Modelarea, simularea si validarea comportamentului mecanic, in regim static si dinamic, al unor materiale compozite

Director de proiect

Colectiv de lucru

Rezultate