Evaluarea riscuriscului de bioacumulare a compusilor toxici la nivelul plantelor