2019

Aplicații ale analizei matematice în teoria numerelor,optimizare, ecuații diferențiale, alte domenii de cercetare matematică sau multidisciplinară

Comportări asimptotice pentru sisteme dinamice în spații Banach

Aproximări și alte aplicații ale matematicii în fizică și inginerie

Suporturi magnetice destinate eliberării inteligente de substante biologice active

Materiale carbonice in aplicatii de mediu

Evaluarea riscuriscului de  bioacumulare a compusilor toxici la nivelul plantelor

Valorificarea reziduurilor din vinificație ca aditivi alimentari și antioxidanți în industrie

Design de produs farmaceutic pe baza de ulei de camelina-planta oleaginoasa multipotenta

Soluții suport pentru evaluarea expunerii populației la poluarea aerului sub formă de particule fine în marile aglomerări urbane

Sisteme avansate de protectie,masura si control pentru sectorul electroenergetic

Evaluarea sustenabilității organizaționale folosind logica Fuzzy

Modelarea, simularea si validarea comportamentului mecanic, in regim static si dinamic, al unor materiale compozite

Participarea armatei române la Războiul pentru Unitatea Națională

Strategii pentru dezvoltarea economiei cunoștințelor în România

Biblioteca Digitală pentru românii de pretutindeni

Filosofia dreptului – orientări naționale și internaționale, clasice, modern și contemporane

Comunicare și cunoaștere. Cercetări interdisciplinare filosofico-psihologice

Studiu privind interconectareaoperațională și tehnică a sistemelorde telecomunicații și IT ale armatei cu cele ale Serviciului de Telecomunicații Speciale și cu ale operatorilor privați, în scopul creșterii viabilității și continuității în funcționare în caz de calamități naturale și în alte situații periculoase

Raționalitate și intuiție în decizia militara

Tratamentul disfuncției erectile la pacienții operați de cancer de prostată

Noi compozite multifunctionale pe baza de nano hidroxipatite (HAP) si  implante ortopedice inovative pentru tratamentul fracturilor pe os osteoporotic

Modelarea efectelor asupra mediului si populatiei unor potentiale incidente radiologice la depozitul de stocare intermediara