Obiective specifice

  1. Stabilirea condițiilor de stocare a deșeurilor radioactive in containere si a containerelor in depozitul intermediar .
  2. Determinarea presiunilor, a temperaturii, a umidității si conținutului de hidrogen ce se degaja in interiorul containerelor ce conțin deșeuri radioactive;
  3. Elaborare de scenarii de risc in evoluția prezenta si viitoare a depozitului in cazul stocării intermediare pe termen mediu si lung (25 -50 de ani)  a deșeurilor radioactive din aluminium si grafit pe o perioada suficient de lunga pana la construirea depozitului geologic pentru deșeuri radioactive prevăzut pentru 2055.
  4. Evaluarea numerica utilizând pachetul software AMBER echivalentul debitelor de doza in mSv , la perete si la 1 m de container si compararea cu măsurători realizate „in situ”;
  5. Definirea elementelor de baza a tehnologiilor de stocare, identificarea de elemente brevetabile, de noutăți publicabile in domeniul managementului deșeurilor radioactive de tip aluminiu si grafit;