Obiective Specifice

Se va efectua un studiu analitic de optimizare a unor metode analitice de înaltă precizie şi sensibilitate, bazate pe interacţia radiaţiei electromagnetice cu atomul şi interacţia ion – atom (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry – ICP-MS, Particle Induced X-Ray Emission Spectrometry -PIXE) în corelaţie cu tehnici de biomonitorizare a mediului folosind bioindicatori (ape, vegetaţie, sol, etc.), pentru identificarea şi determinarea cantitativă a metalelor grele ca factori poluanţi ai mediului din unele zone  de dezvoltare ale României. Se va evalua conţinutul unor metale grele cu grad ridicat de poluare ( exemplu: Cr, Pb, Cd, Co, Ni, Mn, Cu, Fe și Zn) din ape de suprafaţă şi unele produse alimentare, determinate prin ICP-MS. Se va face interpretarea statistică a rezultatelor.