MEMBRII SECȚIEI ȘTIINȚE CHIMICE

Ecaterina ANDRONESCU – Membru Titular, Preşedintele secţiei
Profesor universitar doctor inginer chimist, fost preşedinte al senatului Universităţii POLITEHNICA Bucureşti. Ex-Rector al UPB; Ministru al Educaţiei, Cercetării şi Inovării (2000-2003; 22.12.2008 – 01.10.2009; 2012).
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare ştiinţifică în chimia fizică a compuşilor oxidici, Chimia fizică a stării solide a silicaţilor; Ştiinţa materialelor oxidice; Materiale ceramice cu proprietăţi electrice şi magnetice; Nanomateriale şi nanotehnologii.
Referinţe: CV
                             Ioana DEMETRESCU – Membru Titular
Prof., conducător de doctorat, Universitatea Politehnica Bucureşti, Departament Chimie Generală, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor
Domenii de competenţă ştiinţifică: Chimie fizica; Electrochimie; Inginerie biomedicală; biomateriale; Mediu; Chimia Materialelor; Coroziune. Realizări deosebite: in domeniul interdisciplinar chimie, biologie, mediu, finalizate prin introducerea de metodologii de elaborare si caracterizare materiale noi destinate bioaplicatiilor; studii referitoare la mecanisme de modificarea suprafeţelor şi interfetelor pentru creşterea performanţelor legate de stabilitate, efect antibacterian şi raspuns celular.
Referinţe: CV, scholar.google.com/citations?user=Miqb1RAAAAAJMarius ENĂCHESCU – Membru Titular
Profesor universitar doctor inginer, unul dintre pionierii nanostiintei si nanotehnologiei, Universitatea POLITEHNICA Bucureşti
Domenii de competenţă ştiinţifică: a) construirea primului STM (Scanning Tunneling Microscope) – microscop cu efect de tunelare, la cea mai mare Universitate Germana, sistem capabil de rezolutie sub-atomica; b) construirea unui sistem unic in lume la University of Maine, USA, capabil „să vadă” atât atomii pe orice suprafaţă, dar si atomii de pe vârful folosit pentru tunelare; c) implementarea şi folosirea unui sistem STM-AFM cu temperatura variabilă la Lawrence Berkeley Laboratory University of California Berkeley, USA, pentru experimente legate de fenomene fundamentale ale frecării dintre atomi. 9 ani de experienţă în industria high-tech, ca Chief Executive Officer şi preşedinte al unei corporaţii Silicon Valley. 
Referinţe: CV

Maria GAVRILESCU – Membru Titular, Vicepreședinte al secţiei
Profesor universitar doctor inginer chimist la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.
Domenii de competenţă ştiinţifică: ingineria proceselor chimice şi biologice, cu aplicaţii în protecţia mediului (în particular, ingineria proceselor de remediere, tratare, epurare şi control a componentelor de mediu – aer, apă, sol, afectate de fenomenul poluării; integrare, modelare şi simulare). Ingineria proceselor chimice şi biologice cu aplicaţii în protecţia mediului – biotehnologie, cu aplicaţii în protecţia mediului (biosorbţie, bioacumulare, bioremediere etc.). Evaluarea şi managementul riscului ecologic, ingineria securităţii tehnice şi ocupaţionale, integrarea evaluărilor de risc ecologic, sănătate şi securitate. Tratarea şi managementul deşeurilor solide. Prevenirea şi controlul integrat al poluării pentru procese, produse, servicii, producţie industrială durabilă, eco-proiectare, eco-tehnologii siproducţie curată, ecologie industrială, evaluări şi audit de mediu.
Referinţe: CV

Elena IONESCU – Membru Titular
Cercetător Ştiinţific gr. 1 Doctor inginer în tehnologia chimică, Director general la Centrul de Cercetare şi Prelucrare Plante Medicinale „Plantavorel” Piatra Neamţ.
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare ştiinţifică de sinteză chimică în domeniul industriei de medicamente, monomeri şi intermediari pentru industria de fire sintetice, sinteze de noi produşi chimici pentru industria de cosmetice şi parfumerie, industria de pielărie şi a coloranţilor; cercetare, proiectare şi modelare matematică pentru noi echipamente privind procesele de oxidare şi hidrogenizare catalitică; polimerizare catalitică a ciclohexenei, procese de separare prin cristalizare continuă din solvent, procese de uscare în pat fluidizat; activitate publicistică. Specializări în activitatea de informare şi documentare ştiinţifică şi tehnică, în managementul financiar, relaţii economice internaţionale; proiectarea şi implementarea sistemului calităţii.
Referinţe: CV, http://www.plantavorel.ro/ro/index.php

Horia IOVU – Membru Titular
Prof. univ. dr. ing. chimist, prorector UPB
Domenii de competenţă ştiinţifică: polimerizarea ionic-coordinativă a dienelor; studii privind caracteristicile fizico-mecanice ale compozitelor polimerice cu structuri variate; studii privind conţinutul optim în grupe metilolice al răşinii ureo-formaldehidice; studii privind reacţia de policondensare între piperazină, formaldehidă şi alcool benzilic; studii privind relaţia structură-proprietăţi pentru materiale compozite; dezvoltarea de tehnologii originale de obţinere a complecşilor lantanidici; dezvoltarea unui nou domeniu în România – sinteze de materiale polimerice prin tehnici neconvenţionale, în câmp de microunde şi sub acţiunea fasciculelor de electroni acceleraţi. 96 articole ISI. Creatorul Grupului APMG (Advanced Polymer Materials Group), cu o bază foarte bună de echipamente. Director sau coordonator la 25 de proiecte naţionale de cercetare şi 3 proiecte internaţionale.
Referinţe: CV, http://tsocm.pub.ro/profesori/iovu/index.htm

Nicolae NAUM – Membru Titular
Profesor universitar doctor inginer chimist, Director Management Programe în cadrul Centrul Naţional de Management Programe Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: sinteza şi caracterizarea de catalizatori zeolitici; managementul inovaţional. Implementarea standardului ISO/CEI 17025 pentru sisteme de acreditare şi testare; Politici şi Direcţii de acţiune pentru implementarea Standardului International ISO 9001:2000, 2001; activităţi de acreditare-certificare din Romania; Menţinerea calificării auditorilor. Noi cerinţe ale competenţei auditorilor conform prevederilor din proiect ISO/FDIS 19011:2002. Desemnarea şi rolul auditorilor în desemnare; Sisteme de Certificare în Agricultura Biologică, Formare auditori/evaluatori pentru laboratoarele de încercări/verificări; managementul calităţii.
Referinţe: CV, http://www.cnmp.ro/contact.php

Marcel POPA – Membru Titular
Profesor în departamentul de Polimeri Naturali și Sintetici al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu” din cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași. Autor al 471 lucrări științifice (342 în reviste cu coeficient de impact), 35 capitole și monografii (33 în străinătate), 9 cărți și tratate (2 în străinătate), 19 brevete de invenție, editor al 3 cărți în străinătate (ASP, BENTHAM). Distins cu premiul ”Gheorghe Spacu” al Academiei Române (1984), premiul ”Opera Omnia” (Ministerul Educației Naționale, 2002), medalia de aur ”Henri Coandă” cl. I (Societatea Inventatorilor Români, 2002). Doctor Honoris Causa al Université de Pau et des Pays de l’Adour, Franța (2010). Editor șef al revistelor Journal of Hydrogels (American Scientific Publishers)., Polymer Networks. Membru în Editorial Board al revistelor: International Journal of Molecular Structures, Molecules, Journal of Applied Chemistry, Environmental Engineering and Management Journal, Journal of pharmaceutical research and drug design, Journal of Nanotechnology and Nanomedicine, Journal of Tissue Science & Engineering Current Tissue Engineering, International Journal of Drug Design and Development, Journal of Civil Engineering and Environmental Sciences, International Journal of Medical Dentistry, Buletinul Institutului Politehnic Iași (sectia Chimie), Jurnal de medicină integrativă și terapii complementare.  Colaborări cu universități din Franța, (Mulhouse, Lyon, Marsilia, Rouen, Pau, Toulon, Arras, Douai),Canada și Germania; membru al Groupe Français des Polymères (secțiunea Invățământ). Conducător de doctorat: 47 doctori în domeniul Ingineria Materialelor. 12 lucrări profesor grad I coordonate.
Domenii de competenţă ştiinţifică: mecanochimia polimerilor, transformări chimice la polimeri naturali, compozite polimerice, hidrogeluri, micro- şi nanoparticule polimerice (funcționalizate, magnetice) pentru aplicații biomedicale, polimeri bioactivi (medicamente, enzime, principii nutritive imobilizate pe polimeri), conjugate polimer-medicament, complecși polimerici.
Referinţe: CV, http://www.ch.tuiasi.ro/cv/pns/popamarcel/default.html

Gheorghe SURPĂŢEANU – Membru Titular
Profesor universitar doctor la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Domenii abordate: – Sinteze de compusi heterociclici cu proprietati specifice (medicamente si auxiliari industriali);
– Chimie supramoleculara (senzori moleculari in detectia compusilor organici toxici);
– Chimie sintonica (generarea aminoacizilor esentiali si obtinerea de polipeptide).
Referinţe: CV, http://ipa.ub.ro/images/stories/surpateanu_cv.pdf

 
Maria TOMOAIA-COTIŞEL – Membru Titular
Prof. univ. dr. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Catedra de Chimie Fizică
Domenii de competenţă ştiinţifică: Chimie fizică, Chimie biologică, Biochimie, Termodinamica chimică, Structură, biofizică, Chimia fizică a nanostructurilor şi a materialelor nanostructurate, Chimia coloizilor şi a interfeţelor. O importanţă aparte în preocupările de predare şi cercetare este acordată disciplinelor Medicina moleculară si celulară utilizând imagistica AFM şi STM şi, respectiv Biomateriale cu aplicaţii biologice şi clinice. A dezvoltat noi strategii de nanofabricaţie interfacială şi de caracterizare fizică, chimică şi biologică a unor noi materiale funcţionale inteligente şi a unor nanostructuri supramoleculare plane cu vaste aplicaţii în cercetarea şi dezvoltarea de dispozitive medicale, dispozitive opto-electronice sau biosenzori.
Referinţe: CV

Anton FICAI – Membru Titular, Secretar Ştiinţific al secţiei
Profesor universitar doctor ing. chimist, Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Departamentul Chimie Analitică şi Analiză Instrumentală
Domenii de competenţă ştiinţifică:
cercetare aplicativă de excelenţă: materiale compozite pentru regenerare osoasă; sisteme magnetice pentru tratament ţintit; sisteme cu eliberare controlată destinate eliberării controlate; tratamentul cancerului şi infecţiilor; funcţionalizarea avansată a suprafeţelor; compatibilizare matrice – agent de ranforsare; nanomateriale şi nanotehnologii; Realizări deosebite: dintre realizările deosebite se pot enumera dezvoltarea unor sisteme pentru tratamentul cancerului osos. Aceste sisteme au fost proiectate astfel încât să se reducă riscul recurenţelor prin asigurarea unei activităţi antitumorale de lungă durată suficientă prin simbioza dintre eliberarea controlată a unor substanţe anti-tumorale clasice (citostatice) şi prezenţa unor nanoparticule cu activitate anti-tumorală intrinsecă sau indusă de factori externi. De asemenea, printre realizările deosebite merită a fi amintite şi gama largă de materiale compozite pe bază de colagen şi hidroxiapatită cu morfologie sau compoziţie care să asigure performanţele dorite. Aceste sisteme au fost brevetate şi au fost apreciate la saloanele de invenţii şi inovaţii de la Bruxelles, Geneva sau Iaşi. (Peste 150 lucrări dintre care peste 120 articole publicate în jurnale ISI; sau 17 cărţi şi capitole de carte publicate în ţară sau străinătate.)
Referinţe: CV


Niculae IONESCU – Membru de Onoare
Doctor chimist, Cercetător Ştiinţific gr. 1, membru de onoare al Institutului de Chimie Fizică „Ilie G. Murgulescu” al Academiei Române.
Domenii abordate: Cinetica chimică a reacţiilor rapide în faza de gaz: originea, stabilitatea şi propagarea exploziilor. Cinetica chimică a reacţiilor heterogene în sisteme solid-gaz, în condiţii staţionare şi nestaţionare. Elaborarea de modele cinetice. Adsorbţia gazelor pe metale. Chimie Fizică Biologică. Microscopie electronică.
Referinţe: CV

Neculae ANTOHE – Membru Corespondent
Cercetător ştiinţific gr.1, doctor inginer în chimie organică, Director ştiinţific la Centrul de Cercetare şi Prelucrare Plante Medicinale „Plantavorel” din Piatra Neamţ.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Arderea amoniacului, recuperarea platinei de la arderea amoniacului, recuperarea ionului amoniu din apele uzate de la fabrica de amoniac; obţinerea de produse şi tehnologii noi cu aplicare imediată în industrie şi care vizau reducerea importului de materii prime şi materiale. Obţinerea de noi polimeri cu sulf, cu proprietăţi absorbant de radiaţii (utilizări în astronautică). Tehnologii în fabricarea fibrelor poliamidice. Autor şi coautor la 39 brevete: Recuperarea azotopului carbonat de etilenă-etilenglicol. Realizarea de produse pentru antistatizarea fibrelor PNA cu aplicaţii în industrie. Fabricarea fibrelor poliamidice; săruri cuaternare de amoniu, compuşi organici ai fosforului (fosfiţi organici de polietilenglicol).
Referinţe: CV

Marcel-Ionel POPA – Membru Corespondent
Domenii de competenţă ştiinţifică: cromatografia pe gel, calorimetria diferenţială, spectroscopia de masă, electroforeza în capilare, analiza RMN, spectroscopie IR prin analiză Fourier, studiul polidispersităţii particulelor coloidale; sinteza și caracterizarea de micro şi nanoparticule pe bază de polimeri naturali cu aplicații în eliberarea principiilor active; particule mixte polimeri-magnetită pentru aplicații în transportul medicamentelor sau în purificarea apelor reziduale; materiale hibride de tip hidroxzii dublu lamelari intercalate cu principii bioactive; cinetica reacţiilor de eliberare a principiilor bioactive din materiale nanostructurate.
Publicații: 3 capitole de carte în edituri din străinătate, 10 cărți de specialitate în edituri recunoscute CNCSIS, 98 de articole în reviste cotate ISI, 1182 de citări cu indicele h 19. 3 brevete de invenție.
Afilieri: Membru al Societății de Biomateriale, al Societății de Cataliză și al Societății de Chimie din România.
Referinţe: CV

Ion SANDU – Membru Corespondent
Profesor univ. Dr. HC ing., Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Domenii de competenţă ştiinţifică: Conservarea științifică a bunurilor de patrimoniu cultural și cele ale naturii; potabilizarea apelor subterane și de suprafață; epurarea apelor menajere și industriale uzate; denocivizarea subproduselor industriale, cu valorificarea componenților utili; obținerea, caracterizarea chimică, fizico-structurală și microbiologică a aerosolilor salini în vederea realizării de halocamere cu multiple aplicații; autentificarea unor artefacte vechi de colecție și a unor piese arheologice nou achiziționate (nestudiate sau mai puțin cunoscute), noi materiale și procedee moderne de prezervare și restaurare a artefactelor vechi de patrimoniu cultural; noi caracteristici arheometrice sau chemometrice cu valoare arheometrică implicate în autetificare și în stabilirea contextelor istorice; identificarea unor contrafaceri sau falsuri pentru bunuri de colecție etc.. Obținere, caracteristici si aplicații practice ale geopolimerilor.
Referințe: CV
http://www.ionsandu.afir.org.ro/ , https://publons.com/researcher/1466824/ion-sandu/publications/
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=en_EP&submitted=true&DB=&query=Sandu+Ion+
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26427032100
http://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&SID=E2BkLbYOGA7mhrLASyJ&page=1&cr_pqid=24&viewType=summary&from_ML=true&colName=WOS , https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26427032100

https://scholar.google.com/citations?user=Oy9CRS4AAAAJ&hl=en&oi=ao

Leonard Ionuț ATANASE – Membru Asociat
Prof. univ. dr., Universitatea „Apollonia” din Iași – Decanul Facultății de Medicină Dentară de la și coordonatorul Laboratorului de Biomateriale + Biroul de Relații Internaționale. Conducător de doctorat la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu” a Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi, domeniul Inginerie Chimică
Domenii de competenţă ştiinţifică: polimeri și emulsii biocompatibile cu aplicațiile in domeniul biomedical. Cercetare în domeniul coloizilor polimerici. Managementul şi Administrarea Afacerilor. Brevet invenție – prepararea unui parfum numai pe bază apoasă
Referinţe: CV
Ovidiu Cristian OPREA – Membru Asociat
Prof. univ. dr. ing., Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, Facultatea de Inginerie Chimică şi Biotehnologii (fostă ”…de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor), Departamentul de Chimie Anorganică, Chimie Fizică şi Electrochimie. Director ştiinţific al Centrului Național de Cercetări Științifice pentru Siguranța Alimentară – CNpSA, care a fost acreditat RENAR în 2021
Domenii de competenţă ştiinţifică: Combinaţii complexe cu activitate biologică. Quantum dots fără cadmiu – noi agenți în terapia cancerului și de imagistică in vivo;
nanomateriale cu proprietăţi antimicrobiene şi aplicaţii ale acestora în domeniul medical sau alimentar (ZnO, SiO2, TiO2, Fe3O4, Ag etc); sisteme cu eliberare controlată a medicamentelor; caracterizarea materialelor prin analiza termică complexă (TG-DSC-GC/MS-FTIR); UV-Vis şi fluorescenţă (PL).
Referinţe: CV


