Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăEvenimenteConferinţa Internaţională „EDUCAŢIE ŞI CREATIVITATE PENTRU O SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE”

Conferinţa Internaţională „EDUCAŢIE ŞI CREATIVITATE PENTRU O SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE”

Ediţia a XV-a – 11 – 13 noiembrie 2021

SECŢIUNI:
– Drept
– Ştiinţe economice
– Informatică
– Psihologie
– Interacţiunea om-maşină. Măsurări în domeniul tehnic şi social.
– Medicină
– Medicină dentară
– Farmacie
– Comunicare, relaţii internaţionale, limbă, cultură şi civilizaţie, ştiinţele educaţiei

Conferinţa se va desfăşura online, utilizând platforma Microsoft Teams, care funcţionează pe orice device (telefon, laptop, tabletă) şi pe orice sistem de operare (Windows, Android, IOS).

Deschiderea lucrărilor conferinţei şi prezentarea comunicărilor în plen, vor avea loc în ziua de 11 noiembrie în intervalul orar 10.00 – 12.00, când toţi participanţii sunt invitaţi să se conecteze online.

Lucrările pe secţiuni se vor desfăşura tot în sistem online, după încheierea lucrărilor în plen, începînd cu ora 12.30.

Cu 5 zile înainte de începerea lucrărilor conferinţei, fiecare participant va primi câte un link de acces,
pentru comunicările din plen şi pentru lucrările pe secţiuni, pe adresa de mail personală transmisă în
formularul de inscriere.

TERMENE ŞI CONDIŢII
Lucrările vor fi redactate în limba engleză
Lucrările se vor transmite pe adresa: conference@univ.utm.ro
Transmiterea abstractului lucrării şi a textului integral (5 – 6 pagini), în limba engleză: 01.11.2021
Toate informaţiile preliminare despre conferinţă (afişul, secţiuni, condiţii de editare, talonul de
participare, termene, contul bancar pentru achitarea taxei de participare – 200 lei/lucrare) sunt vizibile
pe site-ul universităţii
(http://www.utm.ro/cercetare/Conferinta internationala/Editia a XV-a)

GHID PENTRU AUTORI
Lucrările vor fi publicate în 6 volume cotate ISSN, ISBN şi indexate în BDI.
Un grup de autori pot prezenta maxim 3 lucrări.
Talonul de participare şi condiţiile de editare pot fi descărcate aici.

TAXA DE PARTICIPARE
200 lei / lucrare pentru participanţii români
150 euro / lucrare pentru participanţii străini
(plata se face după acceptarea lucrării, la casieria universităţii sau într-un cont vizibil pe pagina web a conferinţei)

Obs. Studenţii doctoranzi aflaţi în pregătire în cadrul celor trei şcoli doctorale din UTM sunt scutiţi de
plata taxei de participare, conform unei hotărâri emise de Consiliul de Administraţie.
Taxa de participare (200 lei / lucrare) se poate achita fie la casieria universităţii, fie prin transfer bancar,
pentru filiala BCR – Agenţia „Timpuri Noi”.
Cont: RO49RNCB0546029228350001, cu specificarea următoarelor date:
– Destinatar: Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti;
– Numele şi prenumele depunătorului;
– CNP;
– Taxă Conferinţă Internaţională.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Telefon: +040/021.330.10.50
E-mail: dan.postolea@univ.utm.ro

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA