Obiective Specifice

Din obiectivele generale, s-au desprins obiectivele specifice, care urmează să se regăsească în rezultatele cercetării efectuate în cadrul proiectului:

 

  1. definirea teoretică a conceptului de „valoare universală” şi stabilirea, pe baza literaturii de specialitate, a unui set de criterii prin prisma cărora urmează să fie evaluate valorile româneşti eligibile pentru statutul universalităţii;

 

  1. traducerea ideii de valoare universală în aspecte specifice, care să reflecte cazuri românești de valori ce pot fi integrate în patrimoniul universal;

 

  1. identificarea unor mituri, elemente de cultură și patrimoniu, a unor personalități care pot fi considerate reprezentative pentru cultura şi civilizaţia românească la nivel universal;
  2. verificarea modului în care aceste valori rezistă în cultura și civilizația de azi, analizarea actualității lor în epoca prezentă a culturii universale;

 

  1. stabilirea de conexiuni între valorile românești și cele universale, din mai multe perspective contemporane: cultură, istorie, politică, diplomație etc.;

 

  1. studierea necesităţii recuperării şi reactivării lor ca elemente emblematice de identitate, după caz, în cadrul contemporan;

 

  1. identificarea unor strategii şi mijloace de promovare în cultura și civilizația universală contemporană a valorilor și elementelor de cultură și civilizație românească, sub auspiciile diplomaţiei culturale;

 

  1. realizarea, de către cercetătorii implicați în proiect, a unor studii și articole care să fie diseminate în cadrul unor conferințe științifice și publicate în jurnale de specialitate.