Mediul social-politic şi ştiinţific românesc în care s-a format Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă

Mediul social-politic şi ştiinţific românesc în care s-a format Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă

INTEGRAREA ASR ÎN ACADEMIA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE (1948-1956)

Prin Decretul Prezidial nr. 76 pentru transformarea Academiei Române în Academia Republicii Populare Române, publicat în Monitorul Oficial nr.132 bis/9 iunie 1948, Academia de Ştiinţe din România a fost integrată în Academia Republicii Populare Române, toate bunurile sale mobile şi imobile fiind înglobate în patrimoniul noii Academii.

Ultimul act existent la dosarul Academiei de Ştiinţe din România aflat la Arhivele Naţionale este Decizia nr. 1432/19 octombrie 1956 prin care Tribunalul Suprem al RPR a respins recursul Academiei Române la Decizia civilă nr. 458/1936 depus la 18 ianuarie 1939.

 

Mediul social-politic şi ştiinţific românesc în care s-a format Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România

Proclamarea Republicii Populare Române la 30 decembrie 1947, naţionalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări şi de transport la 11 iunie 1948, reforma învăţământului de toate gradele au pus bazele unor transformări profunde în structura economică, socială şi politică din ţara noastră.

În urma transformării Academiei Române în Academia Republicii Populare Române în anul 1948 (sursa: Monitorul Oficial), în perioada 1949-1968, societăţile şi asociaţiile ştiinţifice ale cadrelor didactice, medicilor, inginerilor şi arhitecţilor au adoptat noi statute de organizare şi funcţionare. Prin art. 7 al Hotărârii C.C. al PMR şi a Consiliului de Miniştri din 1951 (sursa: Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică), Ministerul Instrucţiunii Publice primea sarcina de a „lua măsurile necesare pentru întărirea societăţilor ştiinţifice” .

Între anii 1952-1972, activitatea societăţilor şi asociaţiilor ştiinţifice a fost subvenţionată din fondurile Ministerului Învăţământului, iar din 1974, în conformitate cu prevederile HCM nr 425/15 mai 1973, societăţile şi asociaţiile ştiinţifice au luat măsuri pentru autofinanţarea activităţii din fonduri proprii, provenite din încasarea cotizaţiilor şi din beneficiile realizate din vânzarea publicaţiilor.