actualizată după șapte ani  cu ultimele date din domeniu –  a volumului  științific și de aplicații în teren

KOGAION, Cercetări Multidisciplinare  la Sanctuarele Dacice din Munții Orăștiei”, realizat de Prof.TIMOTEI URSU și tipărit  într-o elegantă apariție, un veritabil manual  cu profil instructiv,   de către Editura Universitară București

 

 

 

 


THE CHURCHES FROM ROMANIA, GEORGIA, MACEDONIA AND POLAND. FORMS OF ORGANIZATION AND LEADERSHIP OVER THE CENTURIES. CONSIDERATIONS AND ASSESSMENTS
11th – 12th September 2017 CONSTANTA

 

 

 


 

 

ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA
FILIALA MAIA CATARGI A ASOCIAŢIEI NAŢIONALE
A CAVALERILOR DE CLIO
ASOCIATIA ART-EMIS

RETRĂIRI ISTORICE ÎN VEACUL XXI
Ediţia XIII / V-a
MAIA 8-9 SEPTEMBRIE 2017

 


Peste 150 de istorici ai medicinei din Europa, SUA, Canada s-au strâns la Bucureşti pentru trei zile la Palatul Facultăţii de Medicină din Cotroceni la Conferința bienală a Asociației Europene pentru Istoria Medicinii și Sănătății (EAHMH) de la București în perioada 30 august – 2 septembrie 2017, având tema: „Corpul politic – rolul statelor în istoria medicinii și a sănătății”.

 

 

 

 


În data de 12 iulie 2017, sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România, în Aula Carol I a Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, a avut loc Dezbaterea „Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea economiei românești”. Manifestarea – al doilea eveniment din cadrul Proiectului „Dezbaterile AOSR” – s-a concentrat pe o temă de importanţă majoră pentru economia și societatea românească: IMM-urile. Dezbaterea, moderată de prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, preşedintele Academiei Oamenilor de Știință din România, a reunit o participare selectă, compusă din reprezentanți ai Guvernului și ai Parlamentului României, ai administraţiei publice centrale, ai mediului de afaceri și ai băncilor, oficiali ai economiei, finanţelor, ai educației şi cercetării, responsabili ai vieții politice și factori de decizie, membri ai lumii academice, cercetători științifici, experți în politici şi strategii economice, exponenți ai societății civile, cadre didactice universitare etc.

Comunicat de Presă 


Simpozionul ”Slove Muscelene”,  Câmpulung Muscel, 21‐22 Iulie 2017 

Tema: ”Date deschise versus Securitatea informației”,  a IX‐a ediție 


Profesorul universitar Adrian Badea, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, a fost invitatul emisiunii „Ambasador România” din data de 1 iulie 2017. Emisiunea constituie un spaţiu mediatic al dialogului liber, deschis şi transparent, pus sub semnul adevărului, chiar când adevărurile spuse sunt incomode. „Ambasador România” este realizată şi moderată, la postul Realitatea TV, de Alexandru Cumpănaşu, jurnalist cunoscut pentru modul tranşant şi curajos de a aborda teme interne şi internaţionale dintre cele mai sensibile şi dificile, de ordin politic, strategic, diplomatic, economic, social, cultural, identitar etc., în cadrul complex şi tensionat al lumii contemporane. Emisiunea „Ambasador România”, prin personalităţile de marcă invitate, prin subiectele puse în discuţie, prin modul deschis al dialogului şi prin opiniile afirmate în cadrul ei, reprezintă o experienţă unică în spaţiul jurnalistic românesc, un adevărat brand mediatic. Alexandru Cumpănaşu îndeplineşte, în acelaşi timp, funcţia de preşedinte al Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României, care include un număr impresionant de instituţii, organizaţii, sindicate, patronate, asociaţii etc., reunite sub obiectivul comun de a contribui la dezvoltarea şi afirmarea europeană a României. Profesorul Adrian Badea a participat la emisiunea „Ambasador România” în calitatea de Preşedinte al Academiei Oamenilor de Știință din România, dar, în acelaşi timp, şi de Vicepreşedinte al Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României, din care AOSR face parte, de profesor universitar, om de ştiinţă şi cercetător cu un prestigiu academic larg recunoscut în România şi în străinătate.

COMUNICAT DE PRESĂ


Pe parcursul anului 2017, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România organizează o serie de dezbateri  pe teme de larg interes atât pentru administraţia publică cât şi pentru Societatea civilă din România. Cea de-a doua dezbatere organizată de AOSR este dedicată „Rolului IMM-urilor în dezvoltarea economiei românești”.

La manifestare sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai Parlamentului României, Administraţiei publice centrale, IMM-urilor, învăţământului,  mediului academic şi de afaceri.

            Dezbaterea va avea loc miercuri, 12 iulie 2017, ora 10, în Aula „Carol I” a Camerei de Comerț și Industrie a municipiului Bucuresti, str. Ion Ghica nr. 4.

 

            Principalele teme de discuţie vor fi orientate către următoarele aspecte:

 • politici şi programe guvernamentale în sprijinul IMM;
 • cercetarea şi inovarea in sprijinul dezvoltarii IMM;
 • educaţia pentru promovarea spiritului antreprenorial;
 • forţa de muncă bine pregatită – factor esențial pentru dezvoltarea economică.
 • dificultăţi şi provocări ale mediului de afaceri din România. Aşteptări şi cerinţe;
 • diplomaţia economică – activitate esenţială pentru promovarea economiei româneşti;
 • soluţii de finanţare pentru IMM-uri.

Academia Oamenilor de Știință din România împreună cu Universitatea „Titu Maiorescu”- Facultatea de Medicină şi Institutul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare şi Asociaţia Medicală Română pentru Plasmafereză organizeaza simpozionul Abordări Inovative în Sănătate.

Locul de desfăşurare Aula Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Splaiul Independenţei nr. 54, sector 5, Bucureşti, 15 iulie 2017, orele 09.00 – 18.00

 

 

 

 

 


În perioada 7-9 iunie 2017, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a organizat sub înaltul patronaj al Academiei Oamenilor de Ṣtiinţă din România, workshop-ul internaţional intitulat Securitatea şi sănătatea în muncă: prezent şi perspective!  În cadrul acestuia sau discutat probleme specifice domeniului SSM, precum şi direcţiile de acţiune viitoare. Pe lângă profesori şi cercetători din România, au fost prezenţi profesori din Italia, Polonia şi Serbia.

 

 

Comunicat de presă


THE 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ADVANCED MATERIALS, ROCAM 2017 
&
THE 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
DIELECTRIC MATERIALS AND APPLICATIONS, ISyDMA 2017 

 


 

 

Intelectuali, Intelectualitate, Intelectualism.

Discursul de primire în Academia Oamenilor de Știință din România al domnuluiProf.univ.dr. Vasile Burlui. 

 

 


EMINESCU, OMAGIAT

DE ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA

Academia Oamenilor de Știință din România i-a dedicat și anul acesta un eveniment special lui Eminescu, cu prilejul comemorării a 128 de ani de la trecerea în nemurire a poetului național. În data de 21 iunie 2017, în Aula instituției, s-a desfășurat Sesiunea Omagială „Eminescu, omul deplin al culturii române”, ediția a VII-a, manifestare academică emblematică pentru domeniul eminescologiei, organizată de Secția de Filosofie, Teologie, Psihologie și Jurnalism a AOSR.

 Comunicat de presă


La împlinirea vârstei de 85 de ani, miercuri, 24 mai 2017, Generalul (r) prof. univ. dr. Vasile Cândea a fost omagiat de Academia Oamenilor de Știință din România.

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 


CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTELOR ȘTIINȚIFICE DIN CADRUL PROGRAMULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE AL AOSR

COMUNICAT DE PRESĂ

 


CONCLUZIILE DEZBATERII 

IDENTITATE ŞI AFIRMARE NAŢIONALĂ ÎN LUMEA GLOBALIZĂRII

Dezbaterea „Identitate şi afirmare naţională în lumea globalizării”, organizată de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, parte a Proiectului „Dezbaterile AOSR”, a avut ca teme centrale: Educatia – factor strategic în formarea identității naționale a tinerilor; Cultura – suport al cunoașterii, înțelegerii și dezvoltării valorilor naționale; Locul României în UE și în lume. Manifestarea a reunit parlamentari, secretari de stat (Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Culturii și al Identității Naționale, Ministerul Comunicațiilor și al Societății Informaționale), cadre didactice universitare, cercetători ştiinţifici, oameni de cultură, directori ai unor colegii naţionale de prestigiu, profesori din învăţământul preuniversitar, reprezentanţi ai societăţii civile.

 Prezentăm atașat concluziile acestei dezbateri.

CONCLUZII 


Vineri 19 mai 2017, ora 12:00, Discurs de recepție susținut de dl Prof. univ. dr. Stoica Godeanu, membru titular AOSR – Secția științe biologice, cu titlul: Ecologie teoretică și aplicată.

Laudatio va fi rostită de Președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, Prof. dr. ing. Adrian Badea, iar Răspunsul la discurs va fi prezentat de Prof. dr. Gheorghe Mustață

 

Sâmbătă 20 mai 2017, ora 10:00 va avea loc simpozionul „Biotehnologie si Ecotehnologie”

Programul Simpozionului

 


FR-RO Summer school

École d’été franco‐roumaine
Commande Avancée des Systèmes & Nouvelles Technologies Informatiques – CA’NTI

 

 

 


INTERNATIONAL CONFERENCE

“ Contemporary Challenges for the Society in the Context of the Recent Economic and Social Changes ” – 2nd Edition

 

 


 

                                     SIMPOZION INTERNAŢIONAL SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ S E S A M
2 0 1 7 EDIŢIA A VIII-A 

Formular de înscriere 

 

 


Pe data de  3 mai 2017, ora 11, la sediul AOSR, Sala Drepturilor Omului, domnul Prof. dr. Doru URSUŢIU, de la Universitatea Transilvania din Braşov, membru asociat al AOSR, a prezentat comunicarea “De la zgomote şi fluctuaţii la instrumentaţie virtuală şi control la distanţă”, comunicare concentrată pe evoluţia profesională a Domniei sale, în care a punctat cu pasiunea-i caracteristică lucrările de excepţie, apreciate pe plan internaţional, realizate în cadrul Laboratorului de creativitate pe care îl conduce.

 


      În perioada 24-25 aprilie a.c., a avut loc întâlnirea de lucru între Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) și Academia de Științe și Tehnologie din Shanghai (SAST).

   Din delegația AOSR au făcut parte: prof. univ. dr.ing. Adrian BADEA, Președintele AOSR, prof. univ. dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU, Președintele secției Științe Chimice AOSR și membrii AOSR: prof. univ. dr. Aurel PAPARI, prof.univ.dr.ing. George DARIE, prof.univ.dr.ing. Horia NECULA, prof.univ.dr. Andra SECELEANU.

   Delegația SAST a fost formată din: YU CHEN, Vicepreședintele SAST, prof. FEI LICHENG, Director al Centrului de promovare a nanotehnologiilor din Shanghai, prof. LILY LI, Director adjunct al Institutului Tehnologic Industrial din Shanghai.

  În timpul discuțiilor, în conformitate cu Protocolul de cooperare încheiat între cele două academii, au fost discutate următoarele:

 • Pregătirea celei de a VIII-a Conferințe Internaționale Energie-Mediu organizată în perioada 18-19 octombrie 2017 de către AOSR, SAST și Universitatea Politehnica București;
 • Identificarea unor teme de cooperare științifică în domeniile nanomaterialelor, sistemelor inteligente și roboticii.

Marți, 25 aprilie, ora 15:30, va avea loc la sediul AOSR masa rotunda „China and Romania Economic Bubbles of Emergent Economy”.

 

 

 


Conferința Națională CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ A SECOLULUI XX, ediția I, care va avea loc în data de 27-28 aprilie 2017 la Craiova în Aula Magna a Facultății de Drept, Calea București nr. 107D, Craiova. 

Programul Conferinței

 

 

 


Interviul domnului Prof. dr. ing. Adrian Badea, Presedintele AOSR, acordat revistei CLIPAMagazinul actualitatii culturale romanesti, al carei Director fondator este Excelenta Sa, domnul Dinu Sararu 

 

 

 

 


Sesiunea Științifică a Comitetului Național pentru Securitate și Strategie Alimentară 

Formular de Înscriere 

Lucrările se vor desfășura la sediul AOSR,

din Str. Splaiul Independenței, Nr. 54, Sector 5, București

– Sala Drepturilor Omului –

                                                  vineri 26.05.2017, între orele 10.00 – 14.00


Sesiunea Științifică „ Inovare Colaborativă în Domeniul Ingineriei 

Formular de Înscriere 

 

 

Vineri 26.05.2017, între orele 10.00-18.00

Centrul Cultural – Educativ Mioveni


Gala premiilor AOSR  

Joi, 23 martie 2017, ora 11, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare s-a desfășurat  gala premiilor AOSR.

 

Comunicat de presă 

 

 


Dezbaterile AOSR 

Miercuri, 22 martie 2017, ora 10, la Palatul Parlamentului, sala Avram Iancu, s-a desfășurat dezbaterea  “Identitate și afirmare națională în lumea globalizării“, care face parte din proiectul seriei de dezbateri ale Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR).

Temele principale de discuție sunt orientate către următoarele aspecte:

 • Educația – factor strategic în formarea identității naționale a tinerilor;
 • Cultura – suport al cunoașterii, înțelegerii și  dezvoltării valorilor naționale;
 • Locul României în UE și în lume.

 

 


La data de 27 martie a.c., în cadrul festiv al Universităţii Haute-Alsace din Mulhouse, Franţa, a fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa domnului Prof. dr. Marcel Popa, membru correspondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, secţia ştiinţe chimice.

 

 

 


CONGRES INTERNAŢIONAL UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAŞI
„PREGĂTIM VIITORUL PROMOVÂND EXCELENŢA”

 

 

 

 


A III-A CONFERINŢĂ ONCOLOGICĂ ROMÂNO-GERMANĂ – C.O.R.G. 2017

 Oncologie Multimodală

Vineri 31 Martie 2017, orele 11.30

Conferinţa are loc la Sediul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România –

adresa: Bucureşti, sector 5, Splaiul Independentei nr. 54 – Sala „Drepturile Omului”


SIMPOZIONUL NAȚIONAL

Zilele Francisc I. Rainer ” 2017

dedicat personalităţii Acad. Vladimir TREBICI – 101 ani de la naștere

TEMA: Antropologie şi demografie

BUCUREŞTI 27-29.04.2017

 


În cadrul festiv al Congresului Internațional Universitar Apollonia din Iași a fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa domnului Prof. dr. Irinel POPESCU, membru corespondent al Academiei Române, președintele Academiei de Științe Medicale și membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Știintă din România.

 

 


La Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la propunerea Facultații de Matematică și Informatică, a fost decernat titlul de Profesor Honoris Causa domnului profesor univ. dr. Mihail Megan, membru titular al AOSR.

 

 

 


THE 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ADVANCED MATERIALS, ROCAM 2017

&
THE 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
DIELECTRIC MATERIALS AND APPLICATIONS, ISyDMA 2017 

 


National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion – INSEMEX Petroşani organizes the International Symposium on Occupational Health and Safety – SESAM 2017, 8th edition.

The International Symposium SESAM 2017 will take place in Bucharest, at “InterContinental” Hotel, on October 19th 2017, being organised with the support and cooperation of the University of Petroşani, of the Labour Inspection, under the auspices of the Ministry of Research and Innovation, under the high patronage of the Academy of Romanian Scientists – AOSR.

sesam2017.insemex.ro Miercuri 10 Mai 2017, ora 9:00 organizează Seminarul Informativ ”Excelenţa femeilor în cercetarea ştiinţifică şi managementul de proiect EXCELENTFEM/ Women´s Excellence in Scientific Research and Project Management EXCELENTFEM.

 Joi 11 Mai 2017, ora 9:00 organizează Workshop-ul Colaborativ ”Direcţii de cercetare de excelenţă şi accesul femeilor la programe, Proiect EXCELENTFEM/Lines of research excellence and women’s access to programs, EXCELENTFEM Project”.

 

 

Programul celor doua evenimente

 

 


1 martie 2017, Discurs de recepție susținut de dl Prof. univ. dr. Ștefan Antohe, membru titular AOSR – Secția științe fizice, cu titlul: Studiul efectelor radiaţiilor ionizante asupra proprietăţilor structurale, morfologice, electrice şi optice ale filmelor subţiri din compuşii semiconductori  A2 – B6, şi ai celulelor fotovoltaice de generaţia a II-a bazate pe astfel de materiale.

Laudatio a fost rostită de Președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, Prof. dr. ing. Adrian Badea, iar Răspunsul la discurs a fost prezentat de Prof. dr. Mărgărit Pavelescu.