MEGAN MIHAIL

 MEGAN MIHAILMembru titular

Prof. univ. dr., matematician

Data şi locul naşterii: 2 ianuarie 1947, Zegaia, Judeţul Mehedinţi

 

Studii: Universitatea din Timişoara, Facultatea de Matematică-Mecanică (1969); doctorat cu teza Comportări asimptotice şi controlabilitate la ecuaţii diferenţiale liniare, Timişoara (1977).

Activitate profesională: asistent stagiar (1969-1972), asistent universitar (1972-1977), lector universitar (1977-1990), conferenţiar universitar (1990-1992), profesor universitar (din 1992). 1981-1990, prodecan al Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii din Timişoara, 1996-2004, decan al Facultăţii de Matematică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, 2004-2008, prorector al Universităţii de Vest din Timişoara, din 2008 director al Departamentului de Matematică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, 1992-1996 şi 2003-2007. Conducător de doctorat din 1990 până în prezent având finalizate 18 teze de doctorat (dintre care două în cotutelă), precum şi alţi 11 doctoranzi (6 în stagii şi 5 în faza de redactare a tezei).

Domenii de interes: ecuaţii diferenţiale în spaţii abstracte, stabilitate, dichotomie, trichotomie, controlabilitate, hiperstabilitate.

Activitatea ştiinţifică: lista cursurilor predate: analiză matematică, analiză reală, analiză convexă, sisteme liniare cu control, teorie calitativă pentru sisteme cu control, teoria structurilor, control optimal, teoria modelelor. Participare la granturi de cercetare: Grantul internaţional „RTN Analysis and Operators”, Program FP6, director: prof. dr. Jean Esterle, Universitatea Bordeaux, granturi CNCSIS de tip patru în calitate de director (1990-2001, 2002-2004, 2005-2007) şi membru într-un grant finanţat de MEC (1995-1998). Director al granturilor de cercetare cu CNCSIS: Comportări asimptotice ale sistemelor liniare cu control în spaţii infinit dimensionale (1999-2001), Proprietăţi calitative ale proceselor evolutive cu control în spaţii Banach (2002-2004), Comportări asimptotice pentru ecuaţii de evoluţie deterministe şi stochastice în spaţii infinit dimensionale (2005-2007), Cercetări avansate privind comportările asimptotice ale ecuaţiilor de evoluţie (2008-2010).

Publicaţii: autor a peste 130 de lucrări ştiinţifice în domeniul teoriei calitative a ecuaţiilor diferenţiale în spaţii infinit dimensionale, dintre care 47 în reviste din străinătate (24 cotate ISI), 48 în reviste din ţară (acreditate de CNCSIS), 25 în proceedings de conferinţe naţionale şi internaţionale, 26 de cărţi publicate în ţară, dintre care cinci sunt monografii ştiinţifice.

Afiliere: membru al asociaţiilor profesionale: Societatea de Ştiinţe Matematice din România, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România. Membru al colectivelor de editare a revistelor: Analele Universităţii din Timişoara, Analele Universităţii din Craiova, Didactica Mathematica – U.B.B. Cluj-Napoca, Carpathian Journal of Mathematics (Universitatea de Nord, Baia Mare), Seminarul de analiză matematică şi aplicaţii în teoria controlului (U.V.T.), Revista matematică din Timişoara. Organizator şi editor al lucrărilor Conferinţelor Naţionale ale Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, în 2005, și Analiză Matematică şi Aplicaţii, în 2000 și  2006. Membru în bordul editorial a patru reviste de specialitate acreditate de CNCSIS. Referent la revistele Mathematical Reviews şi Zentralblat fűr Mathematik. Preşedinte al Filialei Timiş al SSMR, 1997-2006, membru în Comisia de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii din cadrul CNCSIS, 1997-2007, membru în Consiliul Filialei Timiş a AOŞR, 2006 – prezent, membru în comisia de experţi permanenţi a ARACIS. Membru al Centrului de Cercetare în Analiză şi Geometrie de la Universitatea de Vest din Timişoara, acreditat de CNCSIS. Membru fondator al Filialei Timiş a AOŞR, preşedinte al Secţiei de ştiinţe exacte a Filialei Timiş a AOŞR, organizarea în cadrul Programului de activităţi a Filialei Timiş a AOŞR a trei conferinţe dedicate unor importante personalităţi din ştiinţă.

Referinţe: locul 3 în Registrul Ad Astra al Oamenilor de Ştiinţă din România realizat pe baza articolelor indexate ISI în perioada 2002-2006, având un punctaj de impact de 30.287 cu 67 de citări. Peste 80 de citări în reviste şi monografii ştiinţifice din străinătate (cu largă circulaţie internaţională), dintre care 25 în reviste clasificate ISI. Rezultatele obţinute au fost citate în monografii ale unor specialişti recunoscuţi pe plan mondial, precum R. Conti (1982) şi J. Klamka (1995) în domeniul teoriei controlului optimal, S.G. Krein (1983), C. Chicone şi Y. Latushkin (1999) în domeniul teoriei stabilităţii. Citările în reviste ISI precum International Journal on Control, Journal of Differential Equations, Systems Control Letters, Journal of Mathematical Analysis and Applications Integral Equations and Operator Theory, aparţin unor matematicieni foarte bine apreciaţi pe plan mondial precum A.J. Pritchard, R. Curtain, K.J. Palmer, J. Zabczyk şi alţii. De remarcat este şi articolul matematicianului polonez K.M. Przyluski cu titlul On a Theorem of Megan, publicat în International Journal on Control, în 1988.