MIRCEA LUPU

MIRCEA LUPUMembru corespondent

Prof. univ. dr., matematician

Data şi locul naşterii: 30 octombrie 1942, Cernăuţi, Bucovina

                                                                                                                  

Studii: Facultatea de Matematică-Mecanică, Universitatea din Bucureşti (1962-1967), Secţia mecanica fluidelor, doctor în matematică (1982), cu teza Contribuţii matematice în studiul mişcării fluidelor cu suprafaţă liberă.

Activitate profesională: profesor de matematică la Colegiul Naţional Ştirbei Vodă şi colegiul Mihai Eminescu din Călăraşi (1967-1974), asistent universitar la Facultatea de Matematică, Universitatea Transilvania (1974-1978), lector universitar la Facultatea de Matematică, Universitatea Transilvania (1978-1990), conferenţiar universitar la Facultatea de Matematică, Universitatea Transilvania (1990-1997), profesor universitar la Facultatea de Matematică, Catedra de algebră, geometrie şi ecuaţii diferenţiale, Universitatea Transilvania (din 1996). Secretar ştiinţific al Facultăţii de Matematică 1990-1993, şef Catedră ecuaţii 2003-2007.

Domenii de interes: ecuaţii diferenţiale sau integrale, probleme la limită directe sau inverse în complex, funcţii analitice şi (p, q) analitice, optimizări; modelare matematică în mecanica fluidelor, teoria jeturilor, hidroaerodinamică şi căldură; mecanica solidelor, elasticitate şi termoelasticitate, sisteme dinamice şi bifurcaţii.

Activitatea ştiinţifică: lista cursurilor predate: ecuaţii diferenţiale şi integrale, capitole speciale de probleme la limită şi fracţii complexe, mecanică teoretică – mecanica mediilor continue, sisteme dinamice şi matematici speciale pentru ingineri. Conduce peste 100 de lucrări de licenţă, 50 de lucrări gradul I, 30 de comisii de bacalaureat, definitivat, gradul II. Obţine 8 premii naţionale cu studenţii la concursurile studenţeşti “Traian Lalescu” şi sesiuni ştiinţifice ale cercurilor studenţeşti. Ocupă funcţiile de secretar ştiinţific al facultăţii (1990-1994), şef la Catedra de ecuaţii şi mecanică teoretică (2004-2008). Participă ca şi conducător sau colaborator la peste 20 de contracte de cercetare ştiinţifică cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, întreprinderi, instituţii de cercetare. Participă la peste 100 de conferinţe ca organizator, invitat, speaker, chairman la conferinţe naţionale sau internaţionale: România, Germania, Rusia, Cehia, Moldova, Slovacia, Bulgaria, Ucraina, Italia. Participă la 30 de comisii de doctorat, ca examinator sau referent.

Publicaţii: elaborează şi publică 130 de lucrări ştiinţifice, dintre care 50 în jurnalele Academiei Române “A.O.S.T.”, 25 la academii din străinătate, restul fiind cărţi, cursuri, publicaţii în jurnalele altor universităţi sau proceedings-uri ale unor conferinţe naţionale / internaţionale (multe cu impact I.S.I.), dintre care: M. Lupu: Analytical Methods for Airfoils Optimization, Proceeding Nat. Congress Theoretical Mechanic, Acad Bulgary, 2001, vol. 1; M. Lupu, F. Isaia: The Solution of the Thermoelastic Problem, Carpathian J. of Math, 12 (2005); M. Lupu, E. Scheiber: Criterii şi condiţii de validitate pentru regimuri de curgeri fluide (Bull. St. Mat. Univ. Transilvania, 2006).

Premii: lector universitar evidenţiat 1982 – Ministerul Educaţiei şi Cercetării, diplomă de excelenţă – Academia Forţelor Aeriene Henry Coandă din Braşov, diplomă de excelenţă – Academia Navală – Mircea cel Bătrân din Constanţa, diplome jubiliare din partea Universităţii Valahia – Târgovişte, Universitatea din Braşov şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi etc.

Afilieri: membru A.M.S. (S.U.A.), GAMM (Germania), EUROMECH, SEFI (Societatea Europeană pentru Predarea Matematicii la Ingineri), membru în Asociaţia sau Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, membru S.S.M.R. şi Societatea de Mecanică din România. Recenzent la Mathematical Reviews (U.S.A.), jurnalul Metode numerice în mecanica fluidelor, Anglia, jurnalul Euristika Didactika, Doneţk, Ucraina.

Recunoaştere internaţională: lucrările autorului sunt recenzate în peste 70 de referate pozitive şi impact în Journal Mathematical Reviews, jurnalul Zentralblatt, Referativnii, Engineering Village – Elsevier. Multe dintre lucrările publicate au apărut citate sau total precizate în 12 cărţi sau monografii ale altor autori, ori trimiteri bibliografice, remarcând metode noi originale în modelare matematică sau metode de rezolvare, generalizări, extinderi ale autorului.

Referinţe: Matematicieni de pretutindeni – Adelina Georgescu şi colaboratorii, Editura 2006 – Universitatea Piteşti; Professor Mircea Lupu at His 65-th Birthday; Bulletin of the Transilvania University, vol. 1 (50) 2008, seria Mat. pp. 455-458; http://www.engineeringvillage.org – Engineering Village