REZULTATE PROIECTE ETAPA 2 (august – decembrie 2022)

  1. Sistem Inteligent de Management al Energiei din surse Regenerabile

  2. Demersuri verzi cu transformarea digitală

  3. Optimizarea tehnico-economică şi de mediu a integrării proceselor pre-şi post-combustie de captare CO2 utilizând membrane polimerice în sisteme energetice şi non-energetice

  4. Dispozitiv de poziționare precisă a echipamentelor de recoltare a energiei folosind inteligență artificială cu algoritmi genetici

  5. Pachet software bazat pe inteligență artificială pentru managementul energetic optim în scopul creșterii independenței energetice a României

  6. Acoperiri pe bază de hidroxiapatită substituită, cu proprietăți funcționale îmbunătățite pentru stimularea fixării la interfața os-implant

  7. Soluții Integrate pentru Managementul deșeurilor organice în contextul EConomiei circulare și protejării sănătății POPulației/ SIMECPOP

  8. Utilizarea studiului LCA pentru realizarea unei economii circulare

  9. Acoperiri nanostructurate cu aplicații în ingineria tisulară

10. Evaluarea capacității de eletromanipulare dielectroforetică și caracterizare electrică a celulelor biologice cu ajutorul microelectrozilor interdigitați imprimați integral (Acronim: uBioDEP)

11. Investigarea geospaţială a multi-degradării terenurilor din Europa  

12. Buna-definire, rezultate de existență și caracterizare a soluțiilor pentru anumite probleme variaționale

13. Descrierea proprietăţilor de deformare şi de dezintegrare a nucleelor atomice

14. Creare de coduri de împrăștiere complexe cu corelație mică (CCCOM) 

15. Analiza riscului seismic pentru clădirile de patrimoniu din Timişoara, capitala culturală europeană 2023, la nivel multidisciplinar

16. Procesarea imaginilor medicale de tip CT pentru identificarea şi evaluarea afectării pulmonare datorate COVID19 utilizând analiza fractală şi tehnici de inteligenţă artificială

17. Evaluarea microbiomului și a profilului inflamator la pacienții diabetici postinfecţie acută cu SARS-CoV-2

18. Caracterizarea clinică, patogeneza, factori de risc şi biomarkeri moleculari predictivi în sindromul sechelar cronic, postinfecţie acută cu SARS-CoV-2 (Long COVID)

19. Fitoterapia și efectul sincron al Graminex, SerenoaRepens, extractului de BoswelliaSerrata și CurcumaLonga în prevenția recurenţei sindromului cronic dureros pelvin de cauză urologică în rândul populaţiei masculine

20. Digitalizarea mărimilor electrice prin dezvoltarea unui dispozitiv de monitorizare a consumatorilor casnici, în vederea analizei și îmbunătățirii consumului de energie electrică

22. Tehnici și concepte de autentificare a vinurilor românești

21. Cyber Diplomacy ca Instrument de Guvernanță în Societatea Digitală

23. Dezvoltarea abilităților aritmetice la elevii cu dizabilități cognitive prin strategii digitale. Integrarea noilor paradigme educaționale, precum și a rezultatelor din psihologia dezvoltării în educația copiilor cu cerințe educative speciale

24. Evoluţia modelelor educaţionale în contextul transformării digitale a învăţării – Elaborarea chestionarelor. Baze de date SPSS

25. Utilizarea inteligenţei artificiale pentru obţinerea superiorităţii cognitive în acţiunea militară  

26. COMPETITOR ECONOMIC SAU RIVAL SISTEMIC? MAREA STRATEGIE A STATELOR UNITE ȘI A UNIUNII EUROPENE FAȚĂ DE CHINA – Subculturi strategice în Statele Unite, Uniunea Europeană și China. Schimbare și continuitate

27. QUALITATIVE AND INCLUSIVE ECEC FOR SDG4 – A Neural Network Behavioral Modeling Approach

28. Relaţiile României cu Sfântul Scaun în primul deceniu interbelic: o abordare istorică şi istoriografică a semnării Concordatului (sursă de soluţii pentru problemele contemporane?)