Solicitare Informații. Legislație

Persoană responsabila pentru Legea nr. 544/2001

Formular pentru solicitarea în baza Legii nr. 544/2001

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)

Lista cu documentele de inters public și lista cu documentele gestionate de instituție

Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001