Andrei-Victor SANDU – Membru Asociat
Conferențiar universitar doctor, Universitatea Tehnică ”Gh Asachi” Iași, C.S. II – Institutul Național de Cercetare pentru Protecția Mediului – INCDPM
Domenii de competenţă ştiinţifică: probleme științifice și tehnologice legate de obținerea straturilor subțiri de fosfat cu rol de protecție împotriva coroziunii și capacitate lubrifiantă utilizate în prelucrarea plastică a materialelor, dar și ca protecție a piesei finite, precum și modelarea formării straturilor de fosfat prin detalierea reacțiilor implicate. Studiul straturilor subțiri, aliajelor și studiul coroziunii.
Colaborări internaționale:
• Obținerea de noi materiale geopolimerice;
• Obținerea și caracterizarea de noi biomateriale – aliaje biocompatibile;
• Studii asupra peliculelor subțiri – obținere și caracterizare;
• Studii de coroziune asupra materialelor și posibilități de protecție;
• Procesarea aliajelor și a materialelor;
Referințe: CV

Carmen-Elena ŢEBRENCU – Membru Asociat
Director Tehnic al SC CCPPM „Plantavorel” S.A. şi cercetător ştiinţiifc principal 1 doctor inginer chimist.
Domenii de competenţă ştiinţifică: studii de cinetică de uscare pentru substanţe pulverulente sau granulare: sulfat de hidroxilamină, sulfanilide, acid cinamic, poliamide aromatice, bicarbonat de aminoguanidină, clorură de tereftaloil, plastifianţi, granule tehnopolimeri, schimbători de ioni; purificarea materiilor prime (clorură de tereftaloil şi p.fenilendiamina), pentru obţinerea poliamidelor aromatice; extracţia lichid – lichid, aplicată în domeniul epurării apelor uzate rezultate din procesul de fabricare a granulelor poliamidice, ape cu un conţinut de 2 – 5% -caprolactamă.
Referinţe: CV

 


                                                               – MEMBRII DIN STRĂINĂTATE –

Traian CHIRILĂ – Membru Corespondent, AUSTRALIA
Director biomaterials and polymer research; Adj. Assoc. Professor, Centre for Ophthalmology and Visual Science; Adj. Res. Professor, School of Applied Chemistry
Domenii de competenţă ştiinţifică: Chimie organică, tehnica oftalmologică.
Biomaterials and polymer science, especially in the understanding of biomaterials and biocompatibility, development of polymers for intraocular implants, hydrogels, radiation-absorbing polymers, hydrophilic sponges, artificial cornea, artificial vitreous substitutes, calcification of polymers, interaction of laser radiation with polymers, photoresponsive polymers, sustained release of bioactive agents, tissue engineering, and the use of polymers in genetic therapies. He developed an artificial cornea, which is currently used in blind patients with significant clinical success. One of his recent research interests consists of the mechanism of spontaneous calcification of hydrogels, an issue of importance in the medical applications of polymers.
Referinţe: CV, http://www.qei.org.au/page/research/researchers/professor-traian-chirila/


Björn-Olof LINDMAN – Membru de Onoare, SUEDIA
Full professor (Chair), Physical Chemistry – Department of Chemistry and Chemical Engineering, Lund University.
Research areas: Contributions in different areas of colloid and surface chemistry: Self-diffusion and microstructure of microemulsions; anomalous temperature effects in surfactant and polymer systems including clouding and thermal gelation; phase behaviour of block copolymer-solvent systems; gelation and rheology control of polymer-surfactant systems; phase behaviour of mixed polymer-surfactant solutions; interfacial organization of surfactants and polymer-surfactant mixtures; DNA-cosolute interactions including. Compaction by surfactants and polymers; colloidal biology.
References: CV, http://www.lunduniversity.lu.se/
http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=showMember&jobID=11077&juriID=6894&lang=en&idc=3


Dan NICOLAU – Membru Titular, AUSTRALIA
Profesor universitar doctor inginer la Universitatea Tehnologică SWINBURNE din Hawthon, Victoria, Australia.
Domenii de competenţă ştiinţifică: proiectarea şi fabricarea de nanodispozitive hibride dinamice, inclusiv cele bazate pe motoare moleculare. Studiul „inteligentei” comportamentului de microorganisme în reţele microfluidice. Nanomotoare moleculare proteice lineare.
Research aggregates: (i) micro/nano-structured surfaces for micro/nano-arrays fabricated via classical microlithography, micro-ablation and Atomic Force Microscopy; (ii) dynamic micro/nanodevices, such as microfluidics/lab-on-a-chip and devices based on protein molecular motors, with applications in diagnosis, drug discovery and biocomputation devices; (iii) intelligent-like behaviour of microorganisms in confined spaces, which manifests itself in the process of survival and growth.
Referinţe: CV, http://www.bionanoinfo.com/person.php?person=10
http://www.liv.ac.uk/eee/academicstaff/nicolau.htm

Ion NEDA – Membru de Onoare, GERMANIA
Technische Universität Braunschweig

Profesor universitar doctor la Technische Universität Braunschweig
Domenii de competență științifică: dezvoltarea aplicatiilor, a unui nou concept de drag-targeting pentru tratarea cancerului cu ajutorul lectinelor. Cercetare fundamentală in domeniul carbohidraților, componentelor naturale, compușilor macro-ciclici. Dezvoltarea unor medicamente împotriva cancerului pe bază de glucoză (Glufosfamide) ce identifică mecanismul de acțiune. Sinteza unor compuși noi bioactivi hetero-ciclici având ca sursă produși naturali.
Conduce proiecte concentrate pe dezvoltarea unor materiale noi pentru cromatografia de afinitate, catalizatori noi și produse pentru extracția uraniului sau complexarea metalelor grele în aer, nocive pentru mediu.
Realizări științifice: 138 de articole științifice, având un H-Index=24; 20 de brevete internaționale; A coordonat ca și director/manager multiple proiecte internaționale.
Numarul mare de publicatii stiintifice si de Brevete internationale il plaseaza in topul cercetatorilor din lume. De asemenea, a sustinut in Germania numerosi studenti si doctoranzi romani, care au dezvoltat cariere profesionale remarcabile.
Domnul Prof. Dr. Ion Neda este o personalitate deschisă, într-o continuă dezvoltare din punct de vedere științific, un om de echipă mereu în căutarea unor soluții noi pentru diferitele probleme abordate în studiile științifice.
Referințe:

Bernd RIETZ – Membru de Onoare, Copenhaga, DANEMARCA
Profesor univ. dr. ing. La Risø National Laboratory, Isotope Division, Copenhaga, Denmark.
Research areas: Environmental Monitoring, Inductively Coupled Plasma, Atomic Emission Spectrometry, Pre-Analysis Parameter Optimization, Colorimetry.
The determination of the enzymatic activity of clinically important enzymes and substrates using fluorometric methods – Clinical enzymology, Enzyme Tests, Fluorimetry, Fluorometry.
References: http://orbit.dtu.dk/en/persons/bernd-rietz(f2560734-266d-4fc1-a3f4-b210f67f3e33)/publications.html

                                                                       – PIOS OMAGIU MEMBRILOR DECEDAŢI –

Nicu-Vasile MIHAI – Membru de Onoare
10 martie 1942, Drochia, Soroca – 14 iulie 2009, Iaşi
A fost Profesor universitar doctor inginer chimist la Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iasi.
Domenii de competenţă ştiinţifică: chimie industrială, tehnologia compuşilor macromoleculari, ştiinţa şi ingineria materialelor, securitatea şi sănătatea muncii, ingineria mediului
Biografie
 

Iosif TRIPŞA – Membru de Onoare
22 ianuarie 1928, Bucureşti – 8 mai 2011, Bucureşti
În anul 1951 a obţinut titlul de doctor în 1956, iar în anul 1970 a devenit Doctor Docent în ştiinţe. Conducător de doctorat. A fost profesor universitar în cadrul Universităţii „Politehnica” Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Metalurgia oţelului.
Biografie

