MEMBRII SECȚIEI ȘTIINȚE CHIMICE

Ecaterina ANDRONESCU – Membru Titular, Preşedintele secţiei
Profesor universitar doctor inginer chimist, fost preşedinte al senatului Universităţii POLITEHNICA Bucureşti. Ex-Rector al UPB; Ministru al Educaţiei, Cercetării şi Inovării (2000-2003; 22.12.2008 – 01.10.2009; 2012).
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare ştiinţifică în chimia fizică a compuşilor oxidici, Chimia fizică a stării solide a silicaţilor; Ştiinţa materialelor oxidice; Materiale ceramice cu proprietăţi electrice şi magnetice; Nanomateriale şi nanotehnologii.
Referinţe: CV
                             Ioana DEMETRESCU – Membru Titular
Prof., conducător de doctorat, Universitatea Politehnica Bucureşti, Departament Chimie Generală, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor
Domenii de competenţă ştiinţifică: Chimie fizica; Electrochimie; Inginerie biomedicală; biomateriale; Mediu; Chimia Materialelor; Coroziune. Realizări deosebite: in domeniul interdisciplinar chimie, biologie, mediu, finalizate prin introducerea de metodologii de elaborare si caracterizare materiale noi destinate bioaplicatiilor; studii referitoare la mecanisme de modificarea suprafeţelor şi interfetelor pentru creşterea performanţelor legate de stabilitate, efect antibacterian şi raspuns celular.
Referinţe: CV, scholar.google.com/citations?user=Miqb1RAAAAAJMarius ENĂCHESCU – Membru Titular
Profesor universitar doctor inginer, unul dintre pionierii nanostiintei si nanotehnologiei, Universitatea POLITEHNICA Bucureşti
Domenii de competenţă ştiinţifică: a) construirea primului STM (Scanning Tunneling Microscope) – microscop cu efect de tunelare, la cea mai mare Universitate Germana, sistem capabil de rezolutie sub-atomica; b) construirea unui sistem unic in lume la University of Maine, USA, capabil „să vadă” atât atomii pe orice suprafaţă, dar si atomii de pe vârful folosit pentru tunelare; c) implementarea şi folosirea unui sistem STM-AFM cu temperatura variabilă la Lawrence Berkeley Laboratory University of California Berkeley, USA, pentru experimente legate de fenomene fundamentale ale frecării dintre atomi. 9 ani de experienţă în industria high-tech, ca Chief Executive Officer şi preşedinte al unei corporaţii Silicon Valley. 
Referinţe: CV

Anton FICAI – Membru Titular, Secretar Ştiinţific al secţiei
Profesor universitar doctor ing. chimist, Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Departamentul Chimie Analitică şi Analiză Instrumentală
Domenii de competenţă ştiinţifică:
cercetare aplicativă de excelenţă: materiale compozite pentru regenerare osoasă; sisteme magnetice pentru tratament ţintit; sisteme cu eliberare controlată destinate eliberării controlate; tratamentul cancerului şi infecţiilor; funcţionalizarea avansată a suprafeţelor; compatibilizare matrice – agent de ranforsare; nanomateriale şi nanotehnologii; Realizări deosebite: dintre realizările deosebite se pot enumera dezvoltarea unor sisteme pentru tratamentul cancerului osos. Aceste sisteme au fost proiectate astfel încât să se reducă riscul recurenţelor prin asigurarea unei activităţi antitumorale de lungă durată suficientă prin simbioza dintre eliberarea controlată a unor substanţe anti-tumorale clasice (citostatice) şi prezenţa unor nanoparticule cu activitate anti-tumorală intrinsecă sau indusă de factori externi. De asemenea, printre realizările deosebite merită a fi amintite şi gama largă de materiale compozite pe bază de colagen şi hidroxiapatită cu morfologie sau compoziţie care să asigure performanţele dorite. Aceste sisteme au fost brevetate şi au fost apreciate la saloanele de invenţii şi inovaţii de la Bruxelles, Geneva sau Iaşi. (Peste 150 lucrări dintre care peste 120 articole publicate în jurnale ISI; sau 17 cărţi şi capitole de carte publicate în ţară sau străinătate.)
Referinţe: CV

Maria GAVRILESCU – Membru Titular, Vicepreședinte al secţiei
Profesor universitar doctor inginer chimist la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.
Domenii de competenţă ştiinţifică: ingineria proceselor chimice şi biologice, cu aplicaţii în protecţia mediului (în particular, ingineria proceselor de remediere, tratare, epurare şi control a componentelor de mediu – aer, apă, sol, afectate de fenomenul poluării; integrare, modelare şi simulare). Ingineria proceselor chimice şi biologice cu aplicaţii în protecţia mediului – biotehnologie, cu aplicaţii în protecţia mediului (biosorbţie, bioacumulare, bioremediere etc.). Evaluarea şi managementul riscului ecologic, ingineria securităţii tehnice şi ocupaţionale, integrarea evaluărilor de risc ecologic, sănătate şi securitate. Tratarea şi managementul deşeurilor solide. Prevenirea şi controlul integrat al poluării pentru procese, produse, servicii, producţie industrială durabilă, eco-proiectare, eco-tehnologii siproducţie curată, ecologie industrială, evaluări şi audit de mediu.
Referinţe: CV

Elena IONESCU – Membru Titular
Cercetător Ştiinţific gr. 1 Doctor inginer în tehnologia chimică, Director general la Centrul de Cercetare şi Prelucrare Plante Medicinale „Plantavorel” Piatra Neamţ.
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare ştiinţifică de sinteză chimică în domeniul industriei de medicamente, monomeri şi intermediari pentru industria de fire sintetice, sinteze de noi produşi chimici pentru industria de cosmetice şi parfumerie, industria de pielărie şi a coloranţilor; cercetare, proiectare şi modelare matematică pentru noi echipamente privind procesele de oxidare şi hidrogenizare catalitică; polimerizare catalitică a ciclohexenei, procese de separare prin cristalizare continuă din solvent, procese de uscare în pat fluidizat; activitate publicistică. Specializări în activitatea de informare şi documentare ştiinţifică şi tehnică, în managementul financiar, relaţii economice internaţionale; proiectarea şi implementarea sistemului calităţii.
Referinţe: CV, http://www.plantavorel.ro/ro/index.php

Horia IOVU – Membru Titular
Prof. univ. dr. ing. chimist, prorector UPB
Domenii de competenţă ştiinţifică: polimerizarea ionic-coordinativă a dienelor; studii privind caracteristicile fizico-mecanice ale compozitelor polimerice cu structuri variate; studii privind conţinutul optim în grupe metilolice al răşinii ureo-formaldehidice; studii privind reacţia de policondensare între piperazină, formaldehidă şi alcool benzilic; studii privind relaţia structură-proprietăţi pentru materiale compozite; dezvoltarea de tehnologii originale de obţinere a complecşilor lantanidici; dezvoltarea unui nou domeniu în România – sinteze de materiale polimerice prin tehnici neconvenţionale, în câmp de microunde şi sub acţiunea fasciculelor de electroni acceleraţi. 96 articole ISI. Creatorul Grupului APMG (Advanced Polymer Materials Group), cu o bază foarte bună de echipamente. Director sau coordonator la 25 de proiecte naţionale de cercetare şi 3 proiecte internaţionale.
Referinţe: CV, http://tsocm.pub.ro/profesori/iovu/index.htm

Nicolae NAUM – Membru Titular
Profesor universitar doctor inginer chimist, Director Management Programe în cadrul Centrul Naţional de Management Programe Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: sinteza şi caracterizarea de catalizatori zeolitici; managementul inovaţional. Implementarea standardului ISO/CEI 17025 pentru sisteme de acreditare şi testare; Politici şi Direcţii de acţiune pentru implementarea Standardului International ISO 9001:2000, 2001; activităţi de acreditare-certificare din Romania; Menţinerea calificării auditorilor. Noi cerinţe ale competenţei auditorilor conform prevederilor din proiect ISO/FDIS 19011:2002. Desemnarea şi rolul auditorilor în desemnare; Sisteme de Certificare în Agricultura Biologică, Formare auditori/evaluatori pentru laboratoarele de încercări/verificări; managementul calităţii.
Referinţe: CV, http://www.cnmp.ro/contact.php

Marcel POPA – Membru Titular
Profesor în departamentul de Polimeri Naturali și Sintetici al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu” din cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași. Autor al 471 lucrări științifice (342 în reviste cu coeficient de impact), 35 capitole și monografii (33 în străinătate), 9 cărți și tratate (2 în străinătate), 19 brevete de invenție, editor al 3 cărți în străinătate (ASP, BENTHAM). Distins cu premiul ”Gheorghe Spacu” al Academiei Române (1984), premiul ”Opera Omnia” (Ministerul Educației Naționale, 2002), medalia de aur ”Henri Coandă” cl. I (Societatea Inventatorilor Români, 2002). Doctor Honoris Causa al Université de Pau et des Pays de l’Adour, Franța (2010). Editor șef al revistelor Journal of Hydrogels (American Scientific Publishers)., Polymer Networks. Membru în Editorial Board al revistelor: International Journal of Molecular Structures, Molecules, Journal of Applied Chemistry, Environmental Engineering and Management Journal, Journal of pharmaceutical research and drug design, Journal of Nanotechnology and Nanomedicine, Journal of Tissue Science & Engineering Current Tissue Engineering, International Journal of Drug Design and Development, Journal of Civil Engineering and Environmental Sciences, International Journal of Medical Dentistry, Buletinul Institutului Politehnic Iași (sectia Chimie), Jurnal de medicină integrativă și terapii complementare.  Colaborări cu universități din Franța, (Mulhouse, Lyon, Marsilia, Rouen, Pau, Toulon, Arras, Douai),Canada și Germania; membru al Groupe Français des Polymères (secțiunea Invățământ). Conducător de doctorat: 47 doctori în domeniul Ingineria Materialelor. 12 lucrări profesor grad I coordonate.
Domenii de competenţă ştiinţifică: mecanochimia polimerilor, transformări chimice la polimeri naturali, compozite polimerice, hidrogeluri, micro- şi nanoparticule polimerice (funcționalizate, magnetice) pentru aplicații biomedicale, polimeri bioactivi (medicamente, enzime, principii nutritive imobilizate pe polimeri), conjugate polimer-medicament, complecși polimerici.
Referinţe: CV, http://www.ch.tuiasi.ro/cv/pns/popamarcel/default.html

Ion SANDU – Membru Titular
Profesor univ. Dr. HC ing., Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Domenii de competenţă ştiinţifică:
Conservarea științifică a bunurilor de patrimoniu cultural și cele ale naturii; potabilizarea apelor subterane și de suprafață; epurarea apelor menajere și industriale uzate; denocivizarea subproduselor industriale, cu valorificarea componenților utili; obținerea, caracterizarea chimică, fizico-structurală și microbiologică a aerosolilor salini în vederea realizării de halocamere cu multiple aplicații; autentificarea unor artefacte vechi de colecție și a unor piese arheologice nou achiziționate (nestudiate sau mai puțin cunoscute), noi materiale și procedee moderne de prezervare și restaurare a artefactelor vechi de patrimoniu cultural; noi caracteristici arheometrice sau chemometrice cu valoare arheometrică implicate în autetificare și în stabilirea contextelor istorice; identificarea unor contrafaceri sau falsuri pentru bunuri de colecție etc.. Obținere, caracteristici si aplicații practice ale geopolimerilor.
Referințe: CV, http://www.ionsandu.afir.org.ro/ , https://publons.com/researcher/1466824/ion-sandu/publications/
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=en_EP&submitted=true&DB=&query=Sandu+Ion+
http://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&SID=E2BkLbYOGA7mhrLASyJ&page=1&cr_pqid=24&viewType=summary&from_ML=true&colName=WOS , https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26427032100
https://scholar.google.com/citations?user=Oy9CRS4AAAAJ&hl=en&oi=aoGheorghe SURPĂŢEANU – Membru Titular
Profesor universitar doctor la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Domenii abordate: – Sinteze de compusi heterociclici cu proprietati specifice (medicamente si auxiliari industriali);
– Chimie supramoleculara (senzori moleculari in detectia compusilor organici toxici);
– Chimie sintonica (generarea aminoacizilor esentiali si obtinerea de polipeptide).
Referinţe: CV, http://ipa.ub.ro/images/stories/surpateanu_cv.pdf

 
Maria TOMOAIA-COTIŞEL – Membru Titular
Prof. univ. dr. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Catedra de Chimie Fizică
Domenii de competenţă ştiinţifică: Chimie fizică, Chimie biologică, Biochimie, Termodinamica chimică, Structură, biofizică, Chimia fizică a nanostructurilor şi a materialelor nanostructurate, Chimia coloizilor şi a interfeţelor. O importanţă aparte în preocupările de predare şi cercetare este acordată disciplinelor Medicina moleculară si celulară utilizând imagistica AFM şi STM şi, respectiv Biomateriale cu aplicaţii biologice şi clinice. A dezvoltat noi strategii de nanofabricaţie interfacială şi de caracterizare fizică, chimică şi biologică a unor noi materiale funcţionale inteligente şi a unor nanostructuri supramoleculare plane cu vaste aplicaţii în cercetarea şi dezvoltarea de dispozitive medicale, dispozitive opto-electronice sau biosenzori.
Referinţe: CV


Niculae IONESCU – Membru de Onoare
Doctor chimist, Cercetător Ştiinţific gr. 1, membru de onoare al Institutului de Chimie Fizică „Ilie G. Murgulescu” al Academiei Române.
Domenii abordate: Cinetica chimică a reacţiilor rapide în faza de gaz: originea, stabilitatea şi propagarea exploziilor. Cinetica chimică a reacţiilor heterogene în sisteme solid-gaz, în condiţii staţionare şi nestaţionare. Elaborarea de modele cinetice. Adsorbţia gazelor pe metale. Chimie Fizică Biologică. Microscopie electronică.
Referinţe: CV

Neculae ANTOHE – Membru Corespondent
Cercetător ştiinţific gr.1, doctor inginer în chimie organică, Director ştiinţific la Centrul de Cercetare şi Prelucrare Plante Medicinale „Plantavorel” din Piatra Neamţ.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Arderea amoniacului, recuperarea platinei de la arderea amoniacului, recuperarea ionului amoniu din apele uzate de la fabrica de amoniac; obţinerea de produse şi tehnologii noi cu aplicare imediată în industrie şi care vizau reducerea importului de materii prime şi materiale. Obţinerea de noi polimeri cu sulf, cu proprietăţi absorbant de radiaţii (utilizări în astronautică). Tehnologii în fabricarea fibrelor poliamidice. Autor şi coautor la 39 brevete: Recuperarea azotopului carbonat de etilenă-etilenglicol. Realizarea de produse pentru antistatizarea fibrelor PNA cu aplicaţii în industrie. Fabricarea fibrelor poliamidice; săruri cuaternare de amoniu, compuşi organici ai fosforului (fosfiţi organici de polietilenglicol).
Referinţe: CV

Cristian Ovidiu OPREA – Membru Corespondent
Prof. univ. dr. ing., Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, Facultatea de Inginerie Chimică şi Biotehnologii (fostă ”…de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor), Departamentul de Chimie Anorganică, Chimie Fizică şi Electrochimie. Director ştiinţific al Centrului Național de Cercetări Științifice pentru Siguranța Alimentară – CNpSA, care a fost acreditat RENAR în 2021
Domenii de competenţă ştiinţifică: Combinaţii complexe cu activitate biologică. Quantum dots fără cadmiu – noi agenți în terapia cancerului și de imagistică in vivo; nanomateriale cu proprietăţi antimicrobiene şi aplicaţii ale acestora în domeniul medical sau alimentar (ZnO, SiO2, TiO2, Fe3O4, Ag etc); sisteme cu eliberare controlată a medicamentelor; caracterizarea materialelor prin analiza termică complexă (TG-DSC-GC/MS-FTIR); UV-Vis şi fluorescenţă (PL).
Referinţe: https://chimie.upb.ro/departamente/chimie-anorganica-chimie-fizica-si-electrochimie/colectiv/oprea-ovidiu-cristian/

Marcel-Ionel POPA – Membru Corespondent
Domenii de competenţă ştiinţifică: cromatografia pe gel, calorimetria diferenţială, spectroscopia de masă, electroforeza în capilare, analiza RMN, spectroscopie IR prin analiză Fourier, studiul polidispersităţii particulelor coloidale; sinteza și caracterizarea de micro şi nanoparticule pe bază de polimeri naturali cu aplicații în eliberarea principiilor active; particule mixte polimeri-magnetită pentru aplicații în transportul medicamentelor sau în purificarea apelor reziduale; materiale hibride de tip hidroxzii dublu lamelari intercalate cu principii bioactive; cinetica reacţiilor de eliberare a principiilor bioactive din materiale nanostructurate.
Publicații: 3 capitole de carte în edituri din străinătate, 10 cărți de specialitate în edituri recunoscute CNCSIS, 98 de articole în reviste cotate ISI, 1182 de citări cu indicele h 19. 3 brevete de invenție.
Afilieri: Membru al Societății de Biomateriale, al Societății de Cataliză și al Societății de Chimie din România.
Referinţe: CV
Leonard Ionuț ATANASE – Membru Asociat
Prof. univ. dr., Universitatea „Apollonia” din Iași – Decanul Facultății de Medicină Dentară de la și coordonatorul Laboratorului de Biomateriale + Biroul de Relații Internaționale. Conducător de doctorat la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu” a Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi, domeniul Inginerie Chimică
Domenii de competenţă ştiinţifică: polimeri și emulsii biocompatibile cu aplicațiile in domeniul biomedical. Cercetare în domeniul coloizilor polimerici. Managementul şi Administrarea Afacerilor. Brevet invenție – prepararea unui parfum numai pe bază apoasă
Referinţe: CV
Denisa FICAI – Membru Asociat
Conferentiar universitar doctor, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Departamentul Chimie anorganică, Chimie-Fizică și Electrochimie
Specializare: Inginerie Chimica
Domenii de competență științifică: sinteza și caracterizarea nanoparticulelor magnetice, de la nanoparticule cu aplicații medicale (tratarea cancerului osos, sisteme cu eliberare controlata) la nanoparticule cu aplicații industriale (epurarea apelor menajere și industriale); sinteza și caracterizarea materialelor pe bază de colagen: de la materiale compozite pentru regenerare tisulară la sisteme multifuncționale cu eliberare controlată de substanțe active cu rol antimicrobian, analgezic, antiinflamator, antitumoral, etc.; tehnici de caracterizare moderne: metode cromato grafice (GC, LC, GC-MS sau LC-MS); spectroscopie și microscopie FTIR/RAMAN; metode spectroscopice (UV-Vis; RMN, A AS si ICP-MS).
Realizări științifice deosebite: activități didactice în domeniul chimiei anorganice și a metalelor tranziționale – sinteza nanomaterialelor anorganice prin metoda precipitării și metoda sol-gel (MCM-41, MCM-48, FeaCU, nanoparticule de argint, etc) utilizate în diverse aplicații medicale precum tratarea cancerului ca livratori de substanțe biologic active, în diverse acoperiri antimicrobiene (nanoparticule de Ag), etc. realizarea unor materiale hibride de tipul: colagen-hidroxiapatită, colagen~PVA/HA, colagen-hidroxiapatită-magnetită, polisulfonă-magnetită cu diverse aplicații în medicină și mediu precum și sinteza și caracterizarea sistemelor cu eliberare controlată pe baza de materiale compozite. Funcționalizarea suprafeței diferitelor nanomateriale anorganice (de tipul: FesOVSiCh/APTMS, a fost și aceasta o direcție importantă urmată. Premii și distincții: premiul “The Women Inventar Award, acordata de juriul Euroinvent in cadrul Salonului International European Exhibition of Creativity and Innovation-Eurolnvent, 16-18 mai Iași 2019” sau “Cea mai buna lucrare publicată în Materiale Plastice-2009” sau cele peste 100 de premii internaționale obținute la târgurile de invenții și inovații de la, Bruxelles (Belgia), Geneva (Elveția), Bangkok (Thailanda), Ottawa (Canada), Szolnok (Ungaria) sau Cluj, Iași și Timișoara (România); premiul „ The Women Inventar Award, acordata de juriul Euroinvent 2019” acordat de UPB; cele 5 premii „Best Poster/Paper Award”, 2 premii obținute la concursurile studențești. Toată această activitate a atras 2899 citări, cu un indice H = 29 (cf ISI web of Knowledge). Publicații importante: Cărți publicate în edituri din țară și străinătate: 12; Articole în reviste cotate ISI: 172; Conferințe internaționale publicate în volume: 5; Brevete de invenție naționale: 5; Premii internaționale: peste 100.
Referințe: CV, https://chimie.upb.ro/departamente/chimie-anorganica-chimie-fizica-si-electrochimie/colectiv/ficai-denisa/

Rodica-Mariana ION – Membru Asociat
Specializare: CHIMIE
Domenii de competență ştiinţifică: Orașe inteligente, patrimoniu cultural, depoluare, poluanți, metode neconvenționale (fotochimie, fotocataliză) pentru depoluare, nanomedicină, conservare/restaurare pentru diferite obiecte de artă; Conservarea științifică, prezervarea, consolidarea si restaurarea artefactelor si suprafețelor clădirilor arhitecturale de patrimoniu cultural; studiul proceselor de degradare ale diverselor artefacte si monumente din patrimoniul cultural; introducerea si dezvoltarea de noi materiale (micro-si nanomateriale) și procedee moderne de prezervare și restaurare a artefactelor vechi de patrimoniu cultural; investigații stiintifice de diagnoza si autentificare a artefactelor pe diverse suporturi: piatra, ceramica, lemn, hârtie, textile, etc; pigmenți porfirine si ftalocianine ca pigmenți in artefactele vechi, precum si utilizarea acestora in terapia fotodinamică a cancerului; fotochimie si specii reactive ale oxigenului cu aplicații in medicina si studii muzeale. Studiul artefactelor pe diferite suporturi: Materiale anorganice (metale, ceramică, sticlă, piatră și obiecte vopsite): curățare / auto-curățare, desalinizare, reparații structurale, consolidare (vopsele, acoperiri din piatră și ceramică), umplere, inhibarea coroziunii, măsuri preventive. Tratamentul conservator cu nanomateriale. Materiale organice (lemn, textile, fibre vegetale, hârtie, os): identificarea materialelor; tratamente care implică compensarea pierderilor, reparații structurale, îndepărtarea acoperirilor, curățarea umedă și uscată, măsuri preventive. Obiecte moderne si contemporane, degradări si materiale (lucrări din mase plastice, printuri, fotografii, tablouri pe panza, vopsele moderne, săpunuri solide si piese de montaj): tratamente, răzuiri, reparații structurale si completări sau consolidări, curățare umeda si chimica. Monumente arheologice și arhitecturale (structuri din piatră și sculpturi, fațade și zidărie, zidărie, picturi murale, mozaicuri, basoreliefuri): tratamente care implică măsuri preventive, îndepărtarea adecvată a acoperirilor, consolidare, cimentare și desalinizare. Evaluarea si Conservarea patrimoniului cultural, ca disciplina de studiu, investigarea științifică a stadiului de degradare a artefactelor, studiul compatibilității materialelor utilizate la conservare/restaurare, monitorizarea comportării materialelor supuse acestor intervenții, evaluarea stării de degradare a elementelor structurale din diverse artefacte. Transferul catre agenti economici muzee.
Realizări științifice deosebite: Cărți publicate în edituri din țară și străinătate (13); Articole în reviste cotate ISI (nr.); 327 Conferinte internationale publicate în volume (76); Brevete de invenție naționale (nr. daca este cazul); 53 Premii internaționale: (125).
Referințe: CV

Cristiana RĂDULESCU – Membru Asociat
Specializare: INGINERIE CHIMICĂ
Domenii de competență științifică:
sinteza și caracterizarea compusilor herociclici compact condensați și a coloranților; nano/biomateriale cu aplicații în domeniul medical/cosmetic; știința mediului, contaminanți emergenți. Realizări științifice deosebite: sinteza unor biomateriale compozite pe baza de hidroxiapatita cu aplicații în domeniul medical (ortopedie); obținerea unor noi produse cosmetice pe baza de extracte naturale; dezvoltarea unor matrici nanocompozite pentru diferiți senzori cu aplicații în ingineria mediului; cercetari privind isolarea microplasticelor din lapte și produse derivate din lapte. Toate aceste cercetari au fost brevetate și apreciate la saloane de invenții și inovații, au fost publicate în capitole de carți în edituri internaționale, articole publicate în jurnale ISI de prestigiu. Publicatii importante: • Cărți publicate în edituri din țară și străinătate (nr.) 27 • Articole în reviste cotate ISI (nr.) 181 • Conferințe internaționale publicate în volume (nr.) 31 • Brevete de invenție naționale (nr. daca este cazul) 7 • Premii internaționale: (nr.) 30
Referințe: CV

 

Andrei-Victor SANDU – Membru Asociat
Conferențiar universitar doctor, Universitatea Tehnică ”Gh Asachi” Iași, C.S. II – Institutul Național de Cercetare pentru Protecția Mediului – INCDPM
Domenii de competenţă ştiinţifică: probleme științifice și tehnologice legate de obținerea straturilor subțiri de fosfat cu rol de protecție împotriva coroziunii și capacitate lubrifiantă utilizate în prelucrarea plastică a materialelor, dar și ca protecție a piesei finite, precum și modelarea formării straturilor de fosfat prin detalierea reacțiilor implicate. Studiul straturilor subțiri, aliajelor și studiul coroziunii.
Colaborări internaționale:
• Obținerea de noi materiale geopolimerice;
• Obținerea și caracterizarea de noi biomateriale – aliaje biocompatibile;
• Studii asupra peliculelor subțiri – obținere și caracterizare;
• Studii de coroziune asupra materialelor și posibilități de protecție;
• Procesarea aliajelor și a materialelor;
Referințe: CV

Carmen-Elena ŢEBRENCU – Membru Asociat
Director Tehnic al SC CCPPM „Plantavorel” S.A. şi cercetător ştiinţiifc principal 1 doctor inginer chimist.
Domenii de competenţă ştiinţifică: studii de cinetică de uscare pentru substanţe pulverulente sau granulare: sulfat de hidroxilamină, sulfanilide, acid cinamic, poliamide aromatice, bicarbonat de aminoguanidină, clorură de tereftaloil, plastifianţi, granule tehnopolimeri, schimbători de ioni; purificarea materiilor prime (clorură de tereftaloil şi p.fenilendiamina), pentru obţinerea poliamidelor aromatice; extracţia lichid – lichid, aplicată în domeniul epurării apelor uzate rezultate din procesul de fabricare a granulelor poliamidice, ape cu un conţinut de 2 – 5% -caprolactamă.
Referinţe: CV

 


Ștefan Bogdan VASILE – Membru Asociat
Cercetător Senior Dr. ing. la Departamentul de Știință și Inginerie a Materialelor Oxidice și Nanomaterialelor Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Conducătorul Laboratorului de Microscopie și Analize Structurale (Structural Analysis and Microscopy Laboratory)
Specializare: Inginerie chimică/Știința materialelor
Domenii de competență ştiinţifică: Microscopie electronică, Nanomateriale, Stiința materialelor, nanotehnologii, bionanomateriale.
Realizări științifice deosebite: din 2016 e recenzor pentru 9 reviste științifice importante – Materiale, Nanomateriale, Applied Surface Science, Journal of Luminescence, Journal of Cleaned Production, Materials Chemistry and Physics, Crystals, Chemical Physics Letters. În prezent, e Redactor invitat pentru reviste Special Issue pentru Materiale și Nanomateriale de la MDPI și, de asemenea, Editor de subiecte pentru Nanomateriale, MDPI. Publicaţii importante: peste 280 lucrări ISI publicate. În calitate de autor principal, 29 de lucrări de cercetare disponibile online, Indicele H este de 36 (conform ISI Knowledge), în timp ce numărul de citări este mai mare de 4490. Cărți publicate în edituri din țară și străinătate (nr.): 6; Brevete de invenție naționale: 2; Premii internaționale: 5. În cadrul activității de cercetare, a obținut de două ori la rând premiul pentru Cercetătorul Anului în 2018 și 2019 la Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, UPB. Cele mai importante premii internaționale din activitatea de cercetare sunt: „Medalia de argint” acordată la World Competition of Chemical Inventions IWIS2018 15-17 oct. 2018, Varșovia, Polonia; „Medalia de aur” – acordată la al 4-lea Concurs Internațional de Inovare în Invenții din Canada, ICAN 2019, Delegația Marocană a Inventatorului și Grupul EMSI, Toronto Canada, 24 august 2019; „Medalia de aur” – acordată la a 4-a competiție internațională de inovare în invenții din Canada, ICAN 2019, Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS), Toronto Canada, 24 august 2019.
Referințe:

Dănuț-Ionel VĂIREANU – Membru Asociat
Profesor universitar doctor, conducător de doctorat din 2010, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Faculty of Engineering in Foreign Languages, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica Bucuresti, Str. Splaiul independentei 313, București
Specializare: Electrochimie / Protecția mediului / chimie / inginerie chimică
Domenii de competență ştiinţifică: electrochimie, coroziune, baterii și pile de combustie pen/sofc, măsurători electrochimice în câmpuri de înaltă tensiune și înaltă frecvență, depoluarea electrochimică a apelor reziduale, lab on a chip, amplificatoare operaționale, analiza prin injectare în flux, electrozi, micro și nanoelectrozi, spectroscopie de impedanță electrochimică reactoare electrochimice/tehnologie electrochimică, biomateriale/prelucrări implanturi prin anodizare electrochimică.
Realizări științifice deosebite: Expert independent pentru probleme de energie, poluare, mediu şi dezvoltare durabilă la Consiliul Europei, Adunarea Parlamentară, 2004/2005&2006; Parliamentary Assembly / Assemblée parlementaire, Council of   Europe / Conseil de l’Europe, Strasbourg, F-67075 Cedex; Senior Expert pentru programul international REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) 2009–2011; Graduate și membru al Royal Society of Chemistry, UK, Analytical Division și Faraday Division, din 1994; Chartered Chemist din 1995, Membru al Electrochemical Society, 1994, Laureat al competiției Comisiei Europene pentru specialiști din domeniul chimiei (COM/AD/01-02/10/Chemistry, Biology and Health Sciences), 2012; Realizarea în România (co-autor) a primei linii industriale de implanturi anodizate din titan; Realizarea de sisteme, standuri instalații pilor pentru: coagularea indusă electrochimic, sterizilarea electrochimică a fluidelor biologice patogene, extracția electrochimică și reciclarea metalelor grele, sistem electrochimic de testare accelerată pentru desprinderea catodică a acoperirilor pentru conducte îngropate, senzor monitorizare coroziunew în boilere sub presiune și la temperaturi ridicate, sistem electrochimic autonom asistat forovoltaic de generare ozon pentru tratamenmtul terțiar al apei etc. Publicaţii importante:  Cărți publicate în edituri din țară și străinătate (nr.): 12; Articole în reviste cotate ISI (nr.): 84; Conferințe internationale publicate în volume (nr.): 87; Brevete de invenție naționale (nr. daca este cazul): 4 + 2 sub evaluare; Premii internaționale: 3


                                                               – MEMBRII DIN STRĂINĂTATE –

Aldo BOCCACCINI – GERMANIA, Nuremberg
Professor and Head of Institute of Biomaterials, University of Erlangen- Nuremberg, Germany
Prof. Aldo BOCCACCINI is a prestigious professor, senior researcher and distinguished member of the advisory committee from the International Scientific Cooperation of the Ministry of Science and Technology of Argentina, his scientific track includes over 1500 papers, over 70000 citations and a H index of 115. Aldo Roberto Boccaccini (born 2 September 1962 in San Rafael, Argentina) is a nuclear engineer and material scientist. He is currently a Professor of Biomaterials and Head of the Institute of Biomaterials at the Department of Materials Science and Engineering, University of Erlangen-Nuremberg, Erlangen, Germany. The fields of research of Boccaccini in the broad field of materials science and engineering focus on biomaterials for a variety of biomedical applications. In particular his research focuses on bioactive glasses and composites, bioactive coatings, tissue engineering scaffolds and drug delivery systems. He is also a pioneer of the field of electrophoretic deposition applied to biomedical and functional materials. Boccaccini is also member of the Advisory Board of the Network of Argentine Scientists in Germany and an international advisor to the Ministry of Science, Technology and Innovative Production of Argentina since 2008. Boccaccini was an elected member of the council of the European Society for Biomaterials (ESB) in the period 2016-2023, and served as vice-president of ESB in the period 2020-2023. He was also the vice-president of the Federation of European Materials Society (FEMS) (2022-2023). He was elected president of FEMS for the period 2024-2026. Since 2018, Boccaccini has also been a full member of the German Academy of Science and Engineering, acatech. In 2022, Boccaccini was conferred an Honorary Doctorate by Åbo Akademi University, in Turku, Finland, and in 2023 he was elected Fellow of Biomaterials Science and Engineering (FBSE) by the International Union of Societies for Biomaterials Science and Engineering (IUSBSE). Total number of refereed publications: 880 ? Total number of citations: > 27,500, h-index= 74 (Web of Science®) (h-index= 92, Google Scholar®) ? Additional publications: >25 book chapters, 5 co-edited books, 14 journal special issues
Referințe: CV, https://en.wikipedia.org/wiki/Aldo_R._Boccaccini

 

Traian CHIRILĂ – Membru Corespondent, AUSTRALIA
Director biomaterials and polymer research; Adj. Assoc. Professor, Centre for Ophthalmology and Visual Science; Adj. Res. Professor, School of Applied Chemistry
Domenii de competenţă ştiinţifică: Chimie organică, tehnica oftalmologică.
Biomaterials and polymer science, especially in the understanding of biomaterials and biocompatibility, development of polymers for intraocular implants, hydrogels, radiation-absorbing polymers, hydrophilic sponges, artificial cornea, artificial vitreous substitutes, calcification of polymers, interaction of laser radiation with polymers, photoresponsive polymers, sustained release of bioactive agents, tissue engineering, and the use of polymers in genetic therapies. He developed an artificial cornea, which is currently used in blind patients with significant clinical success. One of his recent research interests consists of the mechanism of spontaneous calcification of hydrogels, an issue of importance in the medical applications of polymers.
Referinţe: CV, http://www.qei.org.au/page/research/researchers/professor-traian-chirila/


Oğuzhan GÜNDÜZ – TURCIA, Istanbul
Coordinator of Center for Nanotechnology and Biomaterials Application and Research Center Prof. Dr Oguzhan Gunduz, as a researcher in biomaterials and tissue engineering, is involved in various aspects of biomaterials research. Dr Gunduz is also the coordinator of Center for Nanotechnology and Biomaterials Application and Research Center, which he founded. More than 15 researchers and postdocs and more than 80 graduate and doctoral students are working in this Center. His work focuses on the design, development, and characterisation of biomaterials with applications in the medical field. He works on the design, development, and characterisation of biomaterials for various biomedical applications. His research includes studying biomaterials-tissue interactions, exploring their use in tissue engineering and regenerative medicine, developing drug delivery systems, and improving biomaterials for medical implants and devices. By advancing these areas, he contributes to the field of biomaterials and aims to enhance patient outcomes in healthcare. He has published extensively in various reputable journals covering a wide range of research areas. Dr Gunduz carries out national and international projects. At the same time, more than 30 international researchers make joint projects and scientific articles. His work spans the fields of biomaterials, tissue engineering, drug delivery systems, nanotechnology, and materials science. Some of the prominent journals where his research has been featured include the Journal of Biomaterials and Tissue Engineering, Materials Science and Engineering: C, Journal of Drug Delivery Science and Technology, International Journal of Biological Macromolecules, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, Materials Chemistry and Physics, Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, International Journal of Pharmaceutics, and Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials. Dr Gunduz’s research has a total of more than 4715 citations since 2009. The h-index is 35. RESEARCH INTEREST: A.1. Special Fields of Knowledge / Biomaterials and Tissue Engineering; A.2. Area of Interest: Medical technologies, Biomaterials, Tissue Engineering, 3D-Bioprinting, Regenerative Medicines, Drug Delivery, Bioceramics, Nanotechnology. Institutional Information: Faculty Of Technology, Metallurgical And Materials Engineering, Department Of Ceramics. Research Areas: Pharmaceutics Technology, Biomaterials, Nanomaterials, Engineering and Technology
Referințe: CV, https://avesis.marmara.edu.tr/oguzhanBjörn-Olof LINDMAN – Membru de Onoare, SUEDIA
Full professor (Chair), Physical Chemistry – Department of Chemistry and Chemical Engineering, Lund University.
Research areas: Contributions in different areas of colloid and surface chemistry: Self-diffusion and microstructure of microemulsions; anomalous temperature effects in surfactant and polymer systems including clouding and thermal gelation; phase behaviour of block copolymer-solvent systems; gelation and rheology control of polymer-surfactant systems; phase behaviour of mixed polymer-surfactant solutions; interfacial organization of surfactants and polymer-surfactant mixtures; DNA-cosolute interactions including. Compaction by surfactants and polymers; colloidal biology.
References: CV, http://www.lunduniversity.lu.se/
http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=showMember&jobID=11077&juriID=6894&lang=en&idc=3

Domenico LOMBARDO – ITALIA, Messina
Dr. Prof., Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF) Based on our knowledge, Prof. Domenico Lombardo is an appreciative professor and a senior researcher and scientist within the Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) of the Instituto per I Processi Chmico- Fisici (IPCF), from the Department of Chemical Sciences and Materials Technologies in Messina, Italy having over 3000 citations and an H index of 35, according to Scopus. Graduate in Physics (1990) and Materials Engineering (2006), Dr. Domenico Lombardo is Senior Research Scienntist in the Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) of the Istituto per I Processi Chimico-Fisici (IPCF), within the Department of Chemical Sciences and Materials Technologies (Italy). He performs both experimental and theoretical research in the fields of Soft Matter, Drug Delivery and Biotechnology, in collaboration with the industry, major Italian and European research institutions, and international partners. His research activity is focused on: • Experimental and Theoretical Investigation of the Self-assembly and Supramolecular Processes of Nanostructured and Hybrid (Organic-Inorganic) (Bio-)Materials. • Study of the Soft Interaction between Nanocarriers and Biological (and Model) Membranes. He has been leading several major (Italian and European) Research Projects that are related to Biotechnology (Drug Delivery / Nanomedicine), Material Science and Engineering. He has been involved in Instrumental Development research projects within various European Laboratories and International Synchrotron Radiation Facilities including: – ELETTRA Synchrotron Radiation Facilities in Basovizza- Trieste (Italy) [1993-1996] – LURE – Laboratoire pour l’Utilisation du Rayonment Electromagnatic” Synchrotron Radiation Facility Universitè. Paris-Sud, Orsay-Paris (France) [1996-1999].
Referințe: https://www.ipcf.cnr.it/team/domenico-lombardo/, https://scholar.google.com/citations?user=2nkYTXIAAAAJ&hl=it

David MECERREYES – SPANIA, San Sebastian
Ikerbasque Research Professor at University of the Basque Country, Spain. Director (since 2024) of POLYMAT Basque Center for Macromolecular Design and Engineering, San Sebastian-Spain Prof. David Mecerreyes is the leader of the Innovative Polymers Group at POLYMAT – UPV/EHU (Spain) and currently the POLYMAT´s Scientific Vice-Director. From January 2024 he will become the scientific director. His research in polymer chemistry has been recognized with several awards, including an ERC Consolidator Grant in 2011 and the Research Excellency Award in 2020 by the Spanish Royal Chemical Society (RSEQ). He is the co-author of 370+ publications in peer-reviewed journals that have received over 24000 citations. His h-index is 81 (Google scholar, 5/23). He is one of the co-founders of the start-up company, POLYKEY Polymers for bringing to the market new sustainable polymer solutions. Prof. David Mecerreyes is a creative polymer chemist and has pioneered important topics in polymer and materials science such as ring-opening polymerization (PhD times), polymer brushes and single-chain nanoparticles (post-doc times), poly(ionic liquid)s, polymer electrolytes for batteries and iongels and eutectogels for bioelectronics (last years). The focus of the research group is the synthesis and characterization of functional polymers including poly(ionic liquid)s, conducting polymers and redox polymers for energy and bioelectronics. Since 2004, this group has been one of the pioneers in the development of new poly(ionic liquid)s bringing to the polymer chemistry toolbox new cations and anions, macromolecular engineering concepts and new developments from the ionic liquid community such as protic ionic liquids or deep eutectic solvents. Among the different poly(ionic liquid)s developed by the group, the cationic polyelectrolyte PDADMA with sulfonamide counter-anions is now commercially available and it has been successfully investigated in different applications such as polymer electrolytes for batteries and supercapacitors, gas separation membranes, flocculants for water purification or magnetic polymers. In the last years the group has been working on the development of new types of PEDOT polymers for bioelectronics and redox polymers and polymer electrolytes for batteries which are bringing the attention of many scientists as well as industries. Besides the scientific leadership in the area of ionic polymers, Prof. David Mecerreyes has been able to track the scientific community by organizing different workshops and conferences as well as coordinating five European collaborative projects.
Referințe: CV, https://www.ikerbasque.net/en/david-mecerreyes, http://www.polymat.eu/en/groups/innovative-polymers-group, www.polykey.eu

Ion NEDA – Membru de Onoare, GERMANIA
Technische Universität Braunschweig

Profesor universitar doctor la Technische Universität Braunschweig
Domenii de competență științifică: dezvoltarea aplicatiilor, a unui nou concept de drag-targeting pentru tratarea cancerului cu ajutorul lectinelor. Cercetare fundamentală in domeniul carbohidraților, componentelor naturale, compușilor macro-ciclici. Dezvoltarea unor medicamente împotriva cancerului pe bază de glucoză (Glufosfamide) ce identifică mecanismul de acțiune. Sinteza unor compuși noi bioactivi hetero-ciclici având ca sursă produși naturali.
Conduce proiecte concentrate pe dezvoltarea unor materiale noi pentru cromatografia de afinitate, catalizatori noi și produse pentru extracția uraniului sau complexarea metalelor grele în aer, nocive pentru mediu.
Realizări științifice: 138 de articole științifice, având un H-Index=24; 20 de brevete internaționale; A coordonat ca și director/manager multiple proiecte internaționale.
Numarul mare de publicatii stiintifice si de Brevete internationale il plaseaza in topul cercetatorilor din lume. De asemenea, a sustinut in Germania numerosi studenti si doctoranzi romani, care au dezvoltat cariere profesionale remarcabile.
Domnul Prof. Dr. Ion Neda este o personalitate deschisă, într-o continuă dezvoltare din punct de vedere științific, un om de echipă mereu în căutarea unor soluții noi pentru diferitele probleme abordate în studiile științifice.
Referințe:


Dan NICOLAU – Membru Titular, AUSTRALIA
Profesor universitar doctor inginer la Universitatea Tehnologică SWINBURNE din Hawthon, Victoria, Australia.
Domenii de competenţă ştiinţifică: proiectarea şi fabricarea de nanodispozitive hibride dinamice, inclusiv cele bazate pe motoare moleculare. Studiul „inteligentei” comportamentului de microorganisme în reţele microfluidice. Nanomotoare moleculare proteice lineare.
Research aggregates: (i) micro/nano-structured surfaces for micro/nano-arrays fabricated via classical microlithography, micro-ablation and Atomic Force Microscopy; (ii) dynamic micro/nanodevices, such as microfluidics/lab-on-a-chip and devices based on protein molecular motors, with applications in diagnosis, drug discovery and biocomputation devices; (iii) intelligent-like behaviour of microorganisms in confined spaces, which manifests itself in the process of survival and growth.
Referinţe: CV, http://www.bionanoinfo.com/person.php?person=10
http://www.liv.ac.uk/eee/academicstaff/nicolau.htm

Bernd RIETZ – Membru de Onoare, Copenhaga, DANEMARCA
Profesor univ. dr. ing. La Risø National Laboratory, Isotope Division, Copenhaga, Denmark.
Research areas: Environmental Monitoring, Inductively Coupled Plasma, Atomic Emission Spectrometry, Pre-Analysis Parameter Optimization, Colorimetry.
The determination of the enzymatic activity of clinically important enzymes and substrates using fluorometric methods – Clinical enzymology, Enzyme Tests, Fluorimetry, Fluorometry.
References: http://orbit.dtu.dk/en/persons/bernd-rietz(f2560734-266d-4fc1-a3f4-b210f67f3e33)/publications.html

                                                                       – PIOS OMAGIU MEMBRILOR DECEDAŢI –

Nicu-Vasile MIHAI – Membru de Onoare
10 martie 1942, Drochia, Soroca – 14 iulie 2009, Iaşi
A fost Profesor universitar doctor inginer chimist la Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iasi.
Domenii de competenţă ştiinţifică: chimie industrială, tehnologia compuşilor macromoleculari, ştiinţa şi ingineria materialelor, securitatea şi sănătatea muncii, ingineria mediului
Biografie
 

Iosif TRIPŞA – Membru de Onoare
22 ianuarie 1928, Bucureşti – 8 mai 2011, Bucureşti
În anul 1951 a obţinut titlul de doctor în 1956, iar în anul 1970 a devenit Doctor Docent în ştiinţe. Conducător de doctorat. A fost profesor universitar în cadrul Universităţii „Politehnica” Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Metalurgia oţelului.
Biografie

 

 

Domnica CIOBANU – Membru Titular
1 septembrie 1935, Stăvărăşti [BZ] – 17 aprilie 2013, Piatra Neamţ
Profesor universitar doctor inginer chimist la Facultatea de Inginerie, Universitatea din Bacău.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Tehnologia produselor din industria organică, polimeri pentru produsele de celuloză şi hârtie, modelare şi optimizare pentru procesele chimice, conducător de doctorat din anul 1991 – Univeristatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului.
Biografie

 

Academician Victor-Emanuel SAHINI – Membru Titular Fondator al AOSR
20 august 1927, Galaţi – d. 14 iulie 2017, București
Profesor universitar, doctor inginer, director onorific al Institutului de Chimie Fizica “I.G. Murgulescu” al Academiei Române, membru titular al ACADEMIEI ROMÂNE.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Chimie fizică, Structura Atomilor şi Moleculelor, Spectroscopie Moleculară, Chimie Cuantică, Chimie Fizică Biologică, Electrochimie şi Chimie Coloidală. Studiul structurii şi diferitelor proprietăţi moleculare, studiul complecşilor cu transfer de sarcină, a ion-radicalilor unor compuşi organici cu acţiune biologică reală sau potenţială şi corelarea lor cu calcule de structură electronică prin metodele chimiei cuantice. Cercetări de Biochimie fizică. Cercetări cu caracter aplicativ, orientate în special către industria farmaceutică şi protecţia mediului ambiant.
Referinţe: http://gw-chimie.math.unibuc.ro/anunivch/2007-1/AUBCh2007XVI1preface.pdf


Savel MATACHE – Membru Corespondent
14 mai 1936, Vidra, VN – d. 15 iulie 2017, București
Cercetător Ştiinţific gr. 1 Doctor inginer, cercetator ştiinţific principal, fost director al Centrului de Cercetari Săvineşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare ştiinţifică privind procesele de degradare a substanţelor termolabile în timpul proceselor de separare; formulează o nouă definiţie a termolabilităţii substanţelor şi propune metode precise de măsurare a acesteia; pune în evidenţă existenţa unui prag termic de la care degradarea se desfăşoară cu viteză masurabilă şi, în premieră absolută în literatură, introduce o scară de temolabilitate a substanţelor; propune o metodă originală de calcul pentru evaluarea eficienţei echipamentelor de purificare prin procedee termice; activitate publicistică.
Referinţe: CV


Vasile RUSU – Membru Titular

13 iulie 1939 – 27 octombrie 2018
Profesor universitar, doctor inginer chimist, Şeful Catedrei de Biochimie al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Timişoara.
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare ştiinţifică în chimia anorganică Cromatografie cu gradienţi; Radioprotecţia şi Securitatea Nucleară. Biochimie; chimie organică şi farmacologie.
Referinţe: CV, http://www.umft.ro/newpage/structura/catedre/bio-chim/rusu.htm

 

 

Ovidiu POPESCU – Membru Corespondent
28 februarie 1941, Săcele (BV) – 27.02.2021, Iași
Profesor universitar dr. medic veterinar şi chimist, consultant la Disciplina Biochimie şi Toxicologie Veterinară, USAMV Iaşi. În SUA este Profesor Asociat la Catedra de Ştiinţe Medicale Fundamentale, Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea Purdue, Indiana.
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare – Biochimie clinică (proteomica la rumegătoare mari, particularităţi biochimice în diagnosticul sindromului de hematurie cronică a taurinelor), toxicologie analitică, micotoxicologie, terapie veterinară. Cursuri predate: Biochimie, Toxicologie veterinară de diagnostic, Ecotoxicologie. Publicaţii: manuale, tratate, lucrări ştiinţifice originale; laureat al Premiului Academiei “Traian Savulescu”, 1987; Premiul “Pentru Progres în Medicina Veterinară” al Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România, 1997.
Referinţe: CV

 

Gheorghe CÂMPEANU – Membru Titular
1 octombrie 1936, Balta, judeţul Gorj – 25 iulie 2023, București

Profesor universitar doctor inginer chimist la Universitatea Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: biotehnologii industriale, agricole, medical-veterinare, biotehnologii în horticultură, Biochimie Aplicată şi Biotehnologie.
Referinţe: CV