CONSTANTIN NICULESCU

CONSTANTIN NICULESCUMembru titular

Prof. univ. dr., matematician

Data şi locul naşterii: 21 septembrie 1947, Târgovişte

 

Studii: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică. Doctor în ştiinţe matematice din 1974, cu teza de doctorat Probleme de sumabilitate în laticile Banach, susţinută la Universitatea Bucureşti.

Burse de cercetare: USA, 1974; Universitatea Tűbingen, 1991, 1992, 1994; Universitat Karlstadt, Suedia, 2003. Stagii de cercetare, Université Jean Monet, Saint-Etienne, 1994; Universidad Complutense, Madrid, 1996 şi 1999; Univ. Tor Vergata, Roma, 1998; Université de Perpignan, Université de Nancy, Northeastern University Chicago, 2002. Stagii de lucru, Univ. of Pretoria, South Africa, 1999; Abdus Salam School of Mathematics, GCU University, Lahore, Pakistan, 2006, 2007, 2008.

Activitatea profesional-didactică: lector, 1976-1980; profesor asociat, 1981-1990; profesor universitar, 1990 – prezent. Este directorul Şcolii doctorale de matematică şi a unui Centru de excelenţă, acreditate de CNCSIS, la Universitatea din Craiova, fiind practic principalul creator al Şcolii de matematică din Craiova, având până în prezent 15 doctori în matematică (confirmaţi) sub conducerea sa.

Activitatea ştiinţifică: a început cariera ştiinţifică la 1 august 1970, ca matematician, la prestigiosul Institut de Matematică al Academiei Române. Principalele contribuţii originale la cercetarea ştiinţifică privesc analiza matematică şi aplicaţiile ei, abordând probleme de teoria spaţiilor Banach, teoria operatorilor, sistemelor dinamice şi, mai recent, de analiză convexă, dintre care menţionăm: generalizarea conceptului de absolute continuity; structura operatorilor slab compacţi (definiţi pe latici Banch, – algebre sau alte spaţii Banach ordonate); structura spaţiilor Banach ordonate şi a spaţiilor înrudite; teoria Alfsen-Effros; proprietăţi de recurenţă ale sistemelor dinamice; studiul inegalităţilor de convexitate. Este autorul a 8 monografii matematice, dintre care una la Editura Springer (2006), două la Editura Academiei (1981, 1996). Este membru în comitetele de redacţie a 10 reviste ştiinţifice de specialitate dintre care 6 în ţară: Mathematical Inequalities and Applications; PanAmerican Mathematical Journal; Mathematica Balkanica; Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics; Journal of Mathematical Analysis and Applications; Aequationes Mathematicae; Rocky Mountains Journal of Mathematics; Mathematical Modelling and Analysis; Mathematical Reports; Bull. Soc. Sci. Math. Roumanie Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series on Mathematics and Its Applications; Annals of the University of Craiova (Mathematics and Informatics series); Creative Mathematics; Gazeta matematică (series A). A publicat (începând din 1974) peste 90 de lucrări ştiinţifice în reviste de largă circulaţie din ţară (50) şi străinătate (45, majoritatea în reviste cotate ISI). Dintre lucrări, cităm: Absolute Continuity and Weak Compactness (1975), conţine esenţialul tezei mele de doctorat; Absolute Continuity in Banach Space Theory (1979); Weak Compactness in Banach Lattices (1981); Convexity according to the Geometric Mean (2000); A New Look at Newton’s Inequalities (Premiul JIPAM pe 2002); Non-commutative Extensions of Classical and Multiple Recurrence Theorems, (2003), Convex Functions and Their Applications. A Contemporary Approach (2006). Este principalul organizator a numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale desfăşurate la Craiova începând din 1977, fiind şi unul dintre membrii fondatori ai Conferinţei naţionale de analiză matematică şi aplicaţii. A participat ca invitat la conferinţe din universităţi de prestigiu din străinătate (Anglia, Franţa, Germania, Polonia, Elveţia, Israel, Grecia, Turcia, Pakistan) şi din ţară (Cluj, Timişoara, Braşov, Constanţa). A condus în calitate de director 16 granturi de cercetare.

Premii şi distincţii: două premii ale Academiei Române – Gheorghe Ţiţeica, în 1980, şi Simion Stoilow, în 1998, pentru cartea Fundamentele analizei matematice – analiza pe dreapta reală. Premiul revistei Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics, Melbourne, Australia, 2002. Diploma de excelenţă în matematică (2008), din partea Societăţii de Ştiinţe Matematice din România.

Afilieri: American Mathematical Society, Mathematical Association of America, European Mathematical Society, Societatea de Ştiinţe Matematice din România.