Rezultate Proiecte Etapa 1 (aprilie – iulie 2023)

 1. Dezvoltarea unui senzor plasmonic cu fibră optică inteligent pentru detecția coronavirusului SARS-COV-2
 2. Utilizarea învățării automate pentru generarea computerizată a diagramelor de echilibru termic fazal din date de difractometrie de raze X
 3. Studiul genei CG18135 de la Drosophila melanogaster prin utilizarea unor metode avansate de Analiză Genetică, Genomică și Bioinformatică
 4. O abordare metodologică integrativă pentru monitorizarea țestoasei dobrogene (Testudo graeca
 5. Platformă DIGItală pentru esTimarea nivelului de dEgradaRe seismică a clădiRilor utilizând tehnici de mAchine learning
 6. Aplicații LiDAR pentru diminuarea Multiriscului în orașele transilvănene. Bune practici pentru o dezvoltare urbană sustenabilă
 7. Folosirea digitalizării pentru creșterea eficientei folosirii utilajelor (Overall Equipment Effectiveness) in companiile de producție
 8. Digitalizarea procesului de evaluare a expunerii umane la câmpuri electrice și magnetice
 9. Dezvoltarea de strategii de control avansat și optimizare pentru procese din industria farmaceutica prin integrarea conceptelor de digital twin și machine learning
 10. Evaluarea rolului digitalizării în contextul sustenabilității organizaționale pe baza unui cadru inovativ de metode statistice și tehnici soft-computing
 11. Soluție integrată pentru printarea 3D a elementelor specifice arhitecturii ecleziastice și clădirilor monument
 12. Integrarea soluțiilor digitale pentru controlul parametrilor de funcționare în instalațiile de producere a energiei electrice şi căldurii cu zero emisii de CO2
 13. Creșterea gradului de incluziune digitală a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor publice digitale la distanță
 14. Digitalizare 3D de precizie în agricultură și silvicultură, utilizând platformele UAV și fuzionarea livrabilelor fotogrammetrice și LiDAR
 15. Agricultura ecologică, certificarea produselor agroalimentare și strategii de marketing digital pentru micii producători
 16. Percepția pacienților din românia asupra utilizării telemedicinei
 17. Dezvoltarea unui model matematic al hematopoiezei clonale
 18. Dezvoltarea unui sistem de diagnosticare al pseudopubertății precoce la șobolani indusă de expunerea la lumina albastră
 19. Utilizarea machine learning pentru analiza datelor de secvențiere in investigarea profilului epigenetic in bolile hematologie rare
 20. Soluții informatice pentru analiza impactului rețelelor de social media asupra instrumentelor investiționale cu grad ridicat de risc: cryptomonede și bursă
 21. Facilitarea accesului la educaţie prin realitatea augmentată şi stimularea învăţării dinamice în afaceri prin microlearning
 22. Sistem bazat pe tehnici de inteligență artificială pentru evaluarea raspunsului psihofiziologic (al organismul uman) la stres
 23. Mulieres Moesiae Inferioris. O abordare contrastivă
 24. Tehnici digitale pentru controlul și optimizarea traficului rutier prin utilizarea de algoritmi de inteligență artificială
 25. Instrumente de transformare digitală pentru eGuvernare prin utilizarea domeniilor .ro
 26. Sistem de navigație și control pentru misiuni militare în medii cu bruiaj GNSS