Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăEvenimenteSimpozionul internațional MUNCĂ, BANI, BĂNCI, CULTURĂ Șl POLITICĂ SEC. XVIII-2023

Simpozionul internațional MUNCĂ, BANI, BĂNCI, CULTURĂ Șl POLITICĂ SEC. XVIII-2023

Academia Oamenilor de Știință din România – Secțiunea de istorie și arheologie,
Universitatea din Oradea – Departamentul de istorie, Departamentul de finanțe-contabilitate,
Asociația Română de istorie bancară Oradea,
Centrul de studii interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea – Academia Română
Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex muzeal

organizează

Simpozionul internațional MUNCĂ, BANI, BĂNCI, CULTURĂ Șl POLITICĂ SEC. XVIII-2023, profilat pe probleme de istorie bancară și problematica băncilor și burselor de valori în epoca de tranziție spre economia de piață a Uniunii Europene
 – EDIȚIA A XV-A, 16-18 IUNIE 2023, ORADEA, ROMÂNIA –

Deschiderea oficială a Simpozionului va avea loc vineri, 16 iunie 2023, de la ora 09.30, în Aula Magna a Universității din Oradea, continuată cu lucrările în Plen în aceeași locație.

Lucrările pe secțiuni vor fi susținute în aceeași zi, 16 iunie, între orele 15.00 – 19.30, în sălile Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, Pavilion V.

Participă universitari și cercetători (istorici, economiști, funcționari de bancă, cercetători științifici din centrele Academiei Române și din străinătate, arhiviști, muzeografi, profesori din învățământul preuniversitar) din orașele: Bălți (rep. Moldova), Birjand (Iran), Budapesta (Ungaria), Chișinău (Rep. Moldova), La Mancha (Spania), Ljubliana (Slovenia), Pisa (Italia), Arad, Bacău, București, Cluj-Napoca,
Craiova, lași, Săcuieni, Sibiu, Târgu Mureș, Zalău.

Parte din comunicările susținute în primele zece ediții ale Simpozionului au fost valorificate în următoarele lucrări:
* **, Istorie financiar bancară. Studii asupra băncilor românești din Transilvania (1867-1918), coordonator: Mihai D. Drecin, vol. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1996, 201 p.
* **, Istorie financiar bancară. Studii asupra băncilor din Austro-Ungaria (1867-1918), ), coordonator: Mihai D. Drecin, vol. II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001,143p.
* **, Romanian Review of Financial and Banking History, Year I, Issue 1, July-December 2011, Oradea University Press, Editor in Chief: Mihai D. Drecin, Deputy Editor: Gabriel Moisa 168p.

În 2010 s-a înființat Asociația Română de Istorie Bancară – Oradea sub egida căreia s-au organizat în continuare Simpozioanele internaționale de istorie bancară și au apărut sau sunt în curs de apariție noi studii și volume dedicate istoriei financiar bancare românești și central-europene.
Alte lucrări publicate sau în curs de publicare unde sunt valorificate studii de istorie bancară susținute în sesiuni științifice la care au participat inclusiv membri sau colaboratori ai Asociației de Istorie Bancară Oradea:
* **, Fenomene economice și financiare în spațiul românesc în secolele XIX-XX. Studii de economie regională, Editura Presa Universitară Clujeană, 2016, coordonatori: losif Marin Balog, Rudolf Grăf, loan Lumperdean
* **, Economic Gaps and Crises in South-East Europa. Present and Past, Edited by Daniel Dăianu and George Virgil Stoenescu, Cambridge Scholars Publishing, 2018
* **, 150 de ani de la înființarea Băncii „Albina” din Sibiu (1872-1948), coordonatori: Mihai D. Drecin, Delia Cora, Radu Racovițan, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2023 (în pregătire pentru tipar)

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA