Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăIn memoriamDrum lin Prof. univ. dr. Constantin Udrişte!

Drum lin Prof. univ. dr. Constantin Udrişte!

Cu profunde regrete Academia Oamenilor de Știinţă din România anunță trecerea la cele veșnice în seara zilei de 6 mai 2023, a eminentului Om de știință, profesor universitar emerit, doctor în matematică Constantin Udriște, Președintele Secției de Științe Geonomice din A.O.Ș.R.

           Personalitatea luminoasă a  Profesorului și Omului de știință Constantin Udrişte va rămâne pentru totdeauna în memoria celor care L-au cunoscut, iar realizările sale din domeniul matematicii vor râmâne referențiale pentru toți cei care se dedică acestei ştiinţe şi nu numai.

           Dotat cu o remarcabilă inteligență creativă şi un deosebit talent pentru matematici, cu tenacitate şi putere de muncă, cu un caracter  onest,  exigent cu sine și cu colaboratorii, prețuit  de studenți și de lumea  academică din Universitatea Politehnica din Bucuresti și, deopotrivă în cercurile științifice din țară şi din afara țării.

         Și-a desfășurat activitatea didactică şi de cercetare de-a lungul a peste 55 de ani în renumita Politehnică bucureșteană, în care a debutat ca asistent și a parcurs toate gradele universitare, împărtăşind dragostea pentru matematică miilor de viitori ingineri.

         Constantin Udriște a inițiat și dezvoltat original, teme de Geometrie Diferențială; Optimizări și Convexitate pe varietăți Riemaniene; Sisteme Dinamice Magnetice: Dinamica Geometrică și Control Optimal Multitemporal, cu impact științific în țară și în străinătate.

Constantin Udrişte a fost fondator și prim Decan al Facultății de Ştiințe Aplicate, anterior  Profesorul fiind ales de către colegi ca Șef al Catedrei de Matematici.

În recunoaşterea meritelor științifice profesorul universitar dr. Constantin Udrişte a fost ales Membru Titular al Academiei Oamenilor de Știință – Președinte al Secției de Știinţe Geonomice; Membru Corespondent al Academiei Peloritane din Messina; Președinte și fondator al Societății Balcanice a Geometrilor.

Ilustrul profesor a fost un matematician de primă mărime din școala românească de geometrie și optimizări. Opera sa matematică include 57 de cărți, din care 14 monografii publicate în edituri de prestigiu din țară și din străinătate (10 în limba engleză, 5 în limba română), la care se adaugă sute de articole, manuale, comunicări științifice, studii și proiecte.

Constantin Udriște a fost onorat cu două premii ale Academiei Române: Premiul ”Dragomir Hurmuzescu” pentru ”Grup de lucrări privind conversia energiei solare în energie termică și randamentul de captare a energiei solare în centralele solare” (1985) și Premiul ”Ștefan Hepites” pentru ”Geobiodynamics and Roegen Type Economy” (2010), precum și numeroase diplome de onoare și medalii.

Viața particulară și-a trăit-o în modestie și dragoste, alături de soția sa – reputat geolog – Aneta Udriște, cu care, împreună au crescut pe cei doi remarcabili fii ai lor: Dan și Sorin și s-au bucurat de cei patru nepoți: Andrei, Raluca, Victor și Mari.

Prodigioasa activitate și vasta operă a profesorului Constantin Udriște nu încap în cele câteva cuvinte scrise, dar lumina vieții lui va continua să strălucească pe altarul științei.

Prezidiul și Consiliul Științific al Academiei Oamenilor de Știința din România aduc un trist omagiu vieții și operei lui CONSTANTIN UDRIȘTE, numele și realizările sale rămânând pentru totdeauna înscrise în analele Academiei, iar memoria sa va rămâne vie în inimile noastre.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate !
Drum lin printre stele, iubite și prețuite coleg !

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA