Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăIn memoriamDumnezeu să îl odihnească în pace pe Prof.univ.dr. George Darie!

Dumnezeu să îl odihnească în pace pe Prof.univ.dr. George Darie!

Membrii Academiei Oamenilor de Știință din România anunță cu profund regret încetarea din viață a Prof. Univ. Dr. Darie George, membru corespondent al Academiei noastre.
A fost un profesor minunat, iubit și prețuit de studenții săi și un coleg și prieten greu de egalat prin modul deosebit de a detensiona toate momentele grele, cu zâmbetul său în colțul gurii. Energetician de frunte, specialist de excepție în domeniul centralelor termoenergetic, dispariția sa reprezintă o grea pierdere pentru comunitatea academică. Un soț și tată extrem de iubitor și iubit.
Director al primului Centru de Cercetări al AOSR, care a creat primele premisele ale înființării Institutului de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu”, a avut o contribuție importantă la dezvoltarea cercetării în Academia noastră.
Îi vom păstra vie memoria în rândul membrilor noștri.
Sincere condoleanțe familiei îndurerate!

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

George DARIE
17 aprilie 1961, București – 29 noiembrie 2023, București

Scurte repere biografice

Absolvent al Facultății de Energetică, specializarea centrale termoelectrice, la Universitatea Politehnica din București, în 1986. A obținut titlul de doctor inginer, specializarea centrale termoelectrice, la Universitatea Politehnica din București, în 1997.

Activitate profesională – inginer de exploatare, septembrie 1986 – septembrie 1987, la Centrala Electrică de Termoficare Ișalnița, inginer în cadrul Secției termomecanice la Institutul de Studii și Proiectări Energetice, septembrie 1987 – ianuarie 1990. Din 1990, angajat al Universitatea Politehnica din București, Catedra centrale electrice și energetică industrială, Facultatea de Energetică. Inginer de cercetare: ianuarie 1990-septembrie 1990; asistent: septembrie 1990 – octombrie 1995, șef de lucrări: octombrie 1995- martie 1999; conferențiar: martie 1999 – septembrie 2004; profesor: din octombrie 2004. A fost rector al Universității Politehnica București

Activitate de cercetare  – a participat la elaborarea a peste 20 de contracte de cercetare-dezvoltare în următoarele domenii: • reducerea impactului produs asupra mediului de sectorul producerii energiei • instalații de turbine cu abur și cicluri combinate gaze-abur • modernizarea și reabilitarea centralelor electrice din România cu ajutorul ciclurilor combinate gaze-abur • utilizarea calculatoarelor electronice în conducerea centralelor termoelectrice, în scopul creșterii performanțelor acestora. A fost director adjunct al Programului Național de Cercetare – Dezvoltare Mediu, Energie, Resurse – MENER având sarcini de coordonare administrativă a activității de cercetare din cadrul acestui program. Proiecte la care a participat: PHARE project TEMPUS PEC 3543-93 ‘ENVIROM’ Energy Efficiency and Environmental Protection, responsabil de modul, 1995-1998, PHARE project No.RO- 9504-01-02-L003 „Implementing Energy Saving Measures in Schools”. Expert, 1998-1999, PHARE project No.RO 9504/03-L001 „Audit and Training in Environmental Management in Thermal Power Plants”; expert, 1998-1999, PHARE project AC_JEP-13076/98 ‘EPURE’ Reseaux nationale pour Information continue Energie – Environment; participant, 1999-2001, LEONARDO da VINCI project No. RO/99/2/09142/PI/II.1.1.c/FPC – Development and Implementation of a System of Flexible Training Modules for Energy Auditors for Buildings, Based on Competency Analysis and Vocational Qualification Profiles; expert, 2000-2001, Program ERASMUS- SOCRATES; cursuri ținute la CNAM Paris în domeniul reabilitării centralelor termoelectrice, responsabil partener România, 2003-2006, LEONARDO da VINCI project No.HU/04/B/F/PP-170031 “Financial Institutions Personnel Training in the Concepts of Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies for the Evaluation of Relevant Projects – FIP-TREET”, responsabil partener România, 2004-2006.

Activitatea Publicistică a cuprins peste 120 de lucrări publicate în reviste de specialitate și în volumele unor manifestări științifice naționale și internaționale. Referent științific la Revista Energetică.

Membru al asociațiilor profesionale: membru în Consiliul profesoral al Facultății de Energetică, membru în Senatul Universității Politehnica din București, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România.

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA