Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăIn memoriamDrum în lumină, stimată Doamnă Susana Geangalău!

Drum în lumină, stimată Doamnă Susana Geangalău!

Academia Oamenilor de Știință din România anunță cu tristețe dispariția dintre noi, în 25 aprilie 2024, a Doamnei dr.ec. Susana Geangalău, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România și președinte al Asociației Ecoforest Neamț.

Personalitate complexă, doamna Susana Geangalău, născută pe 29 octombrie 1932, a urmat cursurile Facultății de Economie Generală, Secția economie politică și planificare, la ASE, București (1960-1965), fiind declarată diplomat în specialitatea economia industriei. Între anii 1971-1978, a urmat studiile de doctorat la ASE București, Facultatea de Economia Industriei, Construcțiilor și Transporturilor, iar în 1978 a susținut teza de doctorat cu titlul ”Studiu comparat asupra eficienței economice a formelor de cointeresare materială a lucrătorilor aplicate în industria cimentului și a produselor din azbociment”, obținând titlul științific de doctor în economie. Ulterior, a participat la diferite forme de specializare și perfecționare, organizate prin programul PHARE.

Printre domeniile de competență științifică, se pot remarca: Management general și pe domenii, Elaborarea și aplicarea proiectelor de finanțare, Analize economico-financiare, Elaborarea de strategii și planuri de dezvoltare, Cercetare științifică economico-socială, Organizare ergonomică, Elaborarea și aplicarea programelor de pregătire profesională: cursuri conform OG 129/2000 prin cursuri formale, nonformale, informale și de ucenicie.

Director al Cabinetului Județean de Organizare Economico-Socială, angajată a Institutului Central de Informatică București (1985-1988), când s-a pensionat, Susana Geangalău și-a continuat activitatea ca președinte al Universității ”Petre Andrei”, Iași, Filiala Piatra Neamț (1992-1995), dublată de cea de președinte al Asociației Ecoforest Neamț (înființată în baza Hotărârii Tribunalului Județean Neamț nr. 207 / 17.11.1997). Scopurile de bază ale asociației s-au orientat de la ecologizarea Văii Bistriței, până la a învăța salariații Camerei de Comerț Neamț să facă proiecte europene. Colaborarea dintre cele două instituții s-a îndeplinit inclusiv prin înființarea profesiei de ergonomist – un efort remarcabil, concretizat datorită antrenării unei echipe de profesori universitari, oameni de știință, economiști, ingineri, medici și psihologi din universități, institute de cercetare, ministere si asociații profesionale, care au reușit actualizarea nomenclatorului privind clasificarea ocupaților din România.

Marele merit al Susanei Geangalău este acela că a reușit să schimbe căile și modalitățile de abordare a activităților din Organizațiile Societății Civile din România, astfel încât acestea să dobândească transformarea în vederea obținerii unor rezultate superioare, moderne, durabile, pentru a marca un progres semnificativ în evoluția lor. Mai mult, domnia sa s-a remarcat prin activitățile de Management general privind funcțiile de previziune, organizare, coordonare, antrenare/motivare, control-evaluare. Realizarea de proiecte cu finanțare externă și internă în domeniul protecției mediului, înființării și dezvoltării de IMM-uri, ferme agricole, formare profesională a adulților, promovarea ergonomiei, realizarea de strategii, planuri, programe, cercetare științifică, studii economice, sociale și umaniste etc. A elaborat o metodologie care va constitui o ”Schemă de garantare pentru tineret” responsabilități aplicabilă pentru grupul țintă selectat 100 tineri, 16-24 ani, care urmează să părăsească sistemul de protecție instituționalizat din județul Neamț, în vederea integrării pe piața muncii a grupului țintă, în cadrul unui experiment pilot.

Doamna Susana Geangalău a avut o bogată activitate științifică, cu peste 70 de comunicări științifice (”Implicațiile energiei asupra capacității de muncă”,  ”Ergonomia – știința organizării existenței umane în pragul Mileniului III” – ”Ergonomia – știință interdisciplinară cu impact pozitiv asupra calității vieții” – ”Dezvoltarea științei și culturii ergonomice în sistemul Om-Computer-Mediu”, – ”Globalizarea organizațiilor societății civile” – ”Considerații științifice privind impactul și efectul programelor și proiectelor etc.), 15 studii /strategii – (dintre care se pot aminti Strategia de dezvoltare locală 2014-2020 a comunei Păstrăveni, județul Neamț – Agenda 21 Locală – Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Ceahlău, județul Neamț, 2004-2010 – Studiul de gestionare a deșeurilor solide pe bază de proceduri în comuna Mărgineni, 2008 – Strategia de gestionare a situațiilor de urgență pe tipuri de risc pe anii 2008-2013, înzăpeziri, inundații, secetă, temperaturi extreme a comunei Dobreni – Strategia de dezvoltare durabilă a resurselor umane în artă populară și artizanat pe anii 2009-2013 pentru comunele din zona montană Neamț) și organizarea a peste 45 seminarii pe o diversitate de teme (Managementul proiectelor cu finanțare externă la primăria Bicaz – Pregătirea administrației publice locale în domeniul planificării strategice în 8 comune din județul Neamț – Implicarea voluntarilor în activitatea ONG-urilor la Piatra Neamț – Scrierea propunerilor de finanțare la Piatra Neamț și Mărgineni – Planul de afaceri și studiul de piață pentru comuna Bălțătești).

A fost distinsă în anul 2022 cu Diplomă Jubiliară și Medalia de Aur acordată de Academia Oamenilor de Știință din România.

Prietenii și cunoștințele pot să îi aducă un ultim omagiu la capela bisericii Sf. Gheorghe din Piatra Neamț unde va fi depusă din data de 26.04.2024 ora 16.00 și până în data de 27.04.2024 ora 12.00.

Înmormântarea va avea loc duminică, 28 aprilie 2024 în comuna Tulgheș, județul Harghita.

Drum în lumină, stimată Doamnă !

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA