MEMBRII SECȚIEI ȘTIINȚE ISTORICE ȘI ARHEOLOGICE

MEMBRI DIN ROMÂNIA

Gheorghe ONIŞORU
Membru Titular, Președintele secției

Profesor univ. dr. istorie, Doctoratul la Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, 1995; Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie, Universitatea Spiru Haret. Conducător de doctorate, domeniul Istorie, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, începând din 2002; Universitatea Spiru Haret – Învăţământ superior şi cercetare.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Istoria contemporana a României şi universală; totalitarismul în România; Relaţii internaţionale; România în anii 1944-1948: transformări economice şi realităţi sociale; Instaurarea regimului comunist în România, Istoria Partidului Naţional Liberal; Comunismul în România – Ideologie, întemeieri, dileme; Totalitarism şi rezistenţă, teroare şi represiune în România comunistă; Mişcarea armată de rezistenţă anticomunistăstă din România, 1944 -1962.
Referinţe: CVhttp://socioumane.usv.ro/wp-content/uploads/2015/01/CV-Gheorghe-Onisoru.pdf

Valentin CIORBEA
Membru Titular
Prof. univ. dr. la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, Universitatea „Ovidius”.
Specializare: ISTORIE
Domenii de competență ştiinţifică: istoria modernă și contemporană a României și universală; istoria modernă și contemporană a Dobrogei; Istoria Marinei; istoria relațiiilor dintre Biserica Ortodoxă și Armata României
Realizări științifice deosebite:  Evoluţia Dobrogei între 1918 – 1944. Contribuţii la cunoaşterea problemelor geopolitice, economice, demografice, navale şi ale vieţii politice şi militare, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2005, 556 p., Premiul „Mihail Kogălniceanu” acordat de Academia Română în 2007 pentru acest volum.  fondarea Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu” și a revistei Misiunea. Din 2016 funcționează sub egida A.O.Ș.R.  Istoria Românilor, vol. II, Tom II. De la Independență la Marea Unire (1878-1918), ediția a II-a, revăzută și adăugită. (Coord. Acad. Dan Berindei ș.a.), Editura Științifică, București, 2015 (coautor).  Contraamiral Horia Macellariu (1894-1989): Autobiografii din temniţă. Miscellanea, Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Bucureşti, ISBN 978-606-8636-20-7, 2016. Volumul a primit premiul „Aurel Sacerdoțeanu” al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Premiul special Viceamiral „Ioan Bălănescu” în domeniul istoriei navale, geografiei maritime și fluviale și Placheta Clubului Amiralilor pentru acest volum. Publicaţii importante: 46 de cărți publicate în edituri din țară și străinătate, 6 Conferinte internationale publicate în volume.
Referinţe: CV

Mihai-Dorin DRECIN
Membru Titular

Profesor universitar, Universitatea din Oradea.
Specializare: Istorie modernă universală, Istorie modernă a României
Domenii de competenţă ştiinţifică: Istorie contemporană a României, Istoria economiei naţionale a României, Istoria serviciilor secrete româneşti.
Referinţe: CV

Ştefan Sorin GOROVEI
Membru Titular

Cercetător ştiinţific principal I la Academia Română – Filiala Iaşi, profesor universitar Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, conducător de doctorat.
Specializare: Istoria Evului Mediu românesc.
Domenii de competenţă ştiinţifică: istorie politică, social, culturală; genealogie – istoria marilor familii; clanuri, autorităţi, puteri; heraldică publică şi privată; sigilografie; istoria oraşelor – patriciat urban; istorie eclesiastică; istoriografie.
Referinţe: CV

Corneliu-Mihail LUNGU
Membru Titular

Profesor universitar, Universitatea din Craiova şi Universitatea Spiru Haret.
Specializare: Istorie şi arhivistică.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Istoria relaţiilor externe şi statutul juridic al Principatelor Române în epoca modernă; Legislaţia arhivistică; gestionarea şi constituirea documentelor de arhivă; conservarea şi restaurarea documentelor de arhivă; managementul arhivistic.
Referinţe: CVJipa ROTARU
Membru Titular

Militar, Istoric, profesor universitar, Universitatea Naţională de Apărare Carol I.
Specializare: istoria modernă a României
Domenii de competenţă ştiinţifică: istoria celui de-al Doilea Război Mondial.
Referinţe: CV, http://www.art-emis.ro/autori/userprofile/rotaru.html
Ioan SCURTU
Membru Titular Fondator

Profesor universitar Universitatea Spiru Haret, conducător de doctorat, cercetător ştiinţific gr. I, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Istorice din România.
Specializare: Istoria României şi istoria universală; democraţie şi dictatură; structuri politice; relaţii internaţionale; personalităţi.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Istoria contemporană; viaţa cotidiană; instituţii politice; istoria mentalităţilor; relaţii internaţionale; istoria civilizaţiei; arhivistică
Referinţe: CV, http://www.ioanscurtu.ro


Ion SOLCANU
Preşedintele Secţiei
Membru Titular
Profesor universitar Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, conducător de doctorat.
Specializare: Istoria artei medievale româneşti şi interferenţe culturale în sud-estul Europei.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Evoluţia artei româneşti şi universale; pictura interioară, exterioară şi arhitectura monumentelor de artă din nordul Moldovei.
Referinţe: CV


Radu Ştefan VERGATTI
Membru Titular

Profesor universitar consultant, Universitatea Valahia, Târgovişte; conducător de doctorat.
Specializare: Istorie şi cultură medievală, demografie istorică.
Domenii de competenţă ştiinţifică: arheologie, monumente istorice naţionale şi internaţionale, biblioteci internaţionale şi naţionale.
Referinţe: CV
Dan ZAMFIRESCU
Membru Titular

Istoric, scriitor, critic literar, Director al Editurii Roza Vânturilor.
Specializare: istorie medievală, istoriografie, istoria literaturii române vechi.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Literatura română veche (1402-1647); cultura românească veche şi modernă; locul şi rolul culturii române în Europa şi în lume; spiritualitatea ortodoxă românească.
Referinţe: CV
Elena FLORESCU
Membru de Onoare

Specializare: muzeografie şi etnografie.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Cultura populară, obiceiuri, tradiţii nemţene; particularităţile culturii populare materiale şi spirituale din judeţele Neamţ şi Bacău.
Referinţe: CV


Colonel (r) Cristache GHEORGHE
Membru de Onoare

Militar, istoric, publicist.
Specializare: istorie şi teorie militară, cultură, numismatică.
Domenii de competenţă ştiinţifică: personalităţi politice şi militare, medalistică, istoriografie.
Referinţe: CV


Octavian BUDA
Membru corespondent

Doctor în ştiinţe medicale, licenţiat în filozofie, Prof. Univ. Dr., Titular – Catedra de istorie a medicinei UMF “Carol Davila” – Bucureşti, Preşedinte Societatea Română de Istoria Medicinei. Între 2015-17, Preşedinte al EAHMH – The European Association for the History of Medicine and Health.
Domenii de competenţă ştiinţifică: istoria medicinei, antropologie psihiatrică şi culturală, bioetică, filozofie şi psihiatrie psihanaliză judiciară. Patografie Culturală. Filozofie şi Psihiatrie. Redactor coordonator – Revista Română de Medicină Legală – RJLM
Referinţe: CV

Horia DUMITRESCU
Membru corespondent

Istoric, muzeograf, director al Muzeului Vrancei.
Specializare: istoria modernă şi contemporană, universală şi naţională.
Domenii de competenţă ştiinţifică: istoria celui de-al Doilea Război Mondial; istoria relaţiilor internaţionale.
Referinţe: CV
Stoica LASCU
Membru corespondent

Profesor universitar – Universitatea „Ovidius” din Constanţa (Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice); preşedinte al Filialei Constanţa a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România.
Specializare: Istoria modernă şi contemporană a României, istoria modernă universală.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Istoria românilor în secolele XIX-XX; istoria Dobrogei; istoria Romanităţii Balcanice; istoria Albaniei şi a relaţiilor româno-albaneze; istoria românilor de pretutindeni (aromânii şi meglenoromânii); Istoriografie contemporană.
Referințe: CV

Ion ZAINEA
Membru corespondent

Profesor universitar doctor, Universitatea din Oradea, director al Şcolii Doctorale de Istorie
Domenii de competenţă ştiinţifică: problematica românească a perioadei interbelice şi epocii comuniste, cu precădere asupra procesului de epurare politică şi cenzura istoriografiei române.
Referințe: Enciclopedia personalităţilor din România. Editura Hübners Who Is Who, edițiile din perioada 2006-2014; Ioan Chindriş, „Ar trebui împuşcaţi”, în Informaţia, Cluj, serie nouă, 2008, nr. 100 (961), p. 9; Mircea Popa, „Istoria arestată”, în Oraşul, revistă de cultură urbană, Cluj-Napoca, anul III, nr. 10 (2/2008), p. 5; Ioacob Mârza, „I. Zainea, Cenzura istoriei, istoria cenzurată. Documente (1966-1972), Editura Universităţii din Oradea, 2006, 321 p.”, în Patrimonivm Apvlense, VII-VIII, Alba Iulia, 2008, p. 357-359; Maria Danilov, „Ion Zainea, Istoriografia română şi cenzura comunistă (1966-1977), Editura Universităţii din Oradea, 2010”, în Destin românesc. Revistă de istorie şi cultură, serie nouă, Chişinău, 2011, an VI (XVII), nr. 3 (73), p. 176-185; Mihaela Teodor, „I. Zainea, Istoriografia română şi cenzura comunistă (1966-1977), Oradea: Ed. Universităţii din Oradea, 2010”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai Ephemerides, vol. LVII, 1/2012, p. 146-148.
Referințe: CV

GEMIL TASIN
Membru onorific

Profesor univ. la Universitatea „Babeș-Bolyai” de la Cluj și director al Institului de Turcologie și Studii Central Asiatice din Cluj Napoca.
Specializare: pictură, istoria artei.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Istoria relaţiilor româno-otomano-tătare; istoria, cultura şi situaţia actuală a popoarelor din lumea turcică (Turcia, Asia Centrală, Crimeea, Caucaz, bazinul Volgăi).
Referinţe: CV


Ioan OPRIŞ
Membru onorific

Profesor univ. Doctor Honoris Causa și conducător de doctorat la Universitatea „VALAHIA” din Târgovişte
Domenii de competenţă ştiinţifică: muzeologie, istorie contemporană
Personalitate însemnată a muzeologiei româneşti şi unul dintre istoricii cei mai erudiţi şi capabili ai mediului academic din ţara noastră. Semnatar a mai bine de 30 de lucrări ştiinţifice în calitate de unic autor, pe teme esenţiale ale cunoaşterii istorice. Sute de articole ştiinţifice contribuie la împrospătarea ştiinţei istorice. Numeroase expoziţii realizate şi itinerate în ţară şi în străinătate, fructuoase contribuţii la fondarea, dezvoltarea muzeelor şi laboratoarelor din România, începând chiar cu una dintre instituţiile exponenţiale ale ţării noastre, Muzeul Naţional Cotroceni, care îi datorează existenţa, dar şi la Muzeul Naţional de Istorie a României, unde şi-a desfăşurat activitatea un număr însemnat de ani, aportul său la protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului de la nivel guvernamental şi ministerial sunt dovezi grăitoare ale impactului şi prestigiului de care se bucură profesorul Ioan Opriş.
Referinţe: CV

Ionuț COJOCARU
Membru asociat

Conferențiar Universitar Universitatea Politehnica București
Domenii de competenţă ştiinţifică: Istoria Relaţiilor Internaţionale, Istoria Culturii şi Civilizației Românești, Istoria Sud – Estului Europei, secolele XIX – XX, Istoria Europei, Problema minorităților în spaţiul European/Multiculturalism şi democrație în Europa; Istoria Turciei, Istoria relațiilor româno-turce; România și Turcia actori importanți în sistemul de relații interbelice; Istoria diplomației sud-est europene.
Referințe: CV


Sorin-Marcel COLESNIUC
Membru asociat

CS1 Dr. Istoric, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
Specializare: ISTORIE – ARHEOLOGIE
Domenii de competență ştiinţifică: preistorie, istorie antică, istorie contemporană
Realizări științifice deosebite: A recuperat, de la Moscova, singurul papirus antic descoperit în România, care este și cel mai vechi din Europa, considerat definitiv pierdut de către toți istoricii și arheologii români timp de jumătate de secol. Descoperit în anul 1959, la Mangalia, papirusul a fost trimis pentru conservare la Moscova și timp de 50 de ani nu s-a mai știut nimic despre el. După doi ani de cercetări, l-am găsit la Centrul de conservare I.E. Grabar din Moscova și, în august 2011, am readus în țară acest deosebit de important artefact pentru istoria Dobrogei;
Referințe: CV

Sorin-Liviu DAMEAN
Membru asociat

Profesor universitar, Universitatea din Craiova, conducător de doctorat.
Specializare: Istoria modernă a României, Istoria relaţiilor internaţionale
Domenii de competenţă ştiinţifică: Istoria modernă a României, instituţia monarhică, relaţii internaţionale, diplomaţie, instituţii politice, partide politice.
Referinţe: CVConstantin HLIHOR
Membru asociat

Profesor universitar (Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3183/1996); Cercetător Ştiinţific gradul I (Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării Ştiinţifice nr. 3381 din 10.03.2016); Decan al Facultăţii de Istorie Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” (mai 2010-mai 2015); Director al Centrului de Cercetări de Istorie Naţională şi Universală din cadrul Facultăţii de Istorie Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” (mai 2010-prezent).
Domenii de competentă ştiinţifică: istoria contemporană a României, istoria relaţiilor internaţionale, geopolitică şi geostrategie, studii de securitate, comunicare în conflictele internaţionale.
Realizări deosebite: 2000-2001- membru al Parallel History Project on NATO and Warsaw Pact, Woodrow Wilson Center, Washington D.C; Cold War International History Project, Woodrow Wilson Center, Washington D.C; Doctor Honorius Causa al Universităţii „Ovidius” din Constanţa; 2012 – member of editorial board of Science Publishing Group System.
Referinţe: CV

Marius Adrian NICOARĂ
Membru Asociat

Doctor în istorie, Institutul European de Cercetări Multidisciplinare
Directorul Centrului de cercetare ştiinţe istorice, Ex-Comandant al Centrului de Instruire / Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene de la Boboc
Domenii de competenţă ştiinţifică: autor și co-autor a numeroase cărți de istorie a aviației: Comandanţii şcolilor aripilor româneşti: un veac de instruire militară aeronautică (1 aprilie 1912 – 1 aprilie 2012), 70 de ani de la intrarea României în al doilea război mondial : contribuţia forţelor aeriene române în campania anului 1941: doctrină, instruire şi înzestrare, personalităţi, acţiuni militare, Aeronautica română în anii celui de-al doilea război mondial: (22 iunie 1941 – 12 mai 1945)
Referințe: CV

Florin PINTESCU
Membru asociat

Conferenţiar universitar titular Doctor istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Istorie şi Geografie, Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social-Politice
Specializare: ISTORIE
Domenii de competență ştiinţifică: Istorie medievală, Istorie Militară; Geopolitică și Geostrategie; Relații internaționale
Realizări științifice deosebite: 3 monografii ca unic autor (din care 1 editată în străinătate), 2 monografii în colaborare; coordonator a 1 volum colectiv în România; 1 articol indexat ISI (în România); alte 12 articole indexate BDI (în România); 50 articole în volume colective sau dedicate unor conferințe internaționale și naționale; susținerea de comunicări în cadrul a 17 conferințe internaționale desfășurate în străinătate și al altor 91 de conferințe internaționale și naționale desfășurate în țară și în Republica Moldova; organizator a 3 conferințe internaționale; membru în colegiul redacțional la una (1) revistă indexată ISI; membru și manager în 13 granturi de cercetare. Publicaţii importante: Cărți publicate în edituri din țară și străinătate (3 – ca unic autor; 2 – coautor, 1 coordonator); Articole în reviste cotate ISI (1); Conferințe internaţionale publicate în volume (17);
Referințe: CV

Arthur Viorel TULUȘ
Membru asociat

Specializare: ISTORIE
Domenii de competență ştiinţifică: Istorie modernă și contemporană; relații internaționale
Realizări științifice deosebite: 4 monografii ca unic autor; coordonator a 5 volume colective, din care 3 editate în străinătate (Ucraina); 4 articole indexate ISI (din care 2 în străinătate); alte 16 articole indexate BDI (din care 3 în străinătate); 25 articole în volume colective sau dedicate unor conferințe internaționale și naționale; alte 15 articole în reviste de specialitate; susținerea de comunicări în cadrul a 16 conferințe internaționale desfășurate în străinătate și al altor 78 de conferințe internaționale și naționale desfășurate în țară și în Republica Moldova; organizator a 11 conferințe internaționale; profesor invitat („visiting professor”) în cadrul a două Universități din Ucraina: Odessa ”I.I. Mechnikov” National University și Izmail State University of Humanities; membru în colegiul redacțional a două reviste indexate ISI; Profesor Bologna pe anul 2012, distincție oferită de Alianța Naţională a Organizațiilor Studențești din România și al altor premii locale; director a două granturi de dezvoltare instituțională și membru în alte 6 granturi de cercetare și/sau de dezvoltare.
Publicaţii importante: Cărți publicate în edituri din țară și străinătate (4 – ca unic autor; 5 – coautor sau coordonator); Articole în reviste cotate ISI (4); Conferințe internaţionale publicate în volume (21);
Referințe:

Ioan VLAD
Membru asociat

Profesor universitar Dr., Universitatea «Spiru Haret», Facultatea de Științe juridice și Administrative, Brașov; pensionar al Academiei Forțelor Aeriene “H. Coandă”.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Istoria României și a armatei române; Istoria militară românească (mai ales modernă, primul și al doilea război mondial), valorificarea arhivelor brașovene pe problematica luptei naționale pentru Marea Unire; Istoria administrației publice, Istoria constituțională a României, Istoria statului și dreptului; din sfera Politologiei, Bazele Științei politice, Doctrine politice, Doctrine economice și din sfera managementului: Managementul resurselor umane, Managementul strategic, Managementul proiectelor europene
Referințe: CVMEMBRI DE ONOARE DIN STRĂINĂTATE

Eric ANCEAU
FRANŢA

Lector la Universitatea Paris – Sorbonne (Paris IV).
Domenii de competenţă ştiinţifică: Istoria contemporană. Istoria politică și socială a Franței (1789-1940).
Referinţe: CV

Özdemir BÜLENT
TURCIA

Prof. Dr. – Balıkesir Üniversitesi, Arts and Sciences Faculty
History Department.
Major Courses Taught: Historical Method and Thought; 20th Century World History; Modern European History; History of Political Thought; Modern Ottoman History; History of Colonialism
Referinţe: CV
George CRISTEA
Stockholm, SUEDIA

Cercetător, publicist, istoric şi scriitor, Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea, licenţiat în fizică-matematică. Realizator de filme documentare cu caracter istoric.
Referinţe: CV
Héry Jean-Pierre De la MALDAGUE
BELGIA

Istoria Artelor
Ema MILJKOVIĆ
Belgrad, SERBIA

Specializare: Istoria timpurie a timpurilor moderne; Istoria Imperiului Otoman; Istoria Serbiei (secolele XV-XVIII); Istoria Serbiei în Imperiul Otoman; Istoria sârbilor din Republica Veneția
Referinţe: CV

Anatol PETRENCU
Chișinău, Republica Moldova

Doctor habilitat în științe istorice, profesor universitar, Director la Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”.
Specializare: pictură, istoria artei.
Domenii de competenţă ştiinţifică: pictura, grafica, realizarea de expoziţii personale şi de grup, în ţară şi peste hotare.
Referinţe: CVIgor ȘAROV
Chișinău, Republica Moldova

Rectorul Universității de Stat a Moldovei
Domenii de competenţă ştiinţifică: Istoriografia modernă și contemporană a Basarabiei; Istoria politică, socială și culturală a Republicii Moldova; Politici imperiale în spațiul românesc; Studierea regimului totalitar comunist în Basarabia, represiunea comunistă, memoria comunismului; Editarea surselor istoriei moderne și contemporane; Politici educaționale și culturale, dezvoltare curriculară, management educațional; Evaluarea proiectelor educaționale și culturale; evaluarea cadrelor didactice; elaborarea și evaluarea materialelor didactice
Referinţe: CV, https://usm.md/wp-content/uploads/CV_Igor_SAROV.pdf

Timotei URSU
SUA

Domenii de competenţă ştiinţifică: Regizor, dramaturg, jurnalist, cercetător ştiinţific, istoric şi pasionat de arheologie, activist comunitar, Timotei Ursu este Membru al Uniunii Cineaştilor, al Uniunii Scriitorilor si al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.
Domenii de competenţă ştiinţifică: regie de film si TV; regie de teatru; dramaturgie; jurnalism; cercetare ştiinţifică; activităţi comunitare.
Referinţe: CVLarry WATTS
SUA

Domenii de competenţă ştiinţifică: Istorie, servicii secrete, diplomaţie. Specialist în istoria serviciilor secrete sovietice şi est-europene. S-a concentrat asupra comportamentului instituţional şi birocratic al instituţiilor sovietice de constrângere de stat – militar şi, mai târziu, KGB-ul – cu scopul de a prezice comportamentul sovietic şi de a identifica vulnerabilităţile şi problemele care ar putea fi exploatate sau altfel valorificate – în avantaj – de către SUA.
Referinţe: CV, http://larrylwatts.com/Larry_L_Watts_biography.phpPIOS OMAGIU CELOR DISPĂRUȚI DINTRE NOI

Academician Florin CONSTANTINIU
Membru de onoare
născut la 8 aprilie 1933, Bucureşti – d. 14 aprilie 2012

Activitatea profesională: în perioada 1957-1999 şi-a desfăşurat activitatea ştiinţifică la Institutul de Istorie al Academiei Republicii Populare Române (actualul Institut de Istorie N. Iorga), parcurgând toate gradele, de la cercetător stagiar la cercetător ştiinţific principal I. A participat la colocvii şi congrese desfăşurate în S.U.A., Franţa, Marea Britanie, Germania, Italia, Austria, Iugoslavia, Grecia, Cehia, Polonia, Rusia şi Mongolia.
Activitatea de cercetare: În perioada 1957-1972 a studiat relaţiile agrare din Ţara Românească în secolul al XVIII-lea şi politica de reformă a domnitorilor fanarioţi, îndeosebi a lui Constantin Mavrocordat, în sfera relaţiilor dintre stăpânii de moşii şi ţăranii fără pământ; investigaţia a fost desfăşurată într-un cadru larg de istorie agrară est-europeană; de la începutul anilor ’70, preocupările profesionale s-au plasat spre Al Doilea Război Mondial, mai ales asupra actului de la 23 August 1944, ale cărui consecinţe pe plan strategic, politic şi economic le-a cercetat pe baza unei bogate informaţii, susţinând punctul de vedere potrivit căruia desprinderea României de cel de Al Treilea Reich a grăbit cu circa şase luni sfârşitul celui de Al Doilea Război Mondial în Europa. Din 1990 este atras tot mai mult de problematica Războ¬iului rece, îndeosebi de intrarea României în sfera de hegemonie a URSS şi de procesul de comuni¬zare/sovietizare a României. A efectuat cercetări în arhivele şi bibliotecile din Franţa, S.U.A. şi Rusia.
Publicaţii: Relaţiile agrare din Ţara Românească în secolul al XVIII-lea, 1972; Constantin Mavrocordat, 1985; Între Hitler şi Stalin. România şi Pactul Ribbentrop-Molotov, 1991; Doi ori doi fac şaisprezece. A început războiul rece în România?, 1997; O istorie sinceră a poporului român, 1977, ed. a II-a (revăzută şi adăugită), idem, 1999, ed. a III-a, (revăzută şi adăugită), idem, 2002; De la războiul fierbinte la Războiul rece, 1999; PCR, Pătrăşcanu şi Transilvania, 2001; 1941. Hitler, Stalin şi România, 2002. Lucrări în colaborare: Istoria României, vol. III, 1964; Istoria lumii în date, 1969; Istoria poporului român, 1970; Istoria României în date, 1971; România în anii celui de-Al Doilea Război Mondial, vol. I-III, 1989; România în război, 1995; Trecerea Nistrului. 1941. O decizie controversată, 1995. Referinţe: Enciclopedia istoriografiei româneşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978, p. 107; Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române 1866 – 1999. Dicţionar, ed. a II-a, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1999, p. 139

