Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăIn memoriamProf. univ. Dr. Onuc COZAR, membru titular al secţiei de ştiinţe Fizice

Prof. univ. Dr. Onuc COZAR, membru titular al secţiei de ştiinţe Fizice

Prezidiul AOSR anunţă cu tristeţe că în ziua de 30 ianuarie 2022 a plecat dintre noi Prof. univ. Dr. Onuc COZAR, membru titular al secţiei de ştiinţe Fizice.

Prof. univ. Dr. Onuc COZAR s-a născut la 29 martie 1946 în localitatea Sâncraiu-Almaşului, Jud. Sălaj. A absolvit Facultatea de Fizică, secţia Fizica corpului solid, la Universitatea „Babeş – Bolyai2” din Cluj-Napoca. Și-a luat doctoratul în Ştiinţe, specializarea Fizică, in 1977 cu teza Structura moleculară şi dinamica de absorbţie a unor complecşi cu Cu
determinate prin spectroscopia RES.

A efectuat numeroase stagii de cercetare la Dubna, Rusia (1990); Padova, Italia
(1993), Madrid, Spania (1996); Lyon, Franţa (1999, 2002, 2005), Aachen, Germania (2003).

A desfășurat o bogată activitate didactică şi profesională fiind asistent universitar la Catedra de fizică atomică şi nucleară, Facultatea de Fizică, Universitatea „Babeş – Bolyai” (1972-1983); secretar de redacţie la Revista Studia, (1983-1990); lector universitar (1990-1996); profesor universitar, şeful Catedrei de Fizică Biomedicală (1996-2017); secretar
ştiinţific pe Facultatea de Fizică (1998-2006); membru în Consiliul Cercetării al Senatului Universităţii „Babeş – Bolyai” (1998-2005); membru în Comisia de ştiinţe exacte I a CNEAA (2001-2006); directorul Centrului de Cercetare în Fizică biomedicală şi a mediului, acreditat CNCSIS (2006); decanul Facultăţii de Fizică (2007-2012); conducător de doctorat din 1991 (26 de absolvenţi).


A abordat numeroase domenii de cercetare: studii de structură şi dinamică moleculară, interacţiunea ionilor metalici cu molecule de interes biomedical (medicamente, aminoacizi, nucleotide), efecte de solvent şi mecanisme de asociere moleculară, radicali nitroxidici şi produşi de iradiere în diferite biomolecule – cinetica acestora, estimarea structurii şi
proprietăţilor moleculare în urma modelărilor teoretice, sisteme paramagnetice cuplate (dimeri, trimeri etc), structura locală şi interacţiunea între ionii paramagnetici în matrici oxidice, aplicaţii ale metodelor fizice în diagnostic şi tratament medical, fizica mediului. A obținut rezultate originale în domeniile menţionate mai sus folosind metodele
spectroscopice FT-IR, FT-Raman, SERS, RES, RMN, Mossbauer, gaz cromatografie (GC) şi spectrometrie de masă (MS) precum şi unele metode teoretice de simulare şi deconvoluţie a spectrelor moleculare experimentale, de calcul şi modelare moleculară (DFT, ab-initio şi metode semiempirice).

A condus în calitate de director 16 proiecte cu valoare de peste 2,3 milioane lei.

A avut o bogată activitate publicistică prin: Cărţi publicate: 10 (7 monografii). Una dintre monografii este Rezonanţa electronică de spin pe complecşi metalici, Ed. Acad. Române, Bucureşti, 2001; Coeditarea a 5 volume cu lucrările unor Simpozioane Naţionale şi o Şcoală de vară internaţională; Lucrări ştiinţifice: 469 din care: 136 în reviste internaţionale
cotate ISI (32 în alte reviste internaţionale, 28 în reviste ale Academiei Române, 122 în Revista Studia a Universităţii „Babeş – Bolyai”, 42 în reviste ale altor Universităţi din ţară (Timişoara, Oradea), 40 în volumele unor Conferinţe Internaţionale şi 69 în volumele unor conferinţe naţionale; Citări obținute: peste 2000 în lucrări cotate ISI.

A fost referent la revistele internaţionale: J. Molec. Struct., Inter. J. Modern Physics B, Appl. Mag. Resonance şi membru în colectivele de redacţie al revistelor: Studia Univ. „Babeş-Bolyai", Seria Physica; Analele Univ. Oradea; Acta Universitatis Cibiniensis, Seria Physica.

A primit premii şi distincţii: Premiul Academiei Române Dragomir Hurmuzescu (1982); Premiul AOSR Şerban Ţiteica (2018); Diploma de Merit a Universităţii „Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, pentru contribuţii la Dezvoltarea Universităţii; Diploma de Merit „Victor Mercea" a Facultăţii de Fizica a Universităţii „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca (2006). Diplomă pentru „Excelenţă ştiinţifică” a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (2007).

A fost afiliat ca membru la: Societatea Română de Fizică, Societatea Europeană de Fizică, Societatea Balcanică de Fizică, Societatea Română de Materiale Magnetice, Societatea Oamenilor de Ştiinţă din România, Societatea Română de Radioprotecţie, Grupul Ampere, Societatea Internaţională de Rezonanţă (ISMAR), Asociaţia Americană a Fizicienilor
Medicali (AAPM).

Academia noastră pierde un membru de mare valoare și un coleg pe care îl vom regreta. Sincere condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA