Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăIn memoriamNe despărțim prea repede de dna. Prof.univ.dr. Mihaela-Angelica Cărbunaru-Băcescu!

Ne despărțim prea repede de dna. Prof.univ.dr. Mihaela-Angelica Cărbunaru-Băcescu!

Mihaela-Angelica CĂRBUNARU-BĂCESCU 
– Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România –
Prof. univ. dr., economist
10 iulie 1969, București – 22 septembrie 2023

Doctor în economie din anul 1996, cu teza ”Posibilităţi de perfecţionare a analizei statistico-economice a pieţei muncii în economia de piaţă”, Mihaela-Angelica Cărbunaru-Băcescu a fost consultant al Secretariatului General al Guvernului României în cadrul Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reformă Economică. Experienţa acumulată a reprezentat punctul de plecare pentru orientarea către cercetarea ştiinţifică şi cariera didactică ulterioară, fiind profesor universitar de statistică şi macroeconomie în cadrul Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Academia de Studii Economice, Bucureşti. Activitatea didactică a fost dublată de o susţinută activitate de cercetare, concretizată în contracte de cercetare – dezvoltare la care a participat în calitate de conducător de proiect sau de membru expert în echipa de cercetare.

Activitatea sa ştiinţifică a fost orientată spre o tematică de actualitate şi s-a referit cu precădere la analiza şi politica macroeconomică, echilibrul şi dezechilibrul pe piaţa monetară, creşterea economică, şomaj, inflaţie. Această activitate științifică s-a concretizat într-o listă de lucrări care cuprinde 25 cărţi apărute la editurile Economică București, C.H. Beck, Universitară și AOSR; este autor/coautor al cărţilor: Cunoaşte România – Starea economico-socială în contextul crizei (2021), Cunoaşte România Centenară (2018), Cunoaşte România – Retrospectiva 2007-2013 (Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2016), coautor pentru Politica monetară si de credit de integrare europeană  (Ed. Universitară, 89 pg., 2014), Politici integratoare antiinflationiste, (Ed. Universitară, 2014), Dezvoltarea durabilă – Bazele teoretice (Ed. Universitara, 2011), Angajarea și răspunderea macroeconomică în România, Ed. AOSR, 2012), Riscul de ţarăBazele teoretice, Ed. AOSR, 2011), Statistică – Bazele statisticii, 2009; Statistică macroeconomică, 2009; Statistică comunitară – Sistemul european de conturi, 2004; Analiză macroeconomică, 2002; Statistică macroeconomică, 2001; Macroeconomia relaţiilor economice internaţionale, 2000; Politici macroeconomice de integrare a României în Uniunea Europeană, 2008; Teste şi probleme de macroeconomie, 2007; Macroeconomie intermediară, 2004; Analiză macroeconomică şi politici macroeconomice, 2002; Compendiu de macroeconomie, 1997; Macroeconomie aplicată, 1996; Dicţionar de macroeconomie, 1993, Macroeconomie – bazele macroeconomiei, 1993. A publicat 23 de articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute și cotate, 83 de articole / studii în reviste de specialitate naţionale recunoscute de către CNCSIS şi în 8 volume de lucrări ştiinţifice de specialitate economică;

O trăsătură comună a studiilor publicate a fost actualitatea problemelor abordate, fiind evidentă preocuparea pentru identificarea soluţiilor la problemele pe care le ridică fundamentarea deciziilor în economie. Este autoare sau coautoare a mai multor materiale didactice pentru studenţi.

Mihaela-Angelica Cărbunaru-Băcescu fost distinsă cu Premiul Cartea anului pentru volumul Macroeconomie şi politici macroeconomice – 1998, obţinut la ediţia a VIII-a a Salonului naţional de carte de la Cluj-Napoca, Premiul Victor Slăvescu pentru economie al Academiei Române, în anul 2000; Premiul Virgil Madgearu, acordat de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – 2004; Diploma de excelenţă pentru contribuţia adusă la desfăşurarea activităţii Societăţii Române de Statistică şi Seminarului Octav Onicescu – 2007; Diploma de excelenţă pentru prezentarea complexă a României pe plan internaţional, acordată de Societatea Română de Statistică şi pentru contribuţia la lucrarea Cunoaşte România – Membră a Uniunii Europene – 2007; Diplomă de excelenţă pentru promovarea culturii statistice, acordată de Societatea Română de Statistică – 2008.

Mihaela-Angelica Cărbunaru-Băcescu a fost Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru al Societăţii Române de Statistică, membru titular al Comisiei de Cibernetică a Academiei Române, membru al Societăţii Române de Ştiinţe Regionale.

Academia Oamenilor de Știință din România regretă profund dispariția distinsei doamne Mihaela-Angelica Cărbunaru-Băcescu, de care ne despărțim prea repede!

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA