MEMBRII SECŢIEI FILOSOFIE, TEOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE

                                               – MEMBRI din ROMÂNIA –

Aurel PAPARI
Membru Titular, Preşedintele secţiei
Medic Primar Psihiatru, Profesor universitar doctor, Preşedinte fondator al Fundaţiei şi Rector al Universităţii „Andrei Şaguna”.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Psihosociologia comunicării, Psiho-sociologie organizaţională, Psihosociologie juridică. Psihiatrie şi Nosologie psihiatrică. Expertiza medico-legală şi a capacităţii de muncă. Evaluare psihiatrică a adultului (Psihologie clinică – Evaluare şi intervenţie terapeutică). Controlul nervos al funcţiilor organismului; Adaptologie umană; Psihoneurofiziologia comportamentului uman. Investigaţia personalităţii prin metoda tridimensională. Psihologie aplicată; Psihologie managerială. Cercetările din domeniul neuropsihiatriei au fost evidenţiate prin publicarea unor volume deosebit de utile pentru studenţii în medicină şi rezidenţii în psihiatrie: Tulburări neuropsihice în SIDA; Terapie medicamentoasă şi recuperare în psihiatrie. Studierea fenomenului consumului de droguri – Tentaţie şi dependenţă. Securitate, Geopolitică şi Geostrategie, Genetică umană. Neuro-fiziologie.
Referinţe: CV

Angela-Felicia BOTEZ
Membru Titular, Preşedinte de onoare al secţiei
Profesor universitar, doctor în filosofie, CP I la Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române
Domenii de competenţă ştiinţifică: activitate de cercetare în domeniile filosofiei ştiinţei, epistemologiei, mentalului şi a ştiinţelor cognitive, istoriei filosofiei de limba engleză, istoriei filosofiei româneşti, filosofiei postmoderne. Contribuţie la afirmarea ştiinţei şi culturii româneşti: dezvoltarea şi aprofundarea unor idei şi concepte privind modele ale dinamicii ştiinţei: cumulaţionist, mutaţionist, sistemic; noi orientări filosofice asupra ştiinţelor cognitive şi inteligenţei artificiale, ideea paradigmei culturale şi a conceptelor integrative în ştiinţă, filosofie, artă, religie (antică, modernă, postmodernă), perspective comparativiste asupra filosofiei româneşti; redactor şef la „Revista de filosofie” şi „Revue Roumaine de Philosophie”
Referinţe: CV 


Mihai BĂDESCU

Membru Titular, Vicepreşedinte al secţiei
Profesor universitar, conducător de doctorat în ştiinţe juridice; Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept, Catedra de drept public şi relaţii internaţionale.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Drept constituţional şi instituţii politice; Teoria generală a dreptului; Contencios constituţional; Contencios administrativ; Filosofia dreptului; Dreptul Uniunii Europene; Drept parlamentar; Protecţia juridică a drepturilor omului; Introducere în studiul dreptului; Globalizare şi securitate; Drept constituţional şi instituţii politice.
Referinţe: CV

 

Theodor DAMIAN
Membru Titular
Preşedintele Filialei New York, SUA
Poet, teolog, profesor universitar dr. de filosofie şi etică la „Metropolitan College” din New York. În 1993 a fondat şi inregistrat cu autoritățile americane, „Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă”, Biserica „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel”, şi , de asemenea, cenaclul „Mihai Eminescu”. În acelaşi timp, Th. Damian a editat revista de cultură şi spiritualitate românească Lumină Lină. A debutat ca poet în revista Săptămâna Română, şi apoi a publicat în multe alte reviste din România şi din străinătate. Prima sa carte a fost volumul bilingv Liturghia cuvântului/ The Liturgy of the Word (1989), urmat de: Roua cărţilor, Dimineaţa Învierii, Rugăciuni în Infern, Ispita rănii, The Icons, Implicaţiile spirituale ale teologiei icoanei, Pasiunea textului, Nemitarnice, Poesias, Semnul Isar, Stihiri cu stânjenei etc.
Referinţe: CV


Gheorghe DĂNIŞOR
Membru Titular
Licenţiat în ştiinţe juridice, specialitatea drept la Facultatea de Drept a Universităţii „A. I. Cuza” Iaşi (1967-1972). Doctor în Drept cu teza „Filosofia dreptului la Hegel” (2001) susţinută la Universitatea din Bucureşti, conducător ştiinţific Prof.univ.dr. Nicolae Popa. Profesor universitar la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova; Cercetător principal I la Institutul Academiei Române „C.S.N. Plopşor”, Craiova; Conducător de doctorat la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova
Domenii de competenţă ştiinţifică: Teoria generală a dreptului; Filosofia dreptului.
Referinţe: CV

 

Nicolae DURĂ
Membru Titular
Profesor universitar titular HC şi conducător de doctorat în specializarea „Drept canonic”; prorector cu relaţiile internaţionale la Universitatea „Ovidius” Constanţa. Conducător de doctorat la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, precum şi la Facultatea de Teologie.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Studii şi cercetări religioase şi juridico-canonice al celor trei Religii Monoteiste (mozaică, creştină şi islamică); Drept canonic; Istoria Dreptului românesc; Drept internaţional. Protecţia juridică a drepturilor omului; Instituţii europene; Drept Social European; Drept european. Drepturile omului şi imperativul nediscriminării. Drept bizantin; Dreptul celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică); Istoria dreptului; Istoria instituţiilor europene. A iniţiat Masterat de Teologie Practică (Drept canonic, Omiletică-Catehetică, Liturgică şi Muzică religioasă).
Referinţe: CV

Mihai GOLU
Membru Titular
Profesor universitar, doctor in în psihologie
Domenii de competenţă ştiinţifică: orientată în domeniile psihologiei generale, psihologiei cibernetice, psihologiei personalităţii şi neuropsihologiei. Cercetările sale au adus contribuţii originale importante, recunoscute pe plan naţional şi internaţional, privind abordarea şi interpretarea psihicului şi a diferitelor funcţii şi procese particulare prin folosirea metodologiei ştiinţifice moderne a ciberneticii, teoriei comunicării şi informaţiei, teoriei generale a sistemelor; structura, dinamica şi mecanismele percepţiei vizuale şi auditive, mecanismele şi dinamica procesului de formare a noţiunilor, mecanismele şi dinamica proceselor decizionale în situaţii stohastice, nivelurile şi formele autoreglării personalităţii. Cea mai importantă contribuţie adusă în domeniul neuropsihiatriei constă în elaborarea conceptului de neuropsihon şi în formularea principiilor generale ale organizării structurii creierului uman.
Referinţe: CV

ÎPS Mihăiţă NIFON
Membru titular
Arhiepiscop de Târgovişte, Profesor universitar doctor în teologie Universitatea „Valahia”.
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare şi studii teologice. Publicaţii: peste 40 de studii, articole, recenzii şi reportaje publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate sau prezentate la congrese şi simpozioane internaţionale. Dreptatea lui Iahve şi Dreptatea lui Israel; Psalmul 24: teologie, traducere şi comentariu; Premise biblice asupra temei ecumenice: salvarea sau integritatea creaţiei; Relaţia teologică şi socială dintre individ şi societate în vechiul Israel; Traducerile Sfintei Scripturi în limba română; Mişcarea ecumenică şi Biserica ortodoxă; A new evolution of formation of the Old Testament Canon etc. Cărţi: Ortodoxie şi ecumenism – 2000, Misiune şi viaţa – 2001, Misiologie creştină – 2002, Orthodox Mission and Ecumenical Perceptions – 2002, The Christian Orthodox-Jewish Consultation şi Orthodox Youth and Ecumenical Movement (Geneva, 1978).
Referinţe: CV

Î.P.S. Teodosie PETRESCU
Membru Titular
Profesor universitar doctor în teologie, Arhiepiscop al Tomisului
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare teologică. Lucrările sale promovează unitatea spirituală a românilor de pretutindeni, credinţa ortodoxă constituind un liant solid, un mijloc de păstrare a identităţii poporului român oriunde s-ar afla. Alte lucrări promovează credinţa ca factor de echilibru spiritual al omului şi mijloc de redobândire a demnităţii, apropiindu-i pe oameni, dincolo de hotare, militând pentru necesitatea unei abordări ecumenice a spiritualităţii. Titluri: Dialogul între confesiuni, împărtăşirea învăţăturilor lui Hristos spre o posibilă comuniune, Înţelegerea între culte prin împreuna lucrare în opera samariteană, Rugăciunea comună între Biserici, modalitate de cunoaştere şi apropiere, Unitatea creştină şi unitatea Euharistică; Cărţi: Cartea Psalmilor şi importanţa ei în viaţa pastoral-misionară a Bisericii, Mărturii ale vieţii creştine dobrogene, Muzica Vechiului Testament, Viaţa iudeilor oglindită în Psaltirea lui David, Psaltirea cu explicaţii şi adnotări asupra termenilor biblici, Psaltirea ilustrată, Doamne, învaţă-ne să ne rugăm…, meditaţii biblice şi teologice, Sfânta Scriptură în muzică…
Referinţe: CV

Sorin IVAN – Membru Titular
Decan al Facultății de Științe Sociale, Politice și Umaniste, Universitatea ”Titu Maiorescu”. Profesor universitar doctor la Departamentul de Comunicare, Limbi Străine și Relații Publice, Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste, Universitatea ”Titu Maiorescu”. Cadru didactic asociat, la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, în cadrul Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan. Membru în Board-ul Contemporary Literature Press, Editura online a Universității din București.
Domenii de competenţă ştiinţifică: predă cursurile de Comunicare de specialitate în limba engleză, Elemente de cultură și civilizație în spațiile anglofone, Civilizație engleză și Civilizație și cultură engleză, Introducere în Științele Comunicării, Introducere în Sistemul Mass-media, Tehnici de redactare, Estetică și Comunicare, Presă și actualitate.
Referințe: CV

Andra SECELEANU – Membru Titular
Profesor universitar doctor în domeniul științele comunicării și prorector al Universității ”Andrei Șaguna”.
Domenii de competenţă ştiinţifică:
Comunicare politică și electorală, Comunicare în relațiile internaționale, Jurnalism.
Realizări deosebite: manager al proiectului ”University collaboration network at the Black Sea – UNIVER-SEA.NET”, pe parcursul căruia a dezvoltat, folosind cele mai avansate tehnologii informaționale, o comunitate virtuală în care se fac schimburi de bune practici şi cursuri comune. 2011-2013: a fost coordonator zonal într-o cercetare finanțată în cadrul proiectului European Journalism Observatory, finanțat de Scopes, Elveția, care a avut ca rezultate realizarea unei platforme multilingvistice de prezentare a unor studii comparative de jurnalism.
Referinţe: CV

Constantin CHIRIAC
Membru de Onoare
Profesor universitar dr., conducător de doctorat în domeniul Teatru și Artele spectacolului, Facultatea de Litere și Arte, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Fondator al Școlii de teatru în cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, Fondator al Școlii de management cultural în cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, Fondator al Școlii doctorale în cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, Fondator al Platformei Internațională de Cercetare Doctorală în Artele Spectacolului și Management Cultural în cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu. Fondator al Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru în cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu. Inițiator al parteneriatului de colaborare pentru coordonare doctorate între Universitatea Sorbonne Paris și Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu. Doctor Honoris Causa la universitățile: Leeds University Great Britain, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice Chișinău, Academia de Studii Economice din Moldova. Fondator al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Fondator al Bursei de Spectacole de la Sibiu. Fondator al Programului de Voluntariat Sibiu. Specializare: Teatru și Artele Spectacolului. Domenii de competență: Management cultural, Politici culturale, Tehnicile one man show-ului, Arta actorului de teatru, Arta actorului de film, Etic și estetic în artele spectacolului
Referințe: CV
www.sibfest.ro, www.tnrs.ro, www.sibiuartsmarket.ro
http://www.cnatdcu.ro/paneluri-cnatdcu/incepand-cu-data-de-7-septembrie-2012/stiinte-umaniste-si-arte/comisia-de-artele-spectacolului/
http://litere.ulbsibiu.ro/cadre-didactice/constantin-chiriac/

Ion CRISTOIU
Membru de Onoare AOSR
Domenii de competenţă ştiinţifică: jurnalist, scriitor şi analist politic român. Fondator de şcoală jurnalistică modernă. Publicaţii: Personaje de rezervă (1985); Lumea literaturii (1986); Povestitorii (1988); Un pesimist la sfârşit de mileniu (1999); Singur împotriv tuturor; Seria Istoria ca telenovelă – Istoria ca telenovelă, vol. l (2003) şi Istoria ca telenovelă, vol. 2 (2003); De la o lovitură de stat la alta (2006); Lumea văzută de un român rupt în fund; De la dosarele Legiunii la dosarele Securităţii (2006). În 1990, sub conducerea lui Ion Cristoiu, apar 3 publicaţii: Expres Magazin, primul ziar privat din România, ziarul Observator şi Zig Zag. Ultima publicaţie reuşeşte să ajungă la un tiraj de 600.000 de exemplare, un record pentru acea perioadă. În 1992 pune bazele ziarului Evenimentul zilei, cotidian considerat deschizătorul presei româneşti de după 1989. După ce părăseşte Evenimentul Zilei, Ion Cristoiu este colaborator la mai multe publicaţii, printre care: Național, Cotidianul, Azi şi Monitorul de Bucureşti. În perioada 9.XII.2002-10.VI.2003 Ion Cristoiu conduce postul de ştiri Realitatea TV. În prezent, realizează emisiunea „Ultimul cuvânt” [B1 TV].
Referinţe: CV; http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Cristoiu

Ioan N. ROŞCA
Membru de Onoare
Profesor universitar doctor în filosofie
Activitate didactică în domeniul filosofiei și jurnalismului la Facultatea de Filosofie, Universitatea București (1968-2001) și Facultatea de Filosofie și Jurnalism, Universitatea Spiru Haret (2001-2012), dimpreună cu funcția de Decan (2001-2010) și Șef de catedră (2010-2012).
Domenii de competenţă ştiinţifică: istoria filosofiei românești, istoria filosofiei universale, axiologie, antropologie filosofică, filosofia istoriei.
Realizări deosebite: afirmarea publicistică în trei domenii al culturii: filosofie (16 cărți ca unic autor și 10 cărți în colaborare, numeroase studii și articole); jurnalism cultural (5 cărți ca unic autor, numeroase eseuri și cronici de artă și literare); literatură (3 cărți de poezie și 1 volum de proză); contribuţii personale îndeosebi în istoria filosofiei românești (Repere ale filosofiei românești, 2017; ș. a. ), istoria filosofiei universale (Specificul fenomenologiei franceze: Maurice Merleau-Ponty, 2001; Filosofia modernă – empirismul și raționalismul, ediția a treia, 2006; Filosofia modernă – luminism francez și filosofie clasică germană, 2007), axiologie (Introducere în axiologie. O abordare istorică și sistematică, 2002; Valorile și condiția umană, 2014), antropologia filosofică (Introducere în antropologia filosofică, ediția a doua, 2010; Și…și. Eseuri antropologice, 2017; ș.a.), filosofia istoriei (Istoria în oglinda spiritului filosofic modern și contemporan, 2018), un sistem filosofic personal (Filosofia integrativității, 2021), jurnalism cultural (Modern și contemporan în plastica europeană, 2006; O constelație stilistică literară și jurnalistică, 2021; ș. a.); contribuţie, ca decan, la acreditarea (2002) şi confirmarea acreditării Facultăţii de Filosofie şi Jurnalism, Universitatea Spiru Haret; membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România și membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.
Referințe: CV

Emil VERZA
Membru de Onoare
Profesor universitar doctor în psihologie
Domenii de competenţă ştiinţifică: psihologie, psihopedagogie, educaţie, logopedie, psihologia persoanelor cu dizabilităţi. Publicaţii: Probleme psihologice ale jocului şi distracţiilor (1970); Îndrumător cu privire la cunoaşterea şi caracterizarea copilului preşcolar. Fişa pedagogică (în colaborare, 1972); Conduita verbală a şcolarilor mici (1973); Dislalia şi terapia ei (1977); Psihologia vârstelor (în colab. 1981); Ce este logopedia? (1982); Disgrafia şi terapia ei (1983); Probleme de defectologie, vol. XI, (coord. ştiinţific & coautor, 1983); Elemente de psihopedagogia handicapaţilor (coordonator ştiinţific şi coautor, 1990); Psihologia copilului (coautor,1991); Tratat de logopedie, vol. I-II (2003-2008). Autor a peste 35 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate româneşti şi străine [unele cotate ISI]. Membru în Colegiul de redacţie al revistelor: Psihologie, Educaţie Specială, Studii de Psihologie.
Referinţe: CV

Ioan LAZĂR
Membru Corespondent
Doctor abilitat (Dr. Habil.) în Cinematografie şi Media, Doctor în Ştiinţa Artei al Universităţii Paris Ouest, Doctor în Teoria şi Estetica Filmului al U.N.A.T.C. Bucureşti; cercetător al istoriei filmului românesc şi universal.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Istoria şi teoria filmului românesc şi universal, Estetica filmului, Stilurile cinematografice, Analiza limbajului audiovizual, Istoria teatrului, Ştiinţa Artei, Cinema şi Filosofie, Imagologie. Realizări deosebite: Autor al primei istorii universale a analizei stilistice a cinematografului; autor al primei istorii a tandemului personaj-actor de cinema; autor al primei monografii consacrate participării cinematografiei româneşti la Cannes, precum şi al celei dintâi panorame mondiale a formalismului cinematografic.
Activitatea profesională: Critic de cinema, profesor, jurnalist, editor.
Referinţe: CV, www.ucin.ro/

Henrieta Anişoara ŞERBAN
Membru Corespondent
Cercetator ştiinţific, lector univ. doctor în filosofie; Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Ştiinţe politice/Filosofie politică, Comunicarea politică, ideologiile şi studiile mass-media. Cărţi publicate: Ideologiile reformatoare, 2010; Paradigmele diferenţei în filosofia comunicării. Modernism şi postmodernism, 2007. Limbajul politic în democraţie, Bucureşti, 2006; Cartografierea marginalităţii, 2010. Co-editor: Construcţie şi deconstrucţie în filosofia americană contemporană, 2006; Matrici filosofice şi concepte integrative, 2009; Dincolo de propagandă: un instrumentar istorico-politic al filmului românesc, 2011. Traduceri a numeroase studii politice şi sociologice din limba engleză.
Referinţe: CV, http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?4

E. Viorica UNGUREANU
Membru Corespondent
Doctor în filosofie, cercetător ştiinţific
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare în domeniul filosofiei, psihologiei, ecologiei spirituale, neurologie, medicina chineză, fizică cuantică, biologie, medicină complementară. A pus bazele unei noi stiinte: Ecoeducaţia. Susţine cursuri în domeniul ecoeducatiei, ecologiei spirituale si al ştiinţelor socio-umane. Participa cu lucrări ştiinţifice la numeroase manifestări ştiinţifice organizate în cadrul unor universităţi europene de prestigiu din Finlanda, Marea Britanie, Norvegia, Cehia, Germania, Elveţia, Portugalia, Belgia, Olanda, Polonia, Grecia, Italia. A organizat si organizeaza manifestări ştiinţifice mai ales pe tema: medicina călătoriilor, parazitologie, medicină şi credinţă etc.
Referinţe: CV

Narcis-Stelian ZĂRNESCU
Membru Corespondent
Profesor universitar doctor, Univ. Spiru Haret, Univ. Bucuresti, Univ. Crestina D. Cantemir, SNSPA. Activitatea academică este dublată de activitatea desfaşurată în Parlamentul României, Camera Deputaţilor, Departamentul de relaţii internaţionale, în calitate de expert şi consilier parlamentar (1995-2009).
Domenii de competenţă ştiinţifică: filosofie, istoria mentalităţilor, hermeneuticii; istoria ideilor literare; filosofia minţii, comunicării culturale şi receptării psiho-sociale şi literare; discursul politic şi studiile de gen. Alte domenii: ştiinţe umaniste/filologie: semiotica şi ştiinţele textului; istoria literaturii franceze; francofonie; elemente fundamentale de cibercultură; modele hermeneutice. Metode şi sisteme de interpretare a textului; traductologie şi limbaje speciale; teoria genurilor literare. Ştiinţe politice: managementul comunicării în relaţiile internaţionale; modele şi studii de caz privind relaţiile economico-politice în zona Asia-Pacific; ziaristică: teoria şi practica presei; strategii şi modele de manipulare prin mass media; ştiinţele comunicării: teorii ale comunicării. Strategii comunicaţionale; teoria şi practica receptarii; receptologia sau ştiinţa comunicării. Sisteme, metode, strategii în problematica receptării textului.
Referinţe: CV

Ion DEACONESCU
Membru Onorific
A absolvit Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filologie (1968-1972). Doctor în filologie cu teza Teme şi discurs narativ în proza română şi iugoslavă în context european susținută la Facultatea de Limbi şi literaturi străine, Universitatea din Bucureşti (1983); Facultatea de Drept, Universitatea Europeană Drăgan, Lugoj. Licență în Drept, Universitatea din Craiova (1992-1997); Facultatea de Drept Nicolae Titulescu (2003). Profesor universitar, Catedra de Ştiințe Politice, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, Universitatea din Craiova; Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova; Profesor invitat, Universitatea din Malta.
Domenii de competenţă ştiinţifică: retorică politică, analiza limbajului politic, jurnalism politic, studii culturale est-europene, relații şi organizații internaționale.
Referinţe: CV

IPS Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Râmnicului Varsanufie Prahoveanul
Valentin GOGESCU
Membru Onorific
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor (2001-2014), fiind cunoscut sub numele Varsanufie Prahoveanul. Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Râmnicului (2014-prezent) sub numele de Varsanufie al Râmnicului, membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În 1994 a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București. A urmat cursurile de Masterat, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța (2002-2004), și pe cele de Doctorat, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova (2010-2013). Între anii 1999-2001 a îndeplinit misiunea de părinte spiritual la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Nifon Mitropolitul din București. Între anii 2000-2001 a coordonat activitatea educativă și spirituală, cu rangul onorific de director adjunct al Seminarului Teologic din București. Redactor, președinte și director al mai multor publicații din domeniu. A coordonat editarea şi publicarea Manualului de Religie pentru clasa a IV-a, aprobat la nivelul Comisiei Sectorului Învăţământ al Patriarhiei Române şi al M.Ed.C., la Editura Aramis, Bucureşti, 2006.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Religie; Teologie – Noul Testament; Pedagogie.
Referințe: CV

Ana-Rodica STĂICULESCU (BREZEANU) 
Membru Onorific
Doctor în ştiinţe socio-umane la Universitatea Paris 1 Pantheon-Sorbonne și este în prezent profesor universitar la Universitatea Ovidius din Constanta si conducator de doctorat la Scoala Doctorala de Sociologie din Universitatea din Bucuresti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Mobilitatea socială și teritorială, Dezvoltarea socială si construcția identitară, Sociologie juridică, metodologica științelor sociale, conducerea programelor de studii internaționalizate, programare curiculară
Referințe: CV, http://www.ana-staiculescu.ro/wp-content/uploads/2014/04/Anexa-I_CV_ARStaiculescu_.pdf

Laurenţiu ŞOITU
Membru onorific AOSR
Profesor universitar doctor emerit, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei. Director al Institutului de Educaţie Continuă (IEC). Doctor Honoris Causa al Universităţii „Andrei Șaguna” din Constanța
Domenii de competenţă ştiinţifică: Comunicare educaţională, Strategii de comunicare, Instituții de Educaţia adulţilor, Resurse educative ale mass-media, Mass-media și integrare culturală, Didactica mass-media, Comunicare interpersonală şi de grup. Medierea conflictelor, Pedagogia comunicării • Utilizarea NTI în cercetarea interdisciplinară – înfiinţarea Platformei MediaEC – Mijloace eficiente de dezvoltare inovare a Educaţiei şi Cercetarii • Primul Laborator de comunicare educaţionala – în care studenţii îşi controlează şi perfecţionează strategiile interrelaţionării eficiente • LPUFE – Laborator de Producere si Utilizare a Filmului Educativ, adresat studentilor dar şi altor categorii profesionale. Reforma educaţională
Referințe: http://doctorat.unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/04/Cv-SOITU.pdf

Dorin-Ioan URITESCU
Membru Onorific
Profesorul universitar doctor Dorin N. Uritescu a absolvit Facultatea de Limbă şi Literatură Română a Universităţii Bucureşti şi Facultatea de Filozofie din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Este doctor în filozofie Magna cum Laude al Universităţii Bucureşti. Iată câteva dintre importantele sale lucrări: “Contradicţii în exprimare”, “Pleonasmul în limba română”, “Fascinaţia numelui – studiu al creaţiei lexico-semantice şi stilistice”, “Dicţionar explicativ de forme şi sensuri greşite ale unor expresii şi locuţiuni consacrate”, “Dinamica actuală a limbii române”, “Greşeli de exprimare”.
Ambasador al României în Europa și peste ocean, Dorin Uritescu a promovat Cultura și civilizația românească la rang de cercetare și înalt studiu.
Referințe: CV

Adrian ALUI GHEORGHE
Membru asociat AOSR
Doctor în filologie, poet, jurnalist.
Domenii de competenţă ştiinţifică: filosofie, activitate redacţională şi publicistică. Profesor asociat la Facultatea de Muzică din Piatra Neamţ, filială a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, unde susţine cursul de Estetică generală și estetică muzicală; Activitate publicistică: peste 600 de articole (studii, eseuri, cronici literare, interviuri) în reviste de cultură precum: Ceahlăul, România literară, Convorbiri literare, Luceafărul, Jurnalul literar, Viaţa Românească, Cuvîntul, Adevărul literar şi artistic, Cronica, Steaua, Bardul literar, Poesis, Antiteze, Ateneu, Timpul, Dacia Literară, Steaua, Forum, Hyperion, Familia, Vatra, Contemporanul, Ziua Literară, Origini (SUA), Apostrof , Orizont, Calende, Argeş, Revista nouă etc.; Membru în Juriul Uniunii Scriitorilor din România
Referinţe: CV

 

Diana-Domnica DĂNIŞOR
Membru asociat AOSR
Profesor univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
Specializare: filologie și drept
Domenii de competență ştiinţifică: jurilingvistică, franceză juridică, drept, metodologie juridică, etică și integritate academică, cercetare științifică, teorie generală
Realizări științifice deosebite: 251 de citări, prezență masivă în biblioteci naționale și internaționale de prestigiu, prezență în baze de date internaționale
Publicaţii Importante: 
• Cărți publicate în edituri din țară și străinătate (nr.) – 18 cărți; 3 cărți în calitate de coordonator; 35 cărți traduse din și în limba franceză ;
• Articole în reviste cotate BDI (nr.) – 44; 
• Conferinte internationale publicate în volume (nr.) – 15; 
Referințe: CV

Marius Augustin DRĂGHICI
Membru asociat AOSR
Cercetător ştiinţific, doctor în filosofie, la Institutul de Filosofie si Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
Domenii de competenţă ştiinţifică: studii de epistemologie, filosofie kantiană, axiologie filosofia ştiinţei şi istoria filosofiei. Activitate didactică: seminarii de filosofie kantiană şi de axiologie în cadrul Universităţii Bucureşti. Cărţi publicate: Experimentul raţiunii pure. Deducţia kantiană a categoriilor, 2010. Coordonări de volume: Construcţie şi deconstrucţie în filosofia americană contemporană, 2005. Matrici filosofice şi concepte integrative, 2009. Metafizică şi hermeneutică, 2010. Categorii şi concepte în filosofia ştiinţei, 2011. Fenomenologia Spriritului, 2011. Traduceri: David Farrell Krell, De Paul University, Locuri nefamiliare. Secvenţe arhitectonice din Heidegger şi Freud, în volumul Construcţie şi deconstrucţie în filosofia americană contemporană, 2006.
Referinţe: CV, http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?4

 

Nicolae GEORGESCU
Membru asociat AOSR
Profesor universitar doctor, Istoric literar, filolog, Decan al Fac. de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii publice – Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti. Membru al Uniunii Scriitorilor din România; eminescolog.
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetarea operelor lui Mihai Eminescu. Cărţi publicate: A doua viaţă a lui Eminescu, 1994. Cercul strâmt. Arta de a trăi pe vremea lui Eminescu, 1995; Eminescu şi editorii săi, 2000; Moartea antumă a lui Eminescu (1883-1889), 2002; Cu Veronica prin Infern. Cartea regăsirilor, 2004; Cu Veronica prin Infern. Cartea despărţirilor, 2004; Recife. Eseuri de oceanografie, 2005; Un an din viaţa lui Eminescu (martie 1881-aprilie 1882), 2006; Scrisul, ca o taină, 2008; Cartea trecerii. Boala şi moartea lui Eminescu, 2009; Jupâneşti pe Râul Doamnei. O monografie subiectivă, 2010. Articole: Redefinirea eminescologie ca ştiinţă; Metafora luminii în poezia lui Eminescu; Despre punctuaţia poeziei eminesciene; Mit, eponimie, paronomasie în literatura română; Pentru o arhivă de personaje
Referinţe: CV, http://www.spiruharet.ro/facultati/jurnalism-bucuresti/cadre/a8775fb072165dcec2ee87c262609880.pdf

Stelian MANOLACHE
Membru asociat AOSR
Conferențiar universitar titular, Doctor, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea “Ovidius” Constanţa
Domenii de competenţă ştiinţifică: Activitate de cercetare în domeniul Istoria şi filosofia religiilor, Predare cursuri disciplinele: Religiile abrahamice în contextual postmodernismului, Coranul și drepturile omului, Istoria și filosoafia religiilor, Slujitorii religiilor monoteiste şi calităţiile lor religios-morale după cărţile lor sfinte, Filosofia religiilor monoteiste, Istoria filosofiei, Istoria şi filosofia religiilor, Formare duhovnicească, Teologie fundamentală, Cunoaşterea lui Dumnezeu în lumina Sfintei Scripturi, Cunoaşterea lui Dumnezeu din perspectivă filosofică, Revelaţie dumnezeiască, Teologie şi cultură, Istoria gnozei şi gnosticismului, Instituţii sociale şi religioase vetero-testamentare
Referințe: CV

Nela MIRCICĂ
Membru asociat AOSR
Conferențiar universitar doctor la Facultatea de Științe Economice a Universității „Andrei Șaguna” din Constanța.
Domenii de competenţă ştiinţifică: filosofie, comunicare
Realizări deosebite: activitate publicistică în domeniile filosofie, fenomenologie, filosofie românească, politici sociale, etică și comunicare. Cărți publicate la edituri de prestigiu: Gândire fenomenologică și intenționalitate, Filosofie cognitivă și etică fenomenologică, Etică și politici sociale; cărți în coautorat: Protofenomenologia istoriei; numeroase studii în volume colective, articole indexate BDI și ISI. Numeroase participări la conferințe naționale și internaționale. Citată în teze de doctorat și în studii care figurează în baze de date internaționale, conform Google Academic
https://scholar.google.com/citations?user=FXNK_h8AAAAJ&hl=ro
Face parte din colective de cercetare și implementare a unor proiecte de asistență pentru dezvoltare. Membru în comitetele științifice ale unor reviste/conferințe naționale și internaționale.
Referințe: CV

Ion NEACŞU
Membru asociat AOSR
Profesor universitar dr. Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Domenii de competenţă ştiinţifică: Reforma educaţională; curriculum-dezvoltare curriculară; psihologie educaţională; teorie şi practici în consilierea învăţării; psihopedagogia antrenamentului creativ; managementul resurselor umane; managementul calităţii; selfmanagement; managementul inovaţiei; coordonare programe / proiecte de cercetare; psihopedagogie sportivă; didactici moderne aplicate; e-learning.
Referinţe: CV

 Ioan-Gheorghe ROTARU
Membru asociat AOSR
Profesor universitar doctor habil., Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus”din București, Facultatea de Teologie Pastorală
Specializare: Teologie, Filosofie
Domenii de competență ştiinţifică: Specialist în Istoria și filosofia religiilor, Drept bisericesc, Drepturile omului , Libertate religioasă
Realizări științifice deosebite: 11 cărți, 9 volume editate (co-editor) în limba engleză, ca urmare unor conferințe științifice internaţionale (Proceedings). 15 volume editate (co-editor) (volum multilingual), ca urmare unor conferințe științifice internaţionale (Proceedings). 22 volume editate. Editor coordonator /Editor-in-chief: Ediții speciale, jubiliare/jurnale internaționale. Membru în comitetele științifice, reviewer – peste 4600 de conferințe internaționale din 73 țări de pe 6 continente. Member – Committee for Interfaith Dialogue – Institute for Peace Studies in Eastern Christianity, Harvard Divinity School, Harvard Square, Cambridge, MA. United States of America.
Publicaţii Importante: Cărți publicate în edituri din țară și străinătate – 11. Articole în reviste cotate ISI – 3. Conferinte internationale publicate în volume – 38. Premii internaționale – 29.
Referințe: CV

                                              – MEMBRI DIN STRĂINĂTATE –

Richard AMOROSO
Membru de Onoare, SUA
Prof. univ. dr., Filosof şi Psiholog. A lucrat în domeniul psihologiei, astrofizicii, roboticii şi a creat Universitatea Noetică Internaţională şi revista „The Noetic Journal” care se ocupă de studii asupra conştiinţei din unghiul de vedere al unei noi teorii ontologice şi cosmologice. Scopul teoriei noetice este să elaboreze o concepţie epistemologică şi o ontologie a conştiinţei care să includă toate formele cunoaşterii ştiinţifice şi teologice referitoare la aceasta.R. Amoroso a colaborat cu J.P. Vigier, K.H. Pribram şi M. Drăgănescu în elaborarea lucrărilor sale.
Referinţe: CV

 


David CHALMERS
Membru Titular, SUA
Profesor şi director asociat la Centrul de studii asupra conştiinţei al Universităţii din Arizona. A predat cursuri pe teme precum: computerul şi mintea; conştiinţa; conţinutul mental; paradoxuri şi dileme; filosofia mentalului, a timpului şi a universului; sensul vieţii; raţionalitate, identitate şi moralitate; minte şi modalitate; dimensiuni fundaţionale în ştiinţa conştiinţei; perspective filosofice asupra individualului.
Referinţe: CV

 

 

 


Ted HONDERICH
Membru de Onoare, ANGLIA
Domenii de competenţă ştiinţifică: Profesor dr. cu activitate de cercetare în domeniile filosofiei ştiinţei, mentalului şi ştiinţelor cognitive, principiul umanităţii, terorism, democraţie, filosofia dreptului internaţional, conceptul de pedeapsă, problema determinismului, filosofia conservatoare. A editat The Oxford Companion to Philosophy. Pe lângă preocupările sale pentru logică, filosofia ştiinţei, a psihologiei şi a mentalului, un domeniu abordat cu consecvenţă este cel de filosofie morală şi politică. A scris o autobiografie filosofică şi este Preşedintele Royal Institute of Philosophy. Numeroase apariţii în emisiuni de radio şi televiziune.
Referinţe: CV 

 


Menas KAFATOS
Membru de Onoare, SUA
După locul de muncă post-doctoral la NASA Goddard Space Flight Center, s-a alăturat Universităţii George Mason şi a fost profesor la Universitatea de Ştiinţe interdisciplinare între 1984 şi 2008, unde, de asemenea, a servit ca decan al Şcolii de Ştiinţe Computaţionale şi director al Centrului de cecetare pentru Observarea Pământului şi spaţiului. Împreună cu o echipă de oameni de ştiinţă, a aderat la Universitatea Chapman în toamna anului 2008. El este decan al Colegiului Schmid de Ştiinţă şi Tehnologie de la Universitatea Chapman, servind ca decan în 2009-2012.
Referinţe: CV

 

Yves KODRATOFF Yves
Membru de Onoare, FRANŢA
Cercetător la Centrul francez de Cercetare Ştiinţifică (CNRS).
Referinţe: CV 

 

 

 

 

