Obiective specifice

Ca obiective specifice menționăm:

– existența soluțiilor pentru incluziuni diferențiale

– proprietăți calitative ale soluțiilor pentru incluziuni diferențiale

– stabilitate funcțională de tip Hyers-Ulam

– aproximări ale funcției gamma și a celor înrudite cu ea

– aplicații în teoria numerelor și la partiții

– aproximări în probleme de optimizare

– aplicații ale grupului simplectic real în mecanica cuantică, optica cuantică și teoria informației cuantice

– aplicaţii ale teoriei funcţiilor convexe în teoria ecuaţiilor cu derivate parţiale, mecanicǎ, teoria probabilitǎţilor, statisticǎ şi matematica financiarǎ

– studiul problemelor de punct fix și generalizări ale acestora cu aplicații la ecuații și sisteme operatoriale și ecuații cu derivate parțiale

– software pentru sisteme de ecuații eliptice în fizica cuantică

– efecte combinate de tip poros sau magnetic în teoria fluidelor vâscoase pe o placă infită.