 

 

Domnica CIOBANU – Membru Titular
1 septembrie 1935, Stăvărăşti [BZ] – 17 aprilie 2013, Piatra Neamţ
Profesor universitar doctor inginer chimist la Facultatea de Inginerie, Universitatea din Bacău.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Tehnologia produselor din industria organică, polimeri pentru produsele de celuloză şi hârtie, modelare şi optimizare pentru procesele chimice, conducător de doctorat din anul 1991 – Univeristatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului.
Biografie

 

Academician Victor-Emanuel SAHINI – Membru Titular Fondator al AOSR
20 august 1927, Galaţi – d. 14 iulie 2017, București
Profesor universitar, doctor inginer, director onorific al Institutului de Chimie Fizica “I.G. Murgulescu” al Academiei Române, membru titular al ACADEMIEI ROMÂNE.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Chimie fizică, Structura Atomilor şi Moleculelor, Spectroscopie Moleculară, Chimie Cuantică, Chimie Fizică Biologică, Electrochimie şi Chimie Coloidală. Studiul structurii şi diferitelor proprietăţi moleculare, studiul complecşilor cu transfer de sarcină, a ion-radicalilor unor compuşi organici cu acţiune biologică reală sau potenţială şi corelarea lor cu calcule de structură electronică prin metodele chimiei cuantice. Cercetări de Biochimie fizică. Cercetări cu caracter aplicativ, orientate în special către industria farmaceutică şi protecţia mediului ambiant.
Referinţe: http://gw-chimie.math.unibuc.ro/anunivch/2007-1/AUBCh2007XVI1preface.pdf


Savel MATACHE – Membru Corespondent
14 mai 1936, Vidra, VN – d. 15 iulie 2017, București
Cercetător Ştiinţific gr. 1 Doctor inginer, cercetator ştiinţific principal, fost director al Centrului de Cercetari Săvineşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare ştiinţifică privind procesele de degradare a substanţelor termolabile în timpul proceselor de separare; formulează o nouă definiţie a termolabilităţii substanţelor şi propune metode precise de măsurare a acesteia; pune în evidenţă existenţa unui prag termic de la care degradarea se desfăşoară cu viteză masurabilă şi, în premieră absolută în literatură, introduce o scară de temolabilitate a substanţelor; propune o metodă originală de calcul pentru evaluarea eficienţei echipamentelor de purificare prin procedee termice; activitate publicistică.
Referinţe: CV


Vasile RUSU – Membru Titular

13 iulie 1939 – 27 octombrie 2018
Profesor universitar, doctor inginer chimist, Şeful Catedrei de Biochimie al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Timişoara.
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare ştiinţifică în chimia anorganică Cromatografie cu gradienţi; Radioprotecţia şi Securitatea Nucleară. Biochimie; chimie organică şi farmacologie.
Referinţe: CV, http://www.umft.ro/newpage/structura/catedre/bio-chim/rusu.htm

 

 

Ovidiu POPESCU – Membru Corespondent
28 februarie 1941, Săcele (BV) – 27.02.2021, Iași
Profesor universitar dr. medic veterinar şi chimist, consultant la Disciplina Biochimie şi Toxicologie Veterinară, USAMV Iaşi. În SUA este Profesor Asociat la Catedra de Ştiinţe Medicale Fundamentale, Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea Purdue, Indiana.
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare – Biochimie clinică (proteomica la rumegătoare mari, particularităţi biochimice în diagnosticul sindromului de hematurie cronică a taurinelor), toxicologie analitică, micotoxicologie, terapie veterinară. Cursuri predate: Biochimie, Toxicologie veterinară de diagnostic, Ecotoxicologie. Publicaţii: manuale, tratate, lucrări ştiinţifice originale; laureat al Premiului Academiei “Traian Savulescu”, 1987; Premiul “Pentru Progres în Medicina Veterinară” al Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România, 1997.
Referinţe: CV

 

Gheorghe CÂMPEANU – Membru Titular
1 octombrie 1936, Balta, judeţul Gorj – 25 iulie 2023, București

Profesor universitar doctor inginer chimist la Universitatea Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: biotehnologii industriale, agricole, medical-veterinare, biotehnologii în horticultură, Biochimie Aplicată şi Biotehnologie.
Referinţe: CV