Aplicații ale analizei matematice în teoria numerelor,optimizare, ecuații diferențiale, alte domenii de cercetare matematică sau multidisciplinară