Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăIn memoriamA plecat dintre noi Prof. univ. Dr. Dan SCHIOPU, membru titular fondator,...

A plecat dintre noi Prof. univ. Dr. Dan SCHIOPU, membru titular fondator, Vicepreședinte AOSR

Prezidiul AOSR anunță cu tristețe, că în ziua de 5 noiembrie 2021 a plecat dintre noi Prof. univ. Dr. Dan SCHIOPU, membru titular fondator, Vicepreședinte AOSR, Preşedinte al Secţiei de Științe Agricole și Silvice, membru al Balkan Environmental Association (B.EN.A.), al Societăţii Inginerilor Agronomi, al Societăţii Naţionale Române de Ştiinţa Solului şi al Societaţii de Istorie şi Retrologie Agrară.

S-a născut pe 4 octombrie 1930 la Galaţi, a absolvit Facultatea de Horticultură din cadrul Institutului Agronomic Iaşi (1954) şi a obţinut titlul ştiinţific de Doctor în agronomie, Specialitatea Agrotehnică, în anul 1975. A desfăsurat o prodigioasă carieră didactică universitară, pornind de la şef de laborator 1955-1966, apoi trecând la asistent titular 1962-1969, şef de lucrări 1969-1991, Conferenţiar 1991-1993 şi Profesor Universitar din 1993, în cadrul Facultăţii de Agronomie a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti.

Activitatea sa didactică s-a îmbinat armonios cu activitatea de cercetare ştiinţifică axată în special pe studii privind lucrările solului, dirijarea factorilor de vegetaţie, creşterea eficienţei analizei varianţei în experienţele din câmp, combaterea integrată a buruienilor şi efectul remanent al erbicidelor, probleme de ecologie agricolă şi de protecţia mediului.

Între numeroasele sale publicaţii se numară cărţi de mare valoare ştiinţifică şi practică, cum sunt: Ecologie şi protecţia mediului, Méthodologie d’études des pollutions d’origine agricole. Conséquences pour l’environnement, Lucrări practice de agrotehnică şi tehnică experimentală, Îndrumător pentru exploatarea corectă şi eficientă a unor maşini şi utilaje agricole, precum şi articole ştiinţifice prin care s-au promovat rezultatele cele mai valoroase ale cercetărilor efectuate între care cele mai importante sunt: Influenţa temperaturii, umidităţii şi a îngrăşămintelor asupra formelor mobile de azot dintr-un sol cenuşiu de pădure; Gheorghe Ionescu-Şişeşti – le visage et l’oeuvre d’un créateur d’école roumaine; Agricultura şi poluarea; Creşterea animalelor şi ecosistemele agricole; Observaţii privind influenţa unor tehnologii alternative cu grade diferite de chimizare asupra hidrostabilităţii structurale a solului brun-roşcat; Eseu privind funcţionalitatea biodiversităţii; Aspects Regarding Ecological Condition of Pastures of Romanian Mountain Areas; Buruienile şi ecosistemele agricole; Integrierte Bekämpfung von Unkräutern in Soja und Maïs mit Herbiziden in Verbindung mit Maschienenhäcke; Eseu privind aplicarea principiilor biocenotice fundamentale în ecosistemele agricole; Recherches concernant la lutte contre les mauvaises herbes dans la culture de maïs sur le sol brun-rougeâtre au sud de la Roumanie.

Contribuţia sa la dezvoltarea cercetării ştiinţifice a fost importantă, lăsâand generaţiilor actuale şi de mâine o literatură ştiinţifică de excepţie prin cărţile şi articolele publicate. Pentru meritele sale a fost onorat cu numeroase distincţii, premii şi medalii.

Academia noastră pierde un dascăl, un om de ştiinţă şi un coleg minunat! El a plecat dintre noi, dar în inimile noastre va rămâne mereu ca un om de o excepţională valoare, cultură, profesionalism, onest, prietenos, mărinimos şi bun! Sincere condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească în Pace!

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA