Proiecte 2018

Aplicații ale analizei matematice în teoria numerelor,optimizare, ecuații diferențiale, alte domenii de cercetare matematică sau multidisciplinară

Comportări asimptotice pentru sisteme dinamice în spații Banach

Aproximări și alte aplicații ale matematicii în fizică și inginerie

Evaluarea stocării intermediare a deșeurilor radioactive de aluminiu și grafit rezultate din dezafectarea reactorului de cercetare de tip VVR-S al IFIN-HH utilizând codul de simulare numerică AMBER

Suporturi magnetice destinate eliberării controlate

Materiale carbonice în medicină: riscuri și oportunități

Eliminarea compușilor toxici (pesticide, metale grele etc.) din soluri prin fitoremediere

Valorificarea reziduurilor din vinificație ca aditivi alimentari și antioxidanți în industrie

Integrarea energetică a proceselor de captare CO2 prin absorție fizică

Utilizarea materialelor composite în medicină și inginerie (proces de fabricație rapidă)

Utilizarea inteligenței artificiale în predicția datelor din sistemele automatizate industriale

Smart-building, Smart-city

Cercetări privind falsificarea alimentelor, a practicilor alimentare frauduloase și impactul acestora asupra stării de sănătate a populației

Participarea armatei române la Războiul pentru Unitatea Națională

Strategii pentru dezvoltarea economiei cunoștințelor în România

Biblioteca Digitală pentru românii de pretutindeni

Filosofia dreptului – orientări naționale și internaționale, clasice, modern și contemporane

Mari filosofi, psihologi, teologi și oameni de cultura moderni și contemporani români, dedicate aniversarii a 100 de ani de la Unirea Principatelor Române

Cultura de securitate și reziliența națională la amenințări hibride

Infrastructurile critice și rolul lor în predictibilitatea actului decizional

Eficiența tratamentului cu acid hyaluronic în cistita radică