Gheorghe BUZATU
Prof. univ. dr., Istoric, CP I, Membru titular
(6 iunie 1939, Sihlea, judeţul Vrancea – decedat la 20 mai 2013, Bucureşti)

Cercetător ştiinţific principal I, Academia Română – filiala Iaşi; profesor universitar dr., Universitatea Ovidius din Constanţa, conducător de doctorat, director al Centrului de Studii Euro-Atlantice
Specializare: Istoria modernă şi contemporană universală şi naţională.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Istoria celui de al Doilea Război Mondial; istoria relaţiilor internaţionale; istorie militară; istoria petrolului românesc.
Referinţe: CV

Vasile BORONENŢ
Membru Titular, Cercetător ştiinţific gr. I
n. 28 decembrie 1930 – d. 4 iulie 2014

Cercetător ştiinţific gr. I, Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti.
Specializare: Arheologie
Domenii de competenţă ştiinţifică: epipaleolitic; mezolitic; epoca bronzului; picturi şi gravuri rupestre; istoriografie.
BiografieG. George POTRA
Membru Titular
n. 9 feb 1940 Bucureşti – d. 17 decembrie 2015, Bucureşti

Reputat istoric, politolog, scriitor, arhivist, editor, director al Fundaţiei Europene Titulescu; director ştiinţific al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale – România, George Potra s-a specializat în istoria modernă şi contemporană, universală şi naţională.
Domenii de competenţă ştiinţifică: istoria relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei româneşti; investigarea arhivelor şi bibliotecilor naţionale din diverse state privind politica externă şi diplomaţia românească; realizarea unor ediţii de documente diplomatice româneşti din perioadele interbelică şi contemporană; coordonarea şi moderarea dezbaterilor din cadrul Centrului de Studii Strategice al Fundaţiei Europene Titulescu.
Referinţe: CV


Nicolae BOCŞAN
(24 septembrie 1947, Bocşa, Caraş-Severin – 19 iunie 2016, Cluj Napoca)
Membru asociat

A încetat din viaţă profesorul universitar Nicolae Bocşan, membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. S-a remarcat printr-o operă amplă şi profundă, bazată pe documente de arhivă, vizând cu deosebire trecutul Transilvaniei şi al Banatului, precum şi confruntările de idei din epoca modernă, rolul bisericii, viaţa cotidiană, evoluţiile demografice din cele două provincii româneşti.
Profesor cu vocaţie, titularul cursului de Istorie modernă a României la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, Nicolae Bocşan era apreciat şi iubit de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, precum şi de numeroşii profesori cărora le-a condus lucrările ştiinţifico-metodice pentru gradul didactic I. Decan al Facultăţii de Istorie-Filosofie şi rector al Universităţii “Babeş-Bolyai”, profesorul Bocşan şi înscris numele printre cei mai iluştri reprezentanţi ai intelectualităţii ardelene, dovedindu-se un excelent organizator şi comunicator. Nicolae Bocşan a plecat dintre noi, dar a lăsat în urma sa o OPERĂ şi amintirea unui OM generos şi exigent, un model de profesor dedicat învăţământului şi ştiinţei.
Profesor universitar dr. la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Catedra de istorie modernă.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Istoria modernă a României; Istoria ideilor; Istoria culturii; Istoria relaţiilor internaţionale în epoca modernă; Istoria bisericii; Revoluţia de la 1848.
Referinţe: CV

Ioan MITREA
Membru asociat
4 aprilie 1937, Girov, jud. Bacău – 21 iulie 2017, Bacău

Cercetător ştiinţific gr. I, profesorul Ioan Mitrea, istoricul si arheologul de mare prestigiu, a adus o contribuţie de excepţie [într-o activitate de peste 60 de ani] la descifrarea pe baze ştiinţifice a datelor oferite de săpăturile arheologice de pe mai multe şantiere arheologice, din Bacău şi din alte judeţe ale ţării, a ceea ce s-a numit în istorie “mileniul întunecat”.
Profesorul Ioan Mitrea a fost sarbatorit de comunitatea bacauana, de colegi si prieteni, la implinirea frumoasei varste de 80 de ani. Si-a inceput activitatea de cercetare arheologica inca de pe vremea studentiei, sub indrumarea unor prestigiosI arheologi, a fost profesor universitar la Iasi si Bacau, profesor la Liceul Ferdinad I, director al Muzeului Istorie Bacau.
“A muncit o viaţă întreagă, a fost un pasionat al istoriei acestei tari, şi-a dedicat toata energia, priceperea şi ştiinţa, petrecându-şi ani întregi pe şantierele arheologice, a descoperit vestigii unice care atestă continuitatea acestui popor pe aceste teritorii publice.
Specializare: arheologia.
Domenii de competenţă ştiinţifică: arheologia Moldovei, aşezările din sec. VI-IX.
Referinţe: CV

Academician Dinu GIURESCU
Membru onorific
15 februarie 1927, Bucureşti – 24 aprilie 2018, Bucureşti

Profesor universitar consultant la Universitatea Bucureşti, reputat specialist în istoria românilor, autorul unor valoroase lucrări de sinteză şi monografii, care s-au impus atât prin bogata lor informaţie, cât şi prin interpretările novatoare, de înaltă ţinută ştiinţifică. Exemplare sunt volumele consacrate artei medievale şi domniei lui Ioan Vodă cel Viteaz, situaţiei României după cel de-al Doilea Război Mondial (guvernarea Rădescu, alegerile parlamentare din 1946, greva regală, politica externă etc).
Dinu C. Giurescu a fost şi un „om al cetăţii”, luând atitudine publică împotriva demolării de monumente istorice şi de artă în timpul lui Ceauşescu, precum şi a politicii de distrugere a economiei naţionale după 1989, militând pentru apărarea şi promovarea intereselor României.
A fost preocupat atât de editarea de izvoare, cât şi de elaborarea unor sinteze de istorie naţională: „Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până azi“ (1971, în colaborare), „Istoria românilor“ (1974-1975, în colaborare), „Istoria ilustrată a românilor (1981-1982).
O atenţie deosebită a manifestat pentru problemele de istorie contemporană: „Romania’s Communist Takeover: The Radescu Government“ (1994), „România în al Doilea Război Mondial“ (1999), „Imposibila încercare. Greva regală 1945“ (1999), „Romanian in the Second World War“ (1939-1945) (2000), „Cade Cortina de fier. România 1947“ (2002), „Documente privind alegerile din 1946“ (2001), „Uzurpatorii“ (2004), „De la Sovromconstrucţii la Academia Română“ (2008) şi multe altele. A fost coordonator şi coautor al volumelor IX (ed. I, 2008 ; ed. a II-a 2016) şi X (2013) din valorosul tratat „Istoria românilor“, operă fundamentală elaborată sub egida Academiei Române.
Referinţe: CV

Dan HATMANU
Membru de Onoare (din 2007)
31 octombrie 1926, Scobinţi, jud. Iaşi – 27 decembrie 2018, Iaşi

Pictor și grafician român, în prima parte a activității sale creatoare a executat portrete și peisaje într-o viziune realist-tradițională, pe care a abandonat-o mai târziu în favoarea unei formule constructiviste cu rapeluri figurative și nuanțe umoristice. În 1945 s-a înscris la Institutul de arte din Iași, unde a avut ca profesori pe Corneliu Baba și Ion Irimescu, și l-a absolvit în 1950. A dat un concurs în urma căruia a primit bursa Nicolae Grigorescu a Academiei Române, care consta într-un an de studii la Leningrad și un an la Paris. Astfel, a urmat cursuri de perfecționare la Academia Repindin Leningrad (1962-1963) și la Academia liberă din Paris, de unde a continuat la Institutul internațional de studii pedagogice din Sèvres (1964-1965). Contemporan cu Baba si alti monstri sacri ai picturii, Dan Hatmanu isi are, inca din viata, locul sau in galeria de onoare a culturii romane. A debutat în anul 1948, a participat la multe expoziții colective și de grup și a organizat, în țară și în străinătate, zeci de expoziții personale. Dintre participările mai importante la expoziții peste hotare pot fi menționate 1954 Bienala din Veneția, 1958 – Praga, Sofia, Teheran, Moscova, 1959 – Budapesta, Viena, 1962 – Cairo, Atena, Paris, Ankara, Istanbul, 1974 – Tokio, Osaka, 1975 – Scopje, Havana, 1977 – Lisabona, Praga, 1981 – Viena, 1985 – Stuttgart, Veneția, Perugia. A executat ilustrații de carte la opere de Ionel Teodoreanu, Anton Bacalbașa, Petru Prânzei și Valentin Ciucă. Lucrări ale sale se găsesc în muzee din România: Muzeul Municipal din Huși, Muzeul de Artă din Iași, Muzeul de Artă din Piatra Neamț, Muzeul de Artă „Casa Simian” din Râmnicu Vâlcea, dar și în muzee și colecții particulare din străinătate: Rio de Janeiro, Valletta, Poitiers, Ciudad de Mexico, Praga, Franța, Italia, Israel, Grecia, Germania.
Referinţe: CV

Constantin BUŞE
Membru Titular
27 septembrie 1939, Bibești (Gorj) – 15 decembrie 2019, București

Profesor universitar Universitatea Bucureşti, conducător de doctorat
director al Centrului de Studii Euro-Atlantice
Specializare: Istoria modernă şi contemporană; relaţii internaţionale.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Istoria modernă şi contemporană universală şi naţională; istoria relaţiilor internaţionale; istoria Americii Latine.
Referinţe: CV, http://www.unibuc.ro/ro/cdconbuse.roMihai RETEGAN
Membru Asociat
MI, 17 mai 1950 – 05.11.2021, Bucuresti

Profesor universitar la catedra de Istorie, Facultatea de Istorie a Universității din București. În 1974 a absolvit Facultatea de Istorie din București. Studiile doctorale le-a încheiat în 1993, prin acordarea titlului de Doctor în istorie. Secretar general al „Forumului European pentru Istorie și Cultură”, din București, cu filială la Chișinău.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Politica externă a României și Relații internaționale în secolul XX; Istoria militară a secolului XX; România post al doilea război mondial.
Referinţe: CV
Facultatea de Istorie a Universității din București anunță, cu profundă tristețe, încetarea din viață a prof. univ. dr. Mihai Retegan. „În seara zilei de 5 noiembrie 2021, a murit profesorul de istorie contemporană românească Mihai Retegan, un important specialist al acestui domeniu. Mulți dintre noi l-am cunoscut în calitate de coleg în cadrul Departamentului de Istoria Românilor și a Sud Estului European, pe care l-a condus în perioada 2012-2015. Încă și mai mulți, în calitate de actuali și foști studenți, au avut șansa de a îi asculta prelegerile, descoperind deopotrivă un profesor exigent, dar și un un om cu multă vervă și umor”, este mesajul transmis de colectivul Facultății de Istorie a UB.
După absolvirea facultății, în 1974, Mihai Retegan și-a început activitatea ca cercetător științific la „Institutul de istorie militară”, iar din 1995 a devenit cadru didactic în cadrul Facultății de Istorie. Domeniile de cercetare au fost legate de: Istoria Românilor după Primul Război Mondial până la prăbușirea comunismului (politica externă, al Doilea Război Mondial, regimul comunist, crizele comunismului și efectele asupra României, relațiile României cu Marea Britanie în cel de-al Doilea Război Mondial). Mihai Retegan a fost licențiat al Facultății de Istorie, Universitatea din București (1970-1974), și doctor în istorie (1993). Contribuția sa la cunoașterea istorică a fost recunoscută prin conferirea unui număr important de premii, ordine și medalii: premiul Academiei Române pentru istorie contemporană (1985); premiul Comisiei Române de Istorie Militară, pentru activitatea științifică (1996); premiul Comisiei Române de Istorie Militară, pentru volumul Armata română în anii celui de-al Doilea Război Mondial (1997); premiul Fundației Magazin istoric, pentru volumul 1968 din primăvară până în toamnă (1999); premiul Fundației Magazin istoric, pentru volumul SSI-SOE, jurnal politic, 1941-1944 (2008); Medalia 50 de ani de la Revoluția ungară, conferită de președintele Ungariei (2006); Ordinul de Onoare, conferit de președintele Republicii Moldova (2010). Profesor Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius” din Constanța (iunie 2011).
Dintre publicațiile sale, amintim: Istoria militară a poporului român, vol. VI, 1989 (coautor); România în anii celui de-al Doilea Război Mondial, vol. I-III, 1989 (coautor); 23 August 1944. Documente, vol. I-IV, 1984 – 1985 (coautor); 1918, făurirea României Mari, 1993 (coautor); Transilvania în evoluţia relaţiilor româno-ungare. O nouă abordare, (coautor) 1993 (şi ediţie în limba engleză); Armata română în al Doilea Război Mondial, 1995 (coautor); România în război, 1941 – 1945. Un destin în istorie (coautor), 1995; Explozia. Percepţii române, iugoslave şi sovietice asupra evenimentelor din Polonia şi Ungaria (coautor), 1996; 1956. Explozia (coautor), 1996; În balanţa forţelor. Alianţe militare româneşti interbelice, 1997; 1968. din primăvară până în toamnă, 1998 (şi ediţii în limbile engleză şi cehă). Eliberararea Basarabiei şi a nordului Bucovinei, 22 iunie – 26 iulie 1941 (coautor), 1999; 1968. In the Shadow of the Prague Spring, 2000; 1968. Ve stinu Prazskeho iara. Crta k rumunske zahranicni politice, Praha, Argo, 2002; 1989. Principiul dominoului. Prăbuşirea regimurilor comuniste europene, 2000 (coautor); Război şi societate, 1941 – 1945, vol. I, 1999, (coautor); Istoria Românilor, manual pentru clasa a XII, (coordonator și autor), 2000; Război şi societate: România 1941-1945. de la Prut în Crimeea (22 iunie-8 noiembrie 1941) (coautor), 2000; Război politic în blocul comunist. Relaţii româno-sovietice în anii şaizeci, vol. I-II, 2002-2004; Istoria Românilor, vol. VIII, IX, 2003, 2008 (coautor); Structuri politice în Europa Centrală şi de Sud-Est, vol. I-II, (coautor); Regimul comunist din România. O cronologie politică, 2004 (coautor); SSI – SOE Jurnal politic, 1941 – 1944, 2007 (coautor); Povestea unei trădări, 2010; International Relations. Approaches and Studies, 2014 (ed.); 1968 din primăvară până în toamnă. Schiță de politică externă și politică militară românească, ediția a II, revăzută și adăugită, 2014; Ambasadorii Maiestății Sale în România, 1964-1970, 2017.

Radu CIUCEANU
Membru de Onoare al AOSR
Membru de Onoare al Academiei Române
16 aprilie 1928, Arad – 12 septembrie 2022, București

Membrii Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România îşi exprimă adânca tristeţe la stingerea din viață a celui ce a fost Doctor în istorie, cercetător științific principal, Radu CIUCEANU, Membru de Onoare al AOSR, Membru de Onoare al Academiei Române.
Născut la 16 aprilie 1928, în Arad, Radu Ciuceanu a fost Membru în Mişcarea Naţională de Rezistenţă din Oltenia, condusă de generalul Iancu Carlaonţ, potrivit Agerpres.
Istoricul Radu Ciuceanu a fost arestat în anul 1948, după ce a activat timp de doi ani în Mişcarea Naţională de Rezistenţă Anticomunistă din Oltenia. El a fost condamnat la 15 ani de temniţă grea, ca şef de lot, alături de generalul Ioan Carlaonţ, pentru că ar fi pus bazele „unei organizaţii subversive cu caracter terorist, au achiziţionat armament, muniţie şi explozibil, cu scopul de a înlătura regimul şi de a lupta împotriva Uniunii Sovietice, prin acţiuni de sabotare şi insurecţie”. În timpul detenţiei, Ciuceanu a trecut prin „experimentul” de la Piteşti şi prin demascările de la Gherla.
„Am scăpat de atâtea ori de la moarte încât nu mai putem vorbi de noroc sau de şansă, ci doar de Dumnezeu. În iunie 1950 am fost băgat, pentru a nu ştiu câta oară, la reeducare, în faimoasa camera a morţii numărul 99 din penitenciarul Gherla. Nici nu aveai posibilitatea să te sinucizi. Mulţi au încercat, dar erau supravegheaţi zi şi noapte. Şi eu aveam TBC de când ne-au scos odată la -15 grade Celsius. Atunci, din 300 de oameni doar 100 am scăpat”, a povestit Ciuceanu într-un interviu pentru Adevărul în 2010.
În 1963 a fost eliberat, dar a fost şicanat permanent de ofiţerii Securităţii, reuşind cu greu să se angajeze ca muncitor zilier. Radu Ciuceanu a fost vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor (1990-1992) şi preşedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor a Camerei Deputaţilor (2000-2004).
Sursa: https://adevarul.ro/stiri-interne/societate/istoricul-radu-ciuceanu-a-murit-a-trecut-prin-2204587.html

Licenţiat în istorie, 1968-1972, specializarea istoria României, Facultatea de Istorie, Universitatea din București, specializarea Arheologie (1972), Radu Ciuceanu a lucrat ca arheolog la Institutul de Arheologie şi mai târziu la Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie al Municipiului Bucureşti. A studiat și a obținut titlul de doctor în istorie (Institutul de Istorie N. Iorga, Bucureşti, 1998) cu teza intitulată Autocraţie şi naţionalism. Destinul unei dinastii (1665-1856). 1970-1975 arheolog la Institutul de Arheologie din Bucureşti; 1975-1989 arheolog la Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti; a executat săpături arheologice și lucrări de cercetare arheologică la Putna, Coşula, Mihăileşti, Afumaţi, Ghica Tei, Pantelimon, Văcăreşti, Colţea. În 1990 a fost unul dintre fondatorii Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, iar în 1993 a fondat Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST), pe care l-a condus de atunci ca director timp de aproape trei decenii. A fost editor şi membru fondator al revistei Arhivele totalitarismului. Cercetător ştiinţific principal I, Membru în Biroul Executiv C.P.U.N., februarie-mai 1990. Membru fondator al primului Parlament al României 1990 și vicepreşedintele Camerei Deputaţilor 1990-1992.
Activitatea ştiinţifică s-a concentrat pe arheologie romană şi medievală, studiile privind rezistenţa anticomunistă, regimul concentraţionar în România.

Publicaţii: a redactat în clandestinitate, împreună cu Daniel Barbu şi Octavian Roske, studiile Condiţia monumentului sub regimul comunist şi Va supravieţui Bucureştiul până în 1984?, difuzate la Radio Europa Liberă în 1981 şi 1985.

Cărţi: Intrarea în tunel, Memorii vol. I, Meridiane, București, 1991; Potcoava fără noroc, Memorii vol. II, Meridiane, București, 1994; Autocraţie şi naţionalism. Destinul unei dinastii (1665-1856), 2001; Misiunile lui A. I. Vişinski în România. Din istoria relaţiilor româno-sovietice 1944-1946. Documente secrete, 1997 (coordonator); Rezistenţa armată în Bucovina. 1944-1950, vol. I, 1998 (coautor); Rezistenţa armată din Bucovina. 1950-1952, vol. II, 2000 (coautor); Începuturile Mişcării de Rezistenţă în România, 11 aprilie 1945-31 mai 1946, vol. I, 1998 (coautor); Începuturile Mişcării de Rezistenţă în România, 1 iunie-31 decembrie 1946, vol. II, 2001 (coautor); Regimul penitenciar din România 1940-1962, 2001; Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist 1945-1958, vol. I; Rezistenţa armată din Oltenia 1945-1949, vol. I, Rezistenţa armată din Oltenia 1949-1952, vol. II; Pecetea diavolului, Memorii vol. III, I.N.S.T., București, 2002; Prea mult întuneric, Doamne!, Memorii, vol. IV, I.N.S.T., București, 2012; La taină cu diavolul, Memorii, vol. V, I.N.S.T., București, 2015; Thalassa! Thalassa! Thalassa! Memorii, Memorii, vol. VI, I.N.S.T., București, 2017;

A publicat numeroase articole şi rapoarte referitoare la cercetări arheologice şi monumente istorice; 1994-2001 articole în revista Arhivele totalitarismului, sub genericul „Istoria ca un balast”. Premii şi distincţii: în anul 1995 a primit Premiul Liviu Rebreanu, acordat de Centrul Naţional Ecumenic pentru volumul Potcoava fără noroc („proză memorialistică de excepţie sub raportul literaturii evocând universul detenţiei politice în regimul totalitar, în 2003, 29 noiembrie a primit Ordinul Naţional Serviciul Credincios, în grad de Cavaler pentru întreaga activitate culturală, politică şi parlamentară

În 2017, istoricul Radu Ciuceanu a primit cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române, Crucea Patriarhală.

Academician Emil Răzvan THEODORESCU
Membru Titular Fondator
24 mai 1939 – 06 februarie 2023

Profesor universitar, Rectorul Universităţii Media; conducător de doctorat, şeful catedrei UNESCO de Studii Sud-Est Europene de la Universitatea de Arte; ambasador al Alianţei Civilizaţiilor pentru România.
Specializare: Istorie, istoria culturii şi istoria artei.
Domenii de competenţă ştiinţifică: istorie, artă românească şi europeană; genezele culturii medievale în Europa Răsăriteană şi conceptul de Monumentum Princeps; Coridoarele clasice din sud-estul european; începuturile modernităţii româneşti.
Referinţe: CV

Constantin (Dinu) Grigore SĂRARU
Membru Titular Fondator

30 ianuarie 1932 – 2 martie 2024
Membru în Consiliul Onorific al AOSR
Scriitor, publicist, director fondator al revistei Clipa.
Specializare: literatura contemporană, cronica teatrală, cercetare în domeniul sociologiei rurale.
Domenii de competenţă ştiinţifică: publicistică, teatru şi critică teatrală, cultură, radio şi televiziune, cercetare în spirit gustian.
Referinţe: CV
MEMBRI RETRAȘI LA CERERE

Ioan BOLOVAN
Prorector, Profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca și Cercetător științific la Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române. Licenţiat în Istorie şi Filosofie al Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (1982-1986). Doctor în istorie cu distincţia “Magna cum laudae” cu teza ”Populaţia rurală a Transilvaniei între Revoluţia de la 1848 şi Primul Război Mondial” (1999).
Domenii de competenţă ştiinţifică: istoria modernă şi contemporană, Istoria modernă a Transilvaniei şi istoria populaţiei României în secolele XIX-XX, demografia istorică
Referinţe: CV

Petre ŢURLEA
A absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii Bucuresti în 1970. Doctor în Istorie al Universităţii „Al. I. Cuza“, Iaşi (1979). A fost deputat în legislatura 1990-1992, 1992-1996 şi 1996-2000. Profesor universitar doctor la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“, Facultatea de Istorie.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Muzeografie; personalităţi ale Istoriei Românilor – Nicolae Iorga, Ion Antonescu, Carol al II-lea, Mihai I; relaţiile româno-maghiare în perioada postbelică; aspecte din viaţa politică şi a partidelor politice contemporane.
Referinţe: CV


Gheorghe CLIVETI
Membru Corespondent, MC-AR
Retras la cerere 2 februarie 2022
Prof. Univ. dr., Director al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”
Director al Centrului de Istoria Relaţiilor Internaţionale la Facultatea de Istorie, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Istoria modernă, Istoria Românilor şi Istoria Europei; Istoria relaţiilor internaţionale, concepţii istoriografice, surse documentare, teme; Istorie politică şi instituţii, idei şi curente politice, stat şi societate; Istoria socială, concepte, metodologii,
studii
Referinţe: CV, http://www.darabaneni.ro/darabaneni/prof-univ-dr-gheorghe-cliveti-sunt-darabanean-100/