Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăEvenimenteConferința Științifică Națională de Toamnă a Academiei Oamenilor de Știință din România -...

Conferința Științifică Națională de Toamnă a Academiei Oamenilor de Știință din România – Un eveniment de elită al științei și cercetării academice românești

În perioada 21-23 septembrie 2023, a avut loc Conferința Științifică Națională de Toamnă a Academiei Oamenilor de Știință din România, a 34-a ediție. Conferința, situată sub genericul „Știința pentru o societate sănătoasă”, a fost organizată de AOSR și de Universitatea „Ovidius” și s-a desfășurat în Campusul Universității.

 Evenimentul a fost deschis în data de 21 septembrie, începând cu ora 10, în Aula B a Universității „Ovidius”, în prezența unui public select, format din membri ai corpului academic și invitați, personalități ale științei și cercetării românești. În cadrul Sesiunii de Deschidere, din prezidiul Conferinței, au făcut parte: Prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele AOSR, prof. univ. dr. Victor Ciupină, președintele filialei Constanța a AOSR, Conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu, rectorul Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. ing. Vergil Chițac, primarul Municipiului Constanța, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului și Constanței, Refi Ergun, consilier de cult la Muftiatul Cultului Musulman din România, Ieronim Iacob, preot paroh Vicar episcopal pentru Dobrogea, Ali Șenol, subprefect al Constanței. În deschiderea evenimentului, membrii prezidiului au rostit alocuțiuni, în care au subliniat, din perspectiva propriului statut academic sau administrativ, importanța Conferinței Științifice de Toamnă a AOSR ca manifestare științifică de prestigiu a spațiului academic românesc, rolul ei de factor de polarizare a creativității și originalității din domeniile științei și cercetării, condiția de mediu de elită al comunicării științifice, dialogului de idei și transferului de cunoaștere sub semnul excelenței și competitivității.

După Sesiunea de deschidere a Conferinței, s-a desfășurat Adunarea Generală Extraordinară a Academiei Oamenilor de Știință din România. În cadrul acesteia, a fost aprobat în unanimitate Regulamentul de Organizare și Funcționare a AOSR. De asemenea, au fost aprobate promovarea prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila”, la calitatea de Membru Titular al AOSR și confirmarea președinților de filiale AOSR: prof. univ. dr. ing. Nicolae Țăranu la Iași și prof. univ. dr. Ion V. Popescu la Târgoviște.

A urmat Sesiunea Plenară, în cadrul căreia au fost susținute o serie de comunicări pe teme fundamentale, acoperind o diversitate de arii ale interesului științific și ale cunoașterii. Comunicările în plen au fost: Profesiile viitorului, Prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu; Câmpul magnetic terestru. Scutul cosmic al omenirii, Academician Prof. univ. dr. Crișan Demetrescu; Rolul Hub-rilor de cultură digitală în ridicarea calității vieții, Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, vicepreședinte AOSR și directorul general al Institutului de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu”; Evoluții ale biodiversității pe Terra. Rolul navigației în progresul societății în contextul conservării biodiversității, Prof. univ. dr. Adrian Bavaru, Conf. univ. dr. Ovidiu Cupșa; Conceptul „One-Health” între teorie și practică, Prof. univ. dr. Sorin Rugină; Perdelele agroforestiere – unul din scuturile împotriva schimbărilor climatice. Culturi ușor adaptabile la schimbările climatice, Dr. ing. Gheorghe Albu, Dr. ing. Dumitru Manole.

În zilele a doua și a treia, în amfiteatrele Universității „Ovidius”, s-au desfășurat Comunicările pe secțiuni: Matematică și Știinţe Geonomice, Fizică, Științe inginerești, Știința și tehnologia informației, Biologie, Medicină, Știinţe Agricole, Medicină Veterinară și Mediu, Știinţe Economice, Juridice și Sociologice, Științe Militare, Istorie, Filosofie, Teologie și Psihologie. Au fost, în total, un număr de 173 de lucrări, comunicate în plen și pe secțiuni, care au acoperit, domenii fundamentale și de avangardă ale științei și cunoașterii. Fundamentate pe laborioase procese de cercetare, sincronizate cu cele mai recente evoluții în materie, lucrările participante reprezintă contribuții valoroase la progresul științei și cunoașterii. Acestea urmează să fie editate în volumul de Proceedings al Conferinței, care, având în vedere calitate și valoarea studiilor, va rămâne un titlu de referință în bibliografia de specialitate. Volumul de rezumate poate fi consultat AICI

În cadrul Conferinței Științifice de Toamnă, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, a declarat: „Conferința Științifică de Toamnă a Academiei noastre a reunit o participare consistentă, o diversitate de domenii și teme, cu lucrări complexe și interesante, bazate pe elaborate cercetări științifice. Pot să afirm că această nouă manifestare purtând sigla AOSR, o siglă devenită un adevărat brand al excelenței și performanței academice, reprezintă un succes important, fiind o nouă contribuție valoroasă a Academiei Oamenilor de Știință din România la progresul cunoașterii. Dezvoltarea prin cunoaștere este obiectivul nostru strategic la nivel instituțional și lui i se subsumează manifestări de elită precum Conferința de la Constanța, programele și proiectele noastre de cercetare, încurajarea și susținerea tinerilor cercetători, finanțarea celor mai bune proiecte ale acestora. În mod esențial, în definirea și situarea instituțională, rezultatele trebuie să vorbească. Având în vedere valoarea  membrilor noștri și a activității lor în domeniile științei și cercetării, recunoscute prin numărul de citări și prin performanța la nivel internațional, consider, fără a fi subiectiv, că Academia Oamenilor de Știință din România are o contribuție semnificativă, de înaltă performanță, sub semnul excelenței și competitivității academice, la procesul dezvoltării educației, cercetării și științei românești și, în general, la dezvoltarea României prin cunoaștere.”

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România

(Contact: comunicare.aosr@gmail.com)
București, 26.09.2023

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA