Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăEvenimenteConferinţa ”Metode și tehnici de motivare a resurselor umane”

Conferinţa ”Metode și tehnici de motivare a resurselor umane”

Conferința Metode și tehnici de motivare a resurselor umanescoate în evidență unele aspecte potrivit cărora întreprinzătorii și managerii sunt din ce în ce mai preocupați de identificarea modalităților de creștere a performanțelor angajaților, de găsirea și utilizarea metodelor și tehnicilor de motivare a  personalului prin care acesta dorește să contribuie la stabilirea și realizarea obiectivelor fiecărui post de lucru, ale compartimentului din care face parte și, în măsura posibilităților, la realizarea obiectivelor organizaționale. Metodele și tehnicile de motivare a  personalului se încadrează în două grupe:

1. Metode și tehnici salariale de motivare: Piece work, plan bonus,salariile de merit, Share option, recompense pe termen lung.

2. Metode și tehnici non-salariale de motivare: crearea unui climat organizațional pozitiv, atractivitatea muncii, consultarea și participarea la luarea deciziei, management participativ, cercuri de calitate, grupuri de muncă autonome.

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA