Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăEvenimentePrecizări privind aplicarea metodologiei de primire de noi membri și avansări -...

Precizări privind aplicarea metodologiei de primire de noi membri și avansări – AOSR 2024

Întrucât în anul 2024 au loc alegeri la nivelul conducerii secțiilor, filialelor și conducerii A.O.S.R., datele calendaristice corespunzătoare depunerii, analizei și aprobării dosarelor pentru membru de onoare, membru corespondent și membru titular, se modifică astfel:

  • Dosarele pentru primirea/promovarea membrilor A.O.S.R. se depun până la data de 22 februarie 2024, conform instrucțiunilor aflate pe pagina web, aosr.ro, la capitolul ”Membri”.
  • Documentele se depun de solicitanți la Secretariatul General al AOSR, unde se înregistrează și se verifică existența tuturor actelor necesare. Un dosar care nu a fost aprobat într-unul din anii anteriori, poate fi actualizat și depus din nou, dacă se dorește participarea la noua sesiune de primiri/promovări.
  • Până la data de 1 martie, Prezidiul AOSR analizează dosarele depuse și, în funcție de locurile vacante, transmite președinților de secții dosarele și numărul de locuri care le-au fost alocate.
  • În următoarele 30 zile, se organizează Adunări generale ale secțiilor, în care se discută, avizează și se aprobă, prin vot secret și candidaturile pentru fiecare loc alocat. Adunările generale ale secțiilor se desfășoară în format fizic la sediul AOSR iar cele ale filialelor la sediul acestora. Cvorumul necesar este de 2/3 din numărul total de membri titulari, corespondenți și de onoare. Dacă la prima convocare nu s-a realizat cvorumul se reconvoacă Adunarea generală, care se va desfășura statutar cu numărul de membri prezenți. Pentru membri titulari votează numai titularii, pentru membri corespondenți și de onoare, votează membrii titulari, corespondenti și de onoare, iar pentru membri asociați, votează toți membrii secției: titulari, corespondenți, de onoare, asociați și onorifici. Procesul verbal al Adunării generale a secției se comunică la Secretariatul AOSR în decurs de 24 de ore de la data desfășurării Adunarii generale a secției.
  • Pentru a fi admisă solicitarea candidaților pentru dobândirea calității de membri titulari, aceasta va trebui să obțină majoritatea simplă din votul membrilor titulari prezenți.
  • Pentru a fi admisă solicitarea candidaților pentru dobândirea calității de  membri de onoare si corespondenti, aceasta trebuie aprobată prin vot de majoritatea simplă a membrilor  titulari, de onoare si corespondenti. Această regulă se folosește și la aprobarea membrilor de onoare din străinătate.
  • Cererile pentru membrii asociați și onorifici se aprobă de secțiile științifice și de Consiliul Științific al AOSR.

Precizări privind metodologia și calendarul alegerilor conducerii filialelor, secțiilor și Prezidiului Academiei Oamenilor de Știință din România

Ședințele pentru alegerea președinților de secții se desfășoară în perioada 1-31 martie 2024 iar ședințele pentru alegerea președinților de filiale se vor desfășura în perioada 1-15 aprilie 2024. Rezultatele se vor comunica Consiliului Onorific al AOSR.

Candidații la funcția de președinte de secție, respectiv filială vor prezenta cu 7 zile înaintea datei ședinței un program managerial, cuprinzând succint obiectivele prioritare ale activității și un CV. Funcțiile de președinte de secție, respectiv de filială nu pot fi cumulate.

Consiliul Onorific avizează nominal persoanele alese ca președinți de filiale și secții. În baza acestui aviz Președintele AOSR îi numește pentru un mandat de 4 ani.

Membrii aleși ca președinți de secție și respectiv de filială nu pot candida la funcția de membru al Prezidiului AOSR.

Candidații la funcția de președinte al AOSR vor depune la Secretariatul general al AOSR până la data de 17 aprilie 2024 un plan managerial, echipa Prezidiului AOSR (2 vicepreședinți și secretarul științific), precum și CV-urile respective.

Votul pentru membrii titulari, corespondenți și de onoare, precum și pentru noul Prezidiu AOSR este secret și direct și se desfășoară după prevederile Regulamentului de funcționare al AOSR.

Adunarea generală se desfășoară în format fizic. Prima convocare se face pentru data de 17 mai 2024. Dacă nu se întrunește cvorumul de 2/3, se va reconvoca pentru data de 24 mai 2024.

 

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA