IXARU LIVIU

IXARU LIVIUMembru titular

Prof. univ. dr., fizician, CS 1

Data şi locul naşterii: 30 aprilie 1942, Răşcani-Bălţi, Republica Moldova

 

Studii: Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti (1959-1964), specializarea fizică teoretică. Doctor în ştiinţe, specialitatea fizică teoretică (1973), cu teza Metode aproximative pentru rezolvarea ecuaţiei Schrödinger.

Activitatea profesională: cercetător ştiinţific I la Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară Bucureşti (IFIN-HH), în Departamentul de fizică teoretică; conducător de doctorat la Univ. Bucureşti; director la două proiecte de cercetare internaţionale (în cadrul unor acorduri bilaterale inter-ţări) şi două naţionale.

Stagii de lucru în străinătate: cel puţin 3 luni/an: International Centre for Theoretical Physics, Trieste-Italia; Max-Planck Institut fϋr Kernphysik, Heidelberg–RFG (1969–1970); Institut fϋr Theoretische Physik, Universitatea Frankfurt/Main – RFG (1982); Manne Siegbahn Royal Institute of Technology, Stockholm – Suedia (1994, 1995); Department of Applied Mathematics and Computer Science, Universitatea Gent-Belgia (câte trei luni/an în perioada 1994-1999, un an în 2000 şi 6 luni în 2001); Universitatea Leuven-Belgia (6 luni în 2001). Vizite scurte: (2-4 săptămâni/an): Institutul Unificat de Cercetări Nucleare Dubna (fosta URSS) (1970-1990), Institutul de Cercetări Nucleare Debrecen (Ungaria) (1992-1995). Seminarii, lecţii: Berlin, München, Kaiserslautern, Siegen (Germania), Dubna, Kiev (fosta URSS), St. Andrews, Daresbury, Durham, Belfast (Marea Britanie), Trieste, Pisa, Napoli (Italia) etc.

Activitate didactică: în ţară: Facultatea de Fizică, Univ. Bucureşti, IFIN-HH Bucureşti; în străinătate: profesor invitat la Univ. Frankfurt/Main, Fac. Fizică, 1990-1991; Univ. Gent (Belgia), Departamentul de Matematici Aplicate (sept-dec. 1994; oct.-dec. 1995, sept.-dec. 1996); Univ. Salerno (Italia), Departamentul de analiză numerică şi matematici aplicate (apr.-iulie 1998; mart.-apr.2003, mai-iun. 2004, oct. 2008-apr. 2009); Univ. Belfast (Marea Britanie), Departamentul de Informatică (ian.-iunie 2005); membru în comisii de doctorat în ţară şi străinătate, circa 20 de teze.

Rezultate ştiinţifice: noi metode numerice pentru probleme complexe din fizică, chimie şi ştiinţe tehnice; formularea metodei de perturbaţii pe porţiuni pentru rezolvarea ecuaţiei Schrödinger; formule noi pentru operaţii numerice (diferenţiere, integrare, rezolvare de ecuaţii diferenţiale, interpolare) asupra funcţiilor oscilatorii; noi coduri de calcul incluse în mari biblioteci internaţionale de software ştiinţific; nou set de funcţii speciale pentru procesarea funcţiilor oscilatorii; teoria unitară a formalismului fitării exponenţiale; expresia erorii în fitarea exponenţială; calcularea eficientă a integralelor Slater în mecanica cuantică.

Publicaţii: 3 cărţi de autor: Metode numerice pentru ecuaţii diferenţiale, cu aplicaţii, Editura Academiei, Bucureşti (1979), Numerical Methods for Differential Equations, Reidel, Dordrecht-Boston-Lancaster (1984) şi Exponential Fitting (cu G. Vanden Berghe), Kluwer Academic, Dordrecht-Boston-London (2004)); circa 100 de articole ştiinţifice, dintre care circa 70 în reviste cotate ISI; comunicări la cel puţin 40 de conferinţe în ţară şi străinătate.

Aprecierea activităţii: 1400 de citări în baza de date ISI; membru străin al WOG; membru în Comitetul Ştiinţific al unor manifestări ştiinţifice internaţionale: Special Functions and Differential Equations, Madras (India) 1993, Highly Efficient Software for Numerical Operations on Oscillatory Functions, Gent (Belgia) 2001, Numerical Approach of Oscillatory Functions, Gent (Belgia) 2008 etc.; membru în colegiul de redacţie al unor reviste internaţionale: editor asociat la Journal of Computational and Applied Mathematics – factor de impact 1.7, editor specialist la Computer Physics Communications – factor de impact 3.2; referent pentru: IMA Journal of Numerical Analysis, BIT, Numerical Algorithms, International Journal of Computer Mathematics, Numerische Mathematik, Journal of Computational Physics etc.; peste 200 de referate; evaluator pentru proiecte la fundaţiile Fulbright (SUA) şi EPSRC (Marea Britanie).

Premii: naţionale: Premiul Dragomir Hurmuzescu al Academiei Române (1980); internaţionale: Premiul HPC al UK High End Computing Strategy Committee (2006), Marea Britanie, Londra, împreună cu prof. NS Scott şi MP Scott (Univ. Belfast) şi prof. C. Denis (Univ. Pierre şi Marie Curie, Paris).

Manifestări omagiale: Articol omagial: B. Paternoster, Present state-of-the-art in Exponential Fitting. A Contribution Dedicated to Liviu Ixaru on his 70th Birthday, Comput. Phys. Commun. 183, 2499 – 2512 (2012); Simposion omagial: Numerical Methods and Computational Procedures for Special Problems in Physics and Chemistry, Dedicated to Prof. Liviu Ixaru to Celebrate His 70th Birthday, Kos (Grecia) 19-25 septembrie 2012.

Referinţe: http://www.nipne.ro/research/awards/, http://www.theory.nipne.ro/~ixaru/