FETECĂU CONSTANTIN

Constantin FetecauMembru titular

Prof. univ. dr., CS I, matematician

Data şi locul naşterii: 4 ianuarie 1946, Scorţoasa, judeţul Buzău

 

Studii: Facultatea de Matematică, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi (1963-1968), domeniul matematică, specializarea elasticitate, doctor în matematică (1979) cu teza Studiul ecuaţiilor constitutive şi al mişcărilor unor medii continue particulare. Burse de cercetare: Institute of Fundamental Technical Research, Polish Academy of Sciences (sept. 20 – dec. 21, 1972). Burse studiu: Italia (1970, 1971 şi 1990); Bursă Fulbright, Grant nr. 265, USA-Texas A&M University, octombrie 2003 – mai 2004; Bursă DAAD în Germania (decembrie 2004 – februarie 2005) la Universităţile din Hamburg şi Bayreuth. Activitate profesională: cercetător ştiinţific la Institutul de Matematică al Academiei Române-filiala Iaşi (1968-1975), asist. univ. suplinitor, apoi asist. univ. titular, la Institutul Politehnic Iaşi (1975-1979), lector la Institutul Politehnic Iaşi (1979-1990), conf. univ. la Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi (1990-1994), prof. univ. la Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi (din 1994). Activitatea didactică: curs şi seminar (Algebră liniară, Geometrie analitică şi diferenţială şi programare, Analiză matematică, Matematici speciale pentru economisti, precum şi Ecuaţii diferenţiale). Trei manuale şi doua culegeri de probleme, pentru studenţi. Membru în Comitetele editoriale ale unor jurnale (Member of the Editorial Board): a) Journal of Modern Physics (indexat EBSCO), ISSN 2153-1196; b) International Journal of Industrial Mathematics (indexat EBSCO şi INSPEC), ISSN 2008-5621; c) Communications in Numerical Analysis (indexat în Zentralblatt MATH), ISSN 2193-4215; d) Journal of Prime Research in Mathematics (indexat în Zentralblatt MATH), ISSN 1817-2725; e) Bul. Inst. Polit. Iasi, Secţia Matematică; f) ROMAI Journal. Editor asociat: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, ISSN 1007-5704, în perioada 14 iunie 2010-14 iunie 2011, Jurnal ISI, Factor de impact 2.806. Publicistică: 1 monografie în limba română, Editura Gh. Asachi (1995), (unic autor); 1 monografie în limba engleză, Editura Perfomantica (2009), (în colaborare cu Corina Fetecau, premiată – “Scientific Book Award”, Euro invent, Expoziţia europeană a creativităţii şi inovarii, mai 2010); 118 lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI şi 1 lucrare acceptată; 62 lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale; 21 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară, recunoscute CNCSIS; 21 de lucrări ştiinţifice publicate în volume ale unor conferinţe; 2 lucrări ştiinţifice publicate în reviste din străinătate (necotate ISI).

Premii: Premiul Spiru Haret al Academiei Române (2004); Best Ph.D. Supervisor, GC University, Lahore, Pakistan (2010); Premiul de excelenţă 2012 şi Medalia “Gheorghe Asachi” ale Universităţii Tehnice Gh. Asachi, Iaşi.

Recunoaştere internaţională: a) Conducere de doctorat la GC University, Lahore, Pakistan din 2006; 9 (nouă) doctoranzi au susţinut tezele. b) External supervisor la University Teknologi Malaysia. c) 1225 de citări în reviste cotate ISI (de pe site-ul Web of Knowledge – Web of Science), 12 citări în Proceedings-uri ISI, 8 citări în monografii apărute în străinătate, 173 de citări în lucrări publicate în reviste indexate în baze de date (s-au exclus autocitările). d) Recenzent ştiinţific la peste 50 de jurnale ISI. e) Membru în comisii internaţionale: e1. Prof. Saleem Asghar de la COMSAT University, Islamabad, Pakistan în vederea acordării Premiului “TWAS” de către The Academy of Sciences for the Developing World, c/o The Abdul Salam International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy, 2007; e2. Dr. T. Hayat şi Dr. K. Saifulah pentru poziţia Associate Professor of Mathematics „Pure/Applied Mathematics”, Quaid-I-Azam University, Islamabad, Pakistan (2007); e3. Prof. Shirley Abelman pentru South Africa’s National Research Foundation (NRF), University of the Witwatersrand, Africa de Sud, 2009, e4. Prof. Shirley Abelman pentru poziţia de director de departament, University of the Witwatersrand, Africa de Sud; e5. Dr. Muhammad Asif, Comisia de promovare Tenure Track (TTS), Caspam, BZU, Multan, Pakistan (2012); e6. Prof. F. M. Mahomed, School of Computational and Applied Mathematics, University of the Witwatersrand, South Africa, for South Africa’s National Research Foundation (NRF), 2012; f) Membru în comisii de doctorat din străinătate: f1. O comisie în anul 2007 şi membru în trei comisii în anul 2008 la Quaid-i-Azam University din Islamabad, Pakistan; f2. Cinci comisii la COMSATS Institute of Information Technology (CIIT) din Islamabad, Pakistan (2008, 2011, 2012); f3. Două comisii la University of Engineering and Technology, Lahore, Pakistan (2011). g) Profesor invitat la diferite universităţi din străinătate: Karlsruhe University (1993, 1995, 1999, 2008), Germany; Quaid-I-Azam University, Islamabad, Pakistan (1996); GC University Lahore, Pakistan (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012); Fuzhu University, China (2008), Shandong University, China (2008), Pekin University, China (2008); Universität für Bodenkultur, Wien, Austria (2008); Central Washington University (2009), Syracuse University (2009), University of Central Florida, Orlando, USA (2009). h) Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale: h1. The 3th and the 4th International Conferences on Mathematical Models and Methods in Fluid Mechanics, 2006, 2008, COMSATS Institute of Information Technology, Islamabad, Pakistan; h2. Membru în International Advisory Committee of the 1st, 2nd, 3rd and 4th International Conference Recent Developments in Fluid Mechanics (July 2007, August 2008, July 2009 and August 2010), Quaid-I-Azam University, Islamabad, Pakistan.

Membru al unor societăţi ştiinţifice: membru AMS (The American Mathematical Society) de peste 27 ani; membru ROMAI (Romanian Society of Applied and Industrial Mathematics); Registrul Ad Astra al Oamenilor de Ştiinţă din România – domeniul mecanică; membru fondator al SRR (Societatea Română de Reologie).