MEMBRII SECŢIEI ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Dumitru POPESCU – Membru Titular, Președintele secției
Profesor universitar dr. inginer la Universitatea ”Politehnica” din Bucureşti, Decanul Facultăţii de Automatizări şi Calculatoare
Specializarea: Automatică – ingineria sistemelor
Domenii de competenţă ştiinţifică: identificarea sistemelor şi control automat; Automatizări industriale, conducerea proceselor; Optimizare şi ingineria deciziei; Automatică si informatică aplicată cu realizări recunoscute în: identificare si control digital, proiectare asistată de calculator în automatică; comandă adaptivă şi robustă, optimizare şi decizii de conducere; sisteme numerice pentru aplicaţii în timp real; Sisteme de mari dimensiuni.
Referinţe: CV, http://acse.pub.ro/person/dumitru-popescu/


Cornel COBIANU – Membru Titular, vicepreședinte al secției
Cercetător ştiinţific grad. 1 doctor inginer, Honeywell Romania S.R.L.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Microelectronică; cercetare ştiinţifică de senzori; domeniul tehnologiei de microsistem, microsenzorilor de gaze şi al proceselor tehnologice specifice de depunere filme subţiri piezoelectrice din soluţie, de tip sol-gel.
Referinţe: CV Neculai ANDREI – Membru Titular
Cercetător ştiinţific grad. 1 doctor inginer, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – Bucureşti. Adresa instituţiei: Bd. Mareşal Averescu 8-10, sector 1, Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: automatizări şi telecomenzi; modelare matematică şi optimizare; utilizarea calculului de înaltă performanţă prin limbaje de programare matematică, tehnici de calcul cu matrice rare şi calcul paralel.
Referinţe: CV  

Gheorghe BREZEANU – Membru Titular
Profesor universitar doctor inginer, Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Catedra Dispozitive, Circuite şi Aparate Electronice.
Adresa instituţiei: Splaiul Independenţei 313, sector 6, Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Dispozitive electronice, Microelectronica Optoelectronica şi Nanotehnologii, dispozitive electronice pe semiconductori de bandă largă (carbura de siliciu (SiC) şi diamant).
Referinţe: CVCorneliu BURILEANU – Membru Titular
Prof. univ. dr. ing., vicepresedinte al Senatului UPB, prodecan la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, UPB.
Domenii de compentenţă ştiinţifică: Microprocessor Architecture, Microcontrollers and Speech Technology; Developing the procedures for parametric representations of Romanian spoken words; Developing a system for automatic recognition of small to medium vocabulary in Romanian; Developing procedures for continuous speech recognition; Projects in speaker verification; Projects in human – computer dialog.
Professor Corneliu Burileanu was leader or participant in over 40 research and development scientific contracts with several Institutions in Romania. He organized two new editions of International Conference „Speech Technology and Human – Computer Dialogue” „SpeD2003” and „SpeD2005”. „SpeD” is a conference and international forum dedicated to presenting the latest speech technology and man-machine dialogue research as well as offering the opportunity to be connected with the most recent applications for speech processing. He published 12 books in Microprocessor Architecture, Speech Technology, Digital and Analogue Integrated Circuits and more than 70 articles and reports in revues and conference proceedings.
Referințe: CV

Ştefan IANCU – Membru Titular Fondator
Profesor universitar doctor inginer, Secretar ştiinţific al Secţiei de ştiinţa şi tehnologia informaţiei la Academia Română, Adresa instituţiei: Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti
Domenii de competenţă ştiinţifică: tehnică de calcul, sisteme de colectare date, proprietate intelectuală, politica ştiinţei.
Referinţe: CV
http://www.academiaromana.ro/sectii/sectia14_informatica/info.htm

Cătălin SPULBER – Membru Titular Fondator
Cercetător ştiinţific grad. 1 doctor inginer, S.C.Prooptica S.A.,
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare fundamentală, cercetare aplicativă disciplinară şi interdisciplinară; mecanică fină; calculul şi construcţia aparaturii optoelectronice.
Referinţe: CVŞtefan TRĂUŞAN-MATU – Membru Titular
Profesor universitar doctor inginer, Catedra de Calculatoare, Facultatea de Automatizări şi Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucureşti.
Adresa instituţiei: Splaiul Independenţei 313, sector 6, Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: studiul inteligenţei artificiale, al sistemelor om-calculator interactive şi colaborative, e-learning, filosofie, psihologie şi dialogul ortodoxie-ştiinţă.
Referinţe: CV


Theodor BORANGIU – Membru de Onoare
Professor universitar habil. dr. ing., Universitatea Politehnica din Bucuresti, Departamentul de Automatica si Informatica Industriala,
Specializare: Ingineria Sistemelor
Domenii de competență ştiinţifică: Comanda cu calculator a robotilor industriali; robotica cognitiva. Prelucrarea imaginilor in timp real; vedere artificiala in fabricatie si robotica. Sisteme multi-agent pentru automatizarea proceselor distribuite; automate programabile, microcontrolere si sisteme multimicroprocesor. Modele si arhitecturi de conducere inteligenta a fabricatiei holonice. Sisteme ciber-fizice de productie; platforme si servicii cloud pentru fabricatie. Transformare digitala a fabricatiei; tehnici de IA, invatare automata, modelare digitala extinsa si cadru de implementare Industry 4.0. Sisteme pentru servicii cu suport informatic; managementul operatiilor pentru servicii
Referinţe:


Ciprian ILIESCU – Membru de Onoare
ERA Chair – Centrul de Cercetare eBio-hub, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, și CS 1– Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Microtehnologie -IMT București.
Domenii de competență științifică: micro și nanotehnologii, bioinginerie, microfluidică, biofizica, dielectroforeză, sisteme microfiziologice, sisteme transdermice de livrare a produselor farmaceutice, diagnostic molecular, tatu electronic (e-tattoo), biopsie lichidă
Referinţe: CV, https://www.researchgate.net/profile/Ciprian_IliescuTudor BARBU – Membru Corespondent
CS1 Dr. Habil. Ing., Senior Researcher I la Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române, Filiala Iași; membru în Consiliul Științific
Domenii de competenţă ştiinţifică: algoritmi și metode de dezvoltare pentru procesarea imaginilor (aplicații în medicină, metalografie etc.), analiză imagini satelitare, metode de reconstrucție 3D din imagini 2D, procesare semnale prin tehnici fuzzy și rețele neuronale cu aplicații în medicină, recunoaștere facial, procesare video, analiză numerică, modelare și simulare MATLAB, Machine Learning, Digital Image Processing
Referințe: CV, https://www.researchgate.net/profile/Tudor_Barbu, http://iit.academiaromana-is.ro/


Mircea Constantin BODEA – Membru Corespondent
Profesor universitar doctor inginer, Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Catedra Dispozitive, Circuite şi Aparate Electronice. Adresa instituţiei: Bd.Iuliu Maniu 1-3, Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: microelectronică; proiectarea circuitelor VLSI analogice şi cu semnale mixte; simularea şi modelarea numerică a circuitelor şi dispozitivelor electronice; proiectarea şi caracterizarea interfeţelor analogice ale sistemelor de achiziţie de date; dispositive semiconductoare şi senzori monolitici.
Referinţe: CV
Ștefan CANTARAGIU
Membru Corespondent
Cercetător ştiinţific 1 doctor inginer
Specializare: Electronică şi telecomunicaţii
Domenii de competenţă ştiinţifică: Radiotehnică şi radiocomunicaţii în domeniul apărării şi securităţii; domeniul microundelor, antenelor, procesării semnalelor, tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, managementului activităţilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.
Referinţe: CV
http://www.roaf.ro/ro/index.htm; www.acttm.ro; www.dpa.ro;
www.rta.nato.int;


Mihai DASCĂLU – Membru Corespondent
Profesor univ. dr. ing., Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domenii de competenţă ştiinţifică: Prelucrarea limbajului natural, analiza discursului şi învăţare colaborativă asistată de calculator, Educational data mining; Programare Orientată pe Obiecte, Aplicaţii Web Semantice şi Datamining şi Data Warehousing; Deţinerea de multiple certificări profesionale (PMP, PMI-RMP, PMI-ACP, CBAP, CISA, C|EH, CISSP şi OCMJD). Activitatea ştiinţifică: Peste 130 de articole publicate la conferinţe şi evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale de prestigiu, inclusiv conferinţe de top (AAAI, ITS, AIED, CSCL, CogSci) sau jurnale cu factor de impact ISI (Behavior Research Methods, ijCSCL, Computers in Human Behavior); Experienţă în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale (POC D HUB-TECH, POC G NETIO, H2020 RAGE, ERASMUS+ ENeA-SEA, FP7 LTfLL, FP7 ERRIC Și CNCSIS K-TEAMS).
Referinţe: CV


Radu DOBRESCU – Membru Corespondent
Prof. univ. dr. ing., Facultatea de Automatizări şi Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucureşti
Domenii de interes: Prelucrarea semnalelor şi mesajelor: echipamente numerice de prelucrare de semnal, proceduri de achiziţie şi prelucrare primară a datelor de proces, procesare paralelă, transmiterea datelor şi telecomunicaţii: teoria informaţiei, proceduri de recepţie optimală, prelucrare şi transmisie de imagini, comunicaţii pe canale fără fir.
Referinţe: CV

Adina-Magda FLOREA – Membru Corespondent
Prof. univ. dr. ing., decan al facultăţii de Automatizări şi Calculatoare, prorector Universitatea Politehnica Bucureşti
Domenii de competenţă ştiinţifică: inteligenţa artificială, agenţi inteligenţi şi sisteme multi-agent, învăţare automată, sisteme bazate pe semantica, e-learning si e-content. Cercetări anterioare în: reprezentarea cunoştinţelor, logică simbolică, demonstrarea automată a teoremelor, raţionament nemonoton, sisteme expert, reţele neurale. Dezvoltarea unui nou domeniu de cercetare în cadrul Catedrei de Calculatoare: agenţi inteligenţi si sisteme multi-agent, care a condus la formarea grupului şi apoi a laboratorul de cercetare AI-MAS (Artificial Intelligence and Multi-Agent Systems).
Referinţe: CV

Sergiu-Stelian ILIESCU – Membru Corespondent
Prof. univ. dr. ing., Facultatea de Automatizări şi Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucureşti
Domenii de competenţă ştiinţifică: Teoria sistemelor, automatizări în centrale termoelectrice, informatizarea proceselor energetice, modelare şi simulare procese tehnice. Teoria reglării automate, Automatizări în centralele termoelectrice, Analiza şi sinteza sistemelor informatice, Informatizarea proceselor energetice.
Referinţe: CV, http://www.shiva.pub.ro/cviliescu.htm 

Mircea Valer PUŞCĂ – Membru Corespondent
Cercetător ştiinţific grad. 1 doctor inginer, Director Ştiinţific al Institutului de Cercetare S.C „SOFTWARE” ITC Cluj SA, Cluj-Napoca.
Domenii de competenţă ştiinţifică: domeniul informaticii; activitate didactică, în domeniul automatizări-calculatoare; managementul resurselor umane; strategii politice, dezvoltare instituţională.
Referinţe: CV


Valentina Emilia BALAȘ – Membru asociat
Prof. univ. dr. ing. la Facultatea de Inginerie, specializarea Automatica si Informatica Aplicata, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
Specializare: Electronica
Domenii de competență ştiinţifică: Sisteme inteligente, Soft Computing, Inteligenta Artificiala, Modelare si simulare, Fuzzy Control, Transport inteligent, Sere inteligente, Sisteme de ordin fractionar, Sisteme complexe, Nanotehnologii.
Realizări științifice deosebite: Dezvoltarea unor clase de controlere fuzzy-interpolative cu aplicatii in sisteme de transport inteligent, sere inteligente, senzori inteligenti. 73 de carti ca editor sau autor trimise la Biblioteca Academiei Române
Publicaţii Importante: Cărți publicate în edituri din țară și străinătate (nr.); peste 150 de carti publicate ca autor sau editor in Elsevier, Springer, CRC Press, De Gruyter- Books by Valentina Emilia Balas | Book Depository , Articole în reviste cotate ISI = 112 de articole ISI; Conferinte internationale publicate în volume = peste 200 de articole publicate in conferinte international. Premii internaționale: peste 50 de premii si certificate de apreciere
Referințe: http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/JHCFMK91Q5DFXVVRDETEEM41QXG9ED6AXDT2UH3E2Y3JDBFHJA-71911?func=find-b&request=Balas+Valentina&find_code=WRD&adjacent=N&local_base=RAL01&x=0&y=0&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=&filter_code_4=WFM&filter_request_4=&filter_code_5=WSL&filter_request_5=

Doru Florin CHIPER – Membru asociat
Prof. univ. dr. ing., Dep. Electronică Aplicată şi sisteme inteligente a Facultății de Electronică și Telecomunicații – Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi
Domenii de competenţă ştiinţifică: Structuri paralele pentru prelucrarea digitala a semnalelor; prelucrarea numerică a semnalelor; implementarea VLSI a algoritmilor de prelucrare numerică a semnalelor, bazată pe o tratare sinergetică a problemelor la nivel algoritmic; Arhitecturi sistolice pentru implementarea transformatelor DCT, IDCT, DST,IDST,DHT,GDHT
Referințe: https://www.etti.legacy.tuiasi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=118:dfchiper&catid=37:cadre-didactice&Itemid=78

Mihail-Lucian PASCU – Membru asociat
Cercetător senior Dr. în optică, laser și spectroscopie la Institutul Național de Fizică Laser, Plasme și Radiații și profesor asociat la Facultatea de Fizică a Universității din București; stagiu de doctorat de la Universitatea din Texas din Dallas (SUA)
Domenii de competență științifică: spectroscopie laser / optică inter- și multidisciplinară: 1. cercetare fundamentală privind laserele reglabile dedicate proprietăților haotice ale fasciculelor laser și extinderea teoriei haosului la medicina umană și sistemelor economice; 2. studii de spectroscopie optică și laser în micro-și nano-biomedicină și nano-farmacologie pentru a depăși rezistența la tratament și pentru a dezvolta proceduri individuale de tratament ale pacientului; 3. dezvoltarea metodelor de monitorizare a poluanților din mediu (aer, apă, sol, biosferă) folosind metode / tehnici de spectroscopie cu laser (CRDS, FTIR, fluorescență / luminiscență, măsurători opto-acustice). Poluanții tipici considerați sunt: NOx, SOx în aer, pesticide, ulei și componente petroliere în apă și sol, prezența poluanților în organismele vii.
A publicat peste 120 de lucrări, a obținut 10 brevete de invenție și a prezentat peste 350 de lucrări sau comunicări invitate la conferințe naționale și internaționale.
Referințe: http://lsg.inflpr.ro/people_mlv.html

Florin POP – Membru asociat
Prof. dr. ing. habil., CS I, Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Automatică și Calculatoare; Expert în cadrul Corpului de Experți pentru certificarea activității de cercetaredezvoltare în conformitate cu OMCID nr. 21578/14.10.2022
Specializare: Calculatoare și Tehnologia Informației
Domenii de competență științifică: Distributed Systems, Big Data, Cloud Computing, Scheduling, Resource Management, Peer-to-Peer Systems, IoT, Performance Evaluation, Optimization Methods, Numerical Methods
Realizări științifice deosebite: Contribuții esențiale la dezvoltarea cunoașterii: Proiectarea, analiza și evaluarea performanțelor sistemelor Cloud. Algoritmi adaptivi de planificare pentru sisteme distribuite. Modele de recuperare din eroare și re-planificare adaptivă. Arhitecturi orientate pe servicii pentru sisteme cyber-infrastructure. Tehnici de reducere și procesare Big Data pentru Smart Citite. Modele de optimizare a planificării în sisteme Grid bazate pe algoritmi genetici şi imuni. Modele de auto-organizare în sistemele dinamice de tip P2P. Metode de predicție pentru seriile temporale, metode bazate pe tehnici bio-inspired. Model si servicii pentru toleranta la defectări într-un sistem distribuit.
Produse concepute/realizate si valorificate în mediul socio-economic (în colaborare cu studenții): Simulatorul Many Task Scheduling Simulator – MTS2. Platformă software pentru analiza seriilor temporale – Time Series Prediction Tool. Platforma software pentru planificarea serviciilor Grid – DyAG. Serviciu de meta-planificare a activităților în Grid – DIOGENES. Aplicaţie Grid pentru detecţia schimbărilor în imagini satelitare: ChangeDSI. Serviciu Grid pentru detecţia şi dezastrelor naturale bazat pe analiza datelor de mediu: GENERIS.
Publicații Importante: Cărți publicate în edituri din țară și străinătate = 21; Articole în reviste cotate ISI = 90; Conferințe internaționale publicate în volume = 184; Premii internaționale = 19.
Referințe:


Răzvan RUGHINIS – Membru asociat
Prof. univ. dr. ing., Facultatea de Automatizări şi Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucureşti
Domenii de competență științifică: problematica rețelelor de calculatoare, cyber-security, Internet of Things. Baze de date. Coordonator al programului Innovation Labs, pentru construirea unor produse tehnologice persuasive, creative și validate de utilizatori reali. ecosisteme de inovație și start-up-uri tech.
Referințe: http://doctorat.acs.pub.ro/wp-content/uploads/2017/01/CV-RR-En.pdf
Dan ȘTEFĂNOIU – Membru asociat
Prof. univ. dr. ing., Facultatea de Automatizări şi Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucureşti
Domenii de competență științifică: Identificarea Sistemelor, Prelucrarea Semnalelor, Matematică Aplicată în Ingineria Electrică, Controlul Numeric Automat (Sisteme Discrete), Controlul Optimal Metaeuristic, Tehnici de Optimizare convenţionale şi metaeuristice. Subdomenii: Prelucrarea Semnalelor şi Identificarea Sistemelor; analiza de semnale prin metode neconvenţionale de tip timp frecvenţă-scală; undine şi aplicarea lor la codarea semnalelor vocale; Inteligenţa Artificială şi Teoria Mulţimilor Fuzzy; diagnoza de defecte folosind analiza timp-frecvenţă-scală; proiecte de cercetare implementate: ECO-TSFS (analiza şi predicţia semnalelor provenite din Ecologie), UMAPID (o unitate mobilă de analiză rapidă a condiţiilor ecologice, bazată pe identificare şi prelucrare de semnale ecologice), TECOGAHI (o nouă tehnologie de producere de hidrogen şi pulbere de fier de înaltă puritate).
Referințe: https://www.linkedin.com/in/dandusus/

                                                              – MEMBRI DIN STRĂINĂTATE –

Pierre BORNE
Membru de Onoare
École Centrale de LILLE, FRANŢA
Profesor de clasă excepţională la l’Ecole Centrale de Lille, Pierre Borne este doctor in Automatica al Universităţii din Lille din 1970 si doctor in Stiinte Fizice al aceleiaşi Universităţi din 1976. Autor sau co-autor a peste 200 de articole de jurnale şi reviste de specialitate, 22 de monografii de Automatică şi Matematică, al unui dicţionar ştiinţific francez-englez şi al “Concise Encyclopedia of Modeling and Simulation”. În 1993 a creat Grupul de Cercetare in Automatică şi Sisteme Om-Maşină (GRAISyM), iar din 1998 colaborează cu UPB – Facultatea de Automatică şi Calculatoare – având relatii profesional-ştiinţifice remarcabile. Anual, participă ca principal animator la Şcoala de Vară Internaţională de Automatică, îndrumă cu competenţa-i recunoscută un important număr de doctoranzi la forma de învăţământ doctoral în co-tutelă, participă cu multă eficienţă la proiecte şi granturi franco-romane (ARCUS, ECONET) sau europene (FP7- ERRIC) şi are o contribuţie remarcabilă la organizarea în colaborare cu cercetători şi oameni de ştiinţă români la organizarea unor conferinţe internaţionale (CIFA 2008, ICSCS 2012, ICSCS 2013) şi la publicarea unor lucrări de mare valoare internaţională (Optimization in Engineering Sciences-Exact Methods, Ed. John Wiley, London, 2012; Optimisation en Sciences d’Ingenieur-Methodes Exactes, Ed. Hermes, Paris, 2013).
–––––––––––––––––––––––––––––––
Dans la société IEEE Systems, Man and Cybernetics, Pierre Borne a été membre du Conseil d’Administration (1991-1993 et 1996-1998) et Vice Président (1992-1995 et 1998-1999). Après avoir été Président de IEEE/SMC en 2000 et 2001 il a été président du comité des nominations en 2002 et 2003 et président du comité des Awards et des Fellows en 2004 et 2005. Il a exercé dans cette société les fonctions d’éditeur associé des « Transactions on Systems Man and Cybernetics » de 1992 à 2000. Il a créé en 1993 le comité technique « Mathematical Modelling » qu’il a présidé jusqu’en 1997. Il a pris ensuite la direction de 1997 à 2000 du groupe « Systems » comprenant sept comités techniques. Pierre Borne a reçu trois « Outstanding Awards » de la société IEEE/SMC en 1994, 1998 et 2002. Il a été nommé Fellow de IEEE en 1996 et a reçu le « Norbert Wiener Award » en 1998, la « IEEE Third Millenium Medal » en 2000 et le « Joseph G Wohl.Outstanding Career Award » en 2003. En 2006 il a été réélu au « Board of Governors » de IEEE/SMC pour jusqu’en fin 2008 et il a été nommé pour 2007 et 2008 représentant de la division 10 de IEEE qui comprend: «Computational Intelligence Society; Control Systems Society; Engineering in Medicine and Biology Society; Lasers and Electro-Optics Society; Robotics and Automation Society; Sensors Council; Systems, Man, and Cybernetics Society; Systems Council » pour la Région 8 de IEEE comprenant l’Europe l’Afrique et le Moyen Orient. Il est membre de l’«Advisory Board de l’IEEE Systems Journal» depuis sa création en 2007 Il a été membre du comité de nomination des Fellows de IEEE en 2008, 2009 et 2010. Il a été Vice Président de la Section française de l’IEEE de 2002 à 2010 puis Président élu en 2011 et a créé en 2002 un chapitre français SMC de l’IEEE. Il est membre élu du «Nomination and Appointment Committee» de la région 8 de l’IEEE (Europe, Afrique et Moyen Orient) pour 2013 et 2014».
Referinţe: CV
http://p.borne.ec-lille.fr/Ionel Michael NAVON – Membru de Onoare, SUA
Professor of Mathematics, Department of Scientific Computing, Florida State University, Senior Specialist Researcher. Dublă licenţă: Hebrew University of Jerusalem & The University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
Domenii de competenţă ştiinţifică: matematici aplicate, fizică, informatică, meteorologie; geofizică; astrologie. Director al Programului de matematici aplicate; Expert consultant la NASA/GSFC Laboratory for Atmospheres Global Modeling and Simulation Branch – „High-latitude filtering in a global grid-point model, using model normal modes”. Activitatea de cercetare desfăşurată în următoarele domenii: 1. Advanced 4-D Var Data-Assimilation Methods; 2. Large-Scale Minimization; 3. Ensemble Kalman filter methods.
Referinţe: CV

Nicolaȉ CHRISTOV – Membru de Onoare, Franța
Université de Lille
Professor Emeritus, Faculté des Sciences et Technologies, Université de Lille (UdL) – CRIStAL Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille – UMR CNRS 9189, Département Electronique, Electrotechnique, Automatique
Current research iterests: Optimal and Robust Control and Filtering, Hybrid Control Systems, Fault Detection and Fault Tolerant Control, Networked Control Systems, Computational Methods and CAD of control systems.
Domenii de competenţă ştiinţifică / Skills and Expertise: Kalman Filtering, Mathematical Computing, Extended Kalman Filters, Control Theory, Mathematical Modelling, MATLAB Simulation, Control Systems Engineering, Control Systems, Robotics, Modeling and Simulation
Referinţe:

                                                             – PIOS OMAGIU MEMBRILOR DECEDAŢI –


Adrian RUSU – Membru Titular Fondator
Membru Corespondent al Academiei Române
3 februarie 1946 – 12 noiembrie 2012
Profesor universitar doctor inginer, Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Microelectronica; Modelarea dispozitivelor electronice pe bază de semiconductori; simularea circuitelor electronice integrate sau cu componente discrete; măsurări electrice ale dispozitivelor electronice şi extragere de parametri; o nouă diodă Schottky cu un gradient lateral al concentraţiei de impurităţi; concepţia şi modelarea circuitelor integrate MOS funcţionale cu poarta rezistivă; optimizarea tensiunii de străpungere a unei joncţiuni pn cu poartă; modelul distribuit al tranzistorului MOS; tensiunea de străpungere a condensatoarelor MOS; modelarea tranzistoarelor cu inducţie statică; o nouă metodă de măsurare a duratei de viaţă a purtătorilor de sarcină în exces; caracterizarea tranzistoarelor MOS realizate în tehnologia SIMOX în vederea măsurării parametrilor de material; studiul fenomenelor de conducţie electrică neliniară; modele compacte ale tranzistoarelor bipolare şi MOS submicronice, o nouă categorie de circuite bazate pe dioda cu poartă.
Biografie


Bogdan MITRICĂ – Membru asociat
n. 3 noiembrie 1978, Urziceni – d. 8 noiembrie 2018, Bucuresti
Dr. Habil. Afiliere: Cercetator ştiinţific gr. 2 (în aşteptarea ordinului de confirmare CS 1), la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Fizică nucleară, radiaţie cosmică, fizica energiilor înalte, simulare Monte-Carlo, modele de interacţie hadronică, sisteme de propulsie Aerospaţiale. Activitate de cercetare în cadrul IFIN-HH, grupul de fizica astroparticulelor, radiaţie cosmică etc.
Realizări deosebite: proiectarea şi realizarea laboratorului mobil de măsurare a miuonilor cosmici, proiectarea şi realizarea a 2 sisteme de detecţie noi a miuonilor cosmici de energie mare în subteran, proiectarea şi dezvoltarea unui detector subacvatic de miuoni cosmici.
Biografie


Dan-Alexandru IORDACHE – Membru Onoare
2 septembrie 1939, Constanța – 15 ianuarie 2021, București
Profesor universitar dr., Fizician.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Fizica materialelor, Fizică asistată de calculator, aparate de măsurări magnetice, respectiv electrice; produse de informatică destinate învăţământului; proiectarea unor tronsoane de cabluri criogenice; studiul comportării materialelor electroizolante, magnetice şi – respectiv – supraconductoare în domeniul temperaturilor dintre azot lichid şi temperatura camerei, modelări matematice şi simulări numerice ale propagării ultrasunetelor prin materiale, implementare experimentală a tehnicilor acustice nonlineare etc.
Referinţe: CVPaul E. STERIAN – Preşedintele Secţiei, Membru Titular
22 noiembrie 1946 Râca, AG – 21 octombrie 2021, Bucuresti
Profesor universitar doctor inginer, Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Aplicate.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Electronică Cuantică, Fizică, Laseri, Transmisia optică a informaţiei, Optoelectronică, Optică Cuantică, Sisteme Deschise, Fotonică, Comunicaţii optice, Teoria cuantică a informaţiei.
Referinţe: CV
www.whoiswho-verlag.ro; www.pub.ro; www.aos.ro