Giorgi KVESITADZE
Membru de Onoare, GEORGIA, Tbilisi
PhD, DSci, Full Professor, President of Georgian National Academy of Sciences
Director of Durmishidze Institute of Agricultural Univesrsity of Georgia (DIBBAUG), Member of the Georgian National Academy of Sciences, Dr. Kvesitadze, is also Academician-Secretary of the of Biological Department of the Georgian National Academy of Sciences and coordinates many prominent S&T activities and initiatives in Georgia in the field of biological sciences / biotechnology. He is a Member of Editorial Boards of three international Journals, two Journals of Russian Academy of Sciences and Journal of the Academy of Sciences of Georgia. In 1992-1994 he was Minister of Agriculture and Food Processing of Georgia. Dr. Kvesitadze held over 80 seminars in the USA, Germany, Belgium, Austria, France, England, Spain, Italy, etc.
Main fields of activity: Collection of mesophilic and extremophilic microorganisms (more than 3000 strains), Characterization of stable enzymes (cellulases, xylanases, amylases, etc) isolated from microorganisms growing at extreme conditions, Elaboration of new technologies based on the action of microorganisms and their enzymes, Investigation of microorganisms and plants abilities to assimilate and metabolize organic ecotoxicants and heavy metals, Biological control of plant bacterioses. Dr. Kvesitadze participated (mainly as project director in 20 International and National grants. He has more than 200 Scientific publications in National and International Scientific Journals and 6 Monographs
Referinţe: CV

Hans LENK
Membru de Onoare, GERMANIA
Decan 1973-1975 (Universitatea din Karlsruhe). Din 1983, Decan al Facultăţii Europene, de cinci ori numit distinguished visiting professor la Universităţile Massachusetts, Fort Worth/TX (TCU), Budapesta (TU), Moscova şi altele; opt titluri onorifice de doctor, spre exemplu, la Moscova, Budapesta, Pécs, Cordoba/Argentina, Rostov/Don; cinci mandate prezidenţiale la societăţi filosofice internaţionale bilaterale, cum ar fi Societăţile de Filosofie Argentiniană-Germană, Ciliană-Germană, Ungară-Germană, Română-GERMANĂ şi Societatea Rusă-Germană pentru Filosofia Ştiinţei şi Tehnologiei. A fost Preşedintele Societăţii Filosofice Germane. Membru al Academiei Internaţionale de Filosofie a Ştiinţei şi al Institutului Internaţional de Filosofie (1996-1999) şi Vice-preşedinte al FISP.
Referinţe: CVVictor MORARU
Membru de Onoare, Republica MOLDOVA
Profesor universitar Universitatea Stat din Moldova; Coordonator al Secţiei de Ştiinţe Sociale şi Economice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Domenii de specializare şi cercetare: Funcţionalitatea sistemelor politice contemporane; procesele de integrare europeană şi relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova; provocările democraţiei mediatice – raporturile dintre acţiunea mediatică şi acţiunea politică în societatea contemporană.
Referinţe: CV

 

 

Serge ROSSIGNOL
Membru de Onoare, CANADA
Dr. Serge Rossignol este profesor la Departamentul de Fiziologie de la Université de Montréal. Îşi desfăşoară activitatea la Catedra de cercetare pe maduva spinarii si este parte a echipei multidisciplinare de reabilitarea mersului (medicină şi nanomedicina regenerativa CIHRs).
Referinţe: CVIuliu-Marius MORARIU (ierom. Maxim)
Membru de Onoare, CANADA, Quebec
Părinte și cercetător doctor în teologie, Episcopia Ortodoxă Română a Canadei, Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Saint Hubert, Quebec
Iuliu Marius Morariu (ieromonahul Maxim) este doctor în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, România, din anul 2019, și doctorand al Universității Pontificale Angelicum din Roma (științe sociale). Este membru în board-ul editorial a 10 reviste (2 indexate web of Science), Secretarul Științific al Centrului „Ioan Lupaș” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Clujeană, membru al Institutului de Istorie Eclesiastică „Nicolae Bocșan” din Cluj-Napoca, secretarul științific al Despărțământului „Vasile Moga” al ASTREI Sebeș și cercetător asociat al Universității din Pretoria, Africa de Sud. A publicat, editat, coordonat sau tradus 28 de volume și peste 400 de studii și articole de teologie și istorice, în țară și în străinătate. Este de asemenea colaborator al Radio Someș (Bistrița), Radio Renașterea (Cluj-Napoca) și Radio Trinitas (București). În anul 2020, a devenit de asemenea cetățean de onoare al localității natale, Salva, județul Bistrița-Năsăud. Pentru activitatea publicistică și de cercetare, a primit de-a lungul timpului mai multe premii și distincții.

 


                                                  – PIOS OMAGIU MEMBRILOR DECEDAŢI – 

Grigore Constantin BOSTAN 
Membru Titular AOSR
n. 4 mai 1940 – d. 17 nov. 2004
Membru al Uniunilor Scriitorilor din România, Republica Moldova şi Ucraina. Membru de onoare al Academiei Române (1991) şi membru al Academiei Şcolii Superioare din Ucraina (1993). Este preşedinte-fondator (1989-1990) şi apoi copreşedinte al Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi. A debutat, în anul 1961, cu poezia Drumeţii în săptămânalul „Cultura Moldovei” din Chişinău. Ca etnolog care a înfiinţat pe lângă Universitatea din Cernăuţi o arhivă de folclor şi a organizat cercetări sistematice în satele româneşti din nordul Bucovinei şi din Transcarpatia, Bostan a adus o contribuţie substanţială la cunoaşterea spiritualităţii unei importante ramuri a românităţii. Biografie

Mihai DRĂGĂNESCU
Academician, Membru de onoare AOSR
n. 6 octombrie 1929, Făget [PH] – d. 28 mai 2010, Bucureşti
Inginer, autor, eseist şi filozof român, specialist în electronică.
Membru corespondent, membru titular şi apoi preşedinte al Academiei Române. A fost profesor la Institutul Politehnic din Bucureşti şi director general al ICI – Institutul de cercetare în Informatică. A avut contribuţii la dezvoltarea teoriei tuburilor electronice (influenţa capacităţilor între electrozi asupra circuitelor electronice) şi dispozitivelor semiconductoare (teoria tranzistorului la nivele mari de injecție, efecte capacitive şi inductive în dispozitive semiconductoare etc.) sintetizate în numeroase lucrări.
Lucrări publicate
[sursa: wikipedia, http://wiki.eanswers.com/ro/Mihai_Dr%C4%83g%C4%83nescu?ext=t&cid=5083 ]
• Circuite cu tranzistoare (1961) – în colaborare și sub redacția lui T. Tănăsescu
• Electronii la lucru (1961)
• Procese electronice în dispozitive semiconductoare în circuit (1962)
• Electronica corpului solid (1972)
• Muncă și economie (1974)
• Sistem și civilizație (1976)
• Profunzimile lumii materiale (1979)
• Precursori români ai ciberneticii (1979) – în colaborare
• A doua revoluție industrială (1980)
• Informația între practică și fenomen (în volumul „Procese revoluționare în știință și tehnică și dezvoltarea societății”, colecția „Idei contemporane”, 1980)
• Ortofizica – Încercare asupra lumii și omului din perspectiva știintei contemporane (București: Ed. Științifică și Enciclopedică, 1985) – o lucrare controversată
• L’Universalité ontologique de l’information (București: Ed. Academiei Române, 1996, ISBN 973-27-0580-9)
Biografie – Referinţe: http://www.studii.crifst.ro/doc/2012/2012_2_02.pdf

Mihnea GHEORGHIU
Academician, Membru de onoare AOSR
n. 5 mai 1919 – d. 11 decembrie 2011
Poet, prozator, dramaturg, eseist, cineast şi traducător român asociat cu (neo)avangardismul. Debut ca scriitor: 1937. Atras de personalitatea domnitorului cărturar Dimitrie Cantemir, Mihnea Gheorghiu i-a dedicat două romane cu caracter eseistic: „Două ambasade”, reluat sub titlul „A venit un om din răsărit”. Au urmat romanul „Enigma din strada presei” şi volumul de povestiri „Cele două roze” după piesele lui William Shakespeare. Între 1944 şi 1946 a fost redactor-şef al ziarului „Scânteia tineretului”. Începând cu 1948-1949, abordează proletcultismul, adică pactizează cu noua putere comunistă instalată aparent definitiv după ce regele Mihai I este silit să abdice. Fondează însă în 1961 revista „Secolul 20”, al cărei redactor-şef rămâne până în 1963. Ca dramaturg, Mihnea Gheorghiu a scris mai multe drame istorice: „Tudor din Vladimiri”, „Istorii dramatice”, „Zodia taurului”, „Patetica ’77”, cărora li se adaugă scenariile de filme pentru „Porto-Franco”, „Tudor”, „Zodia Fecioarei”, „Pădurea pierdută”, „Cantemir”, „Hyperion”, „Tănase Scatiu”, „Burebista”. Cu acelaşi spirit erudit şi subtil, el a scris studii şi eseuri de critică şi istorie a culturii adunate în volumele „Modalitatea conformistă a artei”, „Orientări în literatura străină”, „Scene din viața lui Shakespeare”, „Scrisori din imediata apropiere”. A fost deosebit de apreciat ca traducător, printre alţii, ai lui Gabriel Garcia Marquez şi William Shakespeare.
Biografie – Referinţe: http://www.referatele.com/referate/romana/Mihnea-Gheorghiu/

I. Petre BIELTZ
Filosof-logician, Membru de onoare AOSR
n. 21 iunie 1937 – d. 12 august 2013
Prof. univ. dr. Petre Bieltz, doctor în filosofie, distins logician, a fost o personalitate remarcabilă, cu o binemeritată recunoaştere internaţională, profesorul Petre Bieltz a predat cursuri de logică la numeroase facultăţi ale Universităţii din Bucureşti şi a avut contribuţii în logică generală, logică simbolică, istoria logicii şi în domeniul logicilor aplicate. Profesorul Petre Bieltz a publicat numeroase lucrări şi manuale de logică pentru elevii din învăţământul preuniversitar şi pentru studenţi. Profesorul Petre Bieltz a fondat Asociaţia de Logică „Organon” – România şi a fost membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, vicepreşedinte al Asociaţiei de Filosofie Româno-Germane, membru consultant agregat al Centrului Superior de Logică şi Ştiinţe Comparate din Bologna, Italia. Profesorului Petre Bieltz i-a fost acordat un Certificat de Merit de International Biographical Centre, Cambridge şi a fost membru al Research Board of Advisors, American Biographical Institute.
Biografie – Referinţe: http://psihologia.3x.ro/htm/cv_petre_bieltz.php

ÎPS Ggherasim CRISTEA
Membru de Onoare AOSR
n. 14 noiembrie 1914 – d. 9 aprilie 2014
Fost Arhiepiscopul Râmnicului, a realizat lucrări de cercetare teologică, istoria unor importante lăcaşe de cult, a unor proeminente feţe bisericeşti sau meditaţii teologico-psihologice; activitate pastoral-misionară şi culturală, extinderea învăţăturii de credinţă ortodoxă. Grijă deosebită pentru restaurarea mănăstirilor şi bisericilor din Eparhie. Are merite deosebite în organizarea Observatorului Geodinamic Căldăruşani (în colaborare cu Institutul de Geodinamică al Academiei Române), în reabilitarea mai multor biserici, monumente istorice şi de înfiinţarea unor muzee din Arhiepiscopia Bucureştilor, unde sunt expuse obiecte de patrimoniu de mare valoare ca de exemplu icoane pictate de Nicolae Grigorescu, tablouri de G. Tătărăscu, Sava Henţia. Volume: Războiul de independenţă în documentele Episcopiei Râmnicului şi Argeşului, Un sfânt printre oameni: Sfântul Calinic Cernicanul; Un paşoptist de seamă: Preotul Radu Şapcă; Istoria Mănăstirii Govora, Istoricul Mănăstirii Hurezi, Istoria Eparhiei Râmnicului, Vistierii de cuvinte, Viaţa Sfântului Constantin Brâncoveanu şi a celor Pătimitori cu dânsul etc.
Biografie Referinţe: http://www.arhiram.ro/ierarhi/ips-gherasim

Victor-Mihai BOTEZ
Membru de Onoare
1 februarie 1933, Buftea – 3 martie 2018, Bucureşti
Doctor în filosofie (estetică) (1981), eseist, memorialist, filosof şi jurnalist
Domenii de competenţă ştiinţifică: Radioreporter, redactor principal, corespondent special la Radiodifuziunea Română (1950-1958), realizator emisiuni radio; comentator de politică externă, Fotoreporter, secretar de redacţie, Secretar general de redacţie, publicist comentator, membru în colegiul Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate (1978-2010). Cronicar parlamentar (1990-2010). Traduceri din şi în limba franceză. Autor a numeroase articole şi comentarii referitoare la operele lui Lucian Blaga şi Mircea Eliade. Cărţi publicate: Informaţie, cunoaştere, acţiune (1983); Comunicare şi valoare în presă (1986); Fotografia în clubul artelor (1996); Privind înapoi fără mânie. Reportaj dintr-o viaţă (2004); Nobilimea la români / La noblesse roumaine, Romanian Nobility (2007).
Referinţe: Biografie 

Marin PETRIŞOR
Membru Onorific
27 ianuarie 1933, Fălcoiu (Olt) – 10 martie 2018, Constanţa
Profesor universitar emerit, doctor în filologie. A absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universităţii din Bucureşti în 1955. A activat la catedre de prestigiu din ţară şi a predat în Statele Unite ale Americii printre care Universitatea Washington din Seattle, SUA, unde a predat Limba şi cultura română. În 1990 a revenit la Constanţa, la Facultatea de Litere şi Teologie a noii Universităţi Ovidius, punând umărul la consolidarea prestigiului ei. A fost şeful catedrei de Limbă Română şi Limbi Clasice, iar din anul 1997 a devenit decanul facultăţii.
Domenii de competenţă ştiinţifică: dialectologie şi toponimie, cercetarea graiurilor insulare şi a graiurilor româneşti de tranziţie.
Referinţe: Biografie

Gheorghe-Constantin MARINESCU
Membru de Onoare
8 martie 1928, Galaţi – d. 16 noiembrie 2019, Iaşi
profesor universitar doctor docent în filosofie
Domenii de competenţă ştiinţifică: sociologie, filo¬sofie, istorie, pedagogie, politologie, ecologie şi drept. A adus o contribuţie valoroasă organizaţiei Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, având ca rezultat restabi-lirea drepturilor românilor de pretutindeni de a se implica şi de a contribui la viaţa social-politică a ţării. Profesor emerit şi consultant academic al Universităţii Francofone Internaţionale din Bruxelles. A înfiinţat şi condus timp de aproape două decenii, la Institutul de Medicină şi Farmacie din Iaşi, Cabinetul pedagogic şi Cabinetul me¬todologic al absolventului, ca laborator de investigare şi optimizare a modului de integrare a absolvenţilor în domeniile de specialitate. Publicaţii: peste 30 de cărţi, 600 de articole, studii, interviuri şi reportaje. A colaborat la revistele Ateneu, Convorbiri literare, Cronica, Tribuna, Steaua, Astra, Pagini Dunărene, Analele Universităţii Al. Ioan Cuza din Iaşi, Analele Facultăţii de Drept, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, precum şi la reviste din Chişinău (Republica Moldova), Padova (Italia), Gent (Belgia).
Referinţe: Biografie

Sergiu TAMAŞ
Membru Onorific
19 ianuarie 1929, Bosia, IS – 31 octombrie 2020, București
Profesor universitar doctor în filosofie.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Geopolitică; management politic; prospectivă socială, dezvoltare socială şi ecologie, Umanism, mutaţii tehnologice şi ecologia politică; Strategii internaţionale ale dezvoltării etc.
PUBLICAŢII-cărţi: Cunoaşterea faptului social (în colaborare cu H. Culea), Ed. Politică, Bucureşti, 1972; Cercetarea viitorului, Ed. Politică, Bucureşti, 1976; Studiul sistemelor în ştiinţa conducerii (în colaborare cu Paul Constantinescu), Bucureşti, 1979; Introducere în ştiinţa conducerii, Ed. Politică, Bucureşti, 1982; Ştiinţă şi conducere, Ed. Politică, Bucureşti, 1984; Dicţionar Politic. Instituţiile democraţiei şi cultura civică, Ed. Academiei Române, Buc. 1993; Dicţionar Politic. Ediţia a doua revăzută şi adăugită Ed. Şansa, Bucureşti, 1996; Geopolitica – Ed. Noua Alternativă, Buc. 1995; Geopolitica – Ediţia a doua ,Ed. Institutului de Teorie Socială, Buc. 1999; Prospectiva socială, Ed. Victor, Bucureşti, 1999; Management politic, Ed. Universitară, Bucureşti, 2006.
Referinţe: Biografie

Gabriel Marius NAGÂŢ
Membru asociat AOSR
13 septembrie 1958, Buzău – d. 22.03.2021, București
Cercetător ştiinţific, doctor în filosofie, la Institutul de Filosofie si Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Studii şi cercetări sociologice [Despre utopia televiziunii perfecte; Mediatizarea agenţilor politici prin jurnalele de televiziune; Monitorizarea reflectării vieţii politice în emisiunile posturilor TV]. Cărţi publicate: Studii de filosofia ştiinţelor sociale, 2011; co-editor: Introducere în teoria cunoaşterii ştiinţifice. Prezentare tematică – Texte – Literatură, 2004. Tendinţe în filosofia ştiinţelor socio-umane, 2008. Categorii şi concepte în filosofia ştiinţei, 2010. Traducător al unor cărţi de specialitate din limba engleză. Titluri de articole: Sociologia ca ştiinţă; Raţionalitatea ştiinţifică: presupoziţii şi modele; În căutarea raţionalităţii ştiinţifice: discursul teoretic şi discursul practic; Valoarea explicativă a ştiinţelor sociale; Conceptul weberian al explicaţiei sociologice; Relaţia pragmatism-empirism în filosofia americană contemporană; Construcţie şi deconstrucţie în filosofia americană contemporană; Explicaţie prin înţelegere? Complementaritatea explicaţiilor în ştiinţele sociale etc.
Referinţe: Biografie, http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?4

Constantin VLAD
Membru Titular Fondator
8 septembrie 1926, Calafat DJ – 21 mai 2021, București
Profesor universitar, doctor în filosofie, ambasador, diplomat
Domenii de competenţă ştiinţifică: Ambasador al României în Finlanda şi Japonia, de unde şi-a continuat activitatea de promovare a României în organismele internaţionale. Activitatea ştiinţifică, orientată către domeniul relaţiilor internaţionale, s-a concretizat prin publicarea de studii şi cărţi în domeniul securităţii europene, cursuri de teorie şi istorie a relaţiilor internaţionale şi diplomaţiei. Abordează teme privind terorismul internaţional, reforma ONU, politica comună externă şi de securitate a Uniunii Europene. Titluri de cărţi: Eseuri despre Naţiune (1971); România şi Securitatea Europeană (ed.). (1984); Japonia. Introducere în istorie, cultură şi civilizaţie (1998); Relaţiile internaţionale în Istoria Modernă (2001); Relaţii internaţionale politico-diplomatice contemporane (2001); Dreptul internaţional umanitar la începutul Secolului XXI (co-ed.) (2003); Diplomaţia Secolului XX (2006); Helsinki-Tokyo-Canberra – Puncte cardinale îndepărtate. Note ale unui fost ambasador al României (2011).
Referinţe: Biografie

Simion CIOATĂ
Membru de Onoare AOSR
12 ianuarie 1937, Vâtava, MS – iulie 2021
Profesor universitar, doctor
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare în domeniul filosofiei şi publicistică

Sebastian DUICU
Membru Onorific
25 iulie 1947, Craiova – 14 decembrie 2021, Craiova
Doctor în istorie [2003-2007; Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie];
Domenii de competenţă ştiinţifică: Expertiza şi evaluarea operelor de artă, Bazele evidenţei ştiinţifice – specialitatea artă; muzeografie. Expert tehnic judiciar – artă religioasă (Ministerul Justiţiei); Membru titular autorizat ANEVAR (Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România), Expert în domeniile „Bunuri cu semnificaţie artistică: artă religioasă sec. XIII-XIV, XV-XIX şi XX” (Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional). Expert în domeniile: Cercetare monumente istorice: A – studii, investigaţii, cercetări şi evidenţă a monumentelor istorice, G – inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (Ministerul Culturii şi Cultelor – Protejarea Monumentelor Istorice); Inspector eparhial (Patriarhia Română – Departamentul Patrimoniu); Şef Secţie Cercetare-Documentare. Formare Profesională; Cercetător I, la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”; Muzeograf IA şi Şef secţie Cercetare-documentare, [Administraţia Prezidenţială, Muzeul Naţional Cotroceni, Secţia Cercetare]
Referinţe: CV

S-a retras la cerere
Ionuţ Constantin ISAC
Membru Corespondent
Cercetător ştiinţific 1, doctor în filosofie, Institutul „George Bariţu” al Academiei Române, Cluj Napoca.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, filosofiei şi publicistică: Considerations on some Historical and Contemporary Issues in Lucian Blaga’s Metaphysics, Formarea cadrelor didactice şi educaţia adulţilor; Autoorganizarea – o perspectivă asupra educaţiei; A Parallel between the Structural-Phenomenological Perspective and the Paradigm of Transdisciplinarity; Cercetarea realităţii fizice din perspectiva ontologiei structural-fenomenologice. Premise ale unei analize comparative; From Free Market Economy to Human Development. An Ethical Approach for Lifelong Learning în Romania; Moştenirea intelectuală a lui Mircea Eliade: aspecte ale mitologiei politice în societăţile moderne şi post-comuniste; Quelques considérations sur le concept d’«horizons de réalité» chez Ferdinand Gonseth; Perspectivă românească asupra valorilor filosofice de la Platon la Kant; Problematica ontologică în filosofia structural-fenomenologică; „Epistemologia fără subiect cunoscător – o abordare metafilosofică”; Studii, prelegeri şi note de curs de istoria filosofiei antice şi medievale, Filosofia în Orientul Antic (Egipt, Mesopotamia, China, India).
Referinţe: CV; http://www.history-cluj.ro/SU/cercet/IsacIonut.htm