Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001

Pasvantu Irina Cristina

Telefon: 0311070659

Adresa e-mail: secretariat.aosr@gmail.com