Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăIn memoriamDrum lin în eternitate colegului nostru, Prof. Univ. Dr. IOAN BOGDAN

Drum lin în eternitate colegului nostru, Prof. Univ. Dr. IOAN BOGDAN

Academia Oamenilor de Știință din România anunță cu profundă tristețe trecerea în neființă a marelui profesor, colegul nostru drag și în veci regretat Ioan Bogdan.

Născut în urmă cu aproape nouă decenii, mai exact pe 11 august 1933, a ales tot o zi de 11 a lunii februarie 2022, spre a da mâna cu eternitatea, parcă spre a ne mai face o ultimă demonstrație de câtă armonie și consecvență a așternut în toate etapele vieții sale, bogată în realizări, în fapte nobile și mărețe, în succes în toate ipostazele personalității sale profesionale și academice. Iar numele localității în care s-a născut, comuna Deal din județul Alba, i-a predestinat un destin în care a urcat mereu, fără să istovească, fără să se îmbete de victorii, cu demnitatea și onestitatea românului încrezător în forțele sale, iubitor de neamul care l-a zămislit, dornic să se înalțe, dar să îi ajute și pe alții să facă același lucru.

De profesie economist, profesorul Ioan Bogdan a avut un destin profesional în care nu ”a ars” nicio treaptă, urcându-le, una câte una, ocupând funcții de conducere și înalte demnități în stat după 1990. A fost membru în Parlamentul României în perioada 1990-1992, președintele Comisiei de Buget-Finanțe, după care a preluat cârma Curții de Conturi, înființată prin Legea nr. 92/1994, fiind primul președinte al acestei prestigioase instituții, precum și membru al Comitetului Director al INTOSAI, care este Organizaţia Mondială a Curţilor de Conturi.

Cariera academică a început-o în anul 1971, fiind, până în 1990 profesor universitar asociat la Institutul de Învăţământ Superior Sibiu, iar din februarie 1990 a devenit profesor universitar la Universitatea ,, Lucian Blaga ” din Sibiu, orașul în care și-a trăit cea mai mare parte a vieții sale. În același timp a fost cadru didactic și la Universitatea Româno – Americană Bucureşti.

Valoarea profesională a profesorului Ioan Bogdan i-a fost recunoscută prin conferirea unor înalte funcții și responsabilități în instituții de prestigiu din țară și străinătate. A fost vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (AGER) de la înfiinţare, până la Congresul din 2006, când a fost ales Şef de Departament. În plan internaţional, a făcut parte din septembrie 2001 din Camera Experţilor Europeni a Uniunii Europene, iar în luna iunie 2002 a primit diploma de expert european în Management. A fost membru titular al Academiei de Ştiinţe din New York şi al Asociaţiei Americane de Ştiinţe Avansate.

Calitatea de membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România a dobândit-o în 18 februarie 1997, ocazie cu care a prezentat lucrarea ,,MANAGEMENTUL FINANCIAR – abordări în perspectivă”. În discursul rostit în Sala Virgil Madgearu a Academiei de Studii Economice din București, profesorul Ioan Bogdan afirma că ”timpul – tinde să devină principala criză cu care se confruntă omul şi organizaţia în zilele noastre şi în perspectivă. (…) Tirania urgenţei, îşi pune amprenta pe vieţile noastre, iar din trecerea timpului rămânem cu prea puţin, în raport cu timpul pe care l-am pierdut definitiv.”

Neodihnitul cercetător Ioan Bogdan a lăsat în urmă o operă științifică remarcabilă: peste 40 de lucrări publicate ca unic autor și în coautorat, sute de studii și comunicări științifice publicate sau prezentate în reviste și manifestări științifice de înaltă ținută din țară sau străinătate.

A îndrumat, în calitate de conducător de doctorat, zeci de specialiști deveniți, și prin devoțiunea și harul pedagogic și științific al profesorului Ioan Bogdan, nume de referință în domeniul de activitate.

Pentru realizările remarcabile în planul vieții publice și al celei academice, i s-a conferit Ordinul ,,Meritul pentru învăţământ în grad de comandor”, precum și cel de Doctor Honoris Causa al Universităţii ,,Lucian Blaga”, din Sibiu.

E cel mai greu și mai trist lucru să cuprinzi în cuvinte o viața atât de rodnică în bogăție științifică, umană și profesională, cum a fost cea a colegului nostru, profesorul dr. Ioan Bogdan. Dumnezeu să-i aștearnă lumină în calea veșniciei și pe noi să ne învrednicească în a-i recunoaște și cinsti, acum și mereu, memoria.

Eternă neuitare Profesorului Ioan Bogdan!

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA