Studiu privind interconectareaoperațională și tehnică a sistemelorde telecomunicații și IT ale armatei cu cele ale Serviciului de Telecomunicații Speciale și cu ale operatorilor privați, în scopul creșterii viabilității și continuității în funcționare în caz de calamități naturale și în alte situații periculoase

Director de proiect

Colectiv de lucru

Rezultate