Sesiunea Stiințifică de Primăvară Piatra Neamț 25 martie 2015

P R O G R A M

930 ÷ 1000Primirea invitaților.

1000 ÷ 1015 Deschiderea Sesiunii ştiinţifice.

1015 ÷ 1200 –  Prezentarea referatelor


1._150 de ani de la elaborarea şi prezentarea legilor eredităţii.

Autor: prof. univ. dr. Gogu Ghiorghiță

2._Transmiterea unor caractere obţinute din populaţii locale la linii consangvinizate şi hibrizi de porumb.

Autori: drd. ing. Carmen Daniela Vană, dr. ing. Ana Copândean, dr. ing. Voichiţa Haş, drd. ing. Roxana Şut Gherman, drd. ing. Andrei Varga, prof. dr. Ioan Haş.

3._Studiul unui set de genotipuri de orzoaică de primăvară în sistem ”honeycomb”.

Autori: drd. ing. Florin Russu, prof. dr. Ioan Haş, dr.ing. Vasile Moldovan, dr. ing. Rozalia Kadar.

4._Rezultate ale cercetărilor efectuate la SCDP Iaşi privind crearea de soiuri cu epoci de coacere aflate la extremităţile sezonului de maturare a cireşelor.

Autori: Elena Iurea, Sorina Sîrbu, Gelu Corneanu.

5._Evaluarea unor soiuri de cireş şi vişin utile în ameliorarea genetică.

Autori: Sorina Sîrbu, Elena Iurea, Margareta Corneanu.

6._Extracte vegetale cu potenţial de utilizare în agricultura ecologică

Autori: dr. ing. Carmen Tebrencu, dr. ing. Elena Ionescu,    dr. Ruxandra Creţu.

1200 ÷ 1230PauzaVizionare postere

1230 ÷ 1400Prezentarea referatelor

7._Eficienţa economică a aplicării îngrăţămintelor chimice la cultura porumbului pentu boabe.

Autor: dr. ing. Cornelia Lupu.

8._Influenţa densităţii de semănat asupra unor elemente de producţie, la diferite soiuri de soia create la SCDA Turda şi soiuri străine.

Autori: dr. ing. Raluca Rezi, prof. dr. Ioan Haş, dr. ing. Eugen Mureşanu.

9._Influenţa spaţiului de nutriţie asupra producţiei la cânepa monoică pentru fibra.

Autor: drd. ing. Alexandra Leonte.

10._Aspecte generale privind influenţa unor factori meteorologici asupra dezvoltării gândacului din Colorado, în condiţiile de la Suceava.

Autori: Cătălin Ioan Enea, Dumitru Bodea.

11._Eficacitatea unor metaboliţi vegetali, extraşi din plante, asupra larvelor din primele vârste la gândacul din Colorado.

Autori: Cătălin Ioan Enea, Dumitru Bodea.

12._Schema de garantare pentru integrarea pe piaţa muncii a tinerilor din sistemul instituţionalizat.

Autor: dr. Suzana Geangalău.

1400 ÷ 1415 – Lansare de carte:

”Domnul Preşedinte” – Autor: dr. medic Virgil Răzeșu

şi

”Mărturii” – Autor: dr. medic Virgil Răzeșu

1415 ÷ 1500 Discuţii, concluzii.

1500Masa de prânz