Obiective Generale

Proiectul şi-a fixat o serie de obiective generale:

 

  • identificarea și selectarea valorilor românești, care, din punct de vedere axiologic, estetic și epistemologic, se încadrează în conceptul de ”valoare universală”;
  • decelarea elementelor definitorii pentru identitatea românească în cadrul amplu al identității culturale și civilizaționale universale;
  • relevarea elementelor de contribuție originală din spațiul românesc la constituirea patrimoniului universal;
  • promovarea, prin intermediul livrabilelor rezultate, la nivel național și internațional, a valorilor culturii, ştiinţei, cunoașterii și civilizației românești încadrabile în conceptul de „valoare universală”, parte a patrimoniului cultural al umanităţii.