Obiective specifice

  1. Proiectarea unor noi materiale compozite polimerice pentru utilizare în fabricaţie aditivă prin extrudare de material;
  2. Analiza experimentală a materialelor compozite obținute prin fabricație rapidă în vederea caracterizării elastice şi mecanice a acestora;
  3. Proiectarea/testarea unor repere funcționale realizate din materiale compozite cu aplicabilitate în medicină și inginerie;
  4. Stabilirea parametrilor de proces în vederea optimizării comportamentului mecanic al reperelor, în funcţie de cerinţele aplicaţiei;
  5. Analiza comportamentului biomecanic și mecanic al modelelor funcționale, prin metoda elementelor finite (MEF).

Etape:

  1. – Stadiul actual privind materialele compozite fabricate aditiv prin extrudare de material;

– Proiectarea unor noi materiale compozite polimerice pentru utilizare în fabricaţie aditivă prin extrudare de material;

– Caracterizarea pe cale experimentală şi numerică a comportamentului mecanic şi biomecanic al materialelor obţinute.

 

  1. – Utilizarea rezultatelor obținute prin tehnici experimentale și prin analize numerice pentru realizarea unor modele funcționale cu aplicație în medicină și inginerie;

– Optimizarea parametrilor de fabricaţie aditivă pentru obţinerea noilor materiale compozite şi a reperelor funcţionale;

– Analiza prin metoda elementelor finite a comportamentului modelelor funcţionale obţinute.