Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăVALENŢELE FEMINITĂŢIIEdiție omagială "Valențele feminității" - Dr. Cristina Gârlea

Ediție omagială „Valențele feminității” – Dr. Cristina Gârlea

În data de 30 august 2023, ora 16.00, are loc o ediție aniversară dedicată doamnei dr. Cristina Gârlea la împlinirea frumoasei vârste de 75 de ani. Această ediție are loc în cadrul activității ștințifice „Valențele Feminității” desfășurată la Academia Oamenilor de Știință din România.

Doamna Cristina Gârlea este autor al documentelor de înființare ale Comisiei Naționale „ONE HEALTH” a Academiei Române și, de asemenea, este președintele colegiului Național Științific al ANANP, precum și membru în grupuri de lucru ale MAI, MApN, MADR, MAE, UZPR. Totodată, este în consiliul de redacție a trei reviste de specialitate și a fost distinsă cu plachete, diplome de excelență și premii ale DOE SUA, IAEA Viena, MAI, SGIM Rep. Moldova.

În cadrul evenimentului sunt prezentate proiectele de o importanță majoră din domeniul nuclear, proiecte realizate sub conducerea doamnei Cristina Gârlea, cercetător științific gradul I, printre care enumerăm:

– Punerea în funcțiune a reactorului TRIGA Pitești;

– Măsurări neutronice la schimbarea combustibilului EK-10 cu C-36 la reactorul VVR-S IFIN HH;

– Realizare a unei centrale modul 300 MWe echipată cu reactori rapizi;

– Proiect privind dezafectarea reactorului VVR-S IFIN-HH;

– Proiect privind reconstrucția ecologică a amplasamentului IFIN-HH Măgurele;

– Proiect privind reabilitarea Bateriei 14-15 (contaminată radioactiv) Fortul Măgurele;

– Proiect privind Planul de dezafectare a depozitelor de deșeuri istorice de pe  amplasamentul Măgurele – Ilfov – Programul Nucleu;

– Proiectul eurocontainere pentru deșeuri radioactive ecolRAD (S.A.Euro Foundry  Tech).

De asemenea, doamna dr. Cristina Gârlea are o contribuție majoră inclusiv în programele fundamentale ale Academiei Române privind conservarea biodiversității, programe care vizează:

– Reconstrucția (reconstrucție ecologică, bioeconomie, PNRR, strategie națională);

– Reziliență (minimizarea dezastrelor, legislație – propuneri);

– Digitalizare (baze de date, standarde de protectie a bazelor de date).

În acest sens, au fost realizate studii de caz privind: faleza Dunării Galați, reconstrucția în zona Giurgiu, repopularea cu dropii la Roșia Poieni, gestionarea zonei periurbane a Capitalei (forturi – păduri periurbane – deseuri radioactive istorice).

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA