Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăEvenimenteAOSR regretă pierderea Prof. Univ. Dr. h.c. Ion Nicolae!

AOSR regretă pierderea Prof. Univ. Dr. h.c. Ion Nicolae!

– Membru titular fondator, Secția de Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară –
Președintele secției între 2008-2012
(21 iunie 1939 Voicești (VL) – 27 august 2023, București)

Prof. univ. dr. h.c. Ion NICOLAE a fost unul dintre fondatorii de învăţământ superior adecvat cerinţelor secolului 21, îmbinând armonios tradiţia şcolii româneşti cu cea din occident; a fost promotor al managementului învăţământului universitar privat şi întemeitorul Universităţii Bioterra. Prin viziunea sa academică, precum şi prin contribuţiile sale ştiinţifice în genetică şi ameliorarea plantelor, managementul şi marketingul în agroturism şi alimentaţie publică, Profesorul Ion Nicolae a reuşit să promoveze noile direcţii atât în curriculum universitar românesc cât şi în dezvoltarea programelor de cercetare ştiinţifică. Prin publicarea unor cărţi şi articole de mare anvergură intelectuală a contribuit în mod direct la dezvoltarea cunoaşterii în biologia aplicată.

Prof. univ. dr. HC Ion NICOLAE s-a remarcat printr-o viziune novatoare în domeniul învăţământului superior din ţara noastră. Prin importantele sale funcţii în Consiliul Rectorilor şi în Colegiul de Conducere al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Domnia sa a contribuit în mod semnificativ la implementarea managementului strategic şi a conştientizării necesităţii dezvoltării sistemelor de asigurare şi evaluare a calităţii învăţământului universitar.

Dl. Ion NICOLAE a absolvit Facultatea de Agricultură din Bucureşti în anul 1965, obţinând titlul de inginer agronom, cu diplomă de merit și a urmat o bogată carieră profesională în învăţământul superior, de la preparator (1966-1967), asistent universitar (1967-1971) în cadrul Institutului Agronomic „Nicolae Bălcescu”, actuala Universitate de ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, disciplina de Genetică, şef de lucrări (1971-1974 şi 1979-1990), conferenţiar universitar (1974-1979 şi 1990-1993), profesor universitar (1993) şi conducător de doctorat din 1994 în România. A obţinut doctoratul în agronomie, specializarea genetică şi ameliorarea plantelor, în anul 1969, cu teza ”Contribuţii la studiul efectului unor radiaţii ionizante şi substanţe chimice mutagene asupra variabilităţii soiei şi orzoaicei de bere” sub conducerea Acad. Nicolae Giosan. În acest context Domnia Sa a propus şi a dezvoltat o strategie nouă de obţinere a unor cultivare cu producţii ridicate, prin mutageneză.

O perioadă  de cinci ani a lucrat în Algeria, Institutul Naţional Agronomic, unde şi-a relevat competenţa didactică şi ştiinţifică; a organizat laboratoarele de Genetică şi de Ameliorarea Plantelor, a câmpurilor experimentale cu plante de câmp şi horticole.

Pentru contribuţiile aduse cercetarea ştiinţifică românească şi mondială, pentru meritele deosebite în structurarea bazei materiale, organizarea activităţii didactice şi ştiinţifice, reprezentarea în străinătate, pentru crearea condiţiilor de specializare şi stabilirea colaborării internaţionale, D-lui Ion NICOLAE i s-au conferit diplome de onoare şi medalii, diplome de excelenţă şi de merit acordate de diferite universităţi, instituţii şi societăţi din Egipt, Canada, Azerbadjan şi la Institutul Naţional Agronomic, Algeria, Este desemnat “omul anului” 1997 (ABI, USA) şi se află alături de alte personalităţi în „Who’s Who”.

Profesorul Ion Nicolae este fondatorul Universităţii Bioterra, Bucureşti, având funcţii manageriale importante: Rector în perioada 1999 – 2008, an după care  a fost ales Preşedinte fondator.

Domnia sa a desfăşurat o bogată activitate de cercetare ştiinţifică, concretizată prin numeroase contracte de cercetare şi prin publicarea a peste 170 de articole în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, precum şi a unui număr de 27 de cărţi de specialitate.

A militat pentru „priorităţile reformei” privind structurarea pe cicluri universitare a întregului învăţământ superior, generalizarea creditelor transferabile şi implementarea sistemelor de evaluare a calităţii procesului de învăţământ Pentru toate aceste noi direcţii de reformă, Prof. univ. dr. h.c. Ion NICOLAE, a realizat o platformă de învăţământ de calitate, puternic ancorată în realităţile economice din România. Baza materială excelentă, creată prin eforturi materiale şi manageriale este garanţia creşterii constante a calităţii profesionale a viitorilor specialiști.

Ideile novatoare au fost legate de schimbarea mecanismului de finanţare universitară, de trecere la un învăţământ privat şi de implementarea managementului strategic în universităţile românești.

Dl. Ion NICOLAE a urmat dictonul „şcoala nu înseamnă ziduri ci spiritul care domneşte în ea” (Carol I, la deschiderea Facultăţii de Mecanică din Timişoara). În acest sens s-a ingrijit să aibă un corp profesoral excelent, în care tânăra generaţie este bine reprezentată.

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România regretă pierderea unei personalități cu un profil uman şi profesional complex, cu rezultate remarcabile pe toate planurile în domeniul academic cât şi în cel al cercetării ştiinţifice româneşti.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

 

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA