Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăIn memoriamDrum lin, Prof.Univ.Dr. Viorel-Puiu Păun!

Drum lin, Prof.Univ.Dr. Viorel-Puiu Păun!

Prof. Univ. dr. Viorel-Puiu Păun
Membru Titular AOSR
26 septembrie 1954, Surdulești, judeţul Argeș – 6 aprilie 2024, București

Prezidiul AOSR anunţă cu tristeţe că în ziua de 6 aprilie 2024 s-a stins din viaţă Viorel Puiu Păun, membru titular al AOSR. Născut la 26 septembrie 1954, în localitatea Surdulești, judeţul Argeș, și-a dedicat toată viaţa educaţiei, știinţei și cunoașterii. Profesor universitar dr. ing. titular la Universitatea Politehnica București, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informaţiei și Facultatea de Știinţe Aplicate, Viorel-Puiu Păun și-a finalizat studiile la Facultatea de Fizică, Universitatea din București (1979), Facultatea de Matematică, Universitatea din București (1990), doctorat în fizică la Institutul de Fizică Atomică din București și la EPF Lausanne, Switzerland, pentru Postgraduate Diploma în Biomedical Engineering.

Articolele pe care le-a publicat în reviste naţionale și internaţionale au demonstrat valoarea incontestabilă a autorului în domenii de competenţă știinţifică de top, Fizică Nucleară, Fizica Stării Condensate, Chimie Fizică, Inginerie Biomedicală, Teoria difuziei, Ecuaţii diferenţiale stocastice, pelicule și nanotehnologii, caracteristici și analize ale suprafeţelor, dinamică non-lineară, teoria fluidelor, modelare și simulare transporturi etc. Cele mai importante contribuţii sunt cele peste 75 lucrări publicate in reviste ISI, alaturi de cele 434 citări (fără autocitări) in Reviste cotate ISI. Lor li se alătură 15 articole publicate în reviste internaționale și reviste naționale. În prezent, aceste reviste sunt cotate ISI.

Viorel Puiu Păun a fost conducător de doctorate începând din anul 2010 și, de asemenea, a fost Lead Guest Editors al unor ”Special Issue” la jurnale prestigioase, cum ar fi Advances in Laser Produced Plasmas Research, 2019, journal: Symmetry; Applications of Fractal Analysis in Brain Images Interpretation, 2020, Journal: Brain Sciences; Applications of Photonics, Laser, Plasma and Radiation Physics, 2021, Journal: Entropy; New Perspectives in Nonlinear Dynamics of Complex Systems, 2021, Journal: Complexity; Gels, their synthesis, characterization and applications in high performance chemistry, 2022, Journal: Gels.

Domnul Păun a elaborat și publicat cărţi și culegeri de probleme, cursuri universitare, care se adresează în general studenţilor de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informaţiei și Facultatea de Știinţe Aplicate, unde preda cursul de Fizică generală. Astfel pot fi citate 17 cărţi, monografii și culegeri de probleme, publicate în edituri consacrate, la 5 dintre ele fiind unic autor. Dintre ele se distinge cartea în engleză, publicată la Editura Athens University Press, Grecia, „The Fractal and its Implications in the Material Science”, ISBN: 978-960-92410-1-4, Athens University Press, Grecia, 2008, (214 pag.), avându-i ca autori pe M.Agop, P.D. Ioannou, P.E. Nica, V.-P. Păun.

A continuat activitatea de cercetare știinţifică, teoretică și experimentală, reușind să elaboreze lucrări știinţifice valoroase. Participând la diverse Conferinţe internaţionale de specialitate, în ţară sau în străinătate, a menţinut un nivel ridicat care a fost bine apreciat. Cele mai importante contribuţii de acest fel sunt 33 (lucrări) articole în proceedings-urile unor Conferinţe Internaţionale și 11 (lucrări) articole în proceedings-urile unor Conferinţe Naţionale. Câteva dintre aceste lucrări au fost considerate ca reprezentative pentru domeniul lor și confirmate prin alegerea ca „Lecţii invitate” (Invited Speakears, Key-Note Lecture) și prelegeri.

Viorel Puiu Păun a fost distins cu Premiul CORNELIU PENESCU pe anul 2020 al Academiei Oamenilor de Știinţă din România (AOSR) pentru lucrarea Radiomica. Fundamente și aplicații, Editura Academiei Române, 2022, Premiul International al Revistei de Chimie, Rev. Chim. (București), cotată ISI, pe anul 2007, pentru obtinerea celui mai mare punctaj (citari ISI, etc.) pentru lucrarea ”Behavior Simulation of the Lipoid Systems Composed of Some Fatty Acids”, M. Honciuc, V.-P. Păun, Rev. Chim. (București), 54, Nr.2, pag.117-119, 2003.

Academia noastră pierde un membru de mare valoare și un coleg pe care îl vom regreta. Sincere condoleanţe familiei